Maaparandusühistud

Maaparandussüsteemi tuleb hooldada ja ehitada ühtse tervikuna. Valdavalt paiknevad olemasolevad maaparandussüsteemid mitmel kinnisasjal, mis omakorda kuuluvad erinevatele maaomanikele ning see teeb süsteemi hooldus- ja parendamistööde eesmärgipärase korraldamise keerukaks. Otstarbekas on nende tööde planeerimiseks ja läbiviimiseks asutada maaparandusühistu.

Maaparandusühistu on maaparandushoiutööde ühiseks korraldamiseks asutatud eraõiguslik juriidiline isik, mille liikmed on ühe või mitme tervikliku maaparandussüsteemi omanikud.

Maaparandusühistu asutamine on vabatahtlik, kuid kord asutatud ühistusse peavad kuuluma kõik maaomanikud, kelle kinnisasjal süsteem paikneb. Maaomanik ei saa ühistust välja astuda. Samuti on oluline teada, et tulenevalt süsteemi toimimise põhimõttest ei saa ühistut moodustada vaid osale terviksüsteemist, küll võib ühistu hõlmata mitut maaparandussüsteemi.

Maaparandusühistul on õigus taotleda Põllumajandus- ja Toiduametilt maaparandusühistu tegevuspiirkonna kaarti ning õiendit, mis sisaldab andmeid omanike, katastriüksuste, eesvoolu pikkuse, reguleeriva võrgu pindala ja hoiukohustuse osakaalu kohta.

Maaparandusühistu andmed kantakse mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse, mida peab ja milles teeb registri kandeid Tartu Maakohtu registriosakond.

Registrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot ning kantud andmete muutmise ja täiendamise eest tasutakse riigilõivu 7 eurot.

Viimati uuendatud 23.03.2021