Kõik kontaktandmed

Siit leiate Põllumajandus- ja Toiduameti kõigi töötajate kontaktid.

Põllumajandus- ja Toiduamet

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kasutage palun suhtluseks telefoni või e-posti.
Kui soovite ametnikuga siiski kohtuda, siis leppige temaga aeg eelnevalt kokku.

Keskasutus

Urmas Kirtsi Peadirektor 6051711 urmas.kirtsi@pta.agri.ee
Hele-Mai Sammel Peadirektori asetäitja loomatervise, loomade heaolu ja toiduohutuse valdkondades (CVO & CFSO) 53264669 hele-mai.sammel@pta.agri.ee
Anu Nemvalts Peadirektori asetäitja taimetervise ja taimse paljundusmaterjali, maaparanduse ja maakasutuse ning taimekaitse ja väetiste valdkonnas (COPHS) 53471565 anu.nemvalts@pta.agri.ee
Katrin Reili Peadirektori asetäitja turukorralduse, mahepõllumajanduse, põllumajandusloomade aretuse ja kutselise kalapüügi valdkonnas 5116874 katrin.reili@pta.agri.ee
Hanna Turetski-Toomik Osakonnajuhataja 53308076 hanna.turetski-toomik@pta.agri.ee
Annika Kubja Nõunik (kommunikatsioon) 58836975 annika.kubja@pta.agri.ee
Elen Kurvits Kommunikatsioonispetsialist (väliskommunikatsioon) 58650594 elen.kurvits@pta.agri.ee
Riina Kallas Kommunikatsioonispetsialist (sisekommunikatsioon) 5041552 riina.kallas@pta.agri.ee
Kairi Ramjalg Osakonnajuhataja 6051729; 5291662 kairi.ramjalg@pta.agri.ee
Tiiu Rand Nõunik (toidualane teave - toidu märgistamine, toitumis- ja tervisealased väited) 6054766; 5142699 tiiu.rand@pta.agri.ee
Jaana Oona Juhtivspetsialist (toidukäitlemise üksuste järelevalve) 6051721; 56898772 jaana.oona@pta.agri.ee
Jelena Sõgel Juhtivspetsialist (toidu nõuetekohasuse hindamine) 6056895; 5175895 jelena.sogel@pta.agri.ee
Edward-Tuudor Sooba Peaspetsialist (piima ja piimapõhiste toodete käitlemine, toiduvedu) 6051723; 5263086 edward.sooba@pta.agri.ee
Airika Salumets Peaspetsialist (GMO, eritoidud, uuendtoit ja toidulisandid) 6054765; 56941551 airika.salumets@pta.agri.ee
Kairi Sisask Peaspetsialist (mitteloomne toit) 5167694 kairi.sisask@pta.agri.ee
Kristi Kadak Peaspetsialist (liha ja lihatoodete käitlemine) 6051726; 5061073 kristi.kadak@pta.agri.ee
Marika Urke Peaspetsialist (käitlemisettevõtte enesekontrollilaboratooriumid, laboratooriumide volitamine) 6051728; 53329598 marika.urke@pta.agri.ee
Merle Laurimaa Peaspetsialist (elusloomade ja loomse toidu saasteainete seire, muna ja mee käitlemine) 51962698 merle.laurimaa@pta.agri.ee
Kersti Ehandi Peaspetsialist (kala ja kalatoodete käitlemine) 6051727; 53433520 kersti.ehandi@pta.agri.ee
Katrin Jõgi Peaspetsialist (toiduga kokkupuutuvad materjalid, hulgimüük) 51985233 katrin.jogi@pta.agri.ee
Kristi Kallip Peaspetsialist (taimekaitsevahendite jääkide, saaste– ja lisaainete seire toidus; mitteloomse toidu import EL-i välistest riikidest) 56807128 kristi.kallip@pta.agri.ee
Marii-Heleen Juks Peaspetsialist (e-kaubandus) 53330757 marii-heleen.juks@pta.agri.ee
Elle Männisalu Peaspetsialist (EL-i sisese loomse toidu sisse- ja väljaveo järelevalve; RASFF) 6056889; 53471332 elle.mannisalu@pta.agri.ee
Keidi Leppik Peaspetsialist (toitlustamine ja avalikud üritused) 53653860 keidi.leppik@pta.agri.ee
Triinu Allika Peaspetsialist (jaekaubandus ja eraelamus toidu valmistamine) 56291815 triinu.allika@pta.agri.ee
Natalja Borel Peaspetsialist (zoonooside ja mikroobide antibiootikumiresistentsuse seire ning toidutekkelised puhangud) 53626199 natalja.borel@pta.agri.ee
Olev Kalda Osakonnajuhataja 5076260 olev.kalda@pta.agri.ee
Maarja Kristian Nõunik (loomatervishoid) 6051731, 5297324 maarja.kristian@pta.agri.ee
Anne-Ly Veetamm Juhtivspetsialist 5173458 anne-ly.veetamm@pta.agri.ee
Ainike Nõmmisto Juhtivspetsialist (loomakaitse) 53037018 ainike.nommisto@pta.agri.ee
Ardo Pakkonen Peaspetsialist (põllumajandusloomade identifitseerimine ja registreerimine, PRIA e-teenused ja registrid) 6051736; 5106031 ardo.pakkonen@pta.agri.ee
Helen Prommik Peaspetsialist (situatsiooniplaanid ja zoonoosid) 6054756, 56869830 helen.prommik@pta.agri.ee
Kärt Jaarma Peaspetsialist (loomataudide levikuvõimaluste riskianalüüs, situatsiooniplaanid) 6051712, 56939141 kart.jaarma@pta.agri.ee
Darja Injukina Peaspetsialist (loomade, sealhulgas lemmikloomade piiriülene liikumine (väljaarvatud eksport), TRACES) 58668715 darja.injukina@pta.agri.ee
Lauri Kallikorm Peaspetsialist (loomsed kõrvalsaadused, TSE) 51942820 lauri.kallikorm@pta.agri.ee
Eve Forsyth Peaspetsialist (AMR ja veterinaararstide kontroll) 5185078 eve.forsyth@pta.agri.ee
Kadri Kaio Peaspetsialist (loomade heaolu) 58856905 kadri.kaio@pta.agri.ee
Olga Piirik-Laiho Peaspetsialist (vesiviljelus) 6054755, 55642901 olga.piirik-laiho@pta.agri.ee
Enel Niin Peaspetsialist (marutaudi tõrjeprogramm, sh piiriülene koostöö) 5099836 enel.niin@pta.agri.ee
Kaili Kallit Peaspetsialist (söötade järelevalve) 6054751; 53314185 kaili.kallit@pta.agri.ee
Pille Sadrak Peaspetsialist (mitteloomse sööda liiduvälisest riigist Eestisse toimetamine, lemmikloomatoidu käitlemine, söödaregistri haldamine) 6054752; 5257221 pille.sadrak@pta.agri.ee
Maili Põldpere Peaspetsialist (järelevalve tulemuste analüüs, dokumentide töötlus, büroo andmebaasi administreerimine) 6054753; 5140714 maili.poldpere@pta.agri.ee
Pirje Rool Peaspetsialist (söötade järelevalve Järva-, Lääne-Viru-, Ida-Viru- ja Jõgevamaal) 3854529; 5257916 pirje.rool@pta.agri.ee
Ann Meisalu Peaspetsialist (söötade järelevalve Tartu-, Võru-, Valga- ja Põlvamaal) 7400140; 53000437 ann.meisalu@pta.agri.ee
Marve Reinsalu Peaspetsialist (söötade ja loomsete kõrvalsaaduste järelevalve Lääne regioonis) 4471619; 53305976 marve.reinsalu@pta.agri.ee
Erika Mäeloog Peaspetsialist (sööda ja loomsete kõrvalsaaduste järelevalve Põhja ja Ida regioonis) 53363562 erika.maeloog@pta.agri.ee
Günter Võro Peaspetsialist (veiste aretuse, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete järelevalve) 56827746 gynter.voro@pta.agri.ee
Anneli Härmson Osakonnajuhataja  56918010 anneli.harmson@pta.agri.ee
Piret Hommuk Peaspetsialist (aretusühingute (hobused, sead) tegevusload ja järelevalve, toetuste nõuete kontrollimine) 53076636 piret.hommuk@pta.agri.ee
Andres Luik Peaspetsialist (aretuse ning põllumajanduslooma pidamisega ja seotud toetuse nõuete täitmise järelevalve Tartu-, Põlva-, Võru- ja Valgamaal) 53005752 andres.luik@pta.agri.ee
Janelin Tartu Peaspetsialist (aretuse ning põllumajanduslooma pidamisega ja seotud toetuse nõuete täitmise järelevalve Järva- Viljandi- Rapla- ja Pärnumaal) 51909184 janelin.tartu@pta.agri.ee
Tiina Vaino Peaspetsialist (aretuse ning põllumajanduslooma pidamisega ja seotud toetuse nõuete täitmise järelevalve Lääne-Viru-, Jõgeva-, Ida-Viru- ja Harjumaal) 3227379; 5212947 tiina.vaino@pta.agri.ee
Urmas Niilo Peaspetsialist (aretuse ning põllumajanduslooma pidamisega ja seotud toetuse nõuete täitmise järelevalve Lääne- Saare- ja Hiiumaal) 53236436 urmas.niilo@pta.agri.ee
Maarja Tuimann Peaspetsialist (aretusühingute (veised, lambad) tegevusload ja järelevalve, toetuste nõuete kontrollimine) 53469770 maarja.tuimann@pta.agri.ee
Riina Koidumaa osakonnajuhataja 5041855 riina.koidumaa@pta.agri.ee
Ülle Metsman nõunik (taimetervis, EL töögrupid) 5256224 ulle.metsman@pta.agri.ee
Ljudmila Kerge nõunik (seemnekartuli järelevalve, seemne- ja tarbekartuli tootmine ja turustamine) 5074631 ljudmila.kerge@pta.agri.ee
Mart Kinkar nõunik (rahvusvaheline koordinatsioon taimetervise küsimustes, karantiinsete taimekahjustajate seired) 56576604 mart.kinkar@pta.agri.ee
Olga Junus peaspetsialist (ekspordi ja impordi järelevalve) 6712657, 5020549 olga.junus@pta.agri.ee
Tea Tasa peaspetsialist (puidutöötlemisettevõtete järelevalve) 6712657, 5261853 tea.tasa@pta.agri.ee
Kristiina Talts peaspetsialist (taimetervise register) 53879711 kristiina.talts@pta.agri.ee
Maria Brizmer peaspetsialist (taimse paljundusmaterjali järelevalve) 58605006 maria.brizmer@pta.agri.ee
Birger Ilau peaspetsialist (karantiinsete taimekahjustajate seired, eriload) 5115897 birger.ilau@pta.agri.ee
Lauri Urbalu peaspetsialist (taimekahjustajate infolehed, tõrjemeetmete tegevuskavad) 53339816 lauri.urbalu@pta.agri.ee
Eva Lind osakonnajuhataja 5551 4314 eva.lind@pta.agri.ee
Uku Rooni nõunik (taimekaitsevahendite toksikoloogiliste omaduste hindamine) 5074 319  uku.rooni@pta.agri.ee 
Mariann Leps nõunik (taimekaitsevahendite turule lubamine ja lubade muutmine) 5324 6604 mariann.leps@pta.agri.ee
Katrin Tammvere peaspetsialist (väetise tootmise ja turustamise järelevalve) 5362 3140 katrin.tammvere@pta.agri.ee 
Timo Torp peaspetsialist (taimekaitsevahendite toksikoloogiliste ja füüsikalis-keemiliste omaduste hindamine) 671 2609 timo.torp@pta.agri.ee 
Rauno Aljas peaspetsialist (taimekaitsevahendite efektiivsuse hindamine ja märgistus) 671 2665 rauno.aljas@pta.agri.ee
Juhan Heinma peaspetsialist (taimekaitsevahendite looduses käitumise ja leviku hindamine)  671 2697 juhan.heinma@pta.agri.ee
Katrin Laud peaspetsialist (väetiste registreerimine, taimekaitsevahendite jääkide hindamine) 671 2645 katrin.laud@pta.agri.ee  
Riina Pärtel peaspetsialist (taimekaitsevahendite kasutamise järelevalve, taimekaitsekoolitused) 671 2615
504 8716
riina.partel@pta.agri.ee
Kaisa Vahtmäe peaspetsialist (taimekaitsevahendite turustamise ja seadmete järelevalve)

