Järelevalve tulemused

Põllumajandus- ja Toiduameti järelevalve eesmärgiks on kontrollida, et asutuse järelevalve alla kuuluvad ettevõtjad täidavad õigusaktidega ettenähtud nõudeid.

Kergemate puuduste korral piirdume paljudel juhtudel selgitustega, et ettevõtjad saaksid need teatud aja jooksul likvideerida. Tõsisemate rikkumiste korral tehakse kontrollitavale ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks.

Toidu- ja söödakäitlemise, loomapidamisettevõtete ja lemmikloomapidajate ning veterinaararstide üle tehtava järelevalve tulemustega saate tutvuda siin.

Maaparanduse, mahepõllumajanduse, seemne, tuulekaera, taimetervise ja taimekaitse valdkondade üle tehtava järelevalve tulemused asuvad siin.

Riiklikud seireprogrammid

Riiklikud seireprogrammid on proovivõtu programmid, mille eesmärgiks on toidu ohutuse ja kvaliteedi alase olukorra jälgimine ja inimtervisele ohtliku toidu avastamine. Seireprogramme koostatakse kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu seadusandlusest tulenevate nõuetega. Ohutuse tagamiseks kogu toiduahela vältel, võetakse erinevates programmides proove nii elusloomadelt, toidutoormest kui ka toidust.

Lisaained

Lisaaine on aine, mida olenemata selle toiteväärtusest ei kasutata tavaliselt iseseisva toiduna või toidule iseloomuliku koostisainena ja mille lisamine toidule viib selleni, et lisaaine ise või tema kõrvalsaadused muutuvad otseselt või kaudselt selliste toitude koostisosaks.

Loe veel

Saasteained

Saasteaine on toidus leiduv aine, mis on sinna sattunud toidu tootmisel või esmasel töötlemisel kasutatud ainete tõttu, käitlemise ajal või keskkonna saastumise tagajärjel ning mis võib olla inimese tervisele ohtlik või mis võib halvendada toidu omadusi.

Loe veel

Zoonoosid

Zoonoos on otseselt või kaudselt loomulikul teel loomade ja inimeste vahel edasikanduv haigus või nakkus.

Loe veel

Viimati uuendatud 03.03.2021