Järelevalve tulemused

Põllumajandus- ja Toiduameti järelevalve eesmärgiks on kontrollida, et asutuse järelevalve alla kuuluvad ettevõtjad täidavad õigusaktidega ettenähtud nõudeid.

Kergemate rikkumiste korral piirdume paljudel juhtudel selgitustega, et ettevõtjad saaksid tekkinud puudused teatud aja jooksul likvideerida. Tõsisemate rikkumiste korral tehakse kontrollitavale ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks.

Toidu- ja söödakäitlemise, loomapidamisettevõtete ja lemmikloomapidajate ning veterinaararstide üle tehtava järelevalve tulemustega saate tutvuda siin.

Maaparanduse, mahepõllumajanduse, seemne ja taimekaitse valdkondade üle tehtava järelevalve tulemused asuvad siin.

Viimati uuendatud 18.12.2020