671 2607
504 5201

kaisa.vahtmae@pta.agri.ee
Everiin Lill peaspetsialist (taimekaitsevahendite register)  671 2611 everiin.lill@pta.agri.ee
Elise Joonas peaspetsialist (taimekaitsevahendite ökotoksikoloogiliste omaduste hindamine) 671 2653  elise.joonas@pta.agri.ee
Karin Zereen Osakonnajuhataja 5352 0058 karin.zereen@pta.agri.ee
Reet Roosimägi Nõunik (mahepõllumajandus) 671 2667, 509 8426 reet.roosimagi@pta.agri.ee
Piia Puusepp Nõunik (seemnete sertifitseerimine ja turustamise kontroll) 5101079 piia.puusepp@pta.agri.ee
Virve Straume Nõunik (tuulekaer) 5140823 virve.straume@pta.agri.ee
Laima Puur Nõunik (sort) 5016143 laima.puur@pta.agri.ee
Pille Edovald Peaspetsialist (mahepõllumajanduslik käitlemine ja mahetoodete turustamine) 53420819 pille.edovald@pta.agri.ee
Tiia Soomer Peaspetsialist (põldtunnustamine ja seemnete sertifitseerimine) 671 2674, 5302 8002 tiia.soomer@pta.agri.ee
Ruth Lauk Peaspetsialist (mahetaimekasvatus) 55960020 ruth.lauk@pta.agri.ee
Kätlin Laats Peaspetsialist (väetised ja taimekaitsevahendid mahepõllumajanduses ning statistilised andmed) 53225600 katlin.laats@pta.agri.ee
Ivi Loper Peaspetsialist (majanduskatsed, katsemetoodikad ja sordileht) 5251812 ivi.loper@pta.agri.ee
Marge Thetloff Peaspetsialist (mahetaime- ja seenekasvatus ning korje mitteharitavatelt aladelt) 53994339 marge.thetloff@pta.agri.ee
Mariliis Ivask Peaspetsialist (maheloomakasvatus, mineraalsöödad ja söödalisandid) 5069396 mariliis.ivask@pta.agri.ee
Olvia Laur Peaspetsialist (maheregister ja riigilõiv) 671 2659, 5038 460 olvia.laur@pta.agri.ee
Eha Kunberg Peaspetsialist (taotlused, EÜP registreerimiskatsed ja sordiregister) 4351241 eha.kunberg@pta.agri.ee
Tiiu Valdmaa osakonnajuhataja 5175807 tiiu.valdmaa@pta.agri.ee
Genadi Vassiljev nõunik (MATER, RMK uuendustööd, projekteerimistingimused) 6712617, 501 3810  genadi.vassiljev@pta.agri.ee
Mati Märtson nõunik (maaparandus) 53464221 mati.martson@pta.agri.ee
Heiki Pajur nõunik (maaparandushoid, järelevalve) 53090378 heiki.pajur@pta.agri.ee
Peeter Karpa peaspetsialist (maaparandus) 59192122 peeter.karpa@pta.agri.ee
Sulev Muru peaspetsialist (maaparandus) 53436096 sulev.muru@pta.agri.ee
Hillar Saarik peaspetsialist (maaparandus) 53316584 hillar.saarik@pta.agri.ee
Ulvi Ingver peaspetsialist (MAK, ühistud) 58668974 ulvi.ingver@pta.agri.ee
Merly Kiisler peaspetsialist (kooskõlastused) 58230530 merly.kiisler@pta.agri.ee
Andres Uuk peaspetsialist (MAPIS, kasutuselevõtuaktid) 53082586 andres.uuk@pta.agri.ee
Tairi Toomsoo peaspetsialist (maaparandushoiutööd, hanked) 58866129 tairi.toomsoo@pta.agri.ee
Eero Piirisalu peaspetsialist (maaparandushoiutööd, hanked, GIS) 5061493 eero.piirisalu@pta.agri.ee
Asko Põder peaspetsialist (maaparandus, GIS) 53977263 asko.poder@pta.agri.ee
Kaija Uuskam Osakonnajuhataja 6016596; 53327768 kaija.uuskam@pta.agri.ee
Marika Arula nõunik (värske puu- ja köögivilja turustamine) 5058647 marika.arula@pta.agri.ee
Vivika Eha Juhtivspetsialist (alkoholiregister) 6051749; 55693935 vivika.eha@pta.agri.ee
Gunnar Lambing Juhtivspetsialist (kutselise kalapüügi korraldus, kalalaevad, kalanduse õigusaktid) 6051717, 5145627 gunnar.lambing@pta.agri.ee
Kadri Pajur Peaspetsialist (alkoholi ja kaitstud geograafiliste tähiste järelevalve) 53507651 kadri.pajur@pta.agri.ee
Astrid Aulik Peaspetsialist (alkoholiregister) 6056878; 58609110 astrid.aulik@pta.agri.ee
Ingrid Hamburg Peaspetsialist (alkoholiregister) 6051738 ingrid.hamburg@pta.agri.ee
Liia Maamägi Peaspetsialist (alkoholiregister)
Ave Raie Peaspetsialist (piimapõhiste toodete turukorraldus; kanamunade turustamisnormidealane järelevalve) 6056872, 53819336 ave.raie@pta.agri.ee
Rita Otstavel Peaspetsialist (tapaloomarümpade klassifitseerimine) 56503141 rita.otstavel@pta.agri.ee
Kaidi Kaljula Nõunik (aruandlus, kalalaevade register) 7762583, 53022272 kaidi.kaljula@pta.agri.ee
Peeter Tõnismäe Peaspetsialist (Peipsi järve, Narva jõe, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa kutseline kalapüük) 7762608, 5113059 peeter.tonismae@pta.agri.ee
Tamara Kõllamets Peaspetsialist (Hiiumaa kutseline kalapüük) 4622032; 56893996 tamara.kollamets@pta.agri.ee
Margus Ljubimov Peaspetsialist (Pärnumaa kutseline kalapüük) 4431076; 5084312 margus.ljubimov@pta.agri.ee
Ilona Miller Peaspetsialist (Pärnumaa kutseline kalapüük) 4431042; 53576760 ilona.miller@pta.agri.ee
Kaie Nuut Peaspetsialist (Saaremaa ja Läänemaa kutseline kalapüük) 4536864; 59111271 kaie.nuut@pta.agri.ee
Janika Sarantšuk Peaspetsialist (Saaremaa ja Läänemaa kutseline kalapüük) 4536864; 5189526 janika.sarantsuk@pta.agri.ee
Andres Oper Peaspetsialist (Viljandimaa, Võrtsjärve, Valgamaa, Võrumaa, Peipsi järve, Narva jõe, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa kutseline kalapüük) 4336276; 5066997 andres.oper@pta.agri.ee
Irina Belova Peaspetsialist (Harjumaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa kutseline kalapüük) 6703325; 53068926 irina.belova@pta.agri.ee
Marilin Koppel Peaspetsialist (Läänemere traalpüük ja kaugpüük) 6796928; 53438116 marilin.koppel@pta.agri.ee
