Üldinfo ja struktuur

Maaeluministeeriumi valitsusalasse kuuluv Põllumajandus- ja Toiduamet alustas tööd 2021. aasta 1. jaanuaril.

Asutus tekkis Põllumajandusameti ja Veterinaar- ja Toiduameti ühendamisel, koondades sisuliselt kogu põllumajandus-toiduahela järelevalve. 

Ametite ühendamine oli osa riigivalitsemise reformist, mille eemärgiks oli muuta riigiülesannete täitmise mõjusamaks ja tõhusamaks, tõsta pakutavate avalike teenuste kvaliteeti, muuta valitsussektori töökorralduse paindlikumaks ja vähem bürokraatlikuks ja vähendada valitsussektori kulutusi.

Ameti vastutusvaldkonnad on maaparandus, taimekaitse, taimetervis, sordikaitse, seeme ja paljundusmaterjal, mahepõllumajandus, geneetiliselt muundatud põllukultuuride käitlemine, väetised ja aiandustooted ehk puu- ja köögiviljad ning tuulekaera tõrjeabinõude rakendamine. Samuti toiduohutus, veterinaartegevus, söödaohutus, põllumajandusloomade aretus, turukorraldus, mahepõllumajandus, loomakaitse ning kutseline kalapüük.

Põllumajandus- ja Toiduameti struktuuris on keskasutus ja neli regiooni, mis ühendavad esindusi maakondades. Põhja regiooni kuuluvad Harju- ja Raplamaa. Lõuna regiooni Tartu-, Viljandi-, Põlva-, Valga- ja Võrumaa. Lääne regiooni Lääne- Pärnu-, Saare- ja Hiiumaa. Ida regiooni Järva-, Jõgeva-, Lääne-Viru, Ida-Virumaa.


Ametis on 550 töökohta. 

Asutuse tööaeg on E-R  08.00-16.30.

Asutuse struktuur

Viimati uuendatud 22.01.2021