Kõik kontaktandmed

Siit leiate Põllumajandus- ja Toiduameti kõigi töötajate kontaktid.

Põllumajandus- ja Toiduamet

NB! Lindude gripp

Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, siis palume sellest teavitada helistades infotelefonil 605 4767.
Kodulinnu surmast teavitage veterinaararsti, kellelt saate edasised suunised.
Lindude gripi kohta saate rohkem lugeda siit.

***
Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kasutage palun suhtluseks telefoni või e-posti. Kui soovite ametnikuga siiski kohtuda, siis leppige temaga aeg eelnevalt kokku.

Lugege lisaks: Viiruse tõkestamiseks teeb amet oma töökorralduses muudatusi

Keskasutus

Urmas Kirtsi Peadirektor 6051711 urmas.kirtsi@pta.agri.ee
Hele-Mai Sammel Peadirektori asetäitja loomatervise, loomade heaolu ja toiduohutuse valdkondades (CVO & CFSO) 53264669 hele-mai.sammel@pta.agri.ee
Anu Nemvalts Peadirektori asetäitja taimetervise ja taimse paljundusmaterjali, maaparanduse ja maakasutuse ning taimekaitse ja väetiste valdkonnas (COPHS) 53471565 anu.nemvalts@pta.agri.ee
Katrin Reili Peadirektori asetäitja turukorralduse, mahepõllumajanduse, põllumajandusloomade aretuse ja kutselise kalapüügi valdkonnas 5116874 katrin.reili@pta.agri.ee
Ago Pärtel Nõunik 5035747 ago.partel@pta.agri.ee
Hanna Turetski-Toomik Osakonnajuhataja 53308076 hanna.turetski-toomik@pta.agri.ee
Elen Kurvits Kommunikatsioonispetsialist (loomatervis, loomade heaolu ja toiduohutus) 58650594 elen.kurvits@pta.agri.ee
Merit Pärnpuu Kommunikatsioonispetsialist 56974405 merit.parnpuu@pta.agri.ee
Kairi Ramjalg Osakonnajuhataja 6051729; 5291662 kairi.ramjalg@pta.agri.ee
Tiiu Rand Nõunik (toidualane teave - toidu märgistamine, toitumis- ja tervisealased väited) 6054766; 5142699 tiiu.rand@pta.agri.ee
Jaana Oona Juhtivspetsialist (toidukäitlemise üksuste järelevalve) 6051721; 56898772 jaana.oona@pta.agri.ee
Jelena Sõgel Juhtivspetsialist (toidu nõuetekohasuse hindamine) 6056895; 5175895 jelena.sogel@pta.agri.ee
Edward-Tuudor Sooba Peaspetsialist (piima ja piimapõhiste toodete käitlemine, toiduvedu) 6051723; 5263086 edward.sooba@pta.agri.ee
Airika Salumets Peaspetsialist (GMO, eritoidud, uuendtoit ja toidulisandid) 6054765; 56941551 airika.salumets@pta.agri.ee
Kairi Sisask Peaspetsialist (mitteloomne toit) 5167694 kairi.sisask@pta.agri.ee
Kristi Kadak Peaspetsialist (liha ja lihatoodete käitlemine) 6051726; 5061073 kristi.kadak@pta.agri.ee
Marika Urke Peaspetsialist (käitlemisettevõtte enesekontrollilaboratooriumid, laboratooriumide volitamine) 6051728; 53329598 marika.urke@pta.agri.ee
Merle Laurimaa Peaspetsialist (elusloomade ja loomse toidu saasteainete seire, muna ja mee käitlemine) 51962698 merle.laurimaa@pta.agri.ee
Kersti Ehandi Peaspetsialist (kala ja kalatoodete käitlemine) 6051727; 53433520 kersti.ehandi@pta.agri.ee
Katrin Jõgi Peaspetsialist (toiduga kokkupuutuvad materjalid, hulgimüük) 51985233 katrin.jogi@pta.agri.ee
Kristi Kallip Peaspetsialist (taimekaitsevahendite jääkide, saaste– ja lisaainete seire toidus; mitteloomse toidu import EL-i välistest riikidest) 56807128 kristi.kallip@pta.agri.ee
Marii-Heleen Juks Peaspetsialist (e-kaubandus) 53330757 marii-heleen.juks@pta.agri.ee
Elle Männisalu Peaspetsialist (EL-i sisese loomse toidu sisse- ja väljaveo järelevalve; RASFF) 6056889; 53471332 elle.mannisalu@pta.agri.ee
Keidi Leppik Peaspetsialist (toitlustamine ja avalikud üritused) 53653860 keidi.leppik@pta.agri.ee
Triinu Allika Peaspetsialist (jaekaubandus ja eraelamus toidu valmistamine) 56291815 triinu.allika@pta.agri.ee
Natalja Borel Peaspetsialist (zoonooside ja mikroobide antibiootikumiresistentsuse seire ning toidutekkelised puhangud) 53626199 natalja.borel@pta.agri.ee
Olev Kalda Osakonnajuhataja 5076260 olev.kalda@pta.agri.ee
Maarja Kristian Nõunik (loomatervishoid) 6051731, 5297324 maarja.kristian@pta.agri.ee
Anne-Ly Veetamm Juhtivspetsialist 5173458 anne-ly.veetamm@pta.agri.ee
Ainike Nõmmisto Juhtivspetsialist (loomakaitse) 53037018 ainike.nommisto@pta.agri.ee
Ardo Pakkonen Peaspetsialist (põllumajandusloomade identifitseerimine ja registreerimine, PRIA e-teenused ja registrid) 6051736; 5106031 ardo.pakkonen@pta.agri.ee
Helen Prommik Peaspetsialist (situatsiooniplaanid ja zoonoosid) 6054756, 56869830 helen.prommik@pta.agri.ee
Kärt Jaarma Peaspetsialist (loomataudide levikuvõimaluste riskianalüüs, situatsiooniplaanid) 6051712, 56939141 kart.jaarma@pta.agri.ee
Darja Injukina Peaspetsialist (loomade, sealhulgas lemmikloomade piiriülene liikumine (väljaarvatud eksport), TRACES) 58668715 darja.injukina@pta.agri.ee
Eve Forsyth Peaspetsialist (AMR ja veterinaararstide kontroll) 5185078 eve.forsyth@pta.agri.ee
Kadri Kaio Peaspetsialist (loomade heaolu vedamisel ja tapmisel) 58856905 kadri.kaio@pta.agri.ee
Olga Piirik-Laiho Peaspetsialist (vesiviljeluse järelevalve) 6054755, 55642901 olga.piirik-laiho@pta.agri.ee
Erik Ahlberg Peaspetsialist (kalataudide seire regioonides; vesiviljelus) 5388 4045 erik.ahlberg@pta.agri.ee
Enel Niin Peaspetsialist (marutaudi tõrjeprogramm, sh piiriülene koostöö) 5099836 enel.niin@pta.agri.ee
Kaili Kallit Peaspetsialist (söötade järelevalve) 6054751; 53314185 kaili.kallit@pta.agri.ee
Pille Sadrak Peaspetsialist (mitteloomse sööda liiduvälisest riigist Eestisse toimetamine, lemmikloomatoidu käitlemine, söödaregistri haldamine) 6054752; 5257221 pille.sadrak@pta.agri.ee
Maili Põldpere Peaspetsialist (järelevalve tulemuste analüüs, dokumentide töötlus, büroo andmebaasi administreerimine) 6054753; 5140714 maili.poldpere@pta.agri.ee
Pirje Rool Peaspetsialist (söötade järelevalve Järva-, Lääne-Viru-, Ida-Viru- ja Jõgevamaal) 3854529; 5257916 pirje.rool@pta.agri.ee
Ann Meisalu Peaspetsialist (söötade järelevalve Tartu-, Võru-, Valga- ja Põlvamaal) 7400140; 53000437 ann.meisalu@pta.agri.ee
Marve Reinsalu Peaspetsialist (söötade ja loomsete kõrvalsaaduste järelevalve Lääne regioonis) 4471619; 53305976 marve.reinsalu@pta.agri.ee
Erika Mäeloog Peaspetsialist (sööda ja loomsete kõrvalsaaduste järelevalve Põhja ja Ida regioonis) 53363562 erika.maeloog@pta.agri.ee
Tiina Kukk Peaspetsialist (loomade heaolu) tiina.kukk@pta.agri.ee
Anneli Härmson Osakonnajuhataja  56918010 anneli.harmson@pta.agri.ee
Piret Hommuk Peaspetsialist (aretusühingute (hobused, sead) tegevusload ja järelevalve, toetuste nõuete kontrollimine) 53076636 piret.hommuk@pta.agri.ee
Andres Luik Peaspetsialist (aretuse ning põllumajanduslooma pidamisega ja seotud toetuse nõuete täitmise järelevalve Tartu-, Põlva-, Võru- ja Valgamaal) 53005752 andres.luik@pta.agri.ee
Janelin Tartu Peaspetsialist (aretuse ning põllumajanduslooma pidamisega ja seotud toetuse nõuete täitmise järelevalve Järva- Viljandi- Rapla- ja Pärnumaal) 51909184 janelin.tartu@pta.agri.ee
Tiina Vaino Peaspetsialist (aretuse ning põllumajanduslooma pidamisega ja seotud toetuse nõuete täitmise järelevalve Lääne-Viru-, Jõgeva-, Ida-Viru- ja Harjumaal) 3227379; 5212947 tiina.vaino@pta.agri.ee
Urmas Niilo Peaspetsialist (aretuse ning põllumajanduslooma pidamisega ja seotud toetuse nõuete täitmise järelevalve Lääne- Saare- ja Hiiumaal) 53236436 urmas.niilo@pta.agri.ee
Maarja Tuimann Peaspetsialist (aretusühingute (veised, lambad) tegevusload ja järelevalve, toetuste nõuete kontrollimine) 53469770 maarja.tuimann@pta.agri.ee
Leone Kotkas Peaspetsialist (põllumajandusloomade pidamise ja aretusega seotud toetuse järelevalve koordineerimine) 53013569 leone.kotkas@pta.agri.ee
Riina Koidumaa osakonnajuhataja 5041855 riina.koidumaa@pta.agri.ee
Ülle Metsman nõunik (taimetervis, EL töögrupid) 5256224 ulle.metsman@pta.agri.ee
Ljudmila Kerge nõunik (seemnekartuli järelevalve, seemne- ja tarbekartuli tootmine ja turustamine) 5074631 ljudmila.kerge@pta.agri.ee
Mart Kinkar nõunik (rahvusvaheline koordinatsioon taimetervise küsimustes, karantiinsete taimekahjustajate seired) 56576604 mart.kinkar@pta.agri.ee
Tea Tasa peaspetsialist (puidutöötlemisettevõtete järelevalve) 6712657, 5261853 tea.tasa@pta.agri.ee
Kristiina Talts peaspetsialist (taimetervise register, ekspordi järelevalve) 53879711 kristiina.talts@pta.agri.ee
Maria Brizmer peaspetsialist (taimse paljundusmaterjali järelevalve) 58605006 maria.brizmer@pta.agri.ee
Birger Ilau peaspetsialist (karantiinsete taimekahjustajate seired, eriload) 5115897 birger.ilau@pta.agri.ee
Lauri Urbalu peaspetsialist (taimekahjustajate infolehed, tõrjemeetmete tegevuskavad) 53339816 lauri.urbalu@pta.agri.ee
Eva Lind osakonnajuhataja 5551 4314 eva.lind@pta.agri.ee
Uku Rooni nõunik (taimekaitsevahendite toksikoloogiliste omaduste hindamine) 5074 319  uku.rooni@pta.agri.ee 