Katri Spirka Peaspetsialist (Harjumaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa kutseline kalapüük) 6796920; 53093116 katri.spirka@pta.agri.ee
Taavi Kand Osakonnajuhataja 56217728 taavi.kand@pta.agri.ee
Heidi Käär Kriisijuht 56639346 heidi.kaar@pta.agri.ee
Katrin Valgma Kvaliteedijuht 51942235 katrin.valgma@pta.agri.ee
Kadi Padur Nõunik (andmemajandus ja arendustegevus) 56926376 kadi.padur@pta.agri.ee
Urmas Niklus Nõunik (andmemajandus ja arendustegevus) 51923830 urmas.niklus@pta.agri.ee
Marko Breivel Nõunik (loomade ja loomsete saaduste eksport EL-i välistesse riikidesse) 6056892; 56886711 marko.breivel@pta.agri.ee
Ago Pärtel Nõunik 5035747 ago.partel@pta.agri.ee
Elvis Tomson Nõunik 5101795 elvis.tomson@pta.agri.ee
Mirjam Pällo Osakonnajuhataja 6056877, 56500716 mirjam.pallo@pta.agri.ee
Katrin Leemet Nõunik 5125081 katrin.leemet@pta.agri.ee
Sille Raik Asjaajaja 6056870; 56917292 sille.raik@pta.agri.ee
Vivika Klimenko Asjaajaja 5174227 vivika.klimenko@pta.agri.ee
Priit Sohkin Finantsnõunik 53404215 priit.sohkin@pta.agri.ee
Innar Kull Finantsnõunik 58090561 innar.kull@pta.agri.ee
Reet Harnak Finantsnõunik (finantsarvestus) 5244965 reet.harnak@pta.agri.ee
Katrina Kalk Peaspetsialist (finantsarvestus) 6051743; 5087659 katrina.kalk@pta.agri.ee
Kadri Pung Peaspetsialist (finantsarvestus) 53080129 kadri.pung@pta.agri.ee
Allar Vellner Peaspetsialist (analüütik) 58847679 allar.vellner@pta.agri.ee
Toomas Kõrge Juhtivspetsialist (haldus) 5243349 toomas.korge@pta.agri.ee
Merike Reinart Peaspetsialist (haldus) 53225206 merike.reinart@pta.agri.ee
Lea Tammekun Osakonnajuhataja (personalitöö) 6056874; 55574883 lea.tammekun@pta.agri.ee
Kristi Ulla Peaspetsialist (personalitöö) 6051746; 5237107 kristi.ulla@pta.agri.ee
Kristi Kallis Peaspetsialist (personalitöö) 6051744; 5021233 kristi.kallis@pta.agri.ee
Merilyn Jäetma Peaspetsialist (koolitus, personalitöö) 53269736 merilyn.jaetma@pta.agri.ee
Piret Allas Peaspetsialist (personalitöö, tugiteenused) piret.allas@pta.agri.ee
Raili Pruusapuu Osakonnajuhataja 6051714 raili.pruusapuu@pta.agri.ee
Peeter Milvere Õigusnõunik 5183405 peeter.milvere@pta.agri.ee
Kersti Raenok Jurist 6056879 kersti.raenok@pta.agri.ee
Kristel Kuklase Jurist 6051719 kristel.kuklase@pta.agri.ee
Tauno Pruli Jurist 58632511 tauno.pruli@pta.agri.ee
Hele Hannah Noormaa Jurist 6712605, 56629912   helehannah.noormaa@pta.agri.ee
Regina Pihlakas Osakonnajuhataja 6056886; 5058604 regina.pihlakas@pta.agri.ee
Tarmo Sikk Juhtivspetsialist (loomade ja loomsete saaduste import EL-i välistest riikidest) 6056883; 5065141 tarmo.sikk@pta.agri.ee

Luhamaa piiripunkt

Lütä küla, Setomaa vald, 65018, Võrumaa

Hege-Ly Ojaots piiripunkti juhataja 7866390, 53407802 hege-ly.ojaots@pta.agri.ee
Lehi Aganits piiripunkti juhataja asetäitja (taimetervis, aiandustooted) 7866393, 5918 4752 lehi.aganits@pta.agri.ee
Volli Kera peaspetsialist 7866390 volli.kera@pta.agri.ee
Uku Hakk peaspetsialist 7866390 uku.hakk@pta.agri.ee
Marge Kõrbe peaspetsialist 7866390 marge.korbe@pta.agri.ee
Jaana Ohak peaspetsialist 7866390 jaana.ohak@pta.agri.ee
Piret Palok peaspetsialist 7866390 piret.palok@pta.agri.ee
Anu Ruus peaspetsialist 7866390 anu.ruus@pta.agri.ee
Ilija Samoldin peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 7866393, 5336 3847 ilija.samoldin@pta.agri.ee
Ülle Karu peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 7866393, 5336 3847 ulle.karu@pta.agri.ee
Ülle Viljasaar peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 7866393, 5336 3847 ulle.viljasaar@pta.agri.ee
Jüri Joonas peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 7866393, 5336 3847 juri.joonas@pta.agri.ee
Piia Asur peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 7866393, 5336 3847 piia.asur@pta.agri.ee
Age Haller peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 7866393, 5336 3847 age.haller@pta.agri.ee

Narva piiripunkt

Vestervalli 7

Jaak Assafrei piiripunkti juhataja 3566894, 5336 4269  jaak.assafrei@pta.agri.ee
Täitmisel piiripunkti juhataja asetäitja
Jelena Kotskarjova peaspetsialist 3566899, 3566896 jelena.kotskarjova@pta.agri.ee
Natalia Gorelova peaspetsialist 3566899, 3566896 natalia.gorelova@pta.agri.ee
Aleksandr Manuskin peaspetsialist 3566899, 3566896 aleksandr.manuskin@pta.agri.ee
Irina Semjonova peaspetsialist 3566899, 3566896 irina.semjonova@pta.agri.ee
Jelena Tkatšenko peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 356 6894, 53364341 jelena.tkatšenko@pta.agri.ee
Maria Matakova peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 357 6894, 53364341 maria.matakova@pta.agri.ee
Maria Rapoport peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 358 6894, 53364341 maria.rapoport@pta.agri.ee
Regina Kolu peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 359 6894, 53364341 regina.kolu@pta.agri.ee
Kristina Stroganova peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 360 6894, 53364341 kristina.stroganova@pta.agri.ee
Anna Rõbakova peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 361 6894, 53364341 anna.robakova@pta.agri.ee

