Toidu turustamisstandardid

Mitmed Euroopa Liidus turustatavad tooted peavad vastama kindlatele turustamisstandarditele.

Turustamisstandardid on kehtestatud järgnevatele toodetele:

 • oliiviõli ja lauaoliivid;
 • puu- ja köögivili;
 • töödeldud puu- ja köögivili;
 • banaanid;
 • elustaimed;
 • munad;
 • linnuliha;
 • inimtoiduks ettenähtud võiderasvad;
 • humal.

Olenevalt oliivide töötlemise meetodist ja töötlemise astmest jagatakse oliiviõlid kuude suuremasse kategooriasse:

 • neitsioliiviõlid;
 • rafineeritud oliiviõli;
 • rafineeritud oliiviõlist ja neitsioliiviõlist koosnev õli;
 • töötlemata oliivijääkõli;
 • rafineeritud oliivijääkõli;
 • oliivijääkõli.

Lõpptarbijale jaemüügietapis võib nendest turustada kolme kategooria oliiviõlisid:

 • neitsiõliiviõlid – mehhaaniliselt esimesel pressimisel oliividest saadud õlid, mis liigitatakse omakorda
  • ekstra-neitsioliiviõli;
  • neitsioliiviõli.
 • rafineeritud oliiviõlist ja neitsioliiviõlist koosnev oliiviõli;
 • oliivijääkõli.

 

Oliiviõli märgistamine

Kohustuslik märgistus toote etiketil on:

 • toote nimetus;
 • õlikategooriat käsitlevad andmed;
 • päritolunimetus ekstra-neitsi- ja neitsioliiviõlide puhul.

Oliiviõlide nimetused ja nende juurde kuuluvad õlikategooriat käsitlevad andmed on:

 • ekstra-neitsioliiviõli – „kõrge kvaliteediga mehhaanilisel teel esimesel pressimisel oliividest saadud õli“;
 • neitsioliiviõli – „mehhaaniliselt esimesel pressimisel oliividest saadud õli“;
 • rafineeritud õlist ja neitsioliiviõlist koosnev oliiviõli – „õli, mis koosneb ainult rafineeritud oliiviõlist ning otse oliividest saadud õlist“;
 • oliivijääkõli – „õli, mis koosneb ainult oliiviõli ekstraheerimisel saadud toote töötlemisel saadud õlist ning otse oliividest saadud õlist,“ või „õli, mis koosneb ainult pressimisjääkide töötlemisel saadud õlist ja otse oliividest saadud õlist.“

Ekstra-neitsioliiviõli ja neitsioliiviõli puhul nõutav päritolunimetus peab koosnema järgmisest:

 • ühest liikmesriigist või kolmandast riigist pärinevate oliiviõlide puhul viide liikmesriigile, liidule või kolmandale riigile

või

 • mitmest liikmesriigist või kolmandast riigist pärinevate oliiviõlide segude puhul vastavalt vajadusele üks järgnevatest märgetest:
  • „Euroopa Liidu oliiviõlide segu“ või viide liidule;
  • „Euroopa liidu väliste oliiviõlide segu“ või viide liiduvälisele päritolule;
  • „Euroopa Liidu ja liiduväliste oliiviõlide segu“ või viide liidu ja liiduvälisele päritolule

või

 • kaitstud päritolunimetus või kaitstud geograafiline tähis kooskõlas asjaomase toote spetsifikaadis määratletud tingimustega.

Vabatahtlikud märked, mida võib leida ekstra-neitsioliiviõlide ja neitsioliiviõlide etiketilt:

 • „esimene külmpressimine“ – sellise märke võib lisada toote etiketile, kui see on saadud oliivipasta esimesel mehhaanilisel pressimisel hüdrauliliste pressidega temperatuuril alla 27 °C;
 • „külmekstraheerimine“ – sellise märke võib lisada toote etiketile, kui see on saadud oliivipasta nõrutamise või tsentrifuugimise teel temperatuuril alla 27 °C;
 • maitsele ja/või lõhnale võib osutada juhul, kui need omadused põhinevad määruse (EMÜ) nr 2568/91 XII lisas sätestatud analüüsimeetodi alusel tehtud hindamise tulemustel;
 • märke happesuse või maksimaalse happesuse kohta võib esitada juhul, kui sellele on sama suures trükikirjas ja samas vaateväljas lisatud vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2568/91 kindlaksmääratud peroksiidarv, vahasisaldus ja UV neeldumine.

Oliiviõlide ja muude taimeõlide segu märgistus

 • toote nimetus „Taimeõli (või asjaomaste taimeõlide konkreetsed nimetused) ja oliiviõli segu“, millele järgneb kohe oliiviõli kogus protsendimäärana segus;
 • oliiviõli olemasolule võib etiketil viidata kujundite või graafiliste kujutiste abil ainult siis, kui oliiviõli moodustab asjaomasest õlist üle 50 %;
 • õlikategooriat käsitleva teabe esitamine ei ole kohustuslik.

Turustamiseks sobiv kanamuna on koorega muna, mis kõlbab otse inimtoiduks tarbimiseks või munatoodete valmistamiseks ning mis ei ole pragunenud, hauduma pandud ega keedetud.

Euroopa Liidu turustusnormide alusel liigitatakse kanamunad A- ja B-klassi munadeks. Otse inimtoiduks võib kasutada ainult A-klassi mune, B-klassi munad on ette nähtud kasutamiseks toiduainetetööstuses ja mittetoiduainetööstuses.

A-klassi munad peavad olema järgmiste kvaliteediomadustega:

 • koor ja kutiikul: normaalse kujuga, puhas ja kahjustusteta;
 • õhuvahe: kõrgus mitte üle 6 mm;
 • rebu: läbivalgustamisel nähtav ainult varjuna, ilma selgete piirjoonteta;
 • munavalge: selge, läbipaistev;
 • looteketas: areng ei ole tuvastatav;
 • võõrlisandid: lubamatud;
 • võõrlõhnad: lubamatud.

A-klassi munad märgistatakse tootjakoodiga (vähemalt 2 mm kõrge). Esimene number koodis (0–3) näitab lindude pidamisviisi. Nendeks on:

 • 0 – mahepõllumajanduslik tootmine;
 • 1 – vabalt peetavate kanade munad;
 • 2 – õrrekanade munad:
 • 3 – puuris peetavate kanade munad

Järgnevad tootja riigi kood (näiteks EE – Eesti, LV – Läti, LT – Leedu) ja PRIA-s registreeritud ning registrisse kantud viiekohaline ettevõtte eraldusnumber.

Munapakenditele on kohustuslik märkida:

 • pakkimiskeskuse kood;
 • kvaliteediklass („A-klass“ või täht „A“, millele võib lisada sõna „värske“);
 • kaaluklass:
  • XL – väga suured (kaal ≥ 73 g);
  • L – suured (kaal ≥ 63 g ja < 73 g);
  • M – keskmise suurusega (kaal ≥ 53 g ja < 63 g);
  • S – väikesed (kaal < 53 g);
 • minimaalne säilivusaeg (28 päeva munemise päevast);
 • säilitustingimused;
 • tootmisviis;
 • tootjakoodi tähenduse selgitus (pakendi peal või sees).

B-klassi munad

Eestis turustatavaid B-klassi mune ei ole vaja märgistada.

Munapakenditele on kohustuslik märkida:

 • pakkimiskeskuse kood;
 • kvaliteediklass („B-klass“ või täht „B“);
 • pakendamiskuupäev.

Linnuliha turustusnormid hõlmavad inimtoidu nõuetele vastavat kodukana, kalkuni, pardi, hane ja pärlkana liha, mis ei ole töödeldud muul viisil peale külmtöötlemise.

Linnuliha klassifitseeritakse vastavalt lihakusele ja välimusele A- või B-klassi ning turustatakse värskena, külmutatuna või kiirkülmutatuna.

Linnurümbad ja jaotustükid peavad vastama järgmistele miinimumnõuetele ning olema:

 • terved, võttes arvesse esitusviisi;
 • puhtad, ilma võõrlisandi, mustuse ja vereta;
 • ilma kõrvallõhnata;
 • ilma nähtavate vereplekkideta;
 • ilma väljaulatuvate murtud luudeta;
 • ilma suurte muljumisteta.

Täiendavad nõuded A-klassi lihakehadele on:

 • hea kehaehitus;
 • vähesel hulgal sulgi ja suletüükaid;
 • muljumised ja värvimuutused märkamatud;
 • külmakahjustused märkamatud.

Kodulinnuliha märgistus peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • kvaliteediklass;
 • värske kodulinnuliha puhul selle koguhind ja kaaluühikuhind;
 • turustusseisund;
 • soovitatav ladustustemperatuur;
 • tapamaja või lihalõikusettevõtte loa number;
 • imporditud linnuliha puhul märgis päritolumaa kohta.

Võiderasvadeks loetakse kõiki taimse ja/või loomse päritoluga inimtoiduks mõeldud tooteid, mis vastavad järgmistele tingimustele:

 • toote rasvasisaldus jääb vahemikku 10–90 protsenti;
 • toode on 20 °C juures tahke;
 • toode sobib kasutamiseks võidena;
 • rasvad moodustavad vähemalt 2/3 kuivainest.

Võiderasvad liigitatakse kolme rasvagruppi:

 • Piimarasvad – toode ei sisalda muid rasvu peale piimarasva:
  • või (piimarasvasisaldus 80–90%);
  • kolmveerandrasvane või (piimarasvasisaldus 60–62%);
  • poolrasvane või (piimarasvasisaldus 39–41%);
  • piimarasvavõie x%   (piimarasvasisaldus järgmistes vahemikes: alla 39%; 41–60%; 62–80%).
 • Rasvad – taimsed ja/või loomsed rasvad, millest piimarasv võib moodustada kuni 3%:
  • margariin (rasvasisaldus 80 – 90 %);
  • kolmveerandrasvane margariin (rasvasisaldus 60–62%);
  • poolrasvane margariin (rasvasisaldus 39–41%);
  • rasvavõie x% (rasvasisaldus järgmistes vahemikes: alla 39%; 41–60%; 62–80%).
 • Rasvad, mis on kokku segatud taimsetest ja loomsetest rasvadest – taimsed ja loomsed rasvad, millest piimarasv võib moodustada 10–80%:
  • rasvasegu (rasvasisaldus 80–90%);
  • kolmveerandrasvane rasvasegu (rasvasisaldus 60–62%);
  • poolrasvane rasvasegu (rasvasisaldus 39–41%);
  • rasvasegu võie x % (rasvasisaldus järgmistes vahemikes: alla 39%; 41–60%; 62–80%).

Mõistete „kolmveerandrasvane“ ja „poolrasvane“ asemel võib kasutada ka mõisteid „vähendatud rasvasisaldusega“ ja „light“.

Koos mõistega „või“ võib kasutada mõistet „traditsiooniline“, kui toode on saadud vahetult piimast või koorest.

Rasvade puhul võib kasutada koos müüginimetusega mõistet „taimne“, kui toode sisaldab üksnes taimse päritoluga rasva ning mitte üle 2% loomset rasva.

Teatavatele soolase vee kalaliikidele on kehtestatud ühised turustusnormid, mille eesmärk on parandada toodete kvaliteeti ning määratleda nende ühesugused kaubanduslikud omadused kogu ühenduse turul. Eestis on ühiste turustusnormidega hõlmatud liikideks kilu, räim ja tursk.

Ühised turustusnormid hõlmavad:

 • Värskuskategooriad
  • EKSTRA;
  • A;
  • B;
  • kõlbmatu.
 • Suuruskategooriad
  • Suuruskategooriaid määratakse kala kaalu või kalade arvu järgi kilogrammis, arvestades kalaliigi bioloogilist miinimumsuurust ning püügipiirkonda.

Ühistele turustusnormidele mittevastavaid tooteid võib kasutada muuks otstarbeks kui otseselt inimtoiduks, näiteks kalajahu, kalaõli, lemmikloomatoidu, ravimite ja kosmeetikatoodete valmistamiseks.

Eelnimetatud nõudeid ei kohaldata selliste väikeste tootekoguste suhtes, mida rannakalurid müüvad otse jaekauplejatele või tarbijatele.


Tarbijate teavitamise nõuded

Kohustuslik teave:

 • liigi tootenimetus ja selle teaduslik nimi;
 • tootmismeetod;
 • piirkond, kust toode on püütud või kus see on kasvatatud ning kalapüügil kasutatud püügivahendi liik;
 • teave selle kohta, kas toode on sulatatud;
 • minimaalne säilivuskuupäev, kui see on asjakohane.

Nimetatud nõuded ei kehti väikeste tootekoguste suhtes, mis müüakse vahetult pärast püüki kalalaevalt otse tarbijatele kokku kuni 50 euro eest päevas.

Vabatahtlik lisateave:

 • kalapüügi- või  vesiviljelustoote püügikuupäev;
 • kalapüügitoodete lossimise kuupäev või teave sadama kohta, kus tooted lossiti;
 • üksikasjalikum teave kalapüügivahendi alaliigi kohta;
 • merel püütud kalapüügitoodete puhul üksikasjad riigi kohta, mille lipu all kõnealused tooted püüdnud laev sõidab;
 • keskkonnateave;
 • eetilist või sotsiaalset laadi teave;
 • andmed tootmismeetodite ja –tavade kohta.

Teabe esitamisel võib kasutada QR koodi. Märgistusel ei ole lubatud esitada sellist teavet, mida ei ole võimalik kontrollida.

Reserveeritud nimetusega piimatooted on tooted, mis on saadud ainult piimast ning mille müüginimetused on Euroopa Liidu õigusaktidega kaitstud. Toodete valmistamisel on lubatud kasutada lisaaineid, kuid tingimusel, et neid ei kasutata ühegi piima koostisosa osaliseks ega täielikuks asendamiseks.

Piimatoodetele reeglite kehtestamise eesmärgiks on tootjatele võrdsete konkurentsitingimuste loomine ja tarbija kaitsmine.

Piimatoodete kaitsmiseks on koostatud nimekiri tootenimetustest, mis on reserveeritud ainult piimatoodetele. Meie igapäevatoodetest kuuluvad sellesse nimistusse koor, või, pett, juust, jogurt, keefir.

Toodete märgistamisel, mis ei ole piimatooted, kuid sisaldavad piimatooteid, võib piimatoodetele reserveeritud nimetusi kasutada üksnes põhiliste toorainete kirjeldamiseks (piimavorst, võiküpsis,  piimašokolaad) ja koostisainete loetlemiseks.

Viimati uuendatud 12.03.2021