Sertifitseeritud seemne tootmine

Seemne tootmine on seemne paljundamine, kasvatamine, töötlemine, säilitamine ja pakendamine turustamise eesmärgil.

Sertifitseeritud seemne tootmise eesmärk on põllumajandustootja varustamine kontrollitud kvaliteetse seemnega. Sordilehte võetud sordi turustatav seeme peab olema sertifitseeritud.

Turustamiseks loetakse seemne müügiks pakkumist, müügi eesmärgil omamist, müümist või muul viisil tasuta või tasu eest üleandmist. Turustamiseks ei loeta seemne üleandmist katsete tegemiseks, sealhulgas teadus- ja aretustööks, või tootmiseks, kui sellega ei anta üle omandiõigust sellele seemnele või sellest saadud viljale. 

Seemne sertifitseerimine on selle põlvnemise, liigi- ja sordiehtsuse, liigi- ja sordipuhtuse ja kvaliteedi ning taimetervisenõuetele vastavuse kontrollimine ning seemnepakendite sulgemine ja märgistamine Põllumajandus- ja Toiduameti järelevalve all vastavalt rahvusvaheliselt kehtestatud nõuetele. Sõltuvalt taimeliigist või liikide grupist tehakse sertifitseerimise käigus põldtunnustamine, proovide analüüsimine ning järelkontrolli põldkatsed.

Seemne sertifitseerimise taotlusi esitatakse Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu.

Sertifitseerimise toimingute teostamise õigusega isikud kasutavad menetlussüsteemi PMAIS

 • sordi paljundamise lepingu sõlmimine sordiomaniku, -esindaja või -säilitajaga
 • välispartiist seemneproovi võtmine järelkontrolli katseks
 • kokkuleppe sõlmimine põldtunnustajaga
 • seemnepõldude andmete esitamine Põllumajandus- ja Toiduametile
 • sordiehtsuse- ja puhtuse kontrollimine järelkontrolli katses
 • põldtunnustamine
 • seemnesaagi müügikonditsiooni viimine
 • seemneproovi võtmine
 • seemneproovi analüüsimine
 • sertifitseerimise otsuse tegemine
 • etiketi väljastamine
 • etiketi kinnitamine seemnepakendile
 • Avena sativa L. (sh. Avena byzantina K. Koch) - harilik kaer sh. bütsantsi kaer
 • Avena nuda L. - paljaskaer
 • Hordeum vulgare L. - harilik oder
 • Fagopyrum esculentum Moench  - harilik tatar
 • Secale cereale L. - harilik rukis
 • Zea mays L. - mais, välja arvatud lõhenev mais ja suhkrumais
 • Triticum aestivum L. -  harilik nisu
 • Triticum durum Desf. - kõva nisu
 • Triticum spelta L. - spelta nisu
 • xTriticosecale Wittm.ex A. Camus - perekonda Triticum kuuluva liigi ja perekonda Secale kuuluva liigi ristamisel saadud hübriid - tritikale
 • nimetatud liikide hübriidsordid ja sisearetusliinid

Kõrrelised söödakultuurid

 • Agrostis canina L. - soo-kastehein
 • Agrostis capillaris L. -  harilik kastehein
 • Agrostis gigantea Roth. - suur kastehein
 • Agrostis stolonifera  -  valge kastehein
 • Alopecurus pratensis -  aas-rebasesaba
 • Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv., ex J.S. et K.B. Presl. & C. Presl -  kõrge raikaerik
 • Bromus catharticus -  lapik luste
 • Bromus sitchensis Trin. - alaska luste
 • Cynodon dactylon (L.) Pers. - harilik sõrmrohi
 • Dactylis glomerata -  harilik kerahein
 • Festuca arundinacea -  roog-aruhein
 • Festuca filiformis - niitjas aruhein
 • Festuca ovina  -  lamba-aruhein
 • Festuca pratensis  - harilik aruhein
 • Festuca rubra -  punane aruhein
 • Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina - kink-aruhein
 • xFestulolium - aruraihein, perekonda Festuca kuuluva liigi ja perekonda Lolium kuuluva liigi ristamisel saadud hübriid
 • Lolium × boucheanum - põld-raihein
 • Lolium multiflorum - itaalia raihein, kaasa arvatud üheaastane raihein (edaspidi itaalia raihein);
 • Lolium perenne  - karjamaa-raihein
 • Phalaris aquatica  - mugul-paelrohi
 • Phleum nodosum -  mugultimut
 • Phleum pratense - põldtimut
 • Poa annua -  murunurmikas
 • Poa nemoralis  -  salunurmikas
 • Poa palustris - soonurmikas
 • Poa pratensis - aasnurmikas
 • Poa trivialis  -  harilik nurmikas
 • Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.  - aas-koldkaer

Liblikõielised söödakultuurid

 • Galega orientalis Lam. - ida-kitsehernes
 • Hedysarum coronarium L. - kroon-magusristik
 • Lotus corniculatus L. - harilik nõiahammas
 • Lupinus albus L. - valge lupiin
 • Lupinus angustifolius L. - ahtalehine lupiin
 • Lupinus luteus L. - kollane lupiin
 • Medicago lupulina L. - humallutsern
 • Medicago sativa L. - harilik lutsern
 • Medicago x varia T. Martyn - hübriidlutsern
 • Onobrychis viciifolia Scop. - harilik esparsett
 • Pisum sativum L. (partim) - põldhernes
 • Trifolium alexandrinum L. - aleksandria ristik
 • Trifolium hybridum L. - roosa ristik
 • Trifolium incarnatum L.- kahkjaspunane ristik
 • Trifolium pratense L. - punane ristik
 • Trifolium repens L. - valge ristik
 • Trifolium resupinatum L. - pärsia ristik
 • Trigonella foenum-graecum L. - põld-lambalääts
 • Vicia faba L. (partim) - põlduba
 • Vicia pannonica Crantz - ungari hiirehernes
 • Vicia sativa L. - suvivikk
 • Vicia villosa Roth - põld-hiirehernes

