Uus Euroopa Liidu mahepõllumajanduse määrus 2018/848 (rakendub alates 1. jaanuarist 2022)

2018. aastal võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007. Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/848 

Eestis reguleerib mahepõllumajanduse valdkonda Euroopa Liidu mahepõllumajanduse määrus ühes rakendusaktidega. Lisaks sellele kehtib Eestis riigisiseselt ka mahepõllumajanduse seadus koos selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

Rakendusaktid

Mahepõllumajanduse määruse sätete rakendamiseks on vastu võetud Euroopa Komisjoni määrused.

Viimati uuendatud 23.11.2021