Muuga ja Paldiski piiripunkt

Hoidla 6, Maardu

Larissa Saks Piiripunkti juhataja 6319688, 5201208 larissa.saks@pta.agri.ee
Jelena Tasa Piiripunkti juhataja asetäitja (taimetervis, aiandustooted) 6319624, 5393 6760  jelena.tasa@pta.agri.ee
Tamara Jakovleva Peaspetsialist 6319688 tamara.jakovleva@pta.agri.ee
Tiia Kivistik Peaspetsialist 6319688 tiia.kivistik@pta.agri.ee
Ivan Popovskihh Peaspetsialist 6319688 ivan.popovskihh@pta.agri.ee
Kristiina Suursöödi Peaspetsialist 6319688 kristiina.suursoodi@pta.agri.ee
Kalev Ruberg Peaspetsialist 6319688 kalev.ruberg@pta.agri.ee
Inna Boldina Peaspetsialist 6319688 inna.boldina@pta.agri.ee
Anne Laumets Peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 6319624, 5074233   anne.laumets@pta.agri.ee
Silvi Vinkman Peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 6319624, 5074234 silvi.vinkman@pta.agri.ee
Annely Arro Peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 6319624, 5074235 annely.arro@pta.agri.ee
Külli Tiigi Peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 6319624, 5074236 kulli.tiigi@pta.agri.ee

Koidula piiripunkt

Setomaa vald, Võrumaa

Marika Keerpalu peaspetsialist 7993079, 5681 9447  marika.keerpalu@pta.agri.ee

Regioonid

Vladimir Vahesaar Juhataja 6580421; 5073926 vladimir.vahesaar@pta.agri.ee
Imbi Silde Regiooni juhataja asetäitja (maaparandus) 5152070 imbi.silde@pta.agri.ee
Harles Kaup Juhtivspetsialist (loomatervishoid, loomaheaolu) 5184925 harles.kaup@pta.agri.ee
Mairi Pajula Juhtivspetsialist (toidu valdkond) 5263089 mairi.pajula@pta.agri.ee
Monika Soots Juhtivspetsialist (toidu valdkond) 4892592; 53495200 monika.soots@pta.agri.ee
Sulev Taul Juhtivspetsialist (maaparandus) 6712666, 513 6884 sulev.taul@pta.agri.ee
Mairi End Asjaajaja (Harjumaa) 6580420; 53498671 mairi.end@pta.agri.ee
Laine Jaansalu Asjaajaja 6580430 laine.jaansalu@pta.agri.ee
Mare Ärmpalu Asjaajaja (Raplamaa) 4892519, 53341153 mare.armpalu@pta.agri.ee

Tallinna esindus

Väike-Paala 3

Mari Parik Peaspetsialist (kala eksport, eraeramus toidu käitlemise ja mahetoidu käitlemise järelevalve) 6580432; 56997479 mari.parik@pta.agri.ee
Ljudmila Bokova Peaspetsialist (loomatervishoid, toiduveo ettevõtete järelevalve) 6580433; 58866001 ljudmila.bokova@pta.agri.ee
Tõnu Hirsik Peaspetsialist (piimahügieen, mahepõllumajandus) 5212147 tonu.hirsik@pta.agri.ee
Raivo Koppel Peaspetsialist (loomade ja loomsete saadustega kauplemine, farmide kontroll, ulukite töötlemine) 6580433; 56911326 raivo.koppel@pta.agri.ee
Viktoria Barotova Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5068420 viktoria.barotova@pta.agri.ee
Evi Kanarik Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53317004 evi.kanarik@pta.agri.ee
Ingrid Seppar Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53492822 ingrid.seppar@pta.agri.ee
Juri Vohmin Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53313198 juri.vohmin@pta.agri.ee
Külli Jõgi Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53491876 kulli.jogi@pta.agri.ee
Anneli Alle Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53493441 anneli.alle@pta.agri.ee
Indrek Moppel Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5166287 indrek.moppel@pta.agri.ee
Taissa Tombu Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53489242 taissa.tombu@pta.agri.ee
Liivi Unt Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53315423 liivi.unt@pta.agri.ee
Siiri Vahter Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53496243 siiri.vahter@pta.agri.ee
Kertu Lumiste Peaspetsialist (kala ja kalatoodete käitlemine) 53449743 kertu.lumiste@pta.agri.ee
Žanna Lill Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53335228 zanna.lill@pta.agri.ee
Ello Lepman Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 56296712 ello.lepman@pta.agri.ee
Kristina Kuldkepp Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53475891 kristina.kuldkepp@pta.agri.ee
Merike Veske Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53466245 merike.veske@pta.agri.ee
Birgit Satsi Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53321658 birgit.satsi@pta.agri.ee
Irina Zimina Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53345627 irina.zimina@pta.agri.ee
Tiia Tõnts Peaspetsialist (hulgimüügi- ettevõtete järelevalve) 53002830 tiia.tonts@pta.agri.ee
Kristi Gruft Peaspetsialist (mitteloomse ja kombineeritud toidu järelevalve) 56970745 kristi.gruft@pta.agri.ee
Mare Slet Peaspetsialist (mitteloomse ja kombineeritud toidu järelevalve) 53499802 mare.slet@pta.agri.ee
Riho Kaselo Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Raasiku Lihatööstus/Triigi Seakasvatuse Tapamaja) 51900429 riho.kaselo@pta.agri.ee
Tiit Saar Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) 5154613 tiit.saar@pta.agri.ee
Aavo Lumi Peaspetsialist (loomatervishoid, loomakaitse) 5169817 aavo.lumi@pta.agri.ee
Elvi Poom Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53458490 elvi.poom@pta.agri.ee
Siiri Keerde Peaspetsialist (paikne järelevalveametnik AS HKScan Estonia) 56295215 siiri.keerde@pta.agri.ee
Brigitte Salmus Peaspetsialist (toiduga kokkupuutuvate materjalide ja toidulisandite järelevalve) 5268179 brigitte.salmus@pta.agri.ee
Kaisa Vester Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5101105 kaisa.vester@pta.agri.ee
Anett Hammelberg Peaspetsialist (mitteloomse ja kombineeritud toidu järelevalve) 53449774 anett.hammelberg@pta.agri.ee
Triin Eomois Peaspetsialist (jaekaubandus- ja hulgimüügiettevõtete järelevalve) 56884601 triin.eomois@pta.agri.ee
Urmas Undrits Peaspetsialist (loomaheaolu) 6580433; 51962810 urmas.undrits@pta.agri.ee
Luisa Leinberg Peaspetsialist (liha valdkonna järelevalve) 53049401 luisa.leinberg@pta.agri.ee
Anneli Soomre Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53030362 anneli.soomre@pta.agri.ee
Hedy Sooba Peaspetsialist  hedy.sooba@pta.agri.ee
Marian Maidra Peaspetsialist  marian.maidra@pta.agri.ee

Tallinna esindus

Roosikrantsi 12/1

Tõnis Lepp Peaspetsialist (maaparandus) 53414542 tonis.lepp@pta.agri.ee
Taivo Toms Peaspetsialist (maaparandus) 53498686 taivo.toms@pta.agri.ee
Gunnar Pihl Peaspetsialist (maaparandus) 5083633 gunnar.pihl@pta.agri.ee
Anu Isberg Peaspetsialist (maaparandus) 6712616, 53607611  anu.isberg@pta.agri.ee
Mati Tõnismäe Peaspetsialist (maaparandus) 6712646, 53804208  mati.tonismae@pta.agri.ee

Tallinna esindus

Uus-Sadama 24-4

Ragna Toom Peaspetsialist-koordinaator (taimetervis) 5160967 ragna.toom@pta.agri.ee
Kaja Pihla Peaspetsialist (taimetervis) 6318503, 53323071 kaja.pihla@pta.agri.ee
Sigrid Mikker Peaspetsialist (aiandustooted) 6318375, 53031327 sigrid.mikker@pta.agri.ee
Inga Luks Peaspetsialist (taimetervis) 53083961 inga.luks@pta.agri.ee
Kai Timmusk Peaspetsialist (aiandustooted) 6318375, 5123167 kai.timmusk@pta.agri.ee
Helje Vattula Peaspetsialist (taimetervis) 6318503, 59184167 helje.vattula@pta.agri.ee

Saku esindus

Teaduse 6a

Ene Kesa Peaspetsialist (seemned, mahepõllumajandus) 5261865 ene.kesa@pta.agri.ee
Anneli Schults Peaspetsialist (väetised, mahepõllumajandus, tuulekaer) 5157531 anneli.schults@pta.agri.ee
Tatjana Kuznetsova Peaspetsialist ( taimekaitse, seemned) 671 2651, 53994239   tatjana.kuznetsova@pta.agri.ee