Muud söödakultuurid 

 • Brassica napus L. var. napobrassica -  söödakaalikas
 • Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis) -  söödakapsas
 • Phacelia tanacetifolia - harilik keerispea
 • Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. - õlirõigas

Eestis sertifitseeritavad söödakultuurid 

nendel liikidel ei ole Euroopa Liidu nõudeid ja standardeid

 • Bromus inermis Leyss - ohtetu luste
 • Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv - luht-kastevars
 • Melilotus alba L. - valge mesikas
 • Phalaris arundinacea L. - päideroog
 • Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. - sale haguhein
 • Brassica juncea (L.) ja Czern. - kapsasrohi ehk sarepta sinep (edaspidi sarepta kapsasrohi)
 • Brassica napus L. (partim) -  raps
 • Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs  - rüps
 • Cannabis sativa L. - harilik kanep
 • Carum carvi L. -  harilik köömen
 • Glycine max (L.) Merill - põld-sojauba
 • Linum usitatissimum L. (partim) -  harilik lina
 • Papaver somniferum L. – unimagun
 • Sinapis alba L. - valge sinep
 • Allium cepa L. – harilik sibul;  pesasibul
 • Allium cepa L.var. Aggregatum – pesasibul
 • Allium cepa L.var. Cepa – harilik sibul, värtensibul
 • Allium fistulosum L. – talisibul
 • Allium porrum L. – porrulauk
 • Allium sativum L. – küüslauk
 • Allium schoenoprasum L. – murulauk
 • Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. – aed-harakputk
 • Apium graveolens L. – seller, juurseller
 • Asparagus officinalis L. – spargel
 • Beta vulgaris L. – punapeet, sealhulgas peet Cheltenham, lehtpeet
 • Brassica oleracea L. – roheline spargelkapsas, lillkapsas, kähar lehtkapsas, rooskapsas, kähar peakapsas, valge peakapsas, punane peakapsas, nuikapsas
 • Brassica rapa L. – pekingi lehtnaeris, naeris
 • Capsicum annuum L. – harilik paprika
 • Cichorium endivia L. – kähar endiiviasigur, sile endiiviasigur e eskariool
 • Cichorium intybus L. – salatsigur, punasigur või itaalia sigur, tööstuslik sigur
 • Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai – harilik arbuus
 • Cucumis melo L. – melon
 • Cucumis sativus L. – harilik kurk, kornišon
 • Cucurbita maxima Duchesne – suureviljaline kõrvits
 • Cucurbita pepo L.– harilik kõrvits
 • Cynara cardunculus L. – harilik artišokk, hispaania artišokk e kardi
 • Daucus carota L. – aedporgand
 • Foeniculum vulgare Mill. –  harilik apteegitill
 • Lactuca sativa L.– aedsalat
 • Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – aedpetersell
 • Phaseolus coccineus L. – õisuba
 • Phaseolus vulgaris L.– põõsasuba, lattuba
 • Pisum sativum L. (partim) – kortsteraline hernes, siledateraline hernes, suhkruhernes
 • Raphanus sativus L. – redis, must rõigas
 • Rheum rhabarbarum L. – kurdlehine rabarber
 • Scorzonera hispanica L. – aed-mustjuur
 • Solanum lycopersicum L.  – harilik tomat
 • Solanum melongena L. – baklažaan
 • Spinacia oleracea L. – aedspinat
 • Valerianella locusta (L.) Laterr. –  põldkännak
 • Vicia faba L. (partim) – põlduba
 • Zea mays L. (partim) – suhkrumais, lõhenev mais.

Beta vulgaris L. - suhkru- ja söödapeet

Seemnete sertifitseerimist korraldab PTA mahepõllumajanduse ja seemne osakond sordi omaniku, esindaja või säilitaja taotluse alusel. Taotluse seemnete sertifitseerimiseks saab esitada Kliendiportaali kaudu talirapsi ja -rüpsi seemnepõldude kohta jooksva aasta 15. maini ja ülejäänud kultuuride puhul 31. maini.

Seemnekasvataja esitab igal aastal 15. maiks talirapsi ja -rüpsi ja 30. maiks teiste kultuuride seemnepõldude andmed  Kliendiportaali kaudu sordi omanikule, esindajale või säilitajale (edaspidi Sordiesindaja). Sordiesindaja annab kinnituse paljundatavatele sortidele portaali kaudu, kus ta näeb kõiki temaga seotud sordi paljundamiseks esitatud avaldusi. Sordiesindaja teeb otsuse iga seemnepõllu kohta eraldi, salvestab andmed ning esitab seemnepõllud põldtunnustamise korraldamiseks PTA-le.  

Põldtunnustamist teeb PTA ametnik või tegevusloaga põldtunnustaja, kes võtab ühendust taotluse esitanud seemnekasvatajaga. Seemnekasvataja on kohustatud põldtunnustajale esitama põlluraamatu ja külvatud seemnepartii sertifitseerimist tõendavad dokumendid (etiketid). Enamik kultuure põldtunnustatakse kasvuperioodil vähemalt üks kord. Tuulekaera esinemise tuvastamisel tehakse põllul mitu vaatlust. Loe rohkem tuulekaera kohta SIIT.

Loe rohkem seemnepõllule esitatavate nõuete kohta:

Põldtunnustaja vormistab põldtunnustamise tulemuste kohta protokolli PTA infosüsteemis (PMAIS). Põldtunnustaja poolt kinnitatud protokoll on seemnekasvatajale kättesaadav Portaalis. Põldtunnustamise tulemuste koond avaldatakse PTA veebilehel SIIN.

