Riigilõivude tasumine mahepõllumajanduslikes ettevõtetes

2021. aasta alguses hakkasid kehtima mitmed õigusaktid, mis tõid ettevõtjatele kaasa järelevalvetasude ja riigilõivu muutused. Muutusid ka riigilõivud mahepõllumajanduse seaduse alusel tehtavate toimingute eest.

Kuna tasude ja riigilõivude maksmise kohta on maheettevõtetelt tulnud mitmeid küsimusi, siis selgitame seda teemat kodulehel lähemalt.

Info mahepõllumajanduslikule tootjale (varasemalt Põllumajandusameti järelevalve all)

Mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatusega ning mesindusega tegeleva isiku riigilõiv koosneb edaspidi kahest osast– püsiosast (62 eurot) ja muutuvosast, mis sõltub kontrollitava maa suurusest. Riigilõivu muutuvosa on edaspidi 1,5 eurot põllumajandusmaa hektari kohta või 0,24 eurot hektari kohta korjeala puhul ning võib ulatuda kokku kuni 5000 euroni aastas. Muutus ka see, et kui ettevõttes tegeletakse mahepõllumajandusliku seemne või vegetatiivse paljundusmaterjali tootmise, ettevalmistamise ja turule viimisega, tuleb tasuda riigilõiv 120 eurot. Täpsemalt saate lugeda juba siit.

Olulised kuupäevad

Mahepõllumajanduslik tootja peab tasuma riigilõivu Põllumajandus- ja Toiduametile ettevõtte tunnustamise taotluse esitamise kuupäevaks ajavahemikus 10.03 kuni 10.04 ja igal aastal mahepõllumajandusliku tegevusega jätkamise taotluse esitamise päevaks ajavahemikus 10.03 kuni 15.06.

Info mahetoodete käitlejale ja importijale (varasemalt Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve all)

Mahetoodete ettevalmistamise ja turule viimisega tegeleva isiku riigilõiv on edaspidi 120 eurot ja importija riigilõiv 300 eurot aastas. Täpsemalt saate lugeda juba siit.

Olulised kuupäevad

Riigilõiv tasutakse Põllumajandus- ja Toiduametile ettevõtte tunnustamise taotluse esitamise kuupäevaks ja igal aastal mahepõllumajandusliku tegevusega jätkamiseks esitatava teabe esitamise tähtpäevaks ehk 1. veebruariks. 

Riigilõivu tasumise juhend

Riigilõivu  saaja

RAHANDUSMINISTEERIUM

Arveldusarve numbrid

SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber*

2900082265 mahepõllumajanduslik tootja ja mahetoodete käitleja ning importija 

* Viitenumber näitab, millist riigilõivu soovitakse tasuda.
Kui tasute riigilõivu kolmanda isiku eest, siis palun märkige selgitusse isiku või ettevõtte nimi, kelle eest riigilõivu tasute.

Viimati uuendatud 23.02.2021