Rapla esindus

Kuusiku tee 6

Merike Mihkeles Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete ning eraelamus toidu käitlemise järelevalve) 4892593; 5176795 merike.mihkeles@pta.agri.ee
Anu Emberg Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete ning eraelamus toidu käitlemise järelevalve) 4892593; 5263599 anu.emberg@pta.agri.ee
Küllike Ponkin Peaspetsialist (mitteloomse ja kombineeritud  toidu järelevalve, muna ja mee käitlemine) 4892593; 5269788 kullike.ponkin@pta.agri.ee
Riina Kaukver Peaspetsialist (loomatervishoid, loomaheaolu) 4892591, 5152338 riina.kaukver@pta.agri.ee
Andrus Pajur Peaspetsialist (tapahügieeni ja loomakasvatusettevõtete kontroll, paikne veterinaarteenistus Kehtna Lihatööstus OÜ ja Frank Kutter OÜ) 53010182 andrus.pajur@pta.agri.ee
Liia Lumi Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Lepiku Lihatööstus/Märjamaa Lihatööstus) 53030585 liia.lumi@pta.agri.ee
Anne Kuusing Spetsialist (lihahügieeni spetsialisti abi) anne.kuusing@pta.agri.ee
Jüri Panga Peaspetsialist (maaparandus) 4857734,5303 1620  juri.panga@pta.agri.ee
Heli Aasmann Peaspetsialist (tuulekaer, mahepõllumajandus) 5 147 207 heli.aasmann@pta.agri.ee
Marge Olju Peaspetsialist (seemned, tuulekaer, mahepõllumajandus) 5 252 774 marge.olju@pta.agri.ee
Ülle Andrespok Peaspetsialist (taimekaitse, taimetervis) 5 187 875 ulle.andrespok@pta.agri.ee
Peep Lohu Peaspetsialist (maaparandus) 4857734, 53366086 peep.lohu@pta.agri.ee
Inge Saavo Juhataja 5086934 inge.saavo@pta.agri.ee
Aivar Kustavus Regiooni juhataja asetäitja 5100239 aivar.kustavus@pta.agri.ee
Urmas Pallon Juhtivspetsialist (loomatervishoid, loomakaitse) 5048669 urmas.pallon@pta.agri.ee
Anneli Kask Juhtivspetsialist (toidu valdkond) 7401208; 5229588 anneli.kask@pta.agri.ee
Kaire Siidra Juhtivspetsialist (toidu valdkond) 53315275 kaire.siidra@pta.agri.ee
Meelis Mumm Juhtivspetsialist (maaparandus) 7663896, 505 5533  meelis.mumm@pta.agri.ee
Malle Kreos Asjaajaja (Tartu) 7400820; 5297204 malle.kreos@pta.agri.ee
Piibija Mikk Asjaajaja (Viljandimaa) 4350022; 53293363 piibija.mikk@pta.agri.ee
Lola Vall Asjaajaja (Võrumaa) 7823490; 53086402 lola.vall@pta.agri.ee

Põlva esindus

Puuri tee 1

Peep Mälberg Peaspetsialist (loomatervishoid, loomakaitse) 5233097 peep.malberg@pta.agri.ee
Anita Põld Peaspetsialist (loomatervishoid, loomadega kauplemine) 53457096 anita.pold@pta.agri.ee
Kaupo Sabre Peaspetsialist (järelevalve mitteloomse ja kobineeritud toidu, mahe ja toidulisandite valdkonnas) 53324037 kaupo.sabre@pta.agri.ee
Siret Ploompuu Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 56208304 siret.ploompuu@pta.agri.ee
Helgi Luigelaht Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 5173433 helgi.luigelaht@pta.agri.ee
Ellen Kets Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus AS Arke Lihatööstus) 54501408 ellen.kets@pta.agri.ee
Peeter Protsin Peaspetsialist-koordinaator (taimekaitse, maaparandus) 7998416,   5333 8594 peeter.protsin@pta.agri.ee
Saima Patrael Peaspetsialist (taimetervis) 7998411,504 1857  saima.patrael@pta.agri.ee
Mare Korts-Lindus Peaspetsialist (mahepõllumajandus, tuulekaer) 7998417, 515 3951 mare.korts-lindus@pta.agri.ee
Piret Kind Peaspetsialist (maaparandus) 56642192 piret.kind@pta.agri.ee
Maie Teppo Peaspetsialist (maaparandus) 7998414, 529 4357 maie.teppo@pta.agri.ee
Terje Anderson Peaspetsialist (mahepõllumajandus) 58849987 terje.anderson@pta.agri.ee

Tartu esindus

Tähe 4

Peeter Kukk Peaspetsialist (loomakaitse) 7400440; 5279609 peeter.kukk@pta.agri.ee
Toomas Kalja Peaspetsialist (loomatervishoid) 7400440; 5053393 toomas.kalja@pta.agri.ee
Olga Vassiljev Peaspetsialist (kala valdkonna järelevalve) 7401669; 53416323 olga.vassiljev@pta.agri.ee
Anu Kasesalu Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Rahinge/Matjama; jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 7400551; 5220653 anu.kasesalu@pta.agri.ee
Virve Puusepp Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 7401146; 53269923 virve.puusepp@pta.agri.ee
Alla Ikkonen Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 7401146; 53006127 alla.ikkonen@pta.agri.ee
Margit Kirk Peaspetsialist (mitteloomse toidu hügieen, mahe, toiduga kokkupuutuvad materjalid) 7401145; 5279547 margit.kirk@pta.agri.ee
Sirle Hermet Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 7400229; 5047521 sirle.hermet@pta.agri.ee
Väino Miil Peaspetsialist (tapahügieeni ja loomakasvatusettevõtete kontroll Tartumaal, paikne veterinaarteenistus OÜ SF Pandivere) 51994543 vaino.miil@pta.agri.ee
Hanna Lastik Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve, toidu vedu) 7400140; 5250954 hanna.lastik@pta.agri.ee
Gertrud Kask Peaspetsialist (järelevalve jaekaubandus- ja toitlustus- ettevõtetes, eraelamus toidu käitlemisel, mitteloomse ja kombineeritud toidu ning mahe valdkonnas) 7400145; 53062867 gertrud.kask@pta.agri.ee
Nikita Klimušev Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 7400229; 53029616 nikita.klimusev@pta.agri.ee
Heiki Pruus Peaspetsialist (alkoholi ja kaitstud geograafiliste tähiste üle järelevalve jae- ja hulgikaubanduses Lõuna- ja Lääne-Eestis) 53005587 heiki.pruus@pta.agri.ee
Janne Jõesaar Peaspetsialist (mahenõuete ja turustusnormide järelevalve teostamine jae- ja hulgikaubanduses Lõuna- ja Lääne-Eestis) 5279586 janne.joesaar@pta.agri.ee
Margus Mandel Peaspetsialist-koordinaator (taimekaitse, väetised) 5100233 margus.mandel@pta.agri.ee
Anu Muhhin Peaspetsialist (mahepõllumajandus, tuulekaer) 5205357 anu.muhhin@pta.agri.ee
Gerli Eller Peaspetsialist (mahepõllumajandus, tuulekaer) 53030165 gerli.eller@pta.agri.ee
Maila Birkavs Peaspetsialist (mahepõllumajandus) 56634313 maila.birkavs@pta.agri.ee
Malle Ojokas Peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 5074236 malle.ojokas@pta.agri.ee
Diana Remets-Savi Peaspetsialist (taimetervis) 53064918 diana.remets-savi@pta.agri.ee
Merili Lillmaa Peaspetsialist (seemned) 53990128 merili.lillmaa@pta.agri.ee
Jaana Jaanimäe Peaspetsialist (aiandustooted, seemned, tuulekaer) 53036908 jaana.jaanimae@pta.agri.ee
Margus Türk Peaspetsialist (maaparandus) 5253024 margus.turk@pta.agri.ee
Tiina Mägi Peaspetsialist (maaparandus) 5256795 tiina.magi@pta.agri.ee
Jaanus Toots Peaspetsialist (maaparandus) 7460606, 521 3021 jaanus.toots@pta.agri.ee
Jaak Torp Peaspetsialist (maaparandus) 53043468 jaak.torp@pta.agri.ee
Urve Ital Peaspetsialist (maaparandus) 7460604 urve.ital@pta.agri.ee

Valga esindus

Tartu mnt 79

Irina Nikitina Juhtivspetsialist (lihahügieen, paikne veterinaarteenistus Atria Eesti AS Valga tootmisüksus) 7679930; 53010555 irina.nikitina@pta.agri.ee
Virgo Roose Peaspetsialist (loomatervishoid, loomakaitse) 53409809 virgo.roose@pta.agri.ee
Anneli Kaup Peaspetsialist (liha-, muna- ja meehügieen) 56949637 anneli.kaup@pta.agri.ee
Dagmar Kulbin Peaspetsialist (järelevalve mitteloomse ja kombineeritud toidu ning mahe valdkonnas, jaekaubandus- ja toitlustusettevõtetes) 56949638 dagmar.kulbin@pta.agri.ee
Ülla Pezonen Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53010215 ulla.pezonen@pta.agri.ee
Liivi Borisova Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Otepää Lihatööstus Edgar ja OÜ Otepää Oskar) 59196769 liivi.borisova@pta.agri.ee
Kaja Väärsi Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Otepää Lihatööstus Edgar ja OÜ Otepää Oskar) 59195719 kaja.vaarsi@pta.agri.ee
Tiina Hainlo Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Atria Eesti AS Valga tootmisüksus) 56949634 tiina.hainlo@pta.agri.ee
Carmen Kuningas Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Atria Eesti AS Valga tootmisüksus) 7679934 carmen.kuningas@pta.agri.ee
Oksana Perets Spetsialist (paikne veterinaarteenistus Atria Eesti AS Valga tootmisüksus) 7679934 oksana.perets@pta.agri.ee
Nadežda Alliksaar Spetsialist (paikne veterinaarteenistus Atria Eesti AS Valga tootmisüksus) 7679934 nadezda.alliksaar@pta.agri.ee
Kaja Treial Spetsialist (paikne veterinaarteenistus Atria Eesti AS Valga tootmisüksus) 7679934 kaja.treial@pta.agri.ee
Tea Põldsepp Spetsialist (paikne veterinaarteenistus Atria Eesti AS Valga tootmisüksus) 7679934 tea.poldsepp@pta.agri.ee
Olga Särki Spetsialist (paikne veterinaarteenistus Atria Eesti AS Valga tootmisüksus) 7679934 olga.sarki@pta.agri.ee