Seemnete sertifitseerimiseks korraldab PTA seemnepartiide eel- ja järelkontrollikatsed, kus kontrollitakse seemnepartiide vastavust sordipuhtuse ja -ehtsuse nõuetele. Katsed viib läbi Põllumajandusuuringute Keskuse Viljandi Katsekeskus.

Kõik paljundamisele kuuluva kategooria (supereliit, eliit, sertifitseeritud seemne esimene kategooria) seemnepartiid, millega on rajatud seemnepõld, peavad olema külvatud järelkontrolli katsesse. Viimase kategooria (sertifitseeritud seeme ja sertifitseeritud seemne teine põlvkond) seemnepartiidele rajatakse järelkontrolli katsed 5-10% ulatuses.

Eestis sertifitseeritud seemnepartiidest võetakse katse rajamiseks vajalik seemneproov sertifitseerimise käigus. Mujalt paljundamise eesmärgil Eestisse toodud seemnepartiist tuleb võtta seemneproov enne partii laiali jagamist või külvamist.

Euroopa Liidust või samaväärseks tunnistatud riigist Eestisse paljundamise eesmärgil toimetatud seemnepartiist teavitab isik PTA-d järelkontrolli proovide võtmiseks. Taotlust on võimalik esitada mugavalt Portaali kaudu või e-posti teel soovituslikul vormil

Seemne pakendamine on seemne müügipakendisse pakendamine ning müügipakendi sulgemine ja selle märgistamine. 

Põldtunnustamise positiivselt läbinud seemnesaak kuivatatakse ja puhastatakse enne selle pakendamist. Sertifitseeritud seemne originaalpakendeid võib seemne turustamise eesmärgil Põllumajandus- ja Toiduameti (edaspidi PTA) järelevalve all ümber pakendada.

Sertifitseeritavate taimeliikide seemnete pakendamine on majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MSÜS)  mõistes majandustegevus, mis on iseseisvalt teostatav, tulu saamise eesmärgiga ja püsiv tegevus. Majandustegevuse üle teostab riikliku järelevalvet majandushaldusasutus, kes seemnete pakendamise korral on PTA. Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse (edaspidi TPSKS) § 95 kohaselt peab seemnete pakendaja PTA-le esitama enne esmakordset tegevuse alustamist majandustegevusteate, mille andmed kantakse taimetervise registrisse. 

Majandustegevuseteate saab esitada Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu. 

Majandustegevusteate esitamise JUHIS ja info riigilõivu tasumise kohta.

Majandustegevusteate esitamine

Majandustegevusteate peavad esitama isikud, kes soovivad turustamise otstarbel pakendada teravilja-, sööda-, õli-, kiu- või köögiviljakultuuride ja peediseemneid, niisamuti pakendada sööda-, köögiviljakultuuride või peediseemneid väikepakendisse või toota teravilja-, sööda-, õli-, kiu- või köögiviljakultuuride seemnete segusid.

Teates esitatakse järgmised andmed:

 1. juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon), füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number;
 2. ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 3. teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb postiaadressist;
 4. tegevusala seadusest tulenev nimetus ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud klassifikaatori kohane nimetus ja kood;
 5. asjaomasel tegevusalal majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast;
 6. majandustegevuse lõpetamise kuupäev, kui majandustegevus on kavandatud teatud tähtajaks;
 7. teatele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus);
 8. kas tegeleda soovitakse teraviljaseemne, söödakultuuride seemne, õli- või kiukultuuride seemne, peediseemne või köögiviljakultuuride seemne pakendamise, söödakultuuride seemne, peediseemne või köögiviljakultuuride seemne väikepakendisse pakendamise või teravilja-, söödakultuuride, õli- või kiukultuuride või köögiviljakultuuride seemnesegu pakendamisega;
 9. andmed eri liikide ja sortide, põlvkondade, partiide või põldude saagi seemnete segunemise vältimiseks rakendatavate meetmete ja seemnete ladustamise viisi kohta;
 10. pakendamisprotsessi tehnoloogia lühikirjeldus;
 11. andmed selle kohta, kas ettevõttes toodetakse ja pakendatakse lisaks sertifitseerimiseks ette nähtud seemnetele söödakultuuride, õli- või kiukultuuride tarbeseemet, köögiviljakultuuride standardseemet või geneetiliste ressursside seemet;
 12. andmed ruumide, seadmete, vahendite ja muu vajaliku varustuse puhastamiseks ning desinfitseerimiseks rakendatavate meetmete ja kasutatavate ainete kohta;
 13. andmed kahjurite tõrjeks rakendatavate meetmete kohta;
 14. seemnete pakendamise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed, söödakultuuride seemnete segu pakendamise korral nõuetekohase seemnete segu tootmise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed;
 15. andmed projekteeritud ning kavandatava või tegeliku käitlemisvõimsuse, sealhulgas hoiuruumide mahutavuse kohta;
 16. andmed jäätmete ning mittenõuetekohase seemne kogumiseks, äravedamiseks ja kahjutustamiseks rakendatavate meetmete kohta.

Nõuded seemne pakendajale

Seemne pakendamiseks peab isikul olema nõuetekohane hoone või ruum ehk pakendamiskoht, seemne nõuetekohaseks müügipakendisse pakendamiseks sobivad seadmed, vahendid ja muu vajalik varustus, pakendamisprotsessi tehnoloogiline skeem, millel on näha seemnepartiide segunemise vältimise seisukohalt olulised parameetrid, samuti ruumide plaan koos seadmete ja sisseseade paigutuse plaaniga, kus on näidatud seemne, mittenõuetekohase seemne ning jäätmete liikumisteed, ning määratud pakendamise eest vastutav isik.

