Kõik kontaktandmed

Siit leiate Põllumajandus- ja Toiduameti kõigi töötajate kontaktid.

Põllumajandus- ja Toiduamet

  •  Teaduse 6a, Saku, Harjumaa 75501
  • Väike-Paala 3, Tallinn 11415

    Registrikood: 77001458
  • +372 605 1710
  • pta@pta.agri.ee
  • Avatud E-R 8.00-16.30

NB! Lindude gripp

Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, siis palume sellest teavitada helistades infotelefonil 605 4767.
Kodulinnu surmast teavitage veterinaararsti, kellelt saate edasised suunised.
Lindude gripi kohta saate rohkem lugeda siit.

***
Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kasutage palun suhtluseks telefoni või e-posti. Kui soovite ametnikuga siiski kohtuda, siis leppige temaga aeg eelnevalt kokku.

Lugege lisaks: Viiruse tõkestamiseks teeb amet oma töökorralduses muudatusi

Keskasutus

Urmas Kirtsi peadirektor 6051711 urmas.kirtsi@pta.agri.ee
Hele-Mai Sammel peadirektori asetäitja loomatervise, loomade heaolu ja toiduohutuse valdkondades (CVO & CFSO) 5326 4669 hele-mai.sammel@pta.agri.ee
Anu Nemvalts peadirektori asetäitja taimetervise ja taimse paljundusmaterjali, maaparanduse ja maakasutuse ning taimekaitse ja väetiste valdkonnas (COPHS) 5347 1565 anu.nemvalts@pta.agri.ee
Katrin Reili peadirektori asetäitja turukorralduse, mahepõllumajanduse, põllumajandusloomade aretuse ja kutselise kalapüügi valdkonnas 511 6874 katrin.reili@pta.agri.ee
Ago Pärtel nõunik 503 5747 ago.partel@pta.agri.ee
Hanna Turetski-Toomik osakonnajuhataja 5330 8076 hanna.turetski-toomik@pta.agri.ee
Elen Kurvits nõunik (loomatervis, loomade heaolu ja toiduohutus) 5865 0594 elen.kurvits@pta.agri.ee
Merit Pärnpuu kommunikatsioonispetsialist (taimetervis ja taimne paljundusmaterjal, maaparandus ja maakasutus ning taimekaitse ja väetis) 5697 4405 merit.parnpuu@pta.agri.ee
Ave Mägi

kommunikatsioonispetsialist (turukorraldus, mahepõllumajandus, põllumajandusloomade aretus ja kutseline kalapüük)

58836975 ave.magi@pta.agri.ee
Kairi Ramjalg osakonnajuhataja 605 1729;
529 1662
kairi.ramjalg@pta.agri.ee
Tiiu Rand nõunik (toidualane teave - toidu märgistamine, toitumis- ja tervisealased väited) 605 4766;
514 2699
tiiu.rand@pta.agri.ee
Jaana Oona juhtivspetsialist (toidukäitlemise üksuste järelevalve) 605 1721;
5689 8772
jaana.oona@pta.agri.ee
Jelena Sõgel juhtivspetsialist (toidu nõuetekohasuse hindamine) 605 6895;
517 5895
jelena.sogel@pta.agri.ee
Edward-Tuudor Sooba peaspetsialist (piima ja piimapõhiste toodete käitlemine, toiduvedu) 605 1723;
526 3086
edward.sooba@pta.agri.ee
Airika Salumets peaspetsialist (GMO, eritoidud, uuendtoit ja toidulisandid) 605 4765;
569 41551
airika.salumets@pta.agri.ee
Kairi Sisask peaspetsialist (mitteloomne toit) 516 7694 kairi.sisask@pta.agri.ee
Kristi Kadak peaspetsialist (liha ja lihatoodete käitlemine) 605 1726;
506 1073
kristi.kadak@pta.agri.ee
Marika Urke peaspetsialist (käitlemisettevõtte enesekontrollilaboratooriumid, laboratooriumide volitamine) 605 1728;
5332 9598
marika.urke@pta.agri.ee
Merle Laurimaa peaspetsialist (elusloomade ja loomse toidu saasteainete seire, muna ja mee käitlemine) 5196 2698 merle.laurimaa@pta.agri.ee
Kersti Ehandi peaspetsialist (kala ja kalatoodete käitlemine) 605 1727;
5343 3520
kersti.ehandi@pta.agri.ee
Kristi Kallip peaspetsialist (taimekaitsevahendite jääkide, saaste– ja lisaainete seire toidus; mitteloomse toidu import EL-i välistest riikidest) 5680 7128 kristi.kallip@pta.agri.ee
Marii-Heleen Arna peaspetsialist (e-kaubandus) 5333 0757 marii-heleen.arna@pta.agri.ee
Elle Männisalu peaspetsialist (EL-i sisese loomse toidu sisse- ja väljaveo järelevalve; RASFF) 605 6889;
5347 1332
elle.mannisalu@pta.agri.ee
Keidi Leppik peaspetsialist (toitlustamine ja avalikud üritused) 53653860 keidi.leppik@pta.agri.ee
Triinu Allika peaspetsialist (jaekaubandus ja eraelamus toidu valmistamine) 5629 1815 triinu.allika@pta.agri.ee
Natalja Borel peaspetsialist (zoonooside ja mikroobide antibiootikumiresistentsuse seire ning toidutekkelised puhangud) 5362 6199 natalja.borel@pta.agri.ee
Margot Paavel peaspetsialist (toiduga kokkupuutuvad materjalid ja hulgilaod) 5198 5233 margot.paavel@pta.agri.ee
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist
Olev Kalda osakonnajuhataja 507 6260 olev.kalda@pta.agri.ee
Maarja Kristian nõunik (loomatervishoid) 605 1731, 529 7324 maarja.kristian@pta.agri.ee
Anne-Ly Veetamm juhtivspetsialist 517 3458 anne-ly.veetamm@pta.agri.ee
Ainike Nõmmisto juhtivspetsialist (loomade heaolu) 5303 7018 ainike.nommisto@pta.agri.ee
Ardo Pakkonen peaspetsialist (põllumajandusloomade identifitseerimine ja registreerimine, PRIA e-teenused ja registrid) 605 1736; 510 6031 ardo.pakkonen@pta.agri.ee
Helen Prommik peaspetsialist (situatsiooniplaanid ja zoonoosid) 605 4756, 5686 9830 helen.prommik@pta.agri.ee
Kärt Jaarma peaspetsialist (loomataudide levikuvõimaluste riskianalüüs, situatsiooniplaanid) 605 1712, 5693 9141 kart.jaarma@pta.agri.ee
Darja Trohhatšova peaspetsialist (loomade, sealhulgas lemmikloomade piiriülene liikumine (väljaarvatud eksport), TRACES) 5866 8715 darja.trohhatsova@pta.agri.ee
Eve Forsyth peaspetsialist (AMR ja veterinaararstide kontroll) 518 5078 eve.forsyth@pta.agri.ee
Kadri Kaio peaspetsialist (loomade heaolu vedamisel ja tapmisel) 5885 6905 kadri.kaio@pta.agri.ee
Olga Piirik-Laiho peaspetsialist (vesiviljeluse järelevalve) 605 4755, 5564 2901 olga.piirik-laiho@pta.agri.ee
Erik Ahlberg peaspetsialist (kalataudide seire regioonides; vesiviljelus) 5388 4045 erik.ahlberg@pta.agri.ee
Enel Niin peaspetsialist (marutaudi tõrjeprogramm, sh piiriülene koostöö) 509 9836 enel.niin@pta.agri.ee
Kaili Kallit peaspetsialist (söötade järelevalve) 605 4751; 5331 4185 kaili.kallit@pta.agri.ee
Pille Sadrak peaspetsialist (mitteloomse sööda liiduvälisest riigist Eestisse toimetamine, lemmikloomatoidu käitlemine, söödaregistri haldamine) 605 4752; 525 7221 pille.sadrak@pta.agri.ee
Maili Põldpere peaspetsialist (järelevalve tulemuste analüüs, dokumentide töötlus, büroo andmebaasi administreerimine) 605 4753; 514 0714 maili.poldpere@pta.agri.ee
Pirje Rool peaspetsialist (söötade järelevalve Järva-, Lääne-Viru-, Ida-Viru- ja Jõgevamaal) 385 4529; 525 7916 pirje.rool@pta.agri.ee
Ann Meisalu peaspetsialist (söötade järelevalve Tartu-, Võru-, Valga- ja Põlvamaal) 5300 0437 ann.meisalu@pta.agri.ee
Marve Reinsalu peaspetsialist (söötade ja loomsete kõrvalsaaduste järelevalve Lääne regioonis) 447 1619; 5330 5976 marve.reinsalu@pta.agri.ee
Erika Mäeloog

peaspetsialist (loomsete kõrvalsaaduste käitlemise järelevalve korraldus ning sööda ja loomsete kõrvalsaaduste järelevalve Põhja ja Ida regioonis)

