Maaparandus ja -kasutus

Eestile on vaja üks miljon hektarit põllumajandusmaad. Seda saab tagada vaid maa kuivendamisega ja põllumajanduslikus kasutuses hoidmisega.

Maaparandus on meile kõigile vajalik – oled sa põlluharija, metsaomanik või lihtsalt kodanik.

  • Vaid kuivendusega on võimalik tagada piisavalt põlluviljeluseks sobilikku maad, et kõigile jaguks Eestis kasvatatud toitu.

  • Kuivendatud metsa juurdekasv tagab metsaomanikule tulu ja ka marjulisele võimaluse metsasaadusi nautida.

  • Paljudelt elamu- ja tootmisaladelt juhitakse liigvesi ära just maaparandussüsteemi eesvoolu kaudu.

Maaparanduse ja -kasutuse osas on Põllumajandus- ja Toiduameti ülesanne:

Juhendid

Tüüpjoonised

  • NB !
    I.  Maaparanduse ehitus- ja uuendusprojektides kogumik "Maaparandusrajatiste tüüpjoonised 2019" on kasutusel alates 08.07.2020.a.

    II. Trükised "Maaparandusrajatiste tüüpjoonised 2008" ja "Maaparandusrajatiste tüüpjoonised 2013" projekteerimisel mitte kasutada.

Seotud viited

Tasud ja riigilõivud

Viimati uuendatud 15.10.2021