Pakendamiskoht peab vastama järgmistele nõuetele:

 • olema seemne ladustamiseks sobiva mikrokliimaga ehk seemnete pakendamiseks sobiva õhutemperatuuri, -niiskuse ja õhu liikumiskiirusega. Seemnete ladustamiseks on sobiv madal temperatuur ja õhuniiskus. Seisva õhu ja kõrge niiskusetaseme ja temperatuuriga ladu soodustab seemnete idanema minemist. Vahetult enne külvi võib see olla vajalik, kuid mitte seemnete pikemaks ladustamiseks. Täpseid parameetreid seadusega sätestatud ei ole;
 • võimaldama pakendatava seemne ladustamist viisil, mis välistab eri liikide, sortide, põlvkondade, partiide või põldude saagi seemnete segunemise;
 • võimaldama seemnete pakendamist seemnete ladustamise ruumist eraldi ruumis või eraldatud ruumiosas, kus on seemnete müügikonditsiooni viimiseks ja müügipakendisse pakendamiseks sobivad seadmed ja vahendid, sealhulgas taadeldud kaal.

  Sertifitseeritud seemnepartii ümberpakendamine

  Seemne pakendaja võib järelevalve all pakendada ümber sertifitseeritud seemet. Selleks tuleb PTA-le esitada andmed etikettide tellimiseks ümberpakendamisel kas e-posti seemnesert@pta.agri.ee teel soovituslikul vormil 

  või tegevusloaga proovivõtja kaudu läbi PMAIS-i. 

  Välisriigist sisse toodud partii ümberpakendamiseks peab esitama seemnepartii kvaliteeti tõendava dokumendi (analüüsiprotokolli) ja pildi seemnepakendi etiketist. 

  Automaatne proovivõtmise seade

  Kui isik soovib seemnete sertifitseerimiseks kasutada automaatset proovivõtmisseadet, peab tal olema ISTA akrediteeritud laboratooriumi (Eestis Põllumajandusuuringue Keskuse Seemnekontrolli laboratoorium) nõuetekohaseks tunnistatud automaatne proovivõtmisseade ja seda tõendav dokument, samuti automaatse proovivõtmise tehnoloogiline skeem ning määratud seadme nõuetekohasuse ja selle kasutamise eest vastutav isik. Isik peab automaatse proovivõtmisseadme kasutamise ja hooldamise üle arvestust pidama.

  Seadme kasutamiseks esitab seemne pakendaja seitse päeva enne esmakordset automaatse proovivõtmiseseadme kasutamise alustamist PTA-le teate, milles on kirjas 

  • seadme nõuetekohasuse ja selle kasutamise eest vastutava isiku nimi, 
  • taimeliigi või -liikide grupid, mille puhul automaatset proovivõtmisseadet kasutatakse,

  ning saadab järgnevad dokumendid:

  • tõendi, et seade on ISTA akrediteeritud laboratooriumi poolt  tunnistatud nõuetekohaseks,
  • automaatse proovivõtmise tehnoloogilise skeemi.

  Ametlike etikettide trükkimine

  Kui seemne pakendaja soovib ametlikke etikette trükkida, peab tal olema nõuetekohase etiketi trükkimiseks vajalik seade (printer) ja vahendid (ettenähtud värvi etiketi põhjad) ning määratud etiketi trükkimise eest vastutav isik. Isik peab etikettide trükkimise üle arvestust pidama.

  Etikettide trükkimiseks peab isik hiljemalt seitse päeva enne trükkimise esmakordset alustamist esitama teate PTA-le, näidates ära taimeliigi või -liikide grupi ning kategooria, mille seemne pakendamiseks etikette trükkima hakatakse, ning teatama trükkimise eest vastutava isiku nime. 

  Sertifitseeritud seemne kohta printida lubatud etiketid väljastab PTA läbi menetlussüsteemi PDF failina. Ettevõtte poolt trükitud etiketid kinnitab pakendile tegevusloaga proovivõtja või viimase puudumisel PTA ametnik. 

   Söödakultuuride sertifitseeritud seemne ja tarbeseemne Euroopa Liidu (EL) väikepakendisse pakendamise teatise esitamine

   Söödakultuuride sertifitseeritud seemne ja tarbeseemne pakendaja on kohustatud PTA-d teavitama nimetatud seemnete EL väikepakendisse pakendamisese alustamisest ja lõpetamisest.

   Söödakultuuride EL A-väikepakend on pakend, mis sisaldab kuni 2 kg seemnesegu, mis ei ole ette nähtud sööda tootmiseks.

   Söödakultuuride EL B-väikepakend on pakend, mis sisaldab kuni 10 kg eliitseemet, sertifitseeritud seemet, tarbeseemet, sööda tootmiseks ettenähtud seemnesegu või 2–10 kilogrammi seemnesegu, mis ei ole ette nähtud sööda tootmiseks. Kaalu hulka ei arvata puhtimisvahendite, granuleeritud pestitsiidide ega muude tahkete ainete kaalu.

   Tarbeseemned võivad olla hariliku esparseti (Onobrychis viciifolia Scop.), hariliku sõrmrohu (Cynodon dactylon (L.) Pers.), kroon-magusristiku (Hedysarum coronarium L.), mugul-paelrohu (Phalaris aquatica L.), murunurmika (Poa annua L.), põld-lambaläätse (Trigonella foenum-graecum L.) ja ungari hiireherne (Vicia pannonica Crantz) turustamisotstarbelised seemed.

   Teatist saab esitada e-posti seemnesert@pta.agri.ee teel kasutades soovituslikku vormi

   Köögiviljakultuuride standardseemne, säilitussordi seemne, säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne pakendamine

    Standardseeme tähistusega ST on köögiviljakultuuride liikide, välja arvatud hariliku siguri (Cichorium intybus L.) seeme, mis on sordiehtne ja -puhas; on ette nähtud köögivilja tootmiseks; vastab standardseemne kohta kehtestatud nõuetele; kuulub PMA poolt järelkontrolli katsetes sordiehtsuse ja -puhtuse pistelisele kontrollimisele.