Valga esindus

E. Enno 32

Anne Tonts Peaspetsialist-koordinaator (maaparandus, mahepõllumajandus) 5232972 anne.tonts@pta.agri.ee
Siiri Raamets Peaspetsialist (seemned, mahepõllumajandus) 53338397 siiri.raamets@pta.agri.ee
Piret Mitt Peaspetsialist (mahepõllumajandus, taimekaitse, tuulekaer) 5101794 piret.mitt@pta.agri.ee
Ats Türk Peaspetsialist (maaparandus) 53478842 ats.turk@pta.agri.ee

Viljandi esindus

Vabaduse plats 4

Velta Riisalo Peaspetsialist (loomatervishoid, loomakaitse) 4350024; 5251937 velta.riisalo@pta.agri.ee
Heli Paasma Peaspetsialist (mitteloomse toidu-, toidu veo- ja hulgimüügiettevõtete järelevalve) 4350027; 56927037 heli.paasma@pta.agri.ee
Galina Kuznetsova Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 4350028; 53002080 galina.kuznetsova@pta.agri.ee
Ly Ardam Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 4350026; 53001221 ly.ardam@pta.agri.ee
Tony Oijuland Peaspetsialist (loomatervishoid) 4350023; 56295235 tony.oijuland@pta.agri.ee
Aide Vendla Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Karula-Piir tapamajas) 53071301 aide.vendla@pta.agri.ee
Heili Leppik Peaspetsialist-koordinaator (maaparandus) 5272532 heili.leppik@pta.agri.ee
Ene Salusaar Peaspetsialist (mahepõllumajandus, taimekaitse) 5252296 ene.salusaar@pta.agri.ee
Helve Henning  Peaspetsialist (taimetervis) 5074305 helve.henning@pta.agri.ee
Merle Pärnaku Peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 53338149 merle.parnaku@pta.agri.ee
Ülle Raadik  Peaspetsialist (tuulekaer, mahepõllumajandus) 5226337 ulle.raadik@pta.agri.ee
Heikki Eller  Peaspetsialist (maaparandus) 5053462 heikki.eller@pta.agri.ee
Krista Pääsik  Peaspetsialist (maaparandus) 5163859 krista.paasik@pta.agri.ee
Marika Tuhkanen  Peaspetsialist (maaparandus) 5051583 marika.tuhkanen@pta.agri.ee
Mari-Liis Paara Peaspetsialist (maaparandus) 56653872 mari-liis.paara@pta.agri.ee
Andre Aav Peaspetsialist (maaparandus) 5142808 andre.aav@pta.agri.ee

Võru esindus

Jüri 18

Seido Suija Peaspetsialist (loomakaitse- ja loomatervishoid) 5054096 seido.suija@pta.agri.ee
Tiina Suumann Peaspetsialist (piimkäitlemisettevõtete järelevalve) 53315283 tiina.suumann@pta.agri.ee
Elle Horn Peaspetsialist (loomatervishoid, loomakaitse) 5032667 elle.horn@pta.agri.ee
Raivo Suumann Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus Jaagumäe OÜ väiketapamaja/Nursi tapamaja T125) 53007776 raivo.suumann@pta.agri.ee
Brit-Beatrice Peri Peaspetsialist (jaekaubandus-, toitlustus- ja hulgimüügiettevõtete järelevalve) 56570038 brit-beatrice.peri@pta.agri.ee

Võru esindus

Katariina 7

Urve Tulik Peaspetsialist (seemned, mahepõllumajandus) 5101796 urve.tulik@pta.agri.ee
Külli Haug Peaspetsialist (taimetervis) 53338240 kulli.haug@pta.agri.ee
Ly Keel Peaspetsialist (maaparandus) 53269141 ly.keel@pta.agri.ee
Sulev Muru Peaspetsialist (maaparandus) 53436096 sulev.muru@pta.agri.ee
Anita Saag Peaspetsialist (seemned, mahepõllumajandus, tuulekaer) 5100215 anita.saag@pta.agri.ee
Täitmisel Regiooni juhataja
Terje Oper Regiooni juhataja asetäitja 4350030; 5133637 terje.oper@pta.agri.ee
Raivo Mogilnõi Juhtivspetsialist (loomatervishoid, loomakaitse) 4471611; 5168983 raivo.mogilnoi@pta.agri.ee
Jüri Lauter Juhtivspetsialist (toidu valdkond, RASFF kontaktisik) 4622030; 5079946 juri.lauter@pta.agri.ee
Tiina Pakkonen Juhtivspetsialist (toidu valdkond) 4350031; 5237137 tiina.pakkonen@pta.agri.ee
Anne Väli Juhtivspetsialist (seemned, mahepõllumajandus) 5100262 anne.vali@pta.agri.ee
Luule Varik Juhtivspetsialist (mahepõllumajandus, seemned) 5252996 luule.varik@pta.agri.ee
Guido Selberg Juhtivspetsialist (taimetervis) 5101793 guido.selberg@pta.agri.ee
Kristel Silmann Peaspetsialist (piima valdkonna järelevalve) 4350025; 5135570 kristel.silmann@pta.agri.ee
Maret Raudsepp Asjaajaja (Hiiumaa, Saaremaa) 4622030; 51945090 maret.raudsepp@pta.agri.ee
Riina Sibrits Asjaajaja (Pärnumaa) 4471614 riina.sibrits@pta.agri.ee
Mare Ärmpalu Asjaajaja (Läänemaa) 4892519, 53341153 mare.armpalu@pta.agri.ee

Käina esindus

Hiiu mnt 3

Maie Vikerpuur Peaspetsialist (mitteloomse toidu, mahe-, alkoholi-, kala valdkonna ja toiduveoettevõtete järelevalve, loomatervis) 4622030; 56979710 maie.vikerpuur@pta.agri.ee
Marianne Heinsoo Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 4622030; 56979709 marianne.heinsoo@pta.agri.ee
Piibe Kivisilla Peaspetsialist (loomatervishoid, loomakaitse) 4622030; 56979708 piibe.kivisilla@pta.agri.ee

Kärdla esindus

Leigri väljak 5

Helle Aasma Peaspetsialist (mahepõllumajandus, taimekaitse) 4631490, 510 4812  helle.aasma@pta.agri.ee
Ingrid Metsvahi Peaspetsialist (tuulekaer, mahepõllumajandus) 5114596 ingrid.metsvahi@pta.agri.ee

Haapsalu esindus

Jaani 8

Riina Mahla Peaspetsialist (liha valdkonna järelevalve Hiiu-, Saare- ja Läänemaal) 4724795; 5268877 riina.mahla@pta.agri.ee
Tõnu Erik Peaspetsialist (loomakaitse ja loomatervis) 4724792; 56631259 tonu.erik@pta.agri.ee
Tea Saak Peaspetsialist (kala ja kalatoodete järelevalve) 4724793; 55686479 tea.saak@pta.agri.ee
Annela Kuhi Peaspetsialist (jaekaubandus-, toitlustusettevõtete-  ja taimsete esmatoodete järelevalve) 4724794; 5168257 annela.kuhi@pta.agri.ee
Katrin Nurmsalu Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõte järelevalve) 4724794; 5292426 katrin.nurmsalu@pta.agri.ee
Urve Lätt Peaspetsialist (tapahügieeni ja loomakasvatusettevõtete kontroll, paikne veterinaarteenistus AS Linnamäe Lihatööstus) 53494019 urve.latt@pta.agri.ee
Hele-Mall Erik Peaspetsialist (tapahügieeni ja loomakasvatusettevõtete kontroll, paikne veterinaarteenistus OÜ Fazenda) 53857756 hele-mall.erik@pta.agri.ee
Kaja Lillemets Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus lihakäitlemise ettevõttes Rannarootsi Lihatööstus AS) kaja.lillemets@pta.agri.ee

Haapsalu esindus

Jaani 10

Jaak Otisalu Peaspetsialist (taimetervis) 53028397 jaak.otisalu@pta.agri.ee
Aive Aljaste Peaspetsialist (maaparandus) 53226688 aive.aljaste@pta.agri.ee
Tiit Kirs Peaspetsialist (maaparandus) 5094361 tiit.kirs@pta.agri.ee

Pärnu esindus

Haapsalu mnt 86

Ants Tiido Peaspetsialist (kala valdkonna järelevalve) 4471612; 55305972 ants.tiido@pta.agri.ee
Dagmar Kiidjärv Peaspetsialist (kala valdkonna järelevalve) 53573407 dagmar.kiidjarv@pta.agri.ee
Marika Juhani Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus OÜ Karjamõisa Lihatööstus/Salu Tapamaja) 53070758 marika.juhani@pta.agri.ee
Anna Järvelaid Peaspetsialist (liha-, muna- ja mee valdkonna järelevalve, Viljandimaa liha valdkonna järelevalve) 4471616; 5269826 anna.jarvelaid@pta.agri.ee
Kadri Toots Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 4471618; 53020125 kadri.toots@pta.agri.ee
Ingrid Hall Peaspetsialist (mitteloomse toidu-, hulgimüügiettevõtete, mahe- ja alkoholi järelevalve) 4471613; 53305978 ingrid.hall@pta.agri.ee
Kalmer Saat Peaspetsialist (jaekaubandus-, toitlustusettevõtete-, eraelamus toidu valmistamise ja mitteloomse toidu järelevalve) 4471613; 53305973 kalmer.saat@pta.agri.ee
Imbi Kenk Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 4471617; 53090877 imbi.kenk@pta.agri.ee
Elisabeth Viedehof Peaspetsialist (jaekaubandus-, toitlustus-, toiduveoettevõtete-, taimsete esmatoodete tootmise ja toiduga kokkupuutuvate materjalide järelevalve) 51910012 elisabeth.viedehof@pta.agri.ee
Anu Karuse Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 4471617; 53090654 anu.karuse@pta.agri.ee
Marina Klaassen Peaspetsialist (loomatervishoid) 4471615; 53305974 marina.klaassen@pta.agri.ee
Kerttu Lindma Peaspetsialist (loomatervishoid, loomade heaolu) 4471615; 53026310 kerttu.lindma@pta.agri.ee

Pärnu esindus

P. Kerese 4

Riho Erismaa Peaspetsialist-koordinaator (maaparandus) 53482024 riho.erismaa@pta.agri.ee
Reeli Allika Peaspetsialist (taimekaitse, taimetervis) 5291095 reeli.allika@pta.agri.ee
Siiri Tamm Peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 53332432 siiri.tamm@pta.agri.ee
Ülle Türn Peaspetsialist (mahepõllumajandus) 53332438 ulle.turn@pta.agri.ee
Ats Kägo Peaspetsialist (maaparandus) 5236767 ats.kago@pta.agri.ee
Maret Hannus Peaspetsialist (maaparandus) 58665041 maret.hannus@pta.agri.ee
Toomas Kägo Peaspetsialist (maaparandus) 58664992 toomas.kago@pta.agri.ee
Eva Pärnpuu Peaspetsialist (mahepõllumajandus) 56499443 eva.parnpuu@pta.agri.ee
Marge Siimer Peaspetsialist (maaparandus) 59180145 marge.siimer@pta.agri.ee
Kadri Prikk Peaspetsialist (maaparandus) 4443768 kadri.prikk@pta.agri.ee

Kuressaare esindus

Kohtu 10

Andro Jürisson Peaspetsialist (loomatervishoid, loomade heaolu) 4533501; 5268188 andro.jurisson@pta.agri.ee
Ilona Metsrand Peaspetsialist (mitteloomse ja kombineeritud toidu-, toidulisandite-, mahe-, alkoholi ja taimsete esmatoodete tootmise järelevalve) 4531464; 5268189 ilona.metsrand@pta.agri.ee
Marje Peling Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 4533426; 5238279 marje.peling@pta.agri.ee
Tiiu Tammik Peaspetsialist (jaekaubandus-, toitlustus- ja hulgimüügiettevõtete järelevalve) 4533427; 56681175 tiiu.tammik@pta.agri.ee
Mare Kool Peaspetsialist (kala ja kalatoodete järelevalve, RASFF kontaktisik) 4531404; 56488313 mare.kool@pta.agri.ee
Toivo Jürisson Peaspetsialist (loomatervishoid) 4531273, 5038279 toivo.jurisson@pta.agri.ee
Hilja Vanem Peaspetsialist-koordinaator (maaparandus) 51 977 577 hilja.vanem@pta.agri.ee
Maie Hõbenael Peaspetsialist (mahepõllumajandus, taimekaitse) 53 302 756 maie.hobenael@pta.agri.ee
Epp Kikas Peaspetsialist (maaparandus) 5 282 353 epp.kikas@pta.agri.ee
Mihkel Väärtnõu Peaspetsialist (tuulekaer, mahepõllumajandus) 53 415 952 mihkel.vaartnou@pta.agri.ee
Mait Must Peaspetsialist (maaparandus) 5 153 637 mait.must@pta.agri.ee
Andres Ramst Peaspetsialist (maaparandus) 53 339 003 andres.ramst@pta.agri.ee
Tatjana Enno Peaspetsialist (lihahügieen, paikne veterinaarteenistus Saaremaa Lihatööstus OÜ) 45241117 tatjana.enno@pta.agri.ee
Rein Ravik Peaspetsialist (lihahügieen, paikne veterinaarteenistus Saaremaa Lihatööstus OÜ) 4524117 rein.ravik@pta.agri.ee
Reet Ravik Peaspetsialist (tapaeelne ja tapajärgne ekspertiis tapamajas, karjade kontroll, paikne veterinaarteenistus FIE Juta Valge 11/03) 53721404 reet.ravik@pta.agri.ee
Aili Viin Peaspetsialist (tapaeelne ja tapajärgne ekspertiis tapamajas, karjade kontroll, paikne OÜ Saare Uluk) 53948606 aili.viin@pta.agri.ee
Kaidi Sau Spetsialist (paikne veterinaarteenistus Saaremaa Lihatööstus OÜ) 4524117 kaidi.sau@pta.agri.ee
Kersti Kukk Spetsialist (paikne veterinaarteenistus Saaremaa Lihatööstus OÜ) 4524117 kersti.kukk@pta.agri.ee
Raja Troškin Spetsialist (lihahügieeni spetsialisti abi, paikne veterinaarteenistus Saaremaa Lihatööstus OÜ) 4524117 raja.troskin@pta.agri.ee
Lauri Kirs Regiooni juhataja
Helgi Tepper Regiooni juhataja asetäitja 5284219 helgi.tepper@pta.agri.ee
Liivi Kallip Juhtivspetsialist (toidu valdkond) 53422588 liivi.kallip@pta.agri.ee
Annika Õkva Juhtivspetsialist (toidu valdkond) 5279388 annika.okva@pta.agri.ee
Kaja Vainula Juhtivspetsialist (loomatervishoid, loomaheaolu) 3232052; 56930410 kaja.vainula@pta.agri.ee
Anu Seer Juhtivspetsialist (seemned, mahepõllumajandus)
Anželika Valgepea Asjaajaja (Jõgevamaa, Järvamaa) 7720200; 53472117 anzelika.valgepea@pta.agri.ee
Riina Bankiir Asjaajaja (Lääne-Virumaa) 3232050, 56930456 riina.bankiir@pta.agri.ee
Kirre Sild Asjaajaja (Ida-Virumaa) 3366774, 56571484 kirre.sild@pta.agri.ee

Jõhvi esindus

Pargi 15, Jõhvi linn

Kaidi Kasela Peaspetsialist (mitteloomse ja kombineeritud toidu-,  jaekaubandus-, toitlustus- ja hulgimüügiettevõtete järelevalve) 5164093 kaidi.kasela@pta.agri.ee
Deivi Migaljov Peaspetsialist (mitteloomse ja kombineeritud toidu järelevalve) 56930407 deivi.migaljov@pta.agri.ee
Jüri Kuiv Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve, toiduvedu, loomatervis, lihakontroll) 53034167 juri.kuiv@pta.agri.ee
Irina Linnik Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53316744 irina.linnik@pta.agri.ee
Olga Hints Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53309433 olga.hints@pta.agri.ee
Mare Eensalu Peaspetsialist (kala valdkonna järelevalve) 5146300 mare.eensalu@pta.agri.ee
Eda Laas Peaspetsialist (loomatervishoid) 5164094 eda.laas@pta.agri.ee
Tiiu Vungo Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53038237 tiiu.vungo@pta.agri.ee
Jelizaveta Koroljak Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 53025017 jelizaveta.koroljak@pta.agri.ee
Taimo Tooming Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus OÜ Sigwar Varja tootmisüksus) 53001187 taimo.tooming@pta.agri.ee
Tiina Käbin Peaspetsialist (seemned, tuulekaer, mahepõllumajandus) 53330569 tiina.kabin@pta.agri.ee
Aare Mägi Peaspetsialist (taimekaitse, aiandustooted) 5252278 aare.magi@pta.agri.ee
Raigo Kuldmaa Peaspetsialist (maaparandus) 5544054 raigo.kuldmaa@pta.agri.ee

Jõgeva esindus

Ravila 10

Kristi Välbe Peaspetsialist-koordinaator (maaparandus) 5245978 kristi.valbe@pta.agri.ee
Urmas Truuts Peaspetsialist (alkoholi ja kaitstud geograafiliste tähiste üle järelevalve jae- ja hulgikaubanduses Põhja-Eestis) 7720203; 53264965 urmas.truuts@pta.agri.ee
Virve Muser Peaspetsialist (jaekaubandusettevõtete-, muna ja mee käitlemise järelevalve) 7720204; 53264567 virve.muser@pta.agri.ee
Tiina Vilimäe Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus OÜ Ankoed) 53302365 tiina.vilimae@pta.agri.ee
Rita Mäemuru Peaspetsialist (mitteloomse ja kombineeritud toidu, jaekaubandus- ja toiduveoettevõtete järelevalve) 7720202; 58278909 rita.maemuru@pta.agri.ee
Helve Tuulma Peaspetsialist ( jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve) 7720207; 5128205 helve.tuulma@pta.agri.ee
Liivi Põldma Peaspetsialist (lihakontroll, karjakontroll) 53093913 liivi.poldma@pta.agri.ee
Aleksei Lizin Peaspetsialist (liha valdkonna järelevalve) 7720205; 5184927 aleksei.lizin@pta.agri.ee
Arbo Kepp Peaspetsialist (loomatervis) 7720206; 53311393 arbo.kepp@pta.agri.ee
Kadri Alev Peaspetsialist (taimetervishoid) 58540844 kadri.alev@pta.agri.ee
Jüri Siirmäe Peaspetsialist (tuulekaer, taimekaitse) 5165097 juri.siirmae@pta.agri.ee
Margit Karu Peaspetsialist (maaparandus) 58370775 margit.karu@pta.agri.ee
Liana Trahv Peaspetsialist (maaparandus) 53330114 liana.trahv@pta.agri.ee
Priit Pärn Peaspetsialist (maaparandus) 5294890 priit.parn@pta.agri.ee

Paide esindus

Pärnu 58

Urmas Karu Peaspetsialist-koordinaator (maaparandus) 53 460 965 urmas.karu@pta.agri.ee
Andrus Leis Peaspetsialist (loomatervishoid) 3854521; 5133818 andrus.leis@pta.agri.ee
Linda Vooremäe Peaspetsialist (loomatervishoid) 3854525; 5043618 linda.vooremae@pta.agri.ee
Ingrida Vissak Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve, toiduga kokkupuutuvad materjalid) 3854528, 5122649 ingrida.vissak@pta.agri.ee
Sirje Pajuri Peaspetsialist (piima valdkonna järelevalve) 3854523; 53447486 sirje.pajuri@pta.agri.ee
Tatjana Kozik Peaspetsialist (jaekaubandus- ja toitlustusettevõtete järelevalve, toidulisandid) 3854526; 53074970 tatjana.kozik@pta.agri.ee
Sirje Soomeri Peaspetsialist (tapaeelne ja tapajärgne eskpertiis tapamajas, paikne veterinaarteenistus MüüsleriVTM/Sirolin OÜ) 56489170 sirje.soomeri@pta.agri.ee
Heli Vene Peaspetsialist (seemned, tuulekaer, mahepõllumajandus) 53 330 817 heli.vene@pta.agri.ee
Salme Nõmmeste Peaspetsialist (taimetervis, aiandustooted) 5 041 854 salme.nommeste@pta.agri.ee
Kristi Torp Peaspetsialist (maaparandus) 58 666 149 kristi.torp@pta.agri.ee
Marko Odraks Peaspetsialist (maaparandus) 5 278 522 marko.odraks@pta.agri.ee

Rakvere esindus

C. T. von Neffi 2, Piira

Jüri Gustavson Juhtivspetsialist (veterinaarjärelevalve juht ettevõttes AS HKScan Estonia) 3229278, 56930409 juri.gustavson@pta.agri.ee
Ülle Uus Peaspetsialist (loomaheaolu) 3232052; 56930429 ulle.uus@pta.agri.ee
Aivo Porro Peaspetsialist (loomatervishoid) 56930428 aivo.porro@pta.agri.ee
Imbi Päid Peaspetsialist (jaekaubandus-, toitlustus-, toiduveo- ja hulgimüügiettevõtete järelevalve, eraelamud) 56930426 imbi.paid@pta.agri.ee
Ruth Maasik Peaspetsialist (jaekaubandus-, toitlustusettevõtete-, muna ja mee käitlemise järelevalve) 56930427 ruth.maasik@pta.agri.ee
Inna Tali Peaspetsialist (mahenõuete ja turustusnormide järelevalve jae- ja hulgikaubanduses Põhja-Eestis) 3232053; 56930408 inna.tali@pta.agri.ee
Kaia Maurus Peaspetsialist (lihahügieen, loomatervishoid) 3232050, 5136032 kaia.maurus@pta.agri.ee
Tiit Piirimäe Peaspetsialist (liha valdkonna järelevalve) 3232054, 5236402 tiit.piirimae@pta.agri.ee
Jaan Rinde Peaspetsialist (lihahügieen; paikne veterinaarteenistus OÜ Lihakarn) jaan.rinde@pta.agri.ee
Igor Jelin Peaspetsialist (lihahügieen, paikne veterinaarteenistus OÜ Lihakarn) 3227274; 56292113 igor.jelin@pta.agri.ee
Malle Oherd Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus tapaeelne ja tapajärgne ekspertiis tapamajas, karjade kontroll; paikne veterinaarteenistus OÜ Markilop Vajangu Seafarm) 57808524 malle.oherd@pta.agri.ee
Merike Rootsmaa Peaspetsialist (tapaeelne ja tapajärgne ekspertiis tapamajas, karjade kontroll; paikne veterinaarteenistus OÜ Elmi/OÜ Kulina Mõis tapamaja 57570467 merike.rootsmaa@pta.agri.ee
Piret Virk Peaspetsialist (tapaeelne ja tapajärgne ekspertiis tapamajas, karjade kontroll; paikne veterinaarteenistus Sigala Malle tapamaja/ OÜ Kõlu Lihakarn 53237210 piret.virk@pta.agri.ee
Vilve Ala-Paal Peaspetsialist (tapaeelne ja tapajärgne ekspertiis tapamajas, karjade kontroll; paikne veterinaarteenistus OÜ Aluver tapamaja) 53918823 vilve.ala-paal@pta.agri.ee
Triin Jüris Peaspetsialist (paikne veterinaarjärelevalve AS HKScan Estonia) 3229350 triin.juris@pta.agri.ee
Tatjana Kesa Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) tatjana.kesa@pta.agri.ee
Toomas Sihvart Peaspetsialist ( paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) toomas.sihvart@pta.agri.ee
Igor Lettens Peaspetsialist ( paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) igor.lettens@pta.agri.ee
Galina Jelina Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) galina.jelina@pta.agri.ee
Natalja Ristna Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) natalja.ristna@pta.agri.ee
Elena Salvet Peaspetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) elena.salvet@pta.agri.ee
Tiina Kurin Spetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) tiina.kurin@pta.agri.ee
Tatjana Virolainen Spetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) tatjana.virolainen@pta.agri.ee
Irina Kirs Spetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) irina.kirs@pta.agri.ee
Anneli Kononenko Spetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) anneli.kononenko@pta.agri.ee
Toomas Maasik Spetsialist (paikne veterinaarteenistus AS HKScan Estonia) toomas.maasik@pta.agri.ee

Rakvere esindus

FR.R. Kreutzwaldi 5/2

Karmen Roost Peaspetsialist-koordinaator (maaparandus) 59187040 karmen.roost@pta.agri.ee
Tea Sepajõe Peaspetsialist (taimetervis, taimekaitse) 55583657 tea.sepajoe@pta.agri.ee
Ingrid Kõrgesaar-Lillmets Peaspetsialist (mahepõllumajandus) 3244438, 5343 8353 ingrid.korgesaar-lillmets@pta.agri.ee
Heinar Hundt Peaspetsialist (maaparandus) 53455109 heinar.hundt@pta.agri.ee
Liina-Kristiina Suvorova Peaspetsialist (aiandustooted, väetised) 59193558 liina-kristiina.suvorova@pta.agri.ee
Tiiu Kaasik Peaspetsialist (mahepõllumajandus, tuulekaer) 53820882 tiiu.kaasik@pta.agri.ee

Viimati uuendatud 15.01.2021