5336 3562 erika.maeloog@pta.agri.ee
Kaysa Tormis peaspetsialist(loomatervis) 5884 5868 kaysa.tormis@pta.agri.ee
Anneli Härmson osakonnajuhataja  5691 8010 anneli.harmson@pta.agri.ee
Piret Hommuk peaspetsialist (aretusühingute (hobused, sead) tegevusload ja järelevalve, toetuste nõuete kontrollimine) 5307 6636 piret.hommuk@pta.agri.ee
Andres Luik peaspetsialist (aretuse ning põllumajanduslooma pidamisega ja seotud toetuse nõuete täitmise järelevalve Tartu-, Põlva-, Võru- ja Valgamaal) 5300 5752 andres.luik@pta.agri.ee
Janelin Tartu peaspetsialist (aretuse ning põllumajanduslooma pidamisega ja seotud toetuse nõuete täitmise järelevalve Järva- Viljandi- Rapla- ja Pärnumaal) 5190 9184 janelin.tartu@pta.agri.ee
Tiina Vaino peaspetsialist (aretuse ning põllumajanduslooma pidamisega ja seotud toetuse nõuete täitmise järelevalve Lääne-Viru-, Jõgeva-, Ida-Viru- ja Harjumaal) 322 7379; 521 2947 tiina.vaino@pta.agri.ee
Urmas Niilo peaspetsialist (aretuse ning põllumajanduslooma pidamisega ja seotud toetuse nõuete täitmise järelevalve Lääne- Saare- ja Hiiumaal) 5323 6436 urmas.niilo@pta.agri.ee
Maarja Tuimann peaspetsialist (aretusühingute (veised, lambad) tegevusload ja järelevalve, toetuste nõuete kontrollimine) 5346 9770 maarja.tuimann@pta.agri.ee
Leone Kotkas peaspetsialist (põllumajandusloomade pidamise ja aretusega seotud toetuse järelevalve koordineerimine) 5301 3569 leone.kotkas@pta.agri.ee
Riina Koidumaa osakonnajuhataja 504 1855 riina.koidumaa@pta.agri.ee
Ülle Metsman nõunik (taimetervis, EL töögrupid) 525 6224 ulle.metsman@pta.agri.ee
Ljudmila Kerge nõunik (seemnekartuli järelevalve, seemne- ja tarbekartuli tootmine ja turustamine) 507 4631 ljudmila.kerge@pta.agri.ee
Mart Kinkar nõunik (ekspordi järelevalve, rahvusvaheline koordinatsioon taimetervise küsimustes, karantiinsete taimekahjustajate seired) 5657 6604 mart.kinkar@pta.agri.ee
Tea Tasa peaspetsialist (puidutöötlemisettevõtete järelevalve) 671 2657,
526 1853
tea.tasa@pta.agri.ee
Maria Brizmer peaspetsialist (taimse paljundusmaterjali järelevalve) 5860 5006 maria.brizmer@pta.agri.ee
Birger Ilau peaspetsialist (karantiinsete taimekahjustajate seired, eriload) 511 5897 birger.ilau@pta.agri.ee
Lauri Urbalu peaspetsialist (taimetervise register, taimekahjustajate infolehed, tõrjemeetmete tegevuskavad) 5333 9816 lauri.urbalu@pta.agri.ee
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist
Eva Lind osakonnajuhataja 5551 4314 eva.lind@pta.agri.ee
Uku Rooni nõunik (taimekaitsevahendite toksikoloogiliste omaduste hindamine) 5074 319  uku.rooni@pta.agri.ee 
Mariann Leps nõunik (taimekaitsevahendite turule lubamine ja lubade muutmine) 5324 6604 mariann.leps@pta.agri.ee
Katrin Tammvere peaspetsialist (väetise tootmise ja turustamise järelevalve) 5362 3140 katrin.tammvere@pta.agri.ee 
Timo Torp peaspetsialist (taimekaitsevahendite toksikoloogiliste ja füüsikalis-keemiliste omaduste hindamine) 671 2609; 53774643 timo.torp@pta.agri.ee 
Rauno Aljas peaspetsialist (taimekaitsevahendite efektiivsuse hindamine ja märgistus) 671 2665 rauno.aljas@pta.agri.ee
Juhan Heinma peaspetsialist (taimekaitsevahendite looduses käitumise ja leviku hindamine)  671 2697 juhan.heinma@pta.agri.ee
Katrin Laud peaspetsialist (väetiste registreerimine, taimekaitsevahendite jääkide hindamine) 671 2645 katrin.laud@pta.agri.ee  
Riina Pärtel peaspetsialist (taimekaitsevahendite kasutamise järelevalve, taimekaitsekoolitused) 671 2615
504 8716
riina.partel@pta.agri.ee
Everiin Lill peaspetsialist (taimekaitsevahendite register)  671 2611 everiin.lill@pta.agri.ee
Elise Joonas peaspetsialist (taimekaitsevahendite ökotoksikoloogiliste omaduste hindamine) 671 2653  elise.joonas@pta.agri.ee
Mirjam Potter peaspetsialist (taimekaitsevahendite turustamise ja seadmete järelevalve, nõuetele vastavus) 504 5201 mirjam.potter@pta.agri.ee
Kristin Räbovõitra peaspetsialist (taimekaitsevahendite ja toimeainejääkide hindamine) 5301 4473 kristin.rabovoitra@pta.agri.ee
Teenistussuhe peatatud osakonnajuhataja
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist
Karin Zereen osakonnajuhataja 5352 0058 karin.zereen@pta.agri.ee
Reet Roosimägi nõunik (mahepõllumajandus) 671 2667, 509 8426 reet.roosimagi@pta.agri.ee
Piia Puusepp nõunik (seemnete sertifitseerimine ja turustamise kontroll) 510 1079 piia.puusepp@pta.agri.ee
Virve Straume nõunik (tuulekaer) 514 0823 virve.straume@pta.agri.ee
Laima Puur nõunik (sort) 501 6143 laima.puur@pta.agri.ee
Pille Edovald peaspetsialist (mahepõllumajanduslik käitlemine ja mahetoodete turustamine) 5342 0819 pille.edovald@pta.agri.ee
Tiia Soomer peaspetsialist (põldtunnustamine ja seemnete sertifitseerimine) 671 2674, 5302 8002 tiia.soomer@pta.agri.ee
Ruth Lauk peaspetsialist (mahetaimekasvatus) 5596 0020 ruth.lauk@pta.agri.ee
Kätlin Laats peaspetsialist (väetised ja taimekaitsevahendid mahepõllumajanduses ning statistilised andmed) 5322 5600 katlin.laats@pta.agri.ee
Ivi Loper peaspetsialist (majanduskatsed, katsemetoodikad ja sordileht) 525 1812 ivi.loper@pta.agri.ee
Marge Thetloff peaspetsialist (mahetaime- ja seenekasvatus ning korje mitteharitavatelt aladelt) 5399 4339 marge.thetloff@pta.agri.ee
Mariliis Ivask peaspetsialist (maheloomakasvatus, mineraalsöödad ja söödalisandid) 506 9396 mariliis.ivask@pta.agri.ee
Olvia Laur peaspetsialist (maheregister ja riigilõiv) 671 2659, 503 8460 olvia.laur@pta.agri.ee
Eha Kunberg peaspetsialist (taotlused, EÜP registreerimiskatsed ja sordiregister) 435 1241 eha.kunberg@pta.agri.ee
Tiiu Valdmaa osakonnajuhataja 517 5807 tiiu.valdmaa@pta.agri.ee
Genadi Vassiljev nõunik (MATER, RMK uuendustööd, projekteerimistingimused) 671 2617, 501 3810  genadi.vassiljev@pta.agri.ee
Mati Märtson nõunik (maaparandus) 5346 4221 mati.martson@pta.agri.ee
Heiki Pajur nõunik (maaparandushoid, järelevalve) 5309 0378 heiki.pajur@pta.agri.ee
Peeter Karpa peaspetsialist (maaparandus) 5919 2122 peeter.karpa@pta.agri.ee
Sulev Muru peaspetsialist (maaparandus) 5343 6096 sulev.muru@pta.agri.ee
Hillar Saarik peaspetsialist (maaparandus) 5331 6584 hillar.saarik@pta.agri.ee
Ulvi Ingver peaspetsialist (MAK, ühistud) 5866 8974 ulvi.ingver@pta.agri.ee
Merly Kiisler peaspetsialist (kooskõlastused) 5823 0530 merly.kiisler@pta.agri.ee
Andres Uuk peaspetsialist (MAPIS, kasutuselevõtuaktid) 5308 2586 andres.uuk@pta.agri.ee
Tairi Toomsoo peaspetsialist (maaparandushoiutööd, hanked) 5886 6129 tairi.toomsoo@pta.agri.ee
Eero Piirisalu peaspetsialist (maaparandushoiutööd, hanked, GIS) 506 1493 eero.piirisalu@pta.agri.ee
Asko Põder peaspetsialist (maaparandus, GIS) 5397 7263 asko.poder@pta.agri.ee
Karoline Zilmer peaspetsialist (maaparandus) 59151966 karoline.zilmer@pta.agri.ee
Ele Liivamägi peaspetsialist (maaparandus) 58590364 ele.liivamagi@pta.agri.ee
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist
Kaija Uuskam osakonnajuhataja 5332 7768 kaija.uuskam@pta.agri.ee
Marika Arula nõunik (värske puu- ja köögivilja turustamine) 505 8647 marika.arula@pta.agri.ee
Vivika Eha juhtivspetsialist (alkoholiregister) 5569 3935 vivika.eha@pta.agri.ee
Gunnar Lambing juhtivspetsialist (kutselise kalapüügi korraldus, kalalaevad, kalanduse õigusaktid) 514 5627 gunnar.lambing@pta.agri.ee
Aivar Alt juhtivspetsialist 512 8485 aivar.alt@pta.agri.ee
Kadri Pajur peaspetsialist (alkoholi ja kaitstud geograafiliste tähiste järelevalve) 5350 7651 kadri.pajur@pta.agri.ee
Astrid Aulik peaspetsialist (alkoholiregister) 5860 9110 astrid.aulik@pta.agri.ee
Ingrid Hamburg peaspetsialist (alkoholiregister) 5193 7145 ingrid.hamburg@pta.agri.ee
Ave Raie peaspetsialist (piimapõhiste toodete, oliiviõli ja kalandustoodete turustusnormid) 5381 9336 ave.raie@pta.agri.ee
Günter Võro peaspetsialist (lihakeharümpade klassifitseerimine) 5682 7746 gynter.voro@pta.agri.ee
Kaidi Kaljula nõunik (aruandlus, kalalaevade register) 5302 2272 kaidi.kaljula@pta.agri.ee
Peeter Tõnismäe peaspetsialist (Peipsi järve, Narva jõe, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa kutseline kalapüük) 511 3059 peeter.tonismae@pta.agri.ee
Tamara Kõllamets peaspetsialist (Hiiumaa kutseline kalapüük) 462 2032;
5689 3996
tamara.kollamets@pta.agri.ee
Margus Ljubimov peaspetsialist (Pärnumaa kutseline kalapüük) 443 1076;
508 4312
margus.ljubimov@pta.agri.ee
Ilona Miller peaspetsialist (Pärnumaa kutseline kalapüük) 443 1042;
5357 6760
ilona.miller@pta.agri.ee
Kaie Nuut peaspetsialist (Saaremaa ja Läänemaa kutseline kalapüük) 453 6864;
5911 1271
kaie.nuut@pta.agri.ee
Janika Sarantšuk peaspetsialist (Saaremaa ja Läänemaa kutseline kalapüük) 453 6864;
518 9526
janika.sarantsuk@pta.agri.ee
Andres Oper peaspetsialist (Viljandimaa, Võrtsjärve, Valgamaa, Võrumaa, Peipsi järve, Narva jõe, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa kutseline kalapüük) 433 6276;
506 6997
andres.oper@pta.agri.ee
Irina Belova peaspetsialist (Harjumaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa kutseline kalapüük) 670 3325;
5306 8926
irina.belova@pta.agri.ee
Marilin Koppel peaspetsialist (Läänemere traalpüük ja kaugpüük) 679 6928;
5343 8116
marilin.koppel@pta.agri.ee
Katri Spirka peaspetsialist (Harjumaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa kutseline kalapüük) 679 6920;
5309 3116
katri.spirka@pta.agri.ee
Taavi Kand osakonnajuhataja 5621 7728 taavi.kand@pta.agri.ee
Heidi Käär kriisijuht 5663 9346 heidi.kaar@pta.agri.ee
Katrin Valgma kvaliteedijuht 5194 2235 katrin.valgma@pta.agri.ee
Liis Kaar riskijuht 53484513 liis.kaar@pta.agri.ee
Kadi Padur nõunik (andmemajandus ja arendustegevus) 5692 6376 kadi.padur@pta.agri.ee
Urmas Niklus nõunik (andmemajandus ja arendustegevus) 5192 3830 urmas.niklus@pta.agri.ee
Marko Breivel nõunik (loomade ja loomsete saaduste eksport EL-i välistesse riikidesse) 605 6892; 5688 6711 marko.breivel@pta.agri.ee
Päivi Ojala nõunik (andmete kogumise, töötlemise ja analüüsimise korraldamine) 53430726 paivi.ojala@pta.agri.ee
Mirjam Pällo osakonnajuhataja 605 6877; 5650 0716 mirjam.pallo@pta.agri.ee
Katrin Leemet nõunik 512 5081 katrin.leemet@pta.agri.ee
Sille Raik peaspetsialist (dokumendihaldus) 605 6870; 5691 7292 sille.raik@pta.agri.ee
Vivika Klimenko peaspetsialist (dokumendihaldus) 517 4227 vivika.klimenko@pta.agri.ee
Innar Kull finantsnõunik 5809 0561 innar.kull@pta.agri.ee
Reet Harnak finantsnõunik (finantsarvestus) 524 4965 reet.harnak@pta.agri.ee
Katrina Kalk peaspetsialist (finantsarvestus) 605 1743; 508 7659 katrina.kalk@pta.agri.ee
Kadri Pung peaspetsialist (finantsarvestus) 5308 0129 kadri.pung@pta.agri.ee
Toomas Kõrge juhtivspetsialist (haldus) 524 3349 toomas.korge@pta.agri.ee
Merike Reinart peaspetsialist (haldus) 5322 5206 merike.reinart@pta.agri.ee
Kadri Ülenõmm peaspetsialist (kuluarvestuse 
andmetöötlus ja analüüs)
5884 7679 kadri.ulenomm@pta.agri.ee
Lea Tammekun osakonnajuhataja (personalitöö) 605 6874;
5557 4883
lea.tammekun@pta.agri.ee
Kristi Ulla peaspetsialist (personalitöö) 523 7107 kristi.ulla@pta.agri.ee
Kristi Kallis peaspetsialist (personalitöö) 502 1233 kristi.kallis@pta.agri.ee
Merilyn Jäetma peaspetsialist (koolitus, personalitöö) 5326 9736 merilyn.jaetma@pta.agri.ee
Piret Allas peaspetsialist (personalitöö, tugiteenused) 5340 8588
 