    Köögiviljakultuuride säilitussordi seeme tähistusega GR  on sordiehtne ja -puhas; on toodetud kooskõlas sordi säilitamise tunnustatud tavadega;  on ette nähtud säilitussordi standardseemne ja köögivilja tootmiseks; vastab säilitussordi seemne kohta kehtestatud nõuetele; on sertifitseeritud; kuulub PMA poolt järelkontrolli katsetes sordiehtsuse ja -puhtuse pistelisele kontrollimisele.

    Eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seeme tähistusega GRERI on köögiviljakultuuride liikide seeme, mis on sordiehtne ja -puhas; on toodetud kooskõlas sordi säilitamise tunnustatud tavadega; on ette nähtud köögivilja tootmiseks; vastab eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne kohta kehtestatud nõuetele; on kontrollitud tootja poolt; kuulub PMA poolt järelkontrolli katsetes sordiehtsuse ja -puhtuse pistelisele kontrollimisele.

    Nimetatud seemnekategooriate pakendamise eest vastutav isik on kohustatud:

    • hiljemalt seitse päeva enne seemnete müügipakendisse pakendamise alustamist või lõpetamist teavitama PTA-d pakendamise alustamise ja lõpetamise kuupäevadest;
    • võtma seemneproovi igast müügipakendisse pakendatud seemnepartiist ning säilitab neid proove vähemalt kaks aastat.

    Teatist saab esitada e-posti seemnesert@pta.agri.ee teel kasutades soovituslikku vormi

    Seemnepartii maksimaalne lubatud kaal

    on kehtestatud põllumajandusministri määrustega.

    • Teravili –  30 tonni
    • Söödakultuurid – 10 tonni, välja arvatud
     • Põldhernes, põlduba – 30 tonni
     • Ungari hiirehernes, põld-hiirehernes, suvivikk – 30 tonni
     • Valge lupiin, ahtalehine lupiin, kollane lupiin – 30 tonni
    • Õli- ja kiukultuurid – 10 tonni, välja arvatud
     • Põld-sojauba – 30 tonni
    • Köögiviljakultuurid – 10 tonni, välja arvatud
     • Punapeet, lehtpeet – 20 tonni
     • Harilik kurk – 20 tonni
     • Harilik kõrvits ja suureviljaline kõrvits – 20 tonni
     • Harilik artišokk – 20 tonni
     • Kurdlehine rabarber – 20 tonni
     • Suhkrumais, lõhenev mais – 20 tonni
     • Õisuba, harilik aeduba, põlduba, aedhernes – 30 tonni
    • Suhkru – ja söödapeet – 20 tonni

    Seemnepartii tegelik kaal võib olla kuni 5% lubatust suurem.

    Kõrreliste heintaimede seemnepartiide maksimaalse lubatud kaalu suurendamine

    Pakendaja võib moodustada kuni 25-tonniseid kõrreliste heintaimede seemnepartiisid, kui ta esitab PTA-le Põllumajandusuuringute Keskuse seemnekontrolli laboratooriumi (PMK) poolt väljastatud tõendi, mis kinnitab, et pakendaja toodetud suurema kaaluga kõrreliste heintaimede seemnepartiid on ühtlase kvaliteediga

    Seemnepartii maksimaalse  kaalu suurendamise loa saamiseks hindab PMK ISTA reegel 2.9 alusel kuue potentsiaalse seemnepartii homogeensust idanevuse, puhtuse ja teiste taimede seemnete sisalduse alusel. Potentsiaalne seemnepartii all mõistetakse seemnepartiid, mis koosneb kolmest kuni 10-tonnisest partiist (10+10+5), mida hinnatakse paralleelselt. Loa saamiseks peab viis partiid kuuest potentsiaalsest partiist olema tunnistatud homogeenseks.

    Ametlike etikettide trükkimine

    Kui seemne pakendaja soovib ametlikke etikette trükkida, peab tal olema nõuetekohase etiketi trükkimiseks vajalik seade (printer) ja vahendid (ettenähtud värvi etiketi põhjad) ning määratud etiketi trükkimise eest vastutav isik. Isik peab etikettide trükkimise üle arvestust pidama.

    Etikettide trükkimiseks peab isik hiljemalt seitse päeva enne trükkimise esmakordset alustamist esitama teate PTA-le, näidates ära taimeliigi või -liikide grupi ning kategooria, mille seemne pakendamiseks etikette trükkima hakatakse, ning teatama trükkimise eest vastutava isiku nime. 

    Sertifitseeritud seemne kohta printida lubatud etiketid väljastab PTA läbi menetlussüsteemi PDF failina. Ettevõtte poolt trükitud etiketid kinnitab pakendile tegevusloaga proovivõtja või viimase puudumisel PTA ametnik. 

      Söödakultuuride sertifitseeritud seemne ja tarbeseemne Euroopa Liidu (EL) väikepakendisse pakendamise teatise esitamine

      Söödakultuuride sertifitseeritud seemne ja tarbeseemne pakendaja on kohustatud PTA-d teavitama nimetatud seemnete EL väikepakendisse pakendamisese alustamisest ja lõpetamisest.

      Söödakultuuride EL A-väikepakend on pakend, mis sisaldab kuni 2 kg seemnesegu, mis ei ole ette nähtud sööda tootmiseks.

      Söödakultuuride EL B-väikepakend on pakend, mis sisaldab kuni 10 kg eliitseemet, sertifitseeritud seemet, tarbeseemet, sööda tootmiseks ettenähtud seemnesegu või 2–10 kilogrammi seemnesegu, mis ei ole ette nähtud sööda tootmiseks. Kaalu hulka ei arvata puhtimisvahendite, granuleeritud pestitsiidide ega muude tahkete ainete kaalu.

