Loomade ja loomsete saaduste impordiks lubatud piiripunktid

Loomi ja loomseid saadusi võib Eestisse importida üksnes selliste piiripunktide kaudu, kus on olemas imporditavate loomade ja loomsete saaduste kontrollimiseks nõuetekohased tingimused. Sellised piiripunktid asuvad Eesti ja ELi välise riigi vahelisel piiril, sadamas või lenuujaamas.

Üksikasjalikud nõuded piiripunktidele on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 2017/625 artiklis 64 ja Euroopa Komisjoni määruses 2019/1014. Erinevate liikmesriikide piiripunktide nimekirjad koos kontaktandmete ja muu vajaliku informatsiooniga on avaldatud Euroopa Komisjoni veebilehel.

EESTI PIIRIPUNKTIDE LOETELU ALATES 14.12.2019¹/LIST OF THE BORDER CONTROL POSTS OF ESTONIA FROM 14.12.2019¹

1

2

3

4

5

6

7

8

Piiripunkti nimetus/

Name of the BCP²

Piiripunkti kontaktandmed/

Contact details of the BCP²:

 1. Aadress/address
 2. E-post/email
 3. Telefon
 4. Avatud/open
 5. Veebisait/website

TRACES kood/code

Piiripunkti transpordiliik/ Type of transport of the BCP²

Kontrollikeskused/

Inspection centres:

 1. Nimetus/name
 2. Aadress/address
 3. E-post/email
 4. Telefon/phone

Looma- ja kaubakategooriad ning täpsustused/

Categories of animals and goods and specifications

Täiendavad täpsustused seoses määramise ulatusega/

Additional specifications regarding the scope of the designation

Määramise otsuse nr ja kuupäev/

Number and date of decision of designation

Koidula³

 1. Koidula piirijaam, Setomaa vald, 64004 Võru maakond
 2. koidula@vet.agri.ee
 3. +3727993079

+3727997614

+37256819447

 1. 24/7
 2. https://vet.agri.ee/

EE KLA 2

F

POA-HC(2)

POA-NHC-T(FR)(2)

POA-NHC-NT(2)

238; 28.11.2019

Luhamaa⁴

 1. Lüta küla, Setomaa vald, 65018 Võru maakond
 2. luhamaa@vet.agri.ee
 3. +3727866390

+3727866391

+37253407802

 1. 24/7
 2. https://vet.agri.ee/

EE LHM 3

R

LA-U

LA-E

LA-O(1)

POA-HC

POA-NHC

PNAO-HC(food)

PNAO-NHC(feed)

PNAO-NHC(other)

Muud peetavad loomad kui U ja E määruse (EL) 2016/429 artikli 4 punkti 5 mõistes/Kept animals other than U and E in accordance with definition mentioned in point 5 of article 4 of regulation (EU) 2016/429

237; 28.11.2019

Muudetud otsusega nr/amended with decision No 59 (06.04.2020); 379 (28.07.2021)  

Muuga³

 1. Hoidla tee 6, 74115 Maardu
 2. muuga@vet.agri.ee
 3. +3726319688

+3725201208

 1. E-R/Mon-Fri 08:00-20:00
 2. https://vet.agri.ee/

EE MUG 1

P

 1. HHLA TK Estonia AS
 2. Ladu 2, Muuga küla, Koorma 17, Viimsi vald
 3. tk@tk.ee
 4. +3726319205

+3726319688

+3725201208

BCP²:

POA-HC

POA-NHC-T(FR)

POA-NHC-NT

PNAO-HC(food)

PNAO-NHC(feed)

PNAO-NHC(other)

HHLA TK Estonia AS:

POA-HC-T(FR)(2)

BCP²:

239; 28.11.2019

HHLA TK Estonia AS:

242; 28.11.2019

Narva⁴

 1. Vestervalli 7, 20307 Narva
 2. maantee.narva@vet.agri.ee
 3. +3723566899

+3723566896

 1. 24/7
 2. https://vet.agri.ee/

EE NAR 3

R

POA-HC

POA-NHC-NT

PNAO-HC(food)

PNAO-NHC(feed)

PNAO-NHC(other)

236; 27.11.2019

Muudetud otsusega nr/amended with decision No 58; 06.04.2020

Paldiski³

 1. Paldiski lõunasadam, 76806 Paldiski
 2. muuga@vet.agri.ee
 3. +3726319688

+3725201208

 1. E-R/Mon-Fri 08:00-20:00
 2. https://vet.agri.ee/

EE PLS 1

P

POA-HC(2)

POA-NHC-NT(2)

PNAO-HC(food)

PNAO-NHC(feed)

PNAO-NHC(other)

241; 28.11.2019

¹ Määruse (EL) nr 2019/1014 II lisa/Annex II of the regulation (EU) 2019/1014

² BCP- piiripunkt/border control post

³ Eelteavitamise aeg vähemalt üks tööpäev enne saadetise kavandatavat saabumist/Pre-notification time at least one working day before the expected arrival of the consignment

⁴ Eelteavitamise aeg vähemalt neli tundi enne saadetise kavandatavat saabumist/Pre-notification time at least four hours before the expected arrival of the consignment

Lühendid ja täpsustused/abbreviations and specifications:

A- lennujaam/airport

F- raudtee/rail

P- sadam/port

R- manatee/road

LA- elusloomad/live animals

E- registreeritud hobuslased/registered equidae

U- kabiloomad, väljaarvatud registreeritud hobuslased/ungulates other than registered equidae

O- muud loomad, väljaarvatud kabiloomad (see lühend tähistab ka loomaaias peetavaid kabiloomi)/other animals other than ungulates (this abbreviation includes zoo ungulates)

POA- loomsed saadused, liittooted, loomne paljundusmaterjal, loomsed kõrvalsaadused, hein ja põhk/products of animal origin, composite products, germinal products, animal by-products, hay and strow

PNAO- mitteloomsed saadused/products of non-animal origin

HC- inimtoiduks ette nähtud tooted/products for human consumption

NHC- inimtoiduks sobimatud tooted/products not for human consumption

T- külmutatud ja jahutatud tooted/frozen and chilled products

NT- temperatuurinõuded puuduvad/no temperature requirement

T(FR)- külmutatud tooted/frozen products

(1)- vt täiendavad täpsustused 7. väljal/see additional specifications in field 7

(2)- ainult pakendatud tooted/packed products only

HC(food)- määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktides d, e või f osutatud meetmetega hõlmatud mitteloomset päritolu toit/food of non-animal origin covered by conditions and measured referred in Article 7 (1)(d),(e) or (f) of Regulation (EU) 2017/625

NHC(feed)- määruse 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktides d, e või f osutatud meetmetega hõlmatud mitteloomset päritolu sööt/ feed of non-animal origin covered by conditions and measured referred in Article 7 (1)(d),(e) or (f) of Regulation (EU) 2017/625

NHC(other)- mitteloomsed saadused, mis ei ole toit ega sööt/products of non-animal origin, which are neither food nor feed

Viimati uuendatud 29.07.2021