piret.allas@pta.agri.ee
Kersti Raenok jurist 605 6879 kersti.raenok@pta.agri.ee
Kristel Kuklase jurist 605 1719 kristel.kuklase@pta.agri.ee
Tauno Pruli jurist 5863 2511 tauno.pruli@pta.agri.ee
Hele Hannah Noormaa jurist 671 2605, 5662 9912   helehannah.noormaa@pta.agri.ee
Teenistussuhe peatatud osakonnajuhataja
Regina Pihlakas osakonnajuhataja 605 6886;
505 8604
regina.pihlakas@pta.agri.ee
Tarmo Sikk juhtivspetsialist (loomade ja loomsete saaduste import EL-i välistest riikidest) 605 6883;
506 5141
tarmo.sikk@pta.agri.ee
Olga Junus juhtivspetsialist (taimede, taimsete saaduste ja muude objektide import EL-i välistest riikidest) 671 2657,
502 0549
olga.junus@pta.agri.ee

Luhamaa piiripunkt

Lütä küla, Setomaa vald, 65018, Võrumaa

Hege-Ly Ojaots piiripunkti juhataja 786 6390,
5340 7802
hege-ly.ojaots@pta.agri.ee
Lehi Aganits piiripunkti juhataja asetäitja (taimetervis, aiandustooted) 786 6393,
5918 4752
lehi.aganits@pta.agri.ee
Volli Kera peaspetsialist 786 6390 volli.kera@pta.agri.ee
Uku Hakk peaspetsialist 786 6390 uku.hakk@pta.agri.ee
Marge Kõrbe peaspetsialist 786 6390 marge.korbe@pta.agri.ee
Jaana Ohak peaspetsialist 786 6390 jaana.ohak@pta.agri.ee
Piret Palok peaspetsialist 786 6390 piret.palok@pta.agri.ee
Anu Ruus peaspetsialist 786 6390 anu.ruus@pta.agri.ee
Ruta Klaus peaspetsialist ruta.klaus@pta.agri.ee
Ilija Samoldin peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 786 6393,
5336 3847
ilija.samoldin@pta.agri.ee
Ülle Karu peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 786 6393, 
5336 3847
ulle.karu@pta.agri.ee
Ülle Viljasaar peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 786 6393,
5336 3847
ulle.viljasaar@pta.agri.ee
Piia Asur peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 786 6393,
5336 3847
piia.asur@pta.agri.ee
Ülo Tagel peaspetsialist ylo.tagel@pta.agri.ee
Edith Maripuu peaspetsialist edith.maripuu@pta.agri.ee
Kati Eespäev peaspetsialist (taimetervis) kati.eespaev@pta.agri.ee

Narva piiripunkt

Vestervalli 7

Jaak Assafrei piiripunkti juhataja 356 6894,
5336 4269 
jaak.assafrei@pta.agri.ee
Larissa Saks piiripunkti juhataja asetäitja 520 1208 larissa.saks@pta.agri.ee
Jelena Kotskarjova peaspetsialist 356 6899,
356 6896
jelena.kotskarjova@pta.agri.ee
Natalia Gorelova peaspetsialist 356 6899,
356 6896
natalia.gorelova@pta.agri.ee
Aleksandr Manuskin peaspetsialist 356 6899,
356 6896
aleksandr.manuskin@pta.agri.ee
Irina Semjonova peaspetsialist 356 6899,
356 6896
irina.semjonova@pta.agri.ee
Jekaterina Krainjukova peaspetsialist

jekaterina.krainjukova@pta.agri.ee

Jelena Tkatšenko peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 356 6894,
5336 4341
jelena.tkatšenko@pta.agri.ee
Maria Matakova peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 357 6894,
5336 4341
maria.matakova@pta.agri.ee
Maria Rapoport peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 358 6894,
5336 4341
maria.rapoport@pta.agri.ee
Regina Kolu peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 359 6894,
5336 4341
regina.kolu@pta.agri.ee
Kristina Stroganova peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 360 6894,
5336 4341
kristina.stroganova@pta.agri.ee
Anna Rõbakova peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 361 6894,
5336 4341
anna.robakova@pta.agri.ee
Tatjana Nikolajenkova peaspetsialist (ametlikud kontrollid kaupade sisseveol piiripunktis (taimetervis)) tatjana.nikolajenkova@pta.agri.ee

Muuga ja Paldiski piiripunkt

Hoidla 6, Maardu

Larissa Saks piiripunkti juhataja 631 9688,
520 1208
larissa.saks@pta.agri.ee
Silvi Vinkman piiripunkti juhataja asetäitja (taimetervis, aiandustooted) 507 4233, 53936760 silvi.vinkman@pta.agri.ee
Tamara Jakovleva peaspetsialist 631 9688 tamara.jakovleva@pta.agri.ee
Tiia Kivistik peaspetsialist 631 9688 tiia.kivistik@pta.agri.ee
Ivan Popovskihh peaspetsialist 631 9688 ivan.popovskihh@pta.agri.ee
Kristiina Suursöödi peaspetsialist 631 9688 kristiina.suursoodi@pta.agri.ee
Kalev Ruberg peaspetsialist 631 9688 kalev.ruberg@pta.agri.ee
Inna Boldina peaspetsialist 631 9688 inna.boldina@pta.agri.ee
Anne Laumets peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 631 9624,
507 4233  
anne.laumets@pta.agri.ee
Annely Arro peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 507 4233, 6319624 annely.arro@pta.agri.ee
Külli Tiigi peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 507 4233, 6319624 kylli.tiigi@pta.agri.ee
Kätlin Leitaru peaspetsialist (taimetervis) katlin.leitaru@pta.agri.ee

Koidula piiripunkt

Setomaa vald, Võrumaa

Marika Keerpalu peaspetsialist 799 3079,
5681 9447 
marika.keerpalu@pta.agri.ee

Regioonid

Vladimir Vahesaar regiooni juhataja 658 0421; 507 3926 vladimir.vahesaar@pta.agri.ee
Imbi Silde regiooni juhataja asetäitja (maaparanduse- ja taimevaldkond) 515 2070 imbi.silde@pta.agri.ee
Mairi Pajula juhtivspetsialist (toidu valdkond) 526 3089 mairi.pajula@pta.agri.ee
Diana Silts juhtivspetsialist (loomatervise ja loomade heaolu valdkond) 5196 7557 diana.silts@pta.agri.ee
Mairi End asjaajaja (Harjumaa) 658 0420; 5349 8671 mairi.end@pta.agri.ee
Laine Jaansalu asjaajaja 658 0430 laine.jaansalu@pta.agri.ee
Mare Ärmpalu asjaajaja (Raplamaa) 489 2519, 5334 1153 mare.armpalu@pta.agri.ee

Tallinna esindus

Väike-Paala 3, 11415 Tallinn

Tel: 658 0420
E-mail: pohja@pta.agri.ee
Vastuvõtuaeg tööpäevadel kl 8-14

Mari Parik peaspetsialist (kala eksport, eraelamus toidu käitlemise järelevalve) 658 0432; 5699 7479 mari.parik@pta.agri.ee
Ljudmila Bokova peaspetsialist (loomatervishoid, toiduveo ettevõtete järelevalve) 658 0433; 5886 6001 ljudmila.bokova@pta.agri.ee
Tõnu Hirsik peaspetsialist (piima käitlemise järelevalve ettevõtetes ja eraelamus, mahepõllumajandus, ekpordisertifikaadid) 521 2147 tonu.hirsik@pta.agri.ee
Raivo Koppel peaspetsialist (loomade ja loomsete saadustega kauplemine, farmide kontroll, ulukite töötlemine) 658 0433; 5691 1326 raivo.koppel@pta.agri.ee
Viktoria Barotova peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 506 8420 viktoria.barotova@pta.agri.ee
Ingrid Seppar peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5349 2822 ingrid.seppar@pta.agri.ee
Juri Vohmin peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5331 3198 juri.vohmin@pta.agri.ee
Külli Jõgi peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5349 1876 kulli.jogi@pta.agri.ee
Anneli Alle peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5349 3441 anneli.alle@pta.agri.ee
Indrek Moppel peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 516 6287 indrek.moppel@pta.agri.ee
Taissa Tombu peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5348 9242 taissa.tombu@pta.agri.ee
Liivi Unt peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5331 5423 liivi.unt@pta.agri.ee
Siiri Vahter peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5349 6243 siiri.vahter@pta.agri.ee
Kertu Lumiste peaspetsialist (kala ja kalatoodete käitlemine) 5344 9743 kertu.lumiste@pta.agri.ee
Žanna Lill peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5333 5228 zanna.lill@pta.agri.ee
Kristina Kuldkepp peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5347 5891 kristina.kuldkepp@pta.agri.ee
Merike Veske peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5346 6245 merike.veske@pta.agri.ee
Birgit Satsi peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5332 1658 birgit.satsi@pta.agri.ee
Irina Zimina peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5334 5627 irina.zimina@pta.agri.ee
Tiia Tõnts peaspetsialist (hulgimüügiettevõtete järelevalve) 5300 2830 tiia.tonts@pta.agri.ee
Kristi Gruft peaspetsialist (mitteloomse ja kombineeritud toidu järelevalve) 5697 0745 kristi.gruft@pta.agri.ee
Mare Slet peaspetsialist (mitteloomse ja kombineeritud toidu järelevalve) 5349 9802 mare.slet@pta.agri.ee
Riho Kaselo peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Raasiku Lihatööstus/Triigi Seakasvatuse Tapamaja; Loomade kogumiskeskus) 5190 0429 riho.kaselo@pta.agri.ee
Tiit Saar peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) 515 4613 tiit.saar@pta.agri.ee
Aavo Lumi peaspetsialist (loomatervishoid, loomaarstid) 516 9817 aavo.lumi@pta.agri.ee
Elvi Poom peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5345 8490 elvi.poom@pta.agri.ee
Siiri Keerde Peaspetsialist (paikne järelevalveametnik AS HKScan Estonia) 5629 5215 siiri.keerde@pta.agri.ee
Brigitte Salmus peaspetsialist (toiduga kokkupuutuvate materjalide ja toidulisandite järelevalve) 526 8179 brigitte.salmus@pta.agri.ee
Kaisa Vester peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 510 1105 kaisa.vester@pta.agri.ee
Luisa Leinberg peaspetsialist (liha valdkonna järelevalve) 5304 9401 luisa.leinberg@pta.agri.ee
Anneli Soomre peaspetsialist (eraelamus toidu käitlejate ja hulgimüügiettevõtete järelevalve) 5303 0362 anneli.soomre@pta.agri.ee
Hedy Sooba peaspetsialist (mitteloomse ja kombineeritud toidu järelevalve) 5383 0689 hedy.sooba@pta.agri.ee
Marian Maidra peaspetsialist (hulgimüügiettevõtete järelevalve) 5911 0219 marian.maidra@pta.agri.ee
Helen Reinhold peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 568 84601 helen.reinhold@pta.agri.ee
Riina Lillend peaspetsialist (jaekaubandus- ja hulgimüügiettevõtete järelevalve) 5629 6712 riina.lillend@pta.agri.ee
Magda-Liisa Lepp peaspetsialist (loomade heaolu) 5906 1280 magda-liisa.lepp@pta.agri.ee
Merike Masso peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5906 3634 merike.masso@pta.agri.ee
Tiina Kukk peaspetsialist (loomade heaolu) 5309 2691 tiina.kukk@pta.agri.ee
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Tallinna esindus

Roosikrantsi 12/2, 10119 Tallinn

E-mail: harjump@pta.agri.ee

Sulev Taul juhtivspetsialist (maaparandus) 671 2666, 513 6884 sulev.taul@pta.agri.ee
Tõnis Lepp peaspetsialist (maaparandus) 5341 4542 tonis.lepp@pta.agri.ee
Taivo Toms peaspetsialist (maaparandus) 5349 8686 taivo.toms@pta.agri.ee
Gunnar Pihl peaspetsialist (maaparandus) 508 3633 gunnar.pihl@pta.agri.ee
Anu Isberg peaspetsialist (maaparandus) 671 2616, 5360 7611  anu.isberg@pta.agri.ee
Mati Tõnismäe peaspetsialist (maaparandus) 671 2646, 5380 4208  mati.tonismae@pta.agri.ee

Tallinna esindus

Uus-Sadama 24/4, 10120 Tallinn

Tel: 631 8503
E-mail: pp.tallinn@pta.agri.ee

Ragna Toom peaspetsialist-koordinaator (taimetervis) 516 0967 ragna.toom@pta.agri.ee
Kaja Pihla peaspetsialist (taimetervis) 631 8503, 5332 3071 kaja.pihla@pta.agri.ee
Sigrid Mikker peaspetsialist (aiandustooted) 631 8375, 53031327 sigrid.mikker@pta.agri.ee
Inga Luks peaspetsialist (taimetervis) 5308 3961 inga.luks@pta.agri.ee
Kai Timmusk peaspetsialist (aiandustooted) 631 8375, 512 3167 kai.timmusk@pta.agri.ee
Helje Vattula peaspetsialist (taimetervis) 631 8503, 5918 4167 helje.vattula@pta.agri.ee

Saku esindus

Teaduse 6a, 75501 Saku

E-mail: pohja@pta.agri.ee

Ene Kesa peaspetsialist (seemned, mahepõllumajandus) 526 1865 ene.kesa@pta.agri.ee
Anneli Schults peaspetsialist (väetised, mahepõllumajandus, tuulekaer) 515 7531 anneli.schults@pta.agri.ee
Tatjana Kuznetsova peaspetsialist ( taimekaitse, seemned) 671 2651, 5399 4239   tatjana.kuznetsova@pta.agri.ee

Rapla esindus

Kuusiku tee 6, 79511 Rapla

Tel: 489 2519, 5334 1153

Looma- ja toiduvaldkond
E-mail: pohja@pta.agri.ee
Vastuvõtuaeg tööpäevadel kl 9-13

Maaparandusvaldkond
E-mail: raplamp@pta.agri.ee

Taimevaldkond
E-mail: pohja@pta.agri.ee

Monika Soots juhtivspetsialist (toidu valdkond) 489 2592; 5349 5200 monika.soots@pta.agri.ee
Merike Mihkeles peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete ning eraelamus toidu käitlemise järelevalve) 489 2593; 517 6795 merike.mihkeles@pta.agri.ee
Anu Emberg peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete ning eraelamus toidu käitlemise järelevalve) 489 2593; 526 3599 anu.emberg@pta.agri.ee
Küllike Ponkin peaspetsialist (mitteloomse ja kombineeritud toidu järelevalve, muna ja mee käitlemine, eraelamus toidu käitlemise järelevalve) 489 2593; 526 9788 kullike.ponkin@pta.agri.ee
Riina Kaukver peaspetsialist (loomatervishoid, loomaheaolu, veterinaarsertifikaadid) 489 2591, 515 2338 riina.kaukver@pta.agri.ee
Liia Lumi peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Lepiku Lihatööstus/Märjamaa Lihatööstus) 5303 0585 liia.lumi@pta.agri.ee
Anne Kuusing spetsialist (lihahügieeni spetsialisti abi) 53622940 anne.kuusing@pta.agri.ee
Jüri Panga peaspetsialist (maaparandus) 485 7734, 5303 1620  juri.panga@pta.agri.ee
Heli Aasmann peaspetsialist (tuulekaer, mahepõllumajandus) 514 7207 heli.aasmann@pta.agri.ee
Marge Olju peaspetsialist (seemned, tuulekaer, mahepõllumajandus) 525 2774 marge.olju@pta.agri.ee
Ülle Andrespok peaspetsialist (taimekaitse, taimetervis) 518 7875 ulle.andrespok@pta.agri.ee
Peep Lohu peaspetsialist (maaparandus) 485 7734, 5336 6086 peep.lohu@pta.agri.ee
Tõnu Tänav peaspetsialist (maaparandus)  53600928 tonu.tanav@pta.agri.ee
Inge Saavo regiooni juhataja 508 6934 inge.saavo@pta.agri.ee
Aivar Kustavus regiooni juhataja asetäitja 510 0239 aivar.kustavus@pta.agri.ee
Urmas Pallon juhtivspetsialist (loomatervishoid, loomakaitse) 504 8669 urmas.pallon@pta.agri.ee
Anneli Kask juhtivspetsialist (toidu valdkond) 522 9588 anneli.kask@pta.agri.ee
Kaire Siidra juhtivspetsialist (toidu valdkond) 5331 5275 kaire.siidra@pta.agri.ee
Meelis Mumm juhtivspetsialist (maaparandus) 766 3896, 505 5533  meelis.mumm@pta.agri.ee
Lola Vall asjaajaja (Võrumaa) 782 3490; 5308 6402 lola.vall@pta.agri.ee

Põlva esindus

Looma- ja toiduvaldkond

Puuri tee 1,  63308 Põlva
E-mail: louna@pta.agri.ee

Taime- ja maaparandusvaldkond

Puuri tee 1,  63308 Põlva
E-mail: pmpolva@pta.agri.ee

Peep Mälberg peaspetsialist (loomatervishoid, loomakaitse) 523 3097 peep.malberg@pta.agri.ee
Anita Põld peaspetsialist (loomatervishoid, paikne veterinaarteenistus Kase tapamaja) 5345 7096 anita.pold@pta.agri.ee
Kaupo Sabre peaspetsialist (järelevalve mitteloomse ja kombineeritud toidu, mahe, eraelamu, taimsete esmatoodete, hulgimüügi,  toidu veo, turukorralduse (alkohol) ja toidulisandite valdkonnas) 5332 4037 kaupo.sabre@pta.agri.ee
Siret Ploompuu peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete, eraelamus toidu käitlemise ja hulgikaubanduse järelevalve) 5620 8304 siret.ploompuu@pta.agri.ee
Helgi Luigelaht peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete, hulgikaubanduse järelevalve) 517 3433 helgi.luigelaht@pta.agri.ee
Peeter Protsin peaspetsialist-koordinaator (taimekaitse, maaparandus) 799 8416,
5333 8594
peeter.protsin@pta.agri.ee
Saima Patrael peaspetsialist (taimetervis) 799 8411,
504 1857 
saima.patrael@pta.agri.ee
Piret Kind peaspetsialist (maaparandus) 5664 2192 piret.kind@pta.agri.ee
Maie Teppo peaspetsialist (maaparandus) 799 8414, 529 4357 maie.teppo@pta.agri.ee
Terje Anderson peaspetsialist (mahepõllumajandus, tuulekaer) 5884 9987 terje.anderson@pta.agri.ee
Külli Piir peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus  Põlvas, 
AS Arke Lihatööstus)
54501408 kylli.piir@pta.agri.ee

Tartu esindus

Looma- ja toiduvaldkond

Tähe 4, 51010 Tartu
E-mail: louna@pta.agri.ee

Taime- ja maaparandusvaldkond

Tähe 4, 51010 Tartu
E-mail: pmtartu@pta.agri.ee

Toomas Kalja peaspetsialist (loomatervishoid, veterinaararstide järelevalve) 505 3393 toomas.kalja@pta.agri.ee
Olga Vassiljev peaspetsialist (kala käitlemise, eraelamus toidu käitlemise, turukorralduse, jae- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5341 6323 olga.vassiljev@pta.agri.ee
Anu Kasesalu peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve, hulgimüük, eraelamus toidu käitlemise järelevalve, tapamajade asendus) 522 0653 anu.kasesalu@pta.agri.ee
Irina Kuzmina peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve, eraelamus toidu käitlemise järelevalve) 5309 5938 irina.kuzmina@pta.agri.ee
Alla Ikkonen peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Rahinge/Matjama) 5300 6127 alla.ikkonen@pta.agri.ee
Margit Kirk peaspetsialist (mitteloomse- ja kombineeritud toidu hügieen, turukorraldus(alkohol), mahe, toiduga kokkupuutuvad materjalid, eraelamus toidu käitlemise, jae- ja toitlustusettevõtete, hulgimüügiettevõtete ning taimsete esmatoodete järelevalve) 527 9547 margit.kirk@pta.agri.ee
Sirle Hermet peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete, eraelamus toidu käitlemise järelevalve) 504 7521 sirle.hermet@pta.agri.ee
Väino Miil peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus OÜ SF Pandivere) 5199 4543 vaino.miil@pta.agri.ee
Hanna Lastik peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve, toiduvedu, eraelamus toidu käitlemise järelevalve) 5250954 hanna.lastik@pta.agri.ee
Gertrud Kask peaspetsialist (järelevalve jaekaubandus- ja toitlustusettevõtetes, eraelamus toidu käitlemisel, mitteloomse ja kombineeritud toidu ning mahe valdkonnas) 5306 2867 gertrud.kask@pta.agri.ee
Kadi Margens peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete ning eraelamus toidu käitlemise järelevalve) 5326 9923 kadi.margens@pta.agri.ee
Nikita Klimušev peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete ning eraelamus toidukäitlemise järelevalve) 5302 9616 nikita.klimusev@pta.agri.ee
Heiki Pruus peaspetsialist (alkoholi ja kaitstud geograafiliste tähiste järelevalve jae- ja hulgikaubanduses Lõuna- ja Lääne-Eestis) 5300 5587 heiki.pruus@pta.agri.ee
Janne Jõesaar peaspetsialist (mahenõuete ja turustusnormide järelevalve teostamine jae- ja hulgikaubanduses Lõuna- ja Lääne-Eestis) 527 9586 janne.joesaar@pta.agri.ee
Margus Mandel peaspetsialist-koordinaator (taimekaitse, väetised) 510 0233 margus.mandel@pta.agri.ee
Maila Birkavs peaspetsialist (mahepõllumajandus, tuulekaer) 5663 4313 maila.birkavs@pta.agri.ee
Malle Ojokas peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 507 4236 malle.ojokas@pta.agri.ee
Diana Remets-Savi peaspetsialist (taimetervis) 5306 4918 diana.remets-savi@pta.agri.ee
Merili Lillmaa peaspetsialist (seemned) 5399 0128 merili.lillmaa@pta.agri.ee
Jaana Jaanimäe peaspetsialist (aiandustooted, seemned, tuulekaer) 5303 6908 jaana.jaanimae@pta.agri.ee
Margus Türk peaspetsialist (maaparandus) 525 3024 margus.tyrk@pta.agri.ee
Tiina Mägi peaspetsialist (maaparandus) 525 6795 tiina.magi@pta.agri.ee
Jaanus Toots peaspetsialist (maaparandus) 746 0606, 521 3021 jaanus.toots@pta.agri.ee
Urve Ital peaspetsialist (maaparandus) 746 0604 urve.ital@pta.agri.ee
Meelis Rauert peaspetsialist (maaparandus) 517 8796 meelis.rauert@pta.agri.ee
Laura Kaljusaar peaspetsialist (loomade heaolu) 529 7204 laura.kaljusaar@pta.agri.ee
Anu Muhhin peaspetsialist (mahepõllumajandus) 5377 8559 anu.muhhin@pta.agri.ee
Mikk Lustmets peaspetaialist (maaparandus) 53775950 mikk.lustmets@pta.agri.ee
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Valga esindus

Looma- ja toiduvaldkond

Tartu mnt 79, 68205 Valga
Tel 766 6712
E-mail: louna@pta.agri.ee

Irina Nikitina juhtivspetsialist (lihahügieen, mahe järelevalve, paikne veterinaarteenistus Atria Eesti AS Valga tootmisüksus) 767 9930; 5301 0555 irina.nikitina@pta.agri.ee
Virgo Roose peaspetsialist (loomatervishoid, loomakaitse) 5340 9809 virgo.roose@pta.agri.ee
Anneli Kaup peaspetsialist (liha-, muna- ja mee, turukorralduse ja mahe valdkonna järelevalve) 5694 9637 anneli.kaup@pta.agri.ee
Dagmar Kulbin peaspetsialist (järelevalve mitteloomse ja kombineeritud toidu ning mahe valdkonnas, jaekaubandus- ja toitlustusettevõtetes, eraelamus toidu käitlemise ja taimsete esmatoodete, toidu vedude ja hulgikaubanduse järelevalve) 5694 9638 dagmar.kulbin@pta.agri.ee
Ülla Pezonen peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete, eraelamus toidu käitlemise järelevalve) 5301 0215 ulla.pezonen@pta.agri.ee
Liivi Borisova peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Otepää Lihatööstus Edgar ja OÜ Otepää Oskar) 5919 6769 liivi.borisova@pta.agri.ee
Kaja Väärsi peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Otepää Lihatööstus Edgar ja OÜ Otepää Oskar) 5919 5719 kaja.vaarsi@pta.agri.ee
Tiina Hainlo peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Atria Eesti AS Valga tootmisüksus) 5694 9634 tiina.hainlo@pta.agri.ee
Carmen Kuningas peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Atria Eesti AS Valga tootmisüksus) 767 9934 carmen.kuningas@pta.agri.ee
Oksana Perets spetsialist (paikne veterinaarteenistus Atria Eesti AS Valga tootmisüksus) 767 9934 oksana.perets@pta.agri.ee
Nadežda Alliksaar spetsialist (paikne veterinaarteenistus Atria Eesti AS Valga tootmisüksus) 767 9934 nadezda.alliksaar@pta.agri.ee
Kaja Treial spetsialist (paikne veterinaarteenistus Atria Eesti AS Valga tootmisüksus) 767 9934 kaja.treial@pta.agri.ee
Tea Põldsepp spetsialist (paikne veterinaarteenistus Atria Eesti AS Valga tootmisüksus) 767 9934 tea.poldsepp@pta.agri.ee
Olga Särki spetsialist (paikne veterinaarteenistus Atria Eesti AS Valga tootmisüksus) 767 9934 olga.sarki@pta.agri.ee

Valga esindus

Taime- ja maaparandusvaldkond

E. Enno 32, 68204 Valga
E-mail: pmvalga@pta.agri.ee

Anne Tonts peaspetsialist-koordinaator (maaparandus, mahepõllumajandus) 523 2972 anne.tonts@pta.agri.ee
Siiri Raamets peaspetsialist (seemned, mahepõllumajandus) 5333 8397 siiri.raamets@pta.agri.ee
Piret Mitt peaspetsialist (mahepõllumajandus, taimekaitse, tuulekaer) 510 1794 piret.mitt@pta.agri.ee
Ats Türk peaspetsialist (maaparandus) 5347 8842 ats.turk@pta.agri.ee

Viljandi esindus

Looma- ja toiduvaldkond

Vabaduse plats 4, I korrus, 71020 Viljandi
Faks 435 0021
E-mail: louna@pta.agri.ee

Taime- ja maaparandusvaldkond

Vabaduse plats 4, II korrus, 71020 Viljandi
pmviljandi@pta.agri.ee

Velta Riisalo peaspetsialist (loomatervishoid) 525 1937 velta.riisalo@pta.agri.ee
Heli Paasma peaspetsialist (jaekaubandus/toitlustus, hulgimüügiettevõtete järelevalve, taimsete esmatoodete tootmise, eraelamus toidu käitlemise järelevalve) 5692 7037 heli.paasma@pta.agri.ee
Ly Ardam peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve, eraelamus toidu käitlemise, toiduvedude järelevalve) 5300 1221 ly.ardam@pta.agri.ee
Helen Talviste peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53293363 helen.talviste@pta.agri.ee
Kristel Silmann peaspetsialist (järelevalve mitteloomse ja kombineeritud toidu ning mahevaldkonnas) 513 5570 kristel.silmann@pta.agri.ee
Tony Oijuland peaspetsialist (loomatervishoid, paikne veterinaarteenistus Arvo Rohtla väiketapamaja) 5629 5235 tony.oijuland@pta.agri.ee
Aide Vendla peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Karula-Piir tapamajas) 5307 1301 aide.vendla@pta.agri.ee
Heili Leppik peaspetsialist-koordinaator (maaparandus) 527 2532 heili.leppik@pta.agri.ee
Ene Salusaar peaspetsialist (mahepõllumajandus, taimekaitse) 525 2296 ene.salusaar@pta.agri.ee
Helve Henning  peaspetsialist (taimetervis) 507 4305 helve.henning@pta.agri.ee
Merle Pärnaku peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 5333 8149 merle.parnaku@pta.agri.ee
Ülle Raadik  peaspetsialist (tuulekaer, mahepõllumajandus) 522 6337 ulle.raadik@pta.agri.ee
Heikki Eller  peaspetsialist (maaparandus) 505 3462 heikki.eller@pta.agri.ee
Krista Pääsik  peaspetsialist (maaparandus) 516 3859 krista.paasik@pta.agri.ee
Marika Tuhkanen  peaspetsialist (maaparandus) 505 1583 marika.tuhkanen@pta.agri.ee
Mari-Liis Paara peaspetsialist (maaparandus) 5665 3872 mari-liis.paara@pta.agri.ee

Võru esindus

Looma- ja toiduvaldkond

Jüri tn 18, 65608 Võru
Tel 78 23490
E-mail: louna@pta.agri.ee

Seido Suija peaspetsialist (loomakaitse- ja loomatervishoid) 505 4096 seido.suija@pta.agri.ee
Tiina Suumann peaspetsialist (piimkäitlemisettevõtete järelevalve, eraelamus toidu käitlemise, mahe ja turukorralduse järelevalve) 5331 5283 tiina.suumann@pta.agri.ee
Elle Horn peaspetsialist (loomatervishoid, vesiviljeluse järelevalve) 503 2667 elle.horn@pta.agri.ee
Raivo Suumann peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Jaagumäe OÜ väiketapamaja/Nursi tapamaja T125, Andri-Peedu tapamaja) 5300 7776 raivo.suumann@pta.agri.ee
Brit-Beatrice Peri peaspetsialist (jaekaubandus-, toitlustus- ja hulgimüügiettevõtete, eraelamus toidu käitlemise ja toidu vedude järelevalve) 5657 0038 brit-beatrice.peri@pta.agri.ee

Võru esindus

Taime- ja maaparandusvaldkond
 

Katariina 7, 65608 Võru
E-mail: pmvoru@pta.agri.ee

Urve Tulik peaspetsialist (seemned, mahepõllumajandus) 510 1796 urve.tulik@pta.agri.ee
Külli Haug peaspetsialist (taimetervis) 5333 8240 kulli.haug@pta.agri.ee
Ly Keel peaspetsialist (maaparandus) 5326 9141 ly.keel@pta.agri.ee
Sulev Muru peaspetsialist (maaparandus) 5343 6096 sulev.muru@pta.agri.ee
Anita Saag peaspetsialist (seemned, mahepõllumajandus, tuulekaer) 510 0215 anita.saag@pta.agri.ee
Egon Palts regiooni juhataja (Haapsalu, Jaani 10) 510 1073 egon.palts@pta.agri.ee
Terje Oper regiooni juhataja asetäitja (Viljandi, Vabaduse plats 4) 513 3637 terje.oper@pta.agri.ee
Tiina Pakkonen juhtivspetsialist (toidu valdkond) (Viljandi, Vabaduse plats 4) 523 7137 tiina.pakkonen@pta.agri.ee
Kristel Silmann peaspetsialist (piimavaldkonna järelevalve)
(Viljandi, Vabaduse plats 4)
513 5570 kristel.silmann@pta.agri.ee
Maret Raudsepp asjaajaja (Hiiumaa, Saaremaa, Läänemaa) 462 2030;
5194 5090
maret.raudsepp@pta.agri.ee
Riina Sibrits asjaajaja (Pärnumaa) 447 1614 riina.sibrits@pta.agri.ee

Käina esindus

Hiiu mnt 3, 92101 Käina

Tel 46 22 030
E-mail: laane@pta.agri.ee

Jüri Lauter juhtivspetsialist (toidu valdkond, RASFF kontaktisik)

462 2030;

507 9946
juri.lauter@pta.agri.ee
Maie Vikerpuur peaspetsialist (mitteloomse toidu, mahe-, alkoholi-, kala valdkonna ja toiduveoettevõtete järelevalve, loomatervis) 462 2030;
5697 9710
maie.vikerpuur@pta.agri.ee
Marianne Heinsoo peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 462 2030;
5697 9709
marianne.heinsoo@pta.agri.ee
Piibe Kivisilla peaspetsialist (loomatervishoid, loomakaitse) 462 2030;
5697 9708
piibe.kivisilla@pta.agri.ee

Kärdla esindus

Leigri väljak 5, 92412 Kärdla

E-mail: laane@pta.agri.ee

Helle Aasma peaspetsialist (mahepõllumajandus, taimekaitse) 510 4812  helle.aasma@pta.agri.ee
Ingrid Metsvahi peaspetsialist (tuulekaer, mahepõllumajandus) 511 4596 ingrid.metsvahi@pta.agri.ee

Haapsalu esindus

Jaani 8, 90502 Haapsalu

E-mail: laane@pta.agri.ee

Riina Mahla peaspetsialist (liha valdkonna järelevalve Hiiu-, Saare- ja Läänemaal) 526 8877 riina.mahla@pta.agri.ee
Tõnu Erik peaspetsialist (loomakaitse ja loomatervis) 5663 1259 tonu.erik@pta.agri.ee
Tea Saak peaspetsialist (kala ja kalatoodete järelevalve) 472 4793;
5568 6479
tea.saak@pta.agri.ee
Annela Kuhi peaspetsialist (jaekaubandus-, toitlustusettevõtete-  ja taimsete esmatoodete järelevalve) 516 8257 annela.kuhi@pta.agri.ee
Katrin Nurmsalu peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõte järelevalve) 529 2426 katrin.nurmsalu@pta.agri.ee
Urve Lätt peaspetsialist (tapahügieeni ja loomakasvatusettevõtete kontroll, paikne veterinaarteenistus AS Linnamäe Lihatööstus) 5349 4019 urve.latt@pta.agri.ee
Hele-Mall Erik peaspetsialist (tapahügieeni ja loomakasvatusettevõtete kontroll, paikne veterinaarteenistus OÜ Fazenda) 5385 7756 hele-mall.erik@pta.agri.ee
Kaja Lillemets peaspetsialist (Ranna-Rootsi Lihatööstuse ulukite käitlemise järelevalve) kaja.lillemets@pta.agri.ee

Haapsalu esindus

Jaani 10, 90502 Haapsalu

E-mail: laane@pta.agri.ee

Luule Varik juhtivspetsialist (mahepõllumajandus, seemned)  525 2996 luule.varik@pta.agri.ee
Jaak Otisalu peaspetsialist (taimetervis) 5302 8397 jaak.otisalu@pta.agri.ee
Aive Aljaste peaspetsialist (maaparandus) 5322 6688 aive.aljaste@pta.agri.ee
Tiit Kirs peaspetsialist (maaparandus) 509 4361 tiit.kirs@pta.agri.ee

Pärnu esindus

Haapsalu mnt 86, 80010 Pärnu

Tel 44 71614
E-mail: laane@pta.agri.ee

Raivo Mogilnõi juhtivspetsialist (loomatervishoid, loomakaitse)
516 8983
raivo.mogilnoi@pta.agri.ee
Ants Tiido peaspetsialist (kala valdkonna järelevalve) 447 1612;
5330 5972
ants.tiido@pta.agri.ee
Dagmar Kiidjärv peaspetsialist (kala valdkonna järelevalve)

5357 3407

dagmar.kiidjarv@pta.agri.ee
Marika Juhani peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus OÜ Karjamõisa Lihatööstus/Salu Tapamaja) 5307 0758 marika.juhani@pta.agri.ee
Anna Järvelaid peaspetsialist (liha-, muna- ja mee valdkonna järelevalve, Viljandimaa liha valdkonna järelevalve) 526 9826 anna.jarvelaid@pta.agri.ee
Kadri Toots peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5302 0125 kadri.toots@pta.agri.ee
Ingrid Hall peaspetsialist (mitteloomse toidu-, hulgimüügiettevõtete, mahe- ja alkoholi järelevalve) 5330 5978 ingrid.hall@pta.agri.ee
Kalmer Saat peaspetsialist (jaekaubandus-, toitlustusettevõtete-, eraelamus toidu käitlemise ja mitteloomse toidu järelevalve) 5330 5973 kalmer.saat@pta.agri.ee
Imbi Kenk peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5309 0877 imbi.kenk@pta.agri.ee
Elisabeth Viedehof peaspetsialist (jaekaubandus-, toitlustus-, toiduveoettevõtete-, taimsete esmatoodete tootmise ja toiduga kokkupuutuvate materjalide järelevalve) 5191 0012 elisabeth.viedehof@pta.agri.ee
Anu Karuse peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5309 0654 anu.karuse@pta.agri.ee
Marina Klaassen peaspetsialist (loomatervishoid) 5330 5974 marina.klaassen@pta.agri.ee
Kerttu Lindma peaspetsialist (loomatervishoid, loomade heaolu) 5302 6310 kerttu.lindma@pta.agri.ee
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Pärnu esindus

P. Kerese 4, 80010 Pärnu

E-mail: parnu@pta.agri.ee

Guido Selberg juhtivspetsialist (taimetervis)  510 1793   guido.selberg@pta.agri.ee 
Riho Erismaa peaspetsialist-koordinaator (maaparandus) 5348 2024 riho.erismaa@pta.agri.ee
Reeli Allika peaspetsialist (taimekaitse, taimetervis) 529 1095 reeli.allika@pta.agri.ee
Siiri Tamm peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 5333 2432 siiri.tamm@pta.agri.ee
Ülle Türn peaspetsialist (mahepõllumajandus) 5333 2438 ulle.turn@pta.agri.ee
Ats Kägo peaspetsialist (maaparandus) 523 6767 ats.kago@pta.agri.ee
Maret Hannus peaspetsialist (maaparandus) 5866 5041 maret.hannus@pta.agri.ee
Toomas Kägo peaspetsialist (maaparandus) 5866 4992 toomas.kago@pta.agri.ee
Marge Siimer peaspetsialist (maaparandus) 5918 0145 marge.siimer@pta.agri.ee
Kadri Prikk peaspetsialist (maaparandus) 444 3768 kadri.prikk@pta.agri.ee
Kristiina Aru peaspetsialist (mahepõllumajandus, tuulekaer) 5190 7039 kristiina.aru@pta.agri.ee

Kuressaare esindus

Kohtu 10, Kuressaare, Saaremaa vald, 93812 Saare maakond

E-mail: laane@pta.agri.ee

Andro Jürisson peaspetsialist (loomatervishoid, loomade heaolu) 526 8188 andro.jurisson@pta.agri.ee
Ilona Metsrand peaspetsialist (mitteloomse ja kombineeritud toidu-, toidulisandite-, mahe-, alkoholi ja taimsete esmatoodete tootmise järelevalve) 526 8189 ilona.metsrand@pta.agri.ee
Anne Väli juhtivspetsialist 5100262 anne.vali@pta.agri.ee
Marje Peling peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 523 8279 marje.peling@pta.agri.ee
Tiiu Tammik peaspetsialist (jaekaubandus-, toitlustus- ja hulgimüügiettevõtete järelevalve) 5668 1175 tiiu.tammik@pta.agri.ee
Mare Kool peaspetsialist (kala ja kalatoodete järelevalve, RASFF kontaktisik) 5648 8313 mare.kool@pta.agri.ee
Toivo Jürisson peaspetsialist (loomatervishoid) 503 8279 toivo.jurisson@pta.agri.ee
Hilja Vanem peaspetsialist-koordinaator (maaparandus) 5197 7577 hilja.vanem@pta.agri.ee
Maie Hõbenael peaspetsialist (mahepõllumajandus, taimekaitse) 5330 2756 maie.hobenael@pta.agri.ee
Epp Kikas peaspetsialist (maaparandus) 528 2353 epp.kikas@pta.agri.ee
Mihkel Väärtnõu peaspetsialist (tuulekaer, mahepõllumajandus) 5341 5952 mihkel.vaartnou@pta.agri.ee
Mait Must peaspetsialist (maaparandus) 515 3637 mait.must@pta.agri.ee
Andres Ramst peaspetsialist (maaparandus) 5333 9003 andres.ramst@pta.agri.ee
Tatjana Enno peaspetsialist (lihahügieen, paikne veterinaarteenistus Saaremaa Lihatööstus OÜ) 452 4117 tatjana.enno@pta.agri.ee
Rein Ravik peaspetsialist (lihahügieen, paikne veterinaarteenistus Saaremaa Lihatööstus OÜ) 452 4117 rein.ravik@pta.agri.ee
Aili Viin peaspetsialist (tapaeelne ja tapajärgne ekspertiis tapamajas, karjade kontroll, paikne OÜ Saare Uluk) 5394 8606 aili.viin@pta.agri.ee
Kaidi Sau spetsialist (paikne veterinaarteenistus Saaremaa Lihatööstus OÜ) 452 4117 kaidi.sau@pta.agri.ee
Kersti Kukk spetsialist (paikne veterinaarteenistus Saaremaa Lihatööstus OÜ) 452 4117 kersti.kukk@pta.agri.ee
Raja Troškin spetsialist (lihahügieeni spetsialisti abi, paikne veterinaarteenistus Saaremaa Lihatööstus OÜ) 452 4117 raja.troskin@pta.agri.ee
Lauri Kirs regiooni juhataja 5302 4562 lauri.kirs@pta.agri.ee
Helgi Tepper regiooni juhataja asetäitja 528 4219 helgi.tepper@pta.agri.ee
Liivi Kallip juhtivspetsialist (toidu valdkond) 5342 2588 liivi.kallip@pta.agri.ee
Annika Õkva juhtivspetsialist (toidu valdkond) 527 9388 annika.okva@pta.agri.ee
Kaja Vainula juhtivspetsialist (loomatervishoid, loomaheaolu) 323 2052; 5693 0410 kaja.vainula@pta.agri.ee
Anželika Valgepea asjaajaja (Jõgevamaa, Järvamaa) 772 0200; 5347 2117 anzelika.valgepea@pta.agri.ee
Riina Bankiir asjaajaja (Lääne-Virumaa) 323 2050, 5693 0456 riina.bankiir@pta.agri.ee

Jõhvi esindus

Pargi 15, Jõhvi linn

Kaidi Kasela peaspetsialist (mitteloomse ja kombineeritud (sh mahe) toidu-,  jaekaubandus-, toitlustus- ja hulgimüügiettevõtete järelevalve, sertifikaadid(loomne ja mitteloomne toit)) 516 4093 kaidi.kasela@pta.agri.ee
Deivi Migaljov peaspetsialist (mitteloomse ja kombineeritud toidu- (sh alkoholi turukorraldus, mahe, alkohol ja geograafiline tähis), hulgimüügiettevõtete- ja  esmatootjate  järelevalve, sertifikaadid (mitteloomne toit)) 5693 0407 deivi.migaljov@pta.agri.ee
Jüri Kuiv peaspetsialist ( loomatervis, lihakontroll, toiduvedu, sertifikaadid (toit ja loom) 5303 4167 juri.kuiv@pta.agri.ee
Irina Linnik peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5331 6744 irina.linnik@pta.agri.ee
Olga Hints peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5330 9433 olga.hints@pta.agri.ee
Mare Eensalu peaspetsialist (kala käitlemise järelevalve (sh eraelamus), jaekaubandus-ja toitlustusettevõtete järelevalve, sertifikaadid(loomne toit)) 514 6300 mare.eensalu@pta.agri.ee
Eda Laas peaspetsialist (loomatervishoid) 516 4094 eda.laas@pta.agri.ee
Tiiu Vungo peaspetsialist (eraelamus toidu käitlemise, jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5303 8237 tiiu.vungo@pta.agri.ee
Jelizaveta Koroljak peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5302 5017 jelizaveta.koroljak@pta.agri.ee
Taimo Tooming peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus OÜ Sigwar Varja tootmisüksus) 5300 1187 taimo.tooming@pta.agri.ee
Tiina Käbin peaspetsialist (seemned, tuulekaer, mahepõllumajandus) 5333 0569 tiina.kabin@pta.agri.ee
Aare Mägi peaspetsialist (taimekaitse, aiandustooted) 525 2278 aare.magi@pta.agri.ee
Raigo Kuldmaa peaspetsialist (maaparandus) 554 4054 raigo.kuldmaa@pta.agri.ee
Hagbard Räis peaspetsialist (loomade heaolu)  5693 0429 hagbard.rais@pta.agri.ee

Jõgeva esindus

Suur 3

Anu Seer juhtivspetsialist (seemned, mahepõllumajandus) 5333 9752 anu.seer@pta.agri.ee
Kristi Välbe peaspetsialist-koordinaator (maaparandus) 524 5978 kristi.valbe@pta.agri.ee
Urmas Truuts peaspetsialist (alkoholi ja kaitstud geograafiliste tähiste üle järelevalve jae- ja hulgikaubanduses Põhja-Eestis) 5326 4965 urmas.truuts@pta.agri.ee
Virve Muser peaspetsialist (jaekaubandusettevõtete-, muna ja mee käitlemise järelevalve(sh eraelamus), sertifikaadid (loomne toit)) 5326 4567 virve.muser@pta.agri.ee
Tiina Vilimäe peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus OÜ Ankoed) 5330 2365 tiina.vilimae@pta.agri.ee
Rita Mäemuru peaspetsialist (mitteloomse ja kombineeritud toidu (sh esmatootmine), jaekaubandus-, toitlustus-, hulgimüügi- ja toiduveoettevõtete järelevalve; sertifikaadid (mitteloomne toit)) 5827 8909 rita.maemuru@pta.agri.ee
Helve Tuulma peaspetsialist ( jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 512 8205 helve.tuulma@pta.agri.ee
Liivi Põldma peaspetsialist (lihakontroll, karjakontroll) 5309 3913 liivi.poldma@pta.agri.ee
Aleksei Lizin peaspetsialist (liha käitlemise(mahe) järelevalve ettevõtetes ja eraelamutes, lihakontroll) 518 4927 aleksei.lizin@pta.agri.ee
Arbo Kepp peaspetsialist (loomatervis) 5331 1393 arbo.kepp@pta.agri.ee
Kadri Alev peaspetsialist (taimetervis) 5854 0844 kadri.alev@pta.agri.ee
Jüri Siirmäe peaspetsialist (tuulekaer, taimekaitse) 516 5097 juri.siirmae@pta.agri.ee
Liana Trahv peaspetsialist (maaparandus) 5333 0114 liana.trahv@pta.agri.ee
Allvar Annuk peaspetsialist (maaparandus) 5350 2887 allvar.annuk@pta.agri.ee
Maris Kangur peaspetsialist (maaparandus) 5340 8750 maris.kangur@pta.agri.ee
Teenistussuhe peatatud peaspetsialist

Paide esindus

Pärnu 58

Urmas Karu peaspetsialist-koordinaator (maaparandus) 5346 0965 urmas.karu@pta.agri.ee
Andrus Leis peaspetsialist (loomatervishoid) 385 4521; 513 3818 andrus.leis@pta.agri.ee
Linda Vooremäe peaspetsialist (loomatervishoid) 385 4525; 504 3618 linda.vooremae@pta.agri.ee
Ingrida Vissak peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve, toiduga kokkupuutuvad materjalid) 385 4528, 512 2649 ingrida.vissak@pta.agri.ee
Sirje Pajuri peaspetsialist (piima käitlemise järelevalve ettevõtetes ja eraelamus, sertifikaadid(loomne toit), turukorraldus) 385 4523; 5344 7486 sirje.pajuri@pta.agri.ee
Sirje Soomeri peaspetsialist (tapaeelne ja tapajärgne eskpertiis tapamajas, paikne veterinaarteenistus MüüsleriVTM/Sirolin OÜ) 5648 9170 sirje.soomeri@pta.agri.ee
Salme Nõmmeste peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 504 1854 salme.nommeste@pta.agri.ee
Kristi Torp peaspetsialist (maaparandus) 5866 6149 kristi.torp@pta.agri.ee
Marko Odraks peaspetsialist (maaparandus) 527 8522 marko.odraks@pta.agri.ee

Rakvere esindus

C. T. von Neffi 2, Piira

Aivo Porro peaspetsialist (loomatervishoid) 5693 0428 aivo.porro@pta.agri.ee
Imbi Päid peaspetsialist (jaekaubandus-, toitlustus- ja toiduveoettevõtete järelevalve) 5693 0426 imbi.paid@pta.agri.ee
Ruth Maasik peaspetsialist (jaekaubandus-, toitlustusettevõtete-, muna ja mee käitlemise järelevalve(sh eraelamus), sertifikaadid (loomne toit))) 5693 0427 ruth.maasik@pta.agri.ee
Agnes Märtin peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete, toidulisandite järelevalve) 5307 4970 agnes.martin@pta.agri.ee
Inna Tali peaspetsialist (mahenõuete ja turustusnormide järelevalve jae- ja hulgikaubanduses Põhja-Eestis) 323 2053; 5693 0408 inna.tali@pta.agri.ee
Kaia Maurus peaspetsialist (lihahügieen, loomatervishoid) 323 2050, 513 6032 kaia.maurus@pta.agri.ee
Tiit Piirimäe peaspetsialist (lihavaldkonna järelevalve) 323 2054, 523 6402 tiit.piirimae@pta.agri.ee
Jaan Rinde peaspetsialist (lihahügieen; paikne veterinaarteenistus OÜ Lihakarn) jaan.rinde@pta.agri.ee
Igor Jelin peaspetsialist (lihahügieen, paikne veterinaarteenistus OÜ Lihakarn) 322 7274; 5629 2113 igor.jelin@pta.agri.ee
Malle Oherd peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus, tapaeelne ja tapajärgne ekspertiis tapamajas, karjade kontroll; paikne veterinaarteenistus OÜ Markilop Vajangu Seafarm) 5780 8524 malle.oherd@pta.agri.ee
Merike Rootsmaa peaspetsialist (tapaeelne ja tapajärgne ekspertiis tapamajas, karjade kontroll; paikne veterinaarteenistus OÜ Elmi/OÜ Kulina Mõis tapamaja 5757 0467 merike.rootsmaa@pta.agri.ee
Piret Virk peaspetsialist (tapaeelne ja tapajärgne ekspertiis tapamajas, karjade kontroll; paikne veterinaarteenistus Sigala Malle tapamaja/ OÜ Kõlu Lihakarn 5323 7210 piret.virk@pta.agri.ee
Vilve Ala-Paal peaspetsialist (tapaeelne ja tapajärgne ekspertiis tapamajas, karjade kontroll; paikne veterinaarteenistus OÜ Aluver tapamaja) 5391 8823 vilve.ala-paal@pta.agri.ee
Triin Jüris peaspetsialist (paikne veterinaarjärelevalve AS HKScan Estonia) 322 9350 triin.juris@pta.agri.ee
Tatjana Kesa peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) tatjana.kesa@pta.agri.ee
Toomas Sihvart peaspetsialist ( paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) toomas.sihvart@pta.agri.ee
Igor Lettens peaspetsialist ( paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) igor.lettens@pta.agri.ee
Galina Jelina peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) galina.jelina@pta.agri.ee
Natalja Ristna peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) natalja.ristna@pta.agri.ee
Elena Salvet peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) elena.salvet@pta.agri.ee
Tiina Kurin spetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) tiina.kurin@pta.agri.ee
Tatjana Virolainen spetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) tatjana.virolainen@pta.agri.ee
Irina Kirs spetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) irina.kirs@pta.agri.ee
Anneli Kononenko spetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) anneli.kononenko@pta.agri.ee
Toomas Maasik spetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) toomas.maasik@pta.agri.ee

Rakvere esindus

FR.R. Kreutzwaldi 5/2

Karmen Roost peaspetsialist-koordinaator (maaparandus) 5918 7040 karmen.roost@pta.agri.ee
Tea Sepajõe peaspetsialist (taimetervis, taimekaitse) 5558 3657 tea.sepajoe@pta.agri.ee
Ingrid Kõrgesaar-Lillmets peaspetsialist (mahepõllumajandus) 324 4438, 5343 8353 ingrid.korgesaar-lillmets@pta.agri.ee
Heinar Hundt peaspetsialist (maaparandus) 5345 5109 heinar.hundt@pta.agri.ee
Liina-Kristiina Suvorova peaspetsialist (aiandustooted, väetised) 5919 3558 liina-kristiina.suvorova@pta.agri.ee
Tiiu Kaasik peaspetsialist (mahepõllumajandus, tuulekaer) 5382 0882 tiiu.kaasik@pta.agri.ee
Janek Kivi peaspetsialist (maaparandus) 5326 9051

janek.kivi@pta.agri.ee

Viimati uuendatud 01.12.2021