      Tarbeseemned võivad olla hariliku esparseti (Onobrychis viciifolia Scop.), hariliku sõrmrohu (Cynodon dactylon (L.) Pers.), kroon-magusristiku (Hedysarum coronarium L.), mugul-paelrohu (Phalaris aquatica L.), murunurmika (Poa annua L.), põld-lambaläätse (Trigonella foenum-graecum L.) ja ungari hiireherne (Vicia pannonica Crantz) turustamisotstarbelised seemed.

      Teatist saab esitada e-posti seemnesert@pta.agri.ee teel kasutades soovituslikku vormi

       Köögiviljakultuuride standardseemne, säilitussordi seemne, säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne pakendamine

        Standardseeme tähistusega ST on köögiviljakultuuride liikide, välja arvatud hariliku siguri (Cichorium intybus L.) seeme, mis on sordiehtne ja -puhas; on ette nähtud köögivilja tootmiseks; vastab standardseemne kohta kehtestatud nõuetele; kuulub PMA poolt järelkontrolli katsetes sordiehtsuse ja -puhtuse pistelisele kontrollimisele.

        Köögiviljakultuuride säilitussordi seeme tähistusega GR  on sordiehtne ja -puhas; on toodetud kooskõlas sordi säilitamise tunnustatud tavadega;  on ette nähtud säilitussordi standardseemne ja köögivilja tootmiseks; vastab säilitussordi seemne kohta kehtestatud nõuetele; on sertifitseeritud; kuulub PMA poolt järelkontrolli katsetes sordiehtsuse ja -puhtuse pistelisele kontrollimisele.

        Eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seeme tähistusega GRERI on köögiviljakultuuride liikide seeme, mis on sordiehtne ja -puhas; on toodetud kooskõlas sordi säilitamise tunnustatud tavadega; on ette nähtud köögivilja tootmiseks; vastab eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne kohta kehtestatud nõuetele; on kontrollitud tootja poolt; kuulub PMA poolt järelkontrolli katsetes sordiehtsuse ja -puhtuse pistelisele kontrollimisele.

        Nimetatud seemnekategooriate pakendamise eest vastutav isik on kohustatud:

        • hiljemalt seitse päeva enne seemnete müügipakendisse pakendamise alustamist või lõpetamist teavitama PTA-d pakendamise alustamise ja lõpetamise kuupäevadest;
        • võtma seemneproovi igast müügipakendisse pakendatud seemnepartiist ning säilitab neid proove vähemalt kaks aastat.

        Teatist saab esitada e-posti seemnesert@pta.agri.ee teel kasutades soovituslikku vormi

         Seemnepartii maksimaalne lubatud kaal

         on kehtestatud põllumajandusministri määrustega.

         • Teravili –  30 tonni
         • Söödakultuurid – 10 tonni, välja arvatud
          • Põldhernes, põlduba – 30 tonni
          • Ungari hiirehernes, põld-hiirehernes, suvivikk – 30 tonni
          • Valge lupiin, ahtalehine lupiin, kollane lupiin – 30 tonni
         • Õli- ja kiukultuurid – 10 tonni, välja arvatud
          • Põld-sojauba – 30 tonni
         • Köögiviljakultuurid – 10 tonni, välja arvatud
          • Punapeet, lehtpeet – 20 tonni
          • Harilik kurk – 20 tonni
          • Harilik kõrvits ja suureviljaline kõrvits – 20 tonni
          • Harilik artišokk – 20 tonni
          • Kurdlehine rabarber – 20 tonni
          • Suhkrumais, lõhenev mais – 20 tonni
          • Õisuba, harilik aeduba, põlduba, aedhernes – 30 tonni
         • Suhkru – ja söödapeet – 20 tonni

         Seemnepartii tegelik kaal võib olla kuni 5% lubatust suurem.

          Kõrreliste heintaimede seemnepartiide maksimaalse lubatud kaalu suurendamine

          Pakendaja võib moodustada kuni 25-tonniseid kõrreliste heintaimede seemnepartiisid, kui ta esitab PTA-le Põllumajandusuuringute Keskuse seemnekontrolli laboratooriumi (PMK) poolt väljastatud tõendi, mis kinnitab, et pakendaja toodetud suurema kaaluga kõrreliste heintaimede seemnepartiid on ühtlase kvaliteediga

          Seemnepartii maksimaalse  kaalu suurendamise loa saamiseks hindab PMK ISTA reegel 2.9 alusel kuue potentsiaalse seemnepartii homogeensust idanevuse, puhtuse ja teiste taimede seemnete sisalduse alusel. Potentsiaalne seemnepartii all mõistetakse seemnepartiid, mis koosneb kolmest kuni 10-tonnisest partiist (10+10+5), mida hinnatakse paralleelselt. Loa saamiseks peab viis partiid kuuest potentsiaalsest partiist olema tunnistatud homogeenseks.

          Põldtunnustamise positiivse tulemusega läbinud seemnepõllu saagist moodustatud seemnepartii sertifitseerimiseks esitab seemne pakendaja taotluse seemneproovi võtmiseks ja etikettide saamiseks. Taotlus esitatakse Kliendiportaali kaudu. Taotlusele on võimalik märkida seemneproovi võtja nimi, kellega on proovivõtmine kokku lepitud. Tegevusloaga proovivõtjate, kes pakuvad teenust, nimekiri on leitav SIIT. PTA ametniku poolt teostatud proovivõtmise eest tuleb tasuda riigilõivu. Portaal kuvab riigilõivu summa ning võimaldab tasuda pangalingi abil. Riigilõiv seemneproovi võtmise

          1. teraviljakultuuri liigi, õli- ja kiukultuuri liigi, põldoa ja -herne, peedi ning köögiviljakultuuri liigi puhul 100 eurot ühe proovi kohta ja lisaks 75 eurot iga järgmise seemneproovi võtmise eest samas ettevõttes sama proovivõtmise korra ajal
          2. söödakultuuri liigi, välja arvatud põldoa ja -herne puhul 50 eurot ühe proovi kohta ja lisaks 35 eurot iga järgmise seemneproovi võtmise eest samas ettevõttes sama proovivõtmise korra ajal.