Mariann Leps nõunik (taimekaitsevahendite turule lubamine ja lubade muutmine) 5324 6604 mariann.leps@pta.agri.ee
Katrin Tammvere peaspetsialist (väetise tootmise ja turustamise järelevalve) 5362 3140 katrin.tammvere@pta.agri.ee 
Timo Torp peaspetsialist (taimekaitsevahendite toksikoloogiliste ja füüsikalis-keemiliste omaduste hindamine) 671 2609 timo.torp@pta.agri.ee 
Rauno Aljas peaspetsialist (taimekaitsevahendite efektiivsuse hindamine ja märgistus) 671 2665 rauno.aljas@pta.agri.ee
Juhan Heinma peaspetsialist (taimekaitsevahendite looduses käitumise ja leviku hindamine)  671 2697 juhan.heinma@pta.agri.ee
Katrin Laud peaspetsialist (väetiste registreerimine, taimekaitsevahendite jääkide hindamine) 671 2645 katrin.laud@pta.agri.ee  
Riina Pärtel peaspetsialist (taimekaitsevahendite kasutamise järelevalve, taimekaitsekoolitused) 671 2615
504 8716
riina.partel@pta.agri.ee
Everiin Lill peaspetsialist (taimekaitsevahendite register)  671 2611 everiin.lill@pta.agri.ee
Elise Joonas peaspetsialist (taimekaitsevahendite ökotoksikoloogiliste omaduste hindamine) 671 2653  elise.joonas@pta.agri.ee
Mirjam Potter peaspetsialist (taimekaitsevahendite turustamise ja seadmete järelevalve, nõuetele vastavus) 504 5201 mirjam.potter@pta.agri.ee
Karin Zereen Osakonnajuhataja 53520058 karin.zereen@pta.agri.ee
Reet Roosimägi Nõunik (mahepõllumajandus) 671 2667, 509 8426 reet.roosimagi@pta.agri.ee
Piia Puusepp Nõunik (seemnete sertifitseerimine ja turustamise kontroll) 5101079 piia.puusepp@pta.agri.ee
Virve Straume Nõunik (tuulekaer) 5140823 virve.straume@pta.agri.ee
Laima Puur Nõunik (sort) 5016143 laima.puur@pta.agri.ee
Pille Edovald Peaspetsialist (mahepõllumajanduslik käitlemine ja mahetoodete turustamine) 53420819 pille.edovald@pta.agri.ee
Tiia Soomer Peaspetsialist (põldtunnustamine ja seemnete sertifitseerimine) 6712674, 53028002 tiia.soomer@pta.agri.ee
Ruth Lauk Peaspetsialist (mahetaimekasvatus) 55960020 ruth.lauk@pta.agri.ee
Kätlin Laats Peaspetsialist (väetised ja taimekaitsevahendid mahepõllumajanduses ning statistilised andmed) 53225600 katlin.laats@pta.agri.ee
Ivi Loper Peaspetsialist (majanduskatsed, katsemetoodikad ja sordileht) 5251812 ivi.loper@pta.agri.ee
Marge Thetloff Peaspetsialist (mahetaime- ja seenekasvatus ning korje mitteharitavatelt aladelt) 53994339 marge.thetloff@pta.agri.ee
Mariliis Ivask Peaspetsialist (maheloomakasvatus, mineraalsöödad ja söödalisandid) 5069396 mariliis.ivask@pta.agri.ee
Olvia Laur Peaspetsialist (maheregister ja riigilõiv) 6712659, 5038 460 olvia.laur@pta.agri.ee
Eha Kunberg Peaspetsialist (taotlused, EÜP registreerimiskatsed ja sordiregister) 4351241 eha.kunberg@pta.agri.ee
Tiiu Valdmaa osakonnajuhataja 5175807 tiiu.valdmaa@pta.agri.ee
Genadi Vassiljev nõunik (MATER, RMK uuendustööd, projekteerimistingimused) 6712617, 501 3810  genadi.vassiljev@pta.agri.ee
Mati Märtson nõunik (maaparandus) 53464221 mati.martson@pta.agri.ee
Heiki Pajur nõunik (maaparandushoid, järelevalve) 53090378 heiki.pajur@pta.agri.ee
Peeter Karpa peaspetsialist (maaparandus) 59192122 peeter.karpa@pta.agri.ee
Sulev Muru peaspetsialist (maaparandus) 53436096 sulev.muru@pta.agri.ee
Hillar Saarik peaspetsialist (maaparandus) 53316584 hillar.saarik@pta.agri.ee
Ulvi Ingver peaspetsialist (MAK, ühistud) 58668974 ulvi.ingver@pta.agri.ee
Merly Kiisler peaspetsialist (kooskõlastused) 58230530 merly.kiisler@pta.agri.ee
Andres Uuk peaspetsialist (MAPIS, kasutuselevõtuaktid) 53082586 andres.uuk@pta.agri.ee
Tairi Toomsoo peaspetsialist (maaparandushoiutööd, hanked) 58866129 tairi.toomsoo@pta.agri.ee
Eero Piirisalu peaspetsialist (maaparandushoiutööd, hanked, GIS) 5061493 eero.piirisalu@pta.agri.ee
Asko Põder peaspetsialist (maaparandus, GIS) 53977263 asko.poder@pta.agri.ee
Kaija Uuskam Osakonnajuhataja 53327768 kaija.uuskam@pta.agri.ee
Marika Arula Nõunik (värske puu- ja köögivilja turustamine) 5058647 marika.arula@pta.agri.ee
Vivika Eha Juhtivspetsialist (alkoholiregister) 55693935 vivika.eha@pta.agri.ee
Gunnar Lambing Juhtivspetsialist (kutselise kalapüügi korraldus, kalalaevad, kalanduse õigusaktid) 5145627 gunnar.lambing@pta.agri.ee
Aivar Alt Juhtivspetsialist 5128485 aivar.alt@pta.agri.ee
Kadri Pajur Peaspetsialist (alkoholi ja kaitstud geograafiliste tähiste järelevalve) 53507651 kadri.pajur@pta.agri.ee
Astrid Aulik Peaspetsialist (alkoholiregister) 58609110 astrid.aulik@pta.agri.ee
Ingrid Hamburg Peaspetsialist (alkoholiregister) 51937145 ingrid.hamburg@pta.agri.ee
Ave Raie Peaspetsialist (piimapõhiste toodete, oliiviõli ja kalandustoodete turustusnormid) 53819336 ave.raie@pta.agri.ee
Günter Võro Peaspetsialist (lihakeharümpade klassifitseerimine) 56827746 gynter.voro@pta.agri.ee
Kaidi Kaljula Nõunik (aruandlus, kalalaevade register) 7762583, 53022272 kaidi.kaljula@pta.agri.ee
Peeter Tõnismäe Peaspetsialist (Peipsi järve, Narva jõe, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa kutseline kalapüük) 7762608, 5113059 peeter.tonismae@pta.agri.ee
Tamara Kõllamets Peaspetsialist (Hiiumaa kutseline kalapüük) 4622032; 56893996 tamara.kollamets@pta.agri.ee
Margus Ljubimov Peaspetsialist (Pärnumaa kutseline kalapüük) 4431076; 5084312 margus.ljubimov@pta.agri.ee
Ilona Miller Peaspetsialist (Pärnumaa kutseline kalapüük) 4431042; 53576760 ilona.miller@pta.agri.ee
Kaie Nuut Peaspetsialist (Saaremaa ja Läänemaa kutseline kalapüük) 4536864; 59111271 kaie.nuut@pta.agri.ee
Janika Sarantšuk Peaspetsialist (Saaremaa ja Läänemaa kutseline kalapüük) 4536864; 5189526 janika.sarantsuk@pta.agri.ee
Andres Oper Peaspetsialist (Viljandimaa, Võrtsjärve, Valgamaa, Võrumaa, Peipsi järve, Narva jõe, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa kutseline kalapüük) 4336276; 5066997 andres.oper@pta.agri.ee
Irina Belova Peaspetsialist (Harjumaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa kutseline kalapüük) 6703325; 53068926 irina.belova@pta.agri.ee
Marilin Koppel Peaspetsialist (Läänemere traalpüük ja kaugpüük) 6796928; 53438116 marilin.koppel@pta.agri.ee
Katri Spirka Peaspetsialist (Harjumaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa kutseline kalapüük) 6796920; 53093116 katri.spirka@pta.agri.ee
Taavi Kand Osakonnajuhataja 56217728 taavi.kand@pta.agri.ee
Heidi Käär Kriisijuht 56639346 heidi.kaar@pta.agri.ee
Katrin Valgma Kvaliteedijuht 51942235 katrin.valgma@pta.agri.ee
Kadi Padur Nõunik (andmemajandus ja arendustegevus) 56926376 kadi.padur@pta.agri.ee
Urmas Niklus Nõunik (andmemajandus ja arendustegevus) 51923830 urmas.niklus@pta.agri.ee
Marko Breivel Nõunik (loomade ja loomsete saaduste eksport EL-i välistesse riikidesse) 6056892; 56886711 marko.breivel@pta.agri.ee
Elvis Tomson Nõunik 5101795 elvis.tomson@pta.agri.ee
Mirjam Pällo Osakonnajuhataja 6056877, 56500716 mirjam.pallo@pta.agri.ee
Katrin Leemet Nõunik 5125081 katrin.leemet@pta.agri.ee
Sille Raik Peaspetsialist (dokumendihaldus) 6056870; 56917292 sille.raik@pta.agri.ee
Vivika Klimenko Peaspetsialist (dokumendihaldus) 5174227 vivika.klimenko@pta.agri.ee
Innar Kull Finantsnõunik 58090561 innar.kull@pta.agri.ee
Reet Harnak Finantsnõunik (finantsarvestus) 5244965 reet.harnak@pta.agri.ee
Katrina Kalk Peaspetsialist (finantsarvestus) 6051743; 5087659 katrina.kalk@pta.agri.ee
Kadri Pung Peaspetsialist (finantsarvestus) 53080129 kadri.pung@pta.agri.ee
Allar Vellner Peaspetsialist (analüütik) 58847679 allar.vellner@pta.agri.ee
Toomas Kõrge Juhtivspetsialist (haldus) 5243349 toomas.korge@pta.agri.ee
Merike Reinart Peaspetsialist (haldus) 53225206 merike.reinart@pta.agri.ee
Lea Tammekun Osakonnajuhataja (personalitöö) 6056874; 55574883 lea.tammekun@pta.agri.ee
Kristi Ulla Peaspetsialist (personalitöö) 5237107 kristi.ulla@pta.agri.ee
Kristi Kallis Peaspetsialist (personalitöö) 5021233 kristi.kallis@pta.agri.ee
Merilyn Jäetma Peaspetsialist (koolitus, personalitöö) 53269736 merilyn.jaetma@pta.agri.ee
Piret Allas Peaspetsialist (personalitöö, tugiteenused) piret.allas@pta.agri.ee
Raili Pruusapuu Osakonnajuhataja 6051714 raili.pruusapuu@pta.agri.ee
Peeter Milvere Õigusnõunik 5183405 peeter.milvere@pta.agri.ee
Kersti Raenok Jurist 6056879 kersti.raenok@pta.agri.ee
Kristel Kuklase Jurist 6051719 kristel.kuklase@pta.agri.ee
Tauno Pruli Jurist 58632511 tauno.pruli@pta.agri.ee
Hele Hannah Noormaa Jurist 6712605, 56629912   helehannah.noormaa@pta.agri.ee
Regina Pihlakas Osakonnajuhataja 6056886; 5058604 regina.pihlakas@pta.agri.ee
Tarmo Sikk Juhtivspetsialist (loomade ja loomsete saaduste import EL-i välistest riikidest) 6056883; 5065141 tarmo.sikk@pta.agri.ee
Olga Junus Juhtivspetsialist (taimede, taimsete saaduste ja muude objektide import EL-i välistest riikidest) 6712657, 5020549 olga.junus@pta.agri.ee

Luhamaa piiripunkt

Lütä küla, Setomaa vald, 65018, Võrumaa

Hege-Ly Ojaots piiripunkti juhataja 7866390, 53407802 hege-ly.ojaots@pta.agri.ee
Lehi Aganits piiripunkti juhataja asetäitja (taimetervis, aiandustooted) 7866393, 5918 4752 lehi.aganits@pta.agri.ee
Volli Kera peaspetsialist 7866390 volli.kera@pta.agri.ee
Uku Hakk peaspetsialist 7866390 uku.hakk@pta.agri.ee
Marge Kõrbe peaspetsialist 7866390 marge.korbe@pta.agri.ee
Jaana Ohak peaspetsialist 7866390 jaana.ohak@pta.agri.ee
Piret Palok peaspetsialist 7866390 piret.palok@pta.agri.ee
Anu Ruus peaspetsialist 7866390 anu.ruus@pta.agri.ee
Ruta Klaus peaspetsialist ruta.klaus@pta.agri.ee
Ilija Samoldin peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 7866393, 5336 3847 ilija.samoldin@pta.agri.ee
Ülle Karu peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 7866393, 5336 3847 ulle.karu@pta.agri.ee
Ülle Viljasaar peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 7866393, 5336 3847 ulle.viljasaar@pta.agri.ee
Jüri Joonas peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 7866393, 5336 3847 juri.joonas@pta.agri.ee
Piia Asur peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 7866393, 5336 3847 piia.asur@pta.agri.ee
Age Haller peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 7866393, 5336 3847 age.haller@pta.agri.ee

Narva piiripunkt

Vestervalli 7

Jaak Assafrei piiripunkti juhataja 3566894, 5336 4269  jaak.assafrei@pta.agri.ee
Larissa Saks piiripunkti juhataja asetäitja 5201208 larissa.saks@pta.agri.ee
Jelena Kotskarjova peaspetsialist 3566899, 3566896 jelena.kotskarjova@pta.agri.ee
Natalia Gorelova peaspetsialist 3566899, 3566896 natalia.gorelova@pta.agri.ee
Aleksandr Manuskin peaspetsialist 3566899, 3566896 aleksandr.manuskin@pta.agri.ee
Irina Semjonova peaspetsialist 3566899, 3566896 irina.semjonova@pta.agri.ee
Jekaterina Krainjukova peaspetsialist

jekaterina.krainjukova@pta.agri.ee

Jelena Tkatšenko peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 356 6894, 53364341 jelena.tkatšenko@pta.agri.ee
Maria Matakova peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 357 6894, 53364341 maria.matakova@pta.agri.ee
Maria Rapoport peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 358 6894, 53364341 maria.rapoport@pta.agri.ee
Regina Kolu peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 359 6894, 53364341 regina.kolu@pta.agri.ee
Kristina Stroganova peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 360 6894, 53364341 kristina.stroganova@pta.agri.ee
Anna Rõbakova peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 361 6894, 53364341 anna.robakova@pta.agri.ee

Muuga ja Paldiski piiripunkt

Hoidla 6, Maardu

Larissa Saks Piiripunkti juhataja 6319688, 5201208 larissa.saks@pta.agri.ee
Jelena Tasa Piiripunkti juhataja asetäitja (taimetervis, aiandustooted) 6319624, 5393 6760  jelena.tasa@pta.agri.ee
Tamara Jakovleva Peaspetsialist 6319688 tamara.jakovleva@pta.agri.ee
Tiia Kivistik Peaspetsialist 6319688 tiia.kivistik@pta.agri.ee
Ivan Popovskihh Peaspetsialist 6319688 ivan.popovskihh@pta.agri.ee
Kristiina Suursöödi Peaspetsialist 6319688 kristiina.suursoodi@pta.agri.ee
Kalev Ruberg Peaspetsialist 6319688 kalev.ruberg@pta.agri.ee
Inna Boldina Peaspetsialist 6319688 inna.boldina@pta.agri.ee
Anne Laumets Peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 6319624, 5074233   anne.laumets@pta.agri.ee
Silvi Vinkman Peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 5074233 silvi.vinkman@pta.agri.ee
Annely Arro Peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 5074233 annely.arro@pta.agri.ee
Külli Tiigi Peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 5074233 kylli.tiigi@pta.agri.ee

Koidula piiripunkt

Setomaa vald, Võrumaa

Marika Keerpalu peaspetsialist 7993079, 5681 9447  marika.keerpalu@pta.agri.ee

Regioonid

Vladimir Vahesaar Regiooni juhataja 6580421; 5073926 vladimir.vahesaar@pta.agri.ee
Imbi Silde Regiooni juhataja asetäitja (maaparandus, taimetervis, aiandus) 5152070 imbi.silde@pta.agri.ee
Harles Kaup Juhtivspetsialist (loomatervishoid, loomaheaolu) 5184925 harles.kaup@pta.agri.ee
Mairi Pajula Juhtivspetsialist (toidu valdkond) 5263089 mairi.pajula@pta.agri.ee
Monika Soots Juhtivspetsialist (toidu valdkond) 4892592; 53495200 monika.soots@pta.agri.ee
Sulev Taul Juhtivspetsialist (maaparandus) 6712666, 513 6884 sulev.taul@pta.agri.ee
Mairi End Asjaajaja (Harjumaa) 6580420; 53498671 mairi.end@pta.agri.ee
Laine Jaansalu Asjaajaja 6580430 laine.jaansalu@pta.agri.ee
Mare Ärmpalu Asjaajaja (Raplamaa) 4892519, 53341153 mare.armpalu@pta.agri.ee

Tallinna esindus

Väike-Paala 3

Mari Parik Peaspetsialist (kala eksport, eraelamus toidu käitlemise järelevalve) 6580432; 56997479 mari.parik@pta.agri.ee
Ljudmila Bokova Peaspetsialist (loomatervishoid, toiduveo ettevõtete järelevalve) 6580433; 58866001 ljudmila.bokova@pta.agri.ee
Tõnu Hirsik Peaspetsialist (piimahügieen, mahepõllumajandus, ekpordisertifikaadid) 5212147 tonu.hirsik@pta.agri.ee
Raivo Koppel Peaspetsialist (loomade ja loomsete saadustega kauplemine, farmide kontroll, ulukite töötlemine) 6580433; 56911326 raivo.koppel@pta.agri.ee
Viktoria Barotova Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5068420 viktoria.barotova@pta.agri.ee
Ingrid Seppar Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53492822 ingrid.seppar@pta.agri.ee
Juri Vohmin Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53313198 juri.vohmin@pta.agri.ee
Külli Jõgi Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53491876 kulli.jogi@pta.agri.ee
Anneli Alle Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53493441 anneli.alle@pta.agri.ee
Indrek Moppel Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5166287 indrek.moppel@pta.agri.ee
Taissa Tombu Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53489242 taissa.tombu@pta.agri.ee
Liivi Unt Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53315423 liivi.unt@pta.agri.ee
Siiri Vahter Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53496243 siiri.vahter@pta.agri.ee
Kertu Lumiste Peaspetsialist (kala ja kalatoodete käitlemine) 53449743 kertu.lumiste@pta.agri.ee
Žanna Lill Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53335228 zanna.lill@pta.agri.ee
Kristina Kuldkepp Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53475891 kristina.kuldkepp@pta.agri.ee
Merike Veske Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53466245 merike.veske@pta.agri.ee
Birgit Satsi Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53321658 birgit.satsi@pta.agri.ee
Irina Zimina Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53345627 irina.zimina@pta.agri.ee
Tiia Tõnts Peaspetsialist (hulgimüügiettevõtete järelevalve) 53002830 tiia.tonts@pta.agri.ee
Kristi Gruft Peaspetsialist (mitteloomse ja kombineeritud toidu järelevalve) 56970745 kristi.gruft@pta.agri.ee
Mare Slet Peaspetsialist (mitteloomse ja kombineeritud toidu järelevalve) 53499802 mare.slet@pta.agri.ee
Riho Kaselo Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Raasiku Lihatööstus/Triigi Seakasvatuse Tapamaja; Loomade kogumiskeskus) 51900429 riho.kaselo@pta.agri.ee
Tiit Saar Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) 5154613 tiit.saar@pta.agri.ee
Aavo Lumi Peaspetsialist (loomatervishoid, loomaarstid) 5169817 aavo.lumi@pta.agri.ee
Elvi Poom Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53458490 elvi.poom@pta.agri.ee
Siiri Keerde Peaspetsialist (paikne järelevalveametnik AS HKScan Estonia) 56295215 siiri.keerde@pta.agri.ee
Brigitte Salmus Peaspetsialist (toiduga kokkupuutuvate materjalide ja toidulisandite järelevalve) 5268179 brigitte.salmus@pta.agri.ee
Kaisa Vester Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5101105 kaisa.vester@pta.agri.ee
Anett Hammelberg Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53449774 anett.hammelberg@pta.agri.ee
Urmas Undrits Peaspetsialist (loomaheaolu) 6580433; 51962810 urmas.undrits@pta.agri.ee
Luisa Leinberg Peaspetsialist (liha valdkonna järelevalve) 53049401 luisa.leinberg@pta.agri.ee
Anneli Soomre Peaspetsialist (eraelamus toidu käitlejate ja hulgimüügiettevõtete järelevalve) 53030362 anneli.soomre@pta.agri.ee
Hedy Sooba Peaspetsialist (mitteloomse ja kombineeritud toidu järelevalve) 53830689 hedy.sooba@pta.agri.ee
Marian Maidra Peaspetsialist (hulgimüügiettevõtete järelevalve) 59110219 marian.maidra@pta.agri.ee
Helen Reinhold Peaspetsialist helen.reinhold@pta.agri.ee
Riina Lillend Peaspetsialist riina.lillend@pta.agri.ee

Tallinna esindus

Roosikrantsi 12/2

Tõnis Lepp Peaspetsialist (maaparandus) 53414542 tonis.lepp@pta.agri.ee
Taivo Toms Peaspetsialist (maaparandus) 53498686 taivo.toms@pta.agri.ee
Gunnar Pihl Peaspetsialist (maaparandus) 5083633 gunnar.pihl@pta.agri.ee
Anu Isberg Peaspetsialist (maaparandus) 6712616, 53607611  anu.isberg@pta.agri.ee
Mati Tõnismäe Peaspetsialist (maaparandus) 6712646, 53804208  mati.tonismae@pta.agri.ee

Tallinna esindus

Uus-Sadama 24/4

Ragna Toom Peaspetsialist-koordinaator (taimetervis) 5160967 ragna.toom@pta.agri.ee
Kaja Pihla Peaspetsialist (taimetervis) 6318503, 53323071 kaja.pihla@pta.agri.ee
Sigrid Mikker Peaspetsialist (aiandustooted) 6318375, 53031327 sigrid.mikker@pta.agri.ee
Inga Luks Peaspetsialist (taimetervis) 53083961 inga.luks@pta.agri.ee
Kai Timmusk Peaspetsialist (aiandustooted) 6318375, 5123167 kai.timmusk@pta.agri.ee
Helje Vattula Peaspetsialist (taimetervis) 6318503, 59184167 helje.vattula@pta.agri.ee

Saku esindus

Teaduse 6a

Ene Kesa Peaspetsialist (seemned, mahepõllumajandus) 5261865 ene.kesa@pta.agri.ee
Anneli Schults Peaspetsialist (väetised, mahepõllumajandus, tuulekaer) 5157531 anneli.schults@pta.agri.ee
Tatjana Kuznetsova Peaspetsialist ( taimekaitse, seemned) 671 2651, 53994239   tatjana.kuznetsova@pta.agri.ee

Rapla esindus

Kuusiku tee 6

Merike Mihkeles Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete ning eraelamus toidu käitlemise järelevalve) 4892593; 5176795 merike.mihkeles@pta.agri.ee
Anu Emberg Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete ning eraelamus toidu käitlemise järelevalve) 4892593; 5263599 anu.emberg@pta.agri.ee
Küllike Ponkin Peaspetsialist (mitteloomse ja kombineeritud  toidu järelevalve, muna ja mee käitlemine, eraelamus toidu valmistamine) 4892593; 5269788 kullike.ponkin@pta.agri.ee
Riina Kaukver Peaspetsialist (loomatervishoid, loomaheaolu, veterinaarsertifikaadid) 4892591, 5152338 riina.kaukver@pta.agri.ee
Andrus Pajur Peaspetsialist (tapahügieeni ja loomakasvatusettevõtete kontroll, paikne veterinaarteenistus Kehtna Lihatööstus OÜ ja Frank Kutter OÜ) 53010182 andrus.pajur@pta.agri.ee
Liia Lumi Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Lepiku Lihatööstus/Märjamaa Lihatööstus) 53030585 liia.lumi@pta.agri.ee
Anne Kuusing Spetsialist (lihahügieeni spetsialisti abi) anne.kuusing@pta.agri.ee
Jüri Panga Peaspetsialist (maaparandus) 4857734,5303 1620  juri.panga@pta.agri.ee
Heli Aasmann Peaspetsialist (tuulekaer, mahepõllumajandus) 5 147 207 heli.aasmann@pta.agri.ee
Marge Olju Peaspetsialist (seemned, tuulekaer, mahepõllumajandus) 5 252 774 marge.olju@pta.agri.ee
Ülle Andrespok Peaspetsialist (taimekaitse, taimetervis) 5 187 875 ulle.andrespok@pta.agri.ee
Peep Lohu Peaspetsialist (maaparandus) 4857734, 53366086 peep.lohu@pta.agri.ee
Inge Saavo Regiooni juhataja 5086934 inge.saavo@pta.agri.ee
Aivar Kustavus Regiooni juhataja asetäitja 5100239 aivar.kustavus@pta.agri.ee
Urmas Pallon Juhtivspetsialist (loomatervishoid, loomakaitse) 5048669 urmas.pallon@pta.agri.ee
Anneli Kask Juhtivspetsialist (toidu valdkond) 7401208; 5229588 anneli.kask@pta.agri.ee
Kaire Siidra Juhtivspetsialist (toidu valdkond) 53315275 kaire.siidra@pta.agri.ee
Meelis Mumm Juhtivspetsialist (maaparandus) 7663896, 505 5533  meelis.mumm@pta.agri.ee
Malle Kreos Asjaajaja (Tartu) 7400820; 5297204 malle.kreos@pta.agri.ee
Piibija Mikk Asjaajaja (Viljandimaa) 4350022; 53293363 piibija.mikk@pta.agri.ee
Lola Vall Asjaajaja (Võrumaa) 7823490; 53086402 lola.vall@pta.agri.ee

Põlva esindus

Puuri tee 1

Peep Mälberg Peaspetsialist (loomatervishoid, loomakaitse) 5233097 peep.malberg@pta.agri.ee
Anita Põld Peaspetsialist (loomatervishoid, loomadega kauplemine) 53457096 anita.pold@pta.agri.ee
Kaupo Sabre Peaspetsialist (järelevalve mitteloomse ja kobineeritud toidu, mahe ja toidulisandite valdkonnas) 53324037 kaupo.sabre@pta.agri.ee
Siret Ploompuu Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 56208304 siret.ploompuu@pta.agri.ee
Helgi Luigelaht Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5173433 helgi.luigelaht@pta.agri.ee
Ellen Kets Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus AS Arke Lihatööstus) 54501408 ellen.kets@pta.agri.ee
Peeter Protsin Peaspetsialist-koordinaator (taimekaitse, maaparandus) 7998416,   5333 8594 peeter.protsin@pta.agri.ee
Saima Patrael Peaspetsialist (taimetervis) 7998411,504 1857  saima.patrael@pta.agri.ee
Mare Korts-Lindus Peaspetsialist (mahepõllumajandus, tuulekaer) 7998417, 515 3951 mare.korts-lindus@pta.agri.ee
Piret Kind Peaspetsialist (maaparandus) 56642192 piret.kind@pta.agri.ee
Maie Teppo Peaspetsialist (maaparandus) 7998414, 529 4357 maie.teppo@pta.agri.ee
Terje Anderson Peaspetsialist (mahepõllumajandus, tuulekaer) 58849987 terje.anderson@pta.agri.ee

Tartu esindus

Tähe 4

Peeter Kukk Peaspetsialist (loomakaitse) 7400440; 5279609 peeter.kukk@pta.agri.ee
Toomas Kalja Peaspetsialist (loomatervishoid) 7400440; 5053393 toomas.kalja@pta.agri.ee
Olga Vassiljev Peaspetsialist (kala valdkonna järelevalve) 7401669; 53416323 olga.vassiljev@pta.agri.ee
Anu Kasesalu Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 7400551; 5220653 anu.kasesalu@pta.agri.ee
Irina Kuzmina Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 7400551; 53095938 irina.kuzmina@pta.agri.ee
Alla Ikkonen Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Rahinge/Matjama) 7401146; 53006127 alla.ikkonen@pta.agri.ee
Margit Kirk Peaspetsialist (mitteloomse toidu hügieen, mahe, toiduga kokkupuutuvad materjalid) 7401145; 5279547 margit.kirk@pta.agri.ee
Sirle Hermet Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 7400229; 5047521 sirle.hermet@pta.agri.ee
Väino Miil Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus OÜ SF Pandivere) 51994543 vaino.miil@pta.agri.ee
Hanna Lastik Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve, toidu vedu) 7400140; 5250954 hanna.lastik@pta.agri.ee
Gertrud Kask Peaspetsialist (järelevalve jaekaubandus- ja toitlustus- ettevõtetes, eraelamus toidu käitlemisel, mitteloomse ja kombineeritud toidu ning mahe valdkonnas) 7400145; 53062867 gertrud.kask@pta.agri.ee
Kadi Margens Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete ning eraelamute järelevalve) 7401146; 53269923 kadi.margens@pta.agri.ee
Nikita Klimušev Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete ning eraelamute järelevalve) 7400229; 53029616 nikita.klimusev@pta.agri.ee
Heiki Pruus Peaspetsialist (alkoholi ja kaitstud geograafiliste tähiste üle järelevalve jae- ja hulgikaubanduses Lõuna- ja Lääne-Eestis) 53005587 heiki.pruus@pta.agri.ee
Janne Jõesaar Peaspetsialist (mahenõuete ja turustusnormide järelevalve teostamine jae- ja hulgikaubanduses Lõuna- ja Lääne-Eestis) 5279586 janne.joesaar@pta.agri.ee
Margus Mandel Peaspetsialist-koordinaator (taimekaitse, väetised) 5100233 margus.mandel@pta.agri.ee
Gerli Eller Peaspetsialist (mahepõllumajandus, tuulekaer) 53030165 gerli.eller@pta.agri.ee
Maila Birkavs Peaspetsialist (mahepõllumajandus, tuulekaer) 56634313 maila.birkavs@pta.agri.ee
Malle Ojokas Peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 5074236 malle.ojokas@pta.agri.ee
Diana Remets-Savi Peaspetsialist (taimetervis) 53064918 diana.remets-savi@pta.agri.ee
Merili Lillmaa Peaspetsialist (seemned) 53990128 merili.lillmaa@pta.agri.ee
Jaana Jaanimäe Peaspetsialist (aiandustooted, seemned, tuulekaer) 53036908 jaana.jaanimae@pta.agri.ee
Margus Türk Peaspetsialist (maaparandus) 5253024 margus.tyrk@pta.agri.ee
Tiina Mägi Peaspetsialist (maaparandus) 5256795 tiina.magi@pta.agri.ee
Jaanus Toots Peaspetsialist (maaparandus) 7460606, 521 3021 jaanus.toots@pta.agri.ee
Urve Ital Peaspetsialist (maaparandus) 7460604 urve.ital@pta.agri.ee
Meelis Rauert Peaspetsialist (maaparandus) 5178796 meelis.rauert@pta.agri.ee

Valga esindus

Tartu 79

Irina Nikitina Juhtivspetsialist (lihahügieen, paikne veterinaarteenistus Atria Eesti AS Valga tootmisüksus) 7679930; 53010555 irina.nikitina@pta.agri.ee
Virgo Roose Peaspetsialist (loomatervishoid, loomakaitse) 53409809 virgo.roose@pta.agri.ee
Anneli Kaup Peaspetsialist (liha-, muna- ja meehügieen) 56949637 anneli.kaup@pta.agri.ee
Dagmar Kulbin Peaspetsialist (järelevalve mitteloomse ja kombineeritud toidu ning mahe valdkonnas, jaekaubandus- ja toitlustusettevõtetes) 56949638 dagmar.kulbin@pta.agri.ee
Ülla Pezonen Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53010215 ulla.pezonen@pta.agri.ee
Liivi Borisova Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Otepää Lihatööstus Edgar ja OÜ Otepää Oskar) 59196769 liivi.borisova@pta.agri.ee
Kaja Väärsi Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Otepää Lihatööstus Edgar ja OÜ Otepää Oskar) 59195719 kaja.vaarsi@pta.agri.ee
Tiina Hainlo Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Atria Eesti AS Valga tootmisüksus) 56949634 tiina.hainlo@pta.agri.ee
Carmen Kuningas Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Atria Eesti AS Valga tootmisüksus) 7679934 carmen.kuningas@pta.agri.ee
Oksana Perets Spetsialist (paikne veterinaarteenistus Atria Eesti AS Valga tootmisüksus) 7679934 oksana.perets@pta.agri.ee
Nadežda Alliksaar Spetsialist (paikne veterinaarteenistus Atria Eesti AS Valga tootmisüksus) 7679934 nadezda.alliksaar@pta.agri.ee
Kaja Treial Spetsialist (paikne veterinaarteenistus Atria Eesti AS Valga tootmisüksus) 7679934 kaja.treial@pta.agri.ee
Tea Põldsepp Spetsialist (paikne veterinaarteenistus Atria Eesti AS Valga tootmisüksus) 7679934 tea.poldsepp@pta.agri.ee
Olga Särki Spetsialist (paikne veterinaarteenistus Atria Eesti AS Valga tootmisüksus) 7679934 olga.sarki@pta.agri.ee

Valga esindus

E. Enno 32

Anne Tonts Peaspetsialist-koordinaator (maaparandus, mahepõllumajandus) 5232972 anne.tonts@pta.agri.ee
Siiri Raamets Peaspetsialist (seemned, mahepõllumajandus) 53338397 siiri.raamets@pta.agri.ee
Piret Mitt Peaspetsialist (mahepõllumajandus, taimekaitse, tuulekaer) 5101794 piret.mitt@pta.agri.ee
Ats Türk Peaspetsialist (maaparandus) 53478842 ats.turk@pta.agri.ee

Viljandi esindus

Vabaduse plats 4

Velta Riisalo Peaspetsialist (loomatervishoid) 4350024; 5251937 velta.riisalo@pta.agri.ee
Heli Paasma Peaspetsialist (mitteloomse toidu-, toidu veo- ja hulgimüügiettevõtete järelevalve) 4350027; 56927037 heli.paasma@pta.agri.ee
Ly Ardam Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 4350026; 53001221 ly.ardam@pta.agri.ee
Kristel Silmann Peaspetsialist (järelevalve mitteloomse ja kombineeritud toidu ning mahevaldkonnas) 4350025; 5135570 kristel.silmann@pta.agri.ee
Tony Oijuland Peaspetsialist (loomatervishoid) 4350023; 56295235 tony.oijuland@pta.agri.ee
Aide Vendla Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Karula-Piir tapamajas) 53071301 aide.vendla@pta.agri.ee
Heili Leppik Peaspetsialist-koordinaator (maaparandus) 5272532 heili.leppik@pta.agri.ee
Ene Salusaar Peaspetsialist (mahepõllumajandus, taimekaitse) 5252296 ene.salusaar@pta.agri.ee
Helve Henning  Peaspetsialist (taimetervis) 5074305 helve.henning@pta.agri.ee
Merle Pärnaku Peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 53338149 merle.parnaku@pta.agri.ee
Ülle Raadik  Peaspetsialist (tuulekaer, mahepõllumajandus) 5226337 ulle.raadik@pta.agri.ee
Heikki Eller  Peaspetsialist (maaparandus) 5053462 heikki.eller@pta.agri.ee
Krista Pääsik  Peaspetsialist (maaparandus) 5163859 krista.paasik@pta.agri.ee
Marika Tuhkanen  Peaspetsialist (maaparandus) 5051583 marika.tuhkanen@pta.agri.ee
Mari-Liis Paara Peaspetsialist (maaparandus) 56653872 mari-liis.paara@pta.agri.ee

Võru esindus

Jüri 18

Seido Suija Peaspetsialist (loomakaitse- ja loomatervishoid) 5054096 seido.suija@pta.agri.ee
Tiina Suumann Peaspetsialist (piimkäitlemisettevõtete järelevalve) 53315283 tiina.suumann@pta.agri.ee
Elle Horn Peaspetsialist (loomatervishoid) 5032667 elle.horn@pta.agri.ee
Raivo Suumann Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Jaagumäe OÜ väiketapamaja/Nursi tapamaja T125) 53007776 raivo.suumann@pta.agri.ee
Brit-Beatrice Peri Peaspetsialist (jaekaubandus-, toitlustus- ja hulgimüügiettevõtete järelevalve) 56570038 brit-beatrice.peri@pta.agri.ee

Võru esindus

Katariina allee 7

Urve Tulik Peaspetsialist (seemned, mahepõllumajandus) 5101796 urve.tulik@pta.agri.ee
Külli Haug Peaspetsialist (taimetervis) 53338240 kulli.haug@pta.agri.ee
Ly Keel Peaspetsialist (maaparandus) 53269141 ly.keel@pta.agri.ee
Sulev Muru Peaspetsialist (maaparandus) 53436096 sulev.muru@pta.agri.ee
Anita Saag Peaspetsialist (seemned, mahepõllumajandus, tuulekaer) 5100215 anita.saag@pta.agri.ee
Kersti Pariis Peaspetsialist (taimekaitse ja maaparandus) 5243744 kersti.pariis@pta.agri.ee
Egon Palts Regiooni juhataja 5101073 egon.palts@pta.agri.ee
Terje Oper Regiooni juhataja asetäitja 4350030; 5133637 terje.oper@pta.agri.ee
Raivo Mogilnõi Juhtivspetsialist (loomatervishoid, loomakaitse) 4471611; 5168983 raivo.mogilnoi@pta.agri.ee
Jüri Lauter Juhtivspetsialist (toidu valdkond, RASFF kontaktisik) 4622030; 5079946 juri.lauter@pta.agri.ee
Tiina Pakkonen Juhtivspetsialist (toidu valdkond) 4350031; 5237137 tiina.pakkonen@pta.agri.ee
Anne Väli Juhtivspetsialist (seemned, mahepõllumajandus) 5100262 anne.vali@pta.agri.ee
Luule Varik Juhtivspetsialist (mahepõllumajandus, seemned) 5252996 luule.varik@pta.agri.ee
Guido Selberg Juhtivspetsialist (taimetervis) 5101793 guido.selberg@pta.agri.ee
Kristel Silmann Peaspetsialist (piimavaldkonna järelevalve) 4350025; 5135570 kristel.silmann@pta.agri.ee
Maret Raudsepp Asjaajaja (Hiiumaa, Saaremaa) 4622030; 51945090 maret.raudsepp@pta.agri.ee
Riina Sibrits Asjaajaja (Pärnumaa) 4471614 riina.sibrits@pta.agri.ee
Mare Ärmpalu Asjaajaja (Läänemaa) 4892519, 53341153 mare.armpalu@pta.agri.ee

Käina esindus

Hiiu mnt 3

Maie Vikerpuur Peaspetsialist (mitteloomse toidu, mahe-, alkoholi-, kala valdkonna ja toiduveoettevõtete järelevalve, loomatervis) 4622030; 56979710 maie.vikerpuur@pta.agri.ee
Marianne Heinsoo Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 4622030; 56979709 marianne.heinsoo@pta.agri.ee
Piibe Kivisilla Peaspetsialist (loomatervishoid, loomakaitse) 4622030; 56979708 piibe.kivisilla@pta.agri.ee

Kärdla esindus

Leigri väljak 5

Helle Aasma Peaspetsialist (mahepõllumajandus, taimekaitse) 4631490, 510 4812  helle.aasma@pta.agri.ee
Ingrid Metsvahi Peaspetsialist (tuulekaer, mahepõllumajandus) 5114596 ingrid.metsvahi@pta.agri.ee

Haapsalu esindus

Jaani 8

Riina Mahla Peaspetsialist (liha valdkonna järelevalve Hiiu-, Saare- ja Läänemaal) 4724795; 5268877 riina.mahla@pta.agri.ee
Tõnu Erik Peaspetsialist (loomakaitse ja loomatervis) 4724792; 56631259 tonu.erik@pta.agri.ee
Tea Saak Peaspetsialist (kala ja kalatoodete järelevalve) 4724793; 55686479 tea.saak@pta.agri.ee
Annela Kuhi Peaspetsialist (jaekaubandus-, toitlustusettevõtete-  ja taimsete esmatoodete järelevalve) 4724794; 5168257 annela.kuhi@pta.agri.ee
Katrin Nurmsalu Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõte järelevalve) 4724794; 5292426 katrin.nurmsalu@pta.agri.ee
Urve Lätt Peaspetsialist (tapahügieeni ja loomakasvatusettevõtete kontroll, paikne veterinaarteenistus AS Linnamäe Lihatööstus) 53494019 urve.latt@pta.agri.ee
Hele-Mall Erik Peaspetsialist (tapahügieeni ja loomakasvatusettevõtete kontroll, paikne veterinaarteenistus OÜ Fazenda) 53857756 hele-mall.erik@pta.agri.ee

Haapsalu esindus

Jaani 10

Jaak Otisalu Peaspetsialist (taimetervis) 53028397 jaak.otisalu@pta.agri.ee
Aive Aljaste Peaspetsialist (maaparandus) 53226688 aive.aljaste@pta.agri.ee
Tiit Kirs Peaspetsialist (maaparandus) 5094361 tiit.kirs@pta.agri.ee

Pärnu esindus

Haapsalu mnt 86

Ants Tiido Peaspetsialist (kala valdkonna järelevalve) 4471612; 53305972 ants.tiido@pta.agri.ee
Dagmar Kiidjärv Peaspetsialist (kala valdkonna järelevalve) 53573407 dagmar.kiidjarv@pta.agri.ee
Marika Juhani Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus OÜ Karjamõisa Lihatööstus/Salu Tapamaja) 53070758 marika.juhani@pta.agri.ee
Anna Järvelaid Peaspetsialist (liha-, muna- ja mee valdkonna järelevalve, Viljandimaa liha valdkonna järelevalve) 4471616; 5269826 anna.jarvelaid@pta.agri.ee
Kadri Toots Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 4471618; 53020125 kadri.toots@pta.agri.ee
Ingrid Hall Peaspetsialist (mitteloomse toidu-, hulgimüügiettevõtete, mahe- ja alkoholi järelevalve) 4471613; 53305978 ingrid.hall@pta.agri.ee
Kalmer Saat Peaspetsialist (jaekaubandus-, toitlustusettevõtete-, eraelamus toidu valmistamise ja mitteloomse toidu järelevalve) 4471613; 53305973 kalmer.saat@pta.agri.ee
Imbi Kenk Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 4471617; 53090877 imbi.kenk@pta.agri.ee
Elisabeth Viedehof Peaspetsialist (jaekaubandus-, toitlustus-, toiduveoettevõtete-, taimsete esmatoodete tootmise ja toiduga kokkupuutuvate materjalide järelevalve) 51910012 elisabeth.viedehof@pta.agri.ee
Anu Karuse Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 4471617; 53090654 anu.karuse@pta.agri.ee
Marina Klaassen Peaspetsialist (loomatervishoid) 4471615; 53305974 marina.klaassen@pta.agri.ee
Kerttu Lindma Peaspetsialist (loomatervishoid, loomade heaolu) 4471615; 53026310 kerttu.lindma@pta.agri.ee

Pärnu esindus

P. Kerese 4

Riho Erismaa Peaspetsialist-koordinaator (maaparandus) 53482024 riho.erismaa@pta.agri.ee
Reeli Allika Peaspetsialist (taimekaitse, taimetervis) 5291095 reeli.allika@pta.agri.ee
Siiri Tamm Peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 53332432 siiri.tamm@pta.agri.ee
Ülle Türn Peaspetsialist (mahepõllumajandus) 53332438 ulle.turn@pta.agri.ee
Ats Kägo Peaspetsialist (maaparandus) 5236767 ats.kago@pta.agri.ee
Maret Hannus Peaspetsialist (maaparandus) 58665041 maret.hannus@pta.agri.ee
Toomas Kägo Peaspetsialist (maaparandus) 58664992 toomas.kago@pta.agri.ee
Eva Pärnpuu Peaspetsialist (mahepõllumajandus, tuulekaer) 56499443 eva.parnpuu@pta.agri.ee
Marge Siimer Peaspetsialist (maaparandus) 59180145 marge.siimer@pta.agri.ee
Kadri Prikk Peaspetsialist (maaparandus) 4443768 kadri.prikk@pta.agri.ee

Kuressaare esindus

Kohtu 10

Andro Jürisson Peaspetsialist (loomatervishoid, loomade heaolu) 4533501; 5268188 andro.jurisson@pta.agri.ee
Ilona Metsrand Peaspetsialist (mitteloomse ja kombineeritud toidu-, toidulisandite-, mahe-, alkoholi ja taimsete esmatoodete tootmise järelevalve) 4531464; 5268189 ilona.metsrand@pta.agri.ee
Marje Peling Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 4533426; 5238279 marje.peling@pta.agri.ee
Tiiu Tammik Peaspetsialist (jaekaubandus-, toitlustus- ja hulgimüügiettevõtete järelevalve) 4533427; 56681175 tiiu.tammik@pta.agri.ee
Mare Kool Peaspetsialist (kala ja kalatoodete järelevalve, RASFF kontaktisik) 4531404; 56488313 mare.kool@pta.agri.ee
Toivo Jürisson Peaspetsialist (loomatervishoid) 4531273, 5038279 toivo.jurisson@pta.agri.ee
Hilja Vanem Peaspetsialist-koordinaator (maaparandus) 51 977 577 hilja.vanem@pta.agri.ee
Maie Hõbenael Peaspetsialist (mahepõllumajandus, taimekaitse) 53 302 756 maie.hobenael@pta.agri.ee
Epp Kikas Peaspetsialist (maaparandus) 5 282 353 epp.kikas@pta.agri.ee
Mihkel Väärtnõu Peaspetsialist (tuulekaer, mahepõllumajandus) 53 415 952 mihkel.vaartnou@pta.agri.ee
Mait Must Peaspetsialist (maaparandus) 5 153 637 mait.must@pta.agri.ee
Andres Ramst Peaspetsialist (maaparandus) 53 339 003 andres.ramst@pta.agri.ee
Tatjana Enno Peaspetsialist (lihahügieen, paikne veterinaarteenistus Saaremaa Lihatööstus OÜ) 45241117 tatjana.enno@pta.agri.ee
Rein Ravik Peaspetsialist (lihahügieen, paikne veterinaarteenistus Saaremaa Lihatööstus OÜ) 4524117 rein.ravik@pta.agri.ee
Reet Ravik Peaspetsialist (tapaeelne ja tapajärgne ekspertiis tapamajas, karjade kontroll) 53721404 reet.ravik@pta.agri.ee
Aili Viin Peaspetsialist (tapaeelne ja tapajärgne ekspertiis tapamajas, karjade kontroll, paikne OÜ Saare Uluk) 53948606 aili.viin@pta.agri.ee
Kaidi Sau Spetsialist (paikne veterinaarteenistus Saaremaa Lihatööstus OÜ) 4524117 kaidi.sau@pta.agri.ee
Kersti Kukk Spetsialist (paikne veterinaarteenistus Saaremaa Lihatööstus OÜ) 4524117 kersti.kukk@pta.agri.ee
Raja Troškin Spetsialist (lihahügieeni spetsialisti abi, paikne veterinaarteenistus Saaremaa Lihatööstus OÜ) 4524117 raja.troskin@pta.agri.ee
Lauri Kirs Regiooni juhataja 53024562 lauri.kirs@pta.agri.ee
Helgi Tepper Regiooni juhataja asetäitja 5284219 helgi.tepper@pta.agri.ee
Liivi Kallip Juhtivspetsialist (toidu valdkond) 53422588 liivi.kallip@pta.agri.ee
Annika Õkva Juhtivspetsialist (toidu valdkond) 5279388 annika.okva@pta.agri.ee
Kaja Vainula Juhtivspetsialist (loomatervishoid, loomaheaolu) 3232052; 56930410 kaja.vainula@pta.agri.ee
Anu Seer Juhtivspetsialist (seemned, mahepõllumajandus) 5333 9752 anu.seer@pta.agri.ee
Anželika Valgepea Asjaajaja (Jõgevamaa, Järvamaa) 7720200; 53472117 anzelika.valgepea@pta.agri.ee
Riina Bankiir Asjaajaja (Lääne-Virumaa) 3232050, 56930456 riina.bankiir@pta.agri.ee

Jõhvi esindus

Pargi 15, Jõhvi linn

Kaidi Kasela Peaspetsialist (mitteloomse ja kombineeritud toidu-,  jaekaubandus-, toitlustus- ja hulgimüügiettevõtete järelevalve) 5164093 kaidi.kasela@pta.agri.ee
Deivi Migaljov Peaspetsialist (mitteloomse ja kombineeritud toidu järelevalve) 56930407 deivi.migaljov@pta.agri.ee
Jüri Kuiv Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve, toiduvedu, loomatervis, lihakontroll) 53034167 juri.kuiv@pta.agri.ee
Irina Linnik Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53316744 irina.linnik@pta.agri.ee
Olga Hints Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53309433 olga.hints@pta.agri.ee
Mare Eensalu Peaspetsialist (kala valdkonna järelevalve) 5146300 mare.eensalu@pta.agri.ee
Eda Laas Peaspetsialist (loomatervishoid) 5164094 eda.laas@pta.agri.ee
Tiiu Vungo Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53038237 tiiu.vungo@pta.agri.ee
Jelizaveta Koroljak Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53025017 jelizaveta.koroljak@pta.agri.ee
Taimo Tooming Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus OÜ Sigwar Varja tootmisüksus) 53001187 taimo.tooming@pta.agri.ee
Tiina Käbin Peaspetsialist (seemned, tuulekaer, mahepõllumajandus) 53330569 tiina.kabin@pta.agri.ee
Aare Mägi Peaspetsialist (taimekaitse, aiandustooted) 5252278 aare.magi@pta.agri.ee
Raigo Kuldmaa Peaspetsialist (maaparandus) 5544054 raigo.kuldmaa@pta.agri.ee

Jõgeva esindus

Ravila 10

Kristi Välbe Peaspetsialist-koordinaator (maaparandus) 5245978 kristi.valbe@pta.agri.ee
Urmas Truuts Peaspetsialist (alkoholi ja kaitstud geograafiliste tähiste üle järelevalve jae- ja hulgikaubanduses Põhja-Eestis) 7720203; 53264965 urmas.truuts@pta.agri.ee
Virve Muser Peaspetsialist (jaekaubandusettevõtete-, muna ja mee käitlemise järelevalve) 7720204; 53264567 virve.muser@pta.agri.ee
Tiina Vilimäe Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus OÜ Ankoed) 53302365 tiina.vilimae@pta.agri.ee
Rita Mäemuru Peaspetsialist (mitteloomse ja kombineeritud toidu, jaekaubandus- ja toiduveoettevõtete järelevalve) 7720202; 58278909 rita.maemuru@pta.agri.ee
Helve Tuulma Peaspetsialist ( jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 7720207; 5128205 helve.tuulma@pta.agri.ee
Liivi Põldma Peaspetsialist (lihakontroll, karjakontroll) 53093913 liivi.poldma@pta.agri.ee
Aleksei Lizin Peaspetsialist (liha valdkonna järelevalve) 7720205; 5184927 aleksei.lizin@pta.agri.ee
Arbo Kepp Peaspetsialist (loomatervis) 7720206; 53311393 arbo.kepp@pta.agri.ee
Kadri Alev Peaspetsialist (taimetervis) 58540844 kadri.alev@pta.agri.ee
Jüri Siirmäe Peaspetsialist (tuulekaer, taimekaitse) 5165097 juri.siirmae@pta.agri.ee
Liana Trahv Peaspetsialist (maaparandus) 53330114 liana.trahv@pta.agri.ee
Priit Pärn Peaspetsialist (maaparandus) 5294890 priit.parn@pta.agri.ee

Paide esindus

Pärnu 58

Urmas Karu Peaspetsialist-koordinaator (maaparandus) 53 460 965 urmas.karu@pta.agri.ee
Andrus Leis Peaspetsialist (loomatervishoid) 3854521; 5133818 andrus.leis@pta.agri.ee
Linda Vooremäe Peaspetsialist (loomatervishoid) 3854525; 5043618 linda.vooremae@pta.agri.ee
Ingrida Vissak Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve, toiduga kokkupuutuvad materjalid) 3854528, 5122649 ingrida.vissak@pta.agri.ee
Sirje Pajuri Peaspetsialist (piima valdkonna järelevalve) 3854523; 53447486 sirje.pajuri@pta.agri.ee
Sirje Soomeri Peaspetsialist (tapaeelne ja tapajärgne eskpertiis tapamajas, paikne veterinaarteenistus MüüsleriVTM/Sirolin OÜ) 56489170 sirje.soomeri@pta.agri.ee
Heli Vene Peaspetsialist (seemned, tuulekaer, mahepõllumajandus) 53 330 817 heli.vene@pta.agri.ee
Salme Nõmmeste Peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 5 041 854 salme.nommeste@pta.agri.ee
Kristi Torp Peaspetsialist (maaparandus) 58 666 149 kristi.torp@pta.agri.ee
Marko Odraks Peaspetsialist (maaparandus) 5 278 522 marko.odraks@pta.agri.ee

Rakvere esindus

C. T. von Neffi 2, Piira

Jüri Gustavson Juhtivspetsialist (veterinaarjärelevalve juht ettevõttes AS HKScan Estonia) 3229278, 56930409 juri.gustavson@pta.agri.ee
Ülle Uus Peaspetsialist (loomaheaolu) 3232052; 56930429 ulle.uus@pta.agri.ee
Aivo Porro Peaspetsialist (loomatervishoid) 56930428 aivo.porro@pta.agri.ee
Imbi Päid Peaspetsialist (jaekaubandus-, toitlustus-, toiduveo- ja hulgimüügiettevõtete järelevalve, eraelamud) 56930426 imbi.paid@pta.agri.ee
Ruth Maasik Peaspetsialist (jaekaubandus-, toitlustusettevõtete-, muna ja mee käitlemise järelevalve) 56930427 ruth.maasik@pta.agri.ee
Agnes Märtin Peaspetsialist (jaekaubandusettevõtete ja toidulisandite järelevalve) 53074970 agnes.martin@pta.agri.ee
Inna Tali Peaspetsialist (mahenõuete ja turustusnormide järelevalve jae- ja hulgikaubanduses Põhja-Eestis) 3232053; 56930408 inna.tali@pta.agri.ee
Kaia Maurus Peaspetsialist (lihahügieen, loomatervishoid) 3232050, 5136032 kaia.maurus@pta.agri.ee
Tiit Piirimäe Peaspetsialist (lihavaldkonna järelevalve) 3232054, 5236402 tiit.piirimae@pta.agri.ee
Jaan Rinde Peaspetsialist (lihahügieen; paikne veterinaarteenistus OÜ Lihakarn) jaan.rinde@pta.agri.ee
Igor Jelin Peaspetsialist (lihahügieen, paikne veterinaarteenistus OÜ Lihakarn) 3227274; 56292113 igor.jelin@pta.agri.ee
Malle Oherd Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus tapaeelne ja tapajärgne ekspertiis tapamajas, karjade kontroll; paikne veterinaarteenistus OÜ Markilop Vajangu Seafarm) 57808524 malle.oherd@pta.agri.ee
Merike Rootsmaa Peaspetsialist (tapaeelne ja tapajärgne ekspertiis tapamajas, karjade kontroll; paikne veterinaarteenistus OÜ Elmi/OÜ Kulina Mõis tapamaja 57570467 merike.rootsmaa@pta.agri.ee
Piret Virk Peaspetsialist (tapaeelne ja tapajärgne ekspertiis tapamajas, karjade kontroll; paikne veterinaarteenistus Sigala Malle tapamaja/ OÜ Kõlu Lihakarn 53237210 piret.virk@pta.agri.ee
Vilve Ala-Paal Peaspetsialist (tapaeelne ja tapajärgne ekspertiis tapamajas, karjade kontroll; paikne veterinaarteenistus OÜ Aluver tapamaja) 53918823 vilve.ala-paal@pta.agri.ee
Triin Jüris Peaspetsialist (paikne veterinaarjärelevalve AS HKScan Estonia) 3229350 triin.juris@pta.agri.ee
Tatjana Kesa Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) tatjana.kesa@pta.agri.ee
Toomas Sihvart Peaspetsialist ( paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) toomas.sihvart@pta.agri.ee
Igor Lettens Peaspetsialist ( paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) igor.lettens@pta.agri.ee
Galina Jelina Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) galina.jelina@pta.agri.ee
Natalja Ristna Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) natalja.ristna@pta.agri.ee
Elena Salvet Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) elena.salvet@pta.agri.ee
Tiina Kurin Spetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) tiina.kurin@pta.agri.ee
Tatjana Virolainen Spetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) tatjana.virolainen@pta.agri.ee
Irina Kirs Spetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) irina.kirs@pta.agri.ee
Anneli Kononenko Spetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) anneli.kononenko@pta.agri.ee
Toomas Maasik Spetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) toomas.maasik@pta.agri.ee

Rakvere esindus

FR.R. Kreutzwaldi 5/2

Karmen Roost Peaspetsialist-koordinaator (maaparandus) 59187040 karmen.roost@pta.agri.ee
Tea Sepajõe Peaspetsialist (taimetervis, taimekaitse) 55583657 tea.sepajoe@pta.agri.ee
Ingrid Kõrgesaar-Lillmets Peaspetsialist (mahepõllumajandus) 3244438, 5343 8353 ingrid.korgesaar-lillmets@pta.agri.ee
Heinar Hundt Peaspetsialist (maaparandus) 53455109 heinar.hundt@pta.agri.ee
Liina-Kristiina Suvorova Peaspetsialist (aiandustooted, väetised) 59193558 liina-kristiina.suvorova@pta.agri.ee
Tiiu Kaasik Peaspetsialist (mahepõllumajandus, tuulekaer) 53820882 tiiu.kaasik@pta.agri.ee
Janek Kivi Peaspetsialist (maaparandus) -

janek.kivi@pta.agri.ee

Viimati uuendatud 06.05.2021