          Lisainfo riigilõivude kohta on leitav SIIT. 

          Kui proovi võtab tegevusloaga isik, siis tasutakse proovivõtjale arve alusel.

          Seemneproovi võtmiseks peab olema tagatud vaba juurdepääs igale pakendile.  Sertifitseeritav seemnepartii peab olema ühtlase kvaliteediga (homogeenne) ja teistest partiidest eraldatud ning nõuetekohaselt märgistatud.

          Seemneproovi võtja saadab seemneproovi analüüsimisse Põllumajandusuuringute Keskuse seemnekontrolli laboratooriumisse (PMK seemnelabor), mis on hetkel Eestis ainuke seemnete sertifitseerimiseks akrediteetitud labor.

          Sertifitseerimise taotleja tasub seemnete analüüsimise eest arve alusel. PMK seemnelabori hinnakiri on leitav SIIT.

          Sertifitseerimise nõuetele vastava seemnepartii kohta väljastab PTA põldtunnustamise, laboratoorse analüüsi ja järelkontrolli põldkatsete tulemusi arvestades sertifitseerimise otsuse ning ametlikud etiketid. Digitaalselt allkirjastatud otsus on seemne pakendajale kättesaadav Kliendiportaalis. Sordiesindajale saadetakse otsus e-posti teel. Ametlikud etiketid kinnitab pakendi külge seemneproovi võtja.

          Sertifitseerimise nõuetele mittevastava seemnepartii kohta väljastab PTA sertifitseerimata jätmise otsuse, mille kohta enne selle väljastamist küsib seemnetootjalt ja sordiesindajalt vastavalt haldusmenetluse seadusele arvamusi ja vastuväiteid. Sertifitseerimata seemnepartiid on võimalik esitada peale uuesti sorteerimist (välja arvatud tuulekaeraga saastunud partiid) või idanevuse parandamist kordusanalüüsimisse.

          Ametilikud etiketid kinnitatakse seemnepakendile PTA ametniku või tegevusloaga proovivõtja poolt. Märgistatud seemne müügipakendi võib avada ja uuesti sulgeda üksnes PTA järelevalve all, kui sellises müügipakendis olevat seemet kavatsetakse pärast uuesti sulgemist turustada. Sellisel juhul peavad pakendi uuesti sulgemise kuupäev ja sõnad «Põllumajandus- ja Toiduamet» olema märgitud etiketile.

          Juhul kui seemned on keemiliselt töödeldud, lisab PTA ametlikule etiketile vastavalt pakendaja poolt esitatud andmetele teabe seemne keemilise töötlemise kohta. Kui seemne keemiliseks töötlemiseks kasutatakse taimekaitsevahendit, esitatakse taimekaitsevahendi nimetus, taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine nimetus, standardsed hoiatuslaused ja vajaduse korral taimekaitsevahendi loas esitatud riskide vähendamise meetmed. Taimekaitsevahendite toimeaine nimetused ning vahendile määratud hoiatuslaused on leitavad taimekaitsevahendite registrist.

          Sertifitseerimise käigus kontrollitakse teatud taimekahjustajate esinemist. Taimetervise nõutele vastavuse kinnituseks kantakse ametlikule etiketile taimepassi andmed. Rohkem infot taimeliikide ja kontrollitavate taimekahjustajate kohta on leitave siit.

          Erandkorras, seemne kiiremini kättesaadavaks muutmiseks, võib seemne esmane turustaja turustada seemet, mille sertifitseerimist on alustatud, enne seemnetunnistuse saamist, kui seemne kohta on väljastatud kvaliteeti kinnitav analüüsiteade (andmed seemne puhtuse ja 1000 tera kaalu kohta), millel puudub teave seemne idanevuse kohta. Selline seemnepartii varustatakse eraldi turustaja etiketiga, kus on turustaja nimi, aadress ja partii number.

          Turustaja tagab seemne vähemalt nõuetekohase minimaalse idanevuse. Pärast sertifitseerimise lõpetamist edastab esmane turustaja sertifitseerimist tõendavad dokumendid seemne ostjale.

          Maheseemne tootmisel peab arvestama lisaks seemnete sertifitseerimise nõuetele ka mahepõllumajandusliku tootmise nõuetega

          Tutvuge nõuetega.

          Seemne sertifitseerimise toimingute teostamise tegevusluba on taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse alusel antud õigus kehtestatud korras ja tingimustel teostada järgnevaid seemne sertifitseerimise toiminguid:

          • põldtunnustamine;
          • seemneproovi võtmine;
          • seemnepartiide analüüsimine.

          Põldtunnustamise ja seemneproovi võtmise tegevusloa saamise eelduseks on vastava aluskoolituse läbimine ja koolitustunnistuse saamine.

          • Põldtunnustaja koolitust korraldab Põllumajandus- ja Toiduamet. Koolitusel osalemiseks saab soovi avaldada SIIN
          • Seemneproovi võtja koolitust korraldab Põllumajandusuuringute Keskus. Koolitusel osalemiseks saab soovi avaldada SIIN.

          Põldtunnustamise koolitus ja tegevusluba

          Ettevõtjale antakse põldtunnustamise tegevusluba, kui tema ise või tema ettevõttes tegutsev nõuetele vastav isik, kellega tal on lepinguline suhe, on läbinud taimede paljundamise ja sordikaitse § 82 kohase põldtunnustaja koolituse ja tal on selle kohta kehtiv tunnistus.

          Põldtunnustamise aluskoolitus koosneb järgmistest etappidest:

          1. teooria omandamine (näiteks talvekuudel või hiljemalt mai või juunikuus)
          2. liigi- ja sorditunnuste praktiline õpe (juulikuu algul)
          3. määratud kogenud põldtunnustajaga koos vähemalt 10 seemnepõllu tunnustamises osalemine (juulikuus)
          4. praktilise eksami sooritamine (augustikuus)
          5. teoreetilise eksami sooritamine (järgneva aasta jaanuaris)

          Isikul, kes ei sooritanud punktis 4 nimetatud eksamit, läbib soovi korral aluskoolituse järgmise kasvuperioodi jooksul uuesti. Isik, kes ei sooritanud punktis 5 nimetatud eksamit, võimaldatakse teha korduseksam taimede järgmise kasvuperioodi jooksul. Isik, kes ei sooritanud korduseksamit, läbib põldtunnustaja aluskoolituse uuesti.

          Isik, kes on saanud põldtunnustaja aluskoolituse läbimise kohta  tunnistuse, läbib kord kahe aasta jooksul põldtunnustaja täienduskoolituse.

          Täiendkoolitus toimub Põllumajandusuuringute Keskuse Viljandi katsekeskuses juulikuu algul. Vajadusel korraldatakse teoreetiline täiendkoolitus juunikuus. 

          Põldtunnustaja aluskoolituse läbimise kohta antud tunnistus kehtib kaks aastat tunnistuse andmise kuupäevast alates juhul, kui isik ei ole kahe aasta jooksul tunnistuse andmise aastast arvates läbinud põldtunnustamise täienduskoolitust või taimede kahe järjestikuse kasvuperioodi jooksul teinud põldtunnustamist.

          Seemneproovi võtmise koolitus ja tegevusluba

          Ettevõtjale antakse seemneproovi võtmise tegevusluba, kui tema ise või tema ettevõttes tegutsev seemneproovi võtja nõuetele vastav isik, kellega tal on lepinguline suhe, on läbinud taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 88 kohase seemneproovi võtja koolituse, tal on selle kohta kehtiv tunnistus ning tal on seemneproovi võtmiseks sobivad tehnilised vahendid.

          Seemneproovi võtja koolitust korraldab Põllumajandusuuringute Keskuse Seemnekontrolli laboratoorium. 

          Seemneproovi võtja aluskoolitus koosneb järgmistest etappidest:

          1. teooria omandamine
          2. praktiline õpe, mis tähendab vähemalt 15 seemneproovi võtmist koos kogenud seemneproovi võtjaga
          3. teooria eksam 
          4. praktiliste oskuste eksam
          5. proovivõtmise vormistamise õpe 

          Isikul, kes ei sooritanud punktis 3 ja 4 nimetatud eksamit, võimaldatakse teha korduseksam aasta jooksul eksami mittesooritamise ajast arvates. Isik, kes ei sooritanud korduseksamit, läbib seemneproovi võtja aluskoolituse uuesti.

          Seemneproovi võtja aluskoolituse läbimise kohta antakse isikule tunnistus, mis kehtib tähtajatult.

          Isik, kes on seemneproovi võtja aluskoolituse läbimise kohta tunnistuse, läbib igal aastal seemneproovi võtmise täienduskoolituse. 

          Seemneproovi võtja aluskoolituse läbimise kohta antud tunnistus kehtib üks aasta tunnistuse andmise aastast arvates juhul, kui isik ei ole osalenud ühe aasta jooksul tunnistuse andmise aastast arvates seemneproovi võtja täienduskoolitusel või on võtnud kalendriaasta jooksul vähem kui kümme seemneproovi.

          Seemneproovi võtja sertifitseerimiseks võetud seemneproove analüüsitakse seemne kvaliteedi määramiseks eraõigusliku isiku või Eesti või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi riikliku akrediteerimisasutuse akrediteeritud seemnekontrolli laboratooriumis.

          Seemneproovi analüüsimise tegevusluba

          Ettevõtjale antakse seemneproovi analüüsimise tegevusluba, kui tal on taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse nõuete kohane seemnekontrolli laboratoorium.

          Nõuded seemnekontrolli laboratooriumile

          1. Seemnekontrolli laboratooriumi on akrediteerinud Eesti või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi riiklik akrediteerimisasutus sertifitseeritavast seemnepartiist võetud seemneproovi analüüsimiseks ja seemne kvaliteedi määramiseks.
          2. Seemnekontrolli laboratooriumis analüüsitakse seemneproovi rahvusvaheliselt kehtestatud nõuete kohaselt, kasutades rahvusvaheliselt tunnustatud meetodeid.
          3. Seemnekontrolli laboratooriumis töötaval seemneanalüütikul on laboratooriumis töötamiseks tehniline kvalifikatsioon.
          4. Seemnekontrolli laboratooriumis töötav juhtiv seemneanalüütik vastutab laboratooriumis tehtavate tehniliste toimingute eest ja tal on seemnekontrolli laboratooriumi juhtimiseks vajalik kvalifikatsioon.
          5. Seemnekontrolli laboratooriumis rakendatakse juhtimis- ja kvaliteedisüsteemi ning võetakse kõikidest sertifitseeritavatest seemnepartiidest duplikaatproovid, mida säilitatakse vähemalt üks aasta proovi analüüsimise kuupäevast alates. Laboratoorium osaleb vähemalt kord aastas rahuldava tulemusega võrdluskatsetes.
          6. Seemnekontrolli laboratooriumis dokumenteeritakse proovide analüüsimine. Proovi analüüsimist käsitlevaid andmeid ja dokumente säilitatakse viis aastat proovi analüüsimise kuupäevast alates.

          Tegevusloa taotlemine 

          Taotlus saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile seemnesert@pta.agri.ee

          Tegevusloa taotlemise juhend

          • seemneanalüütiku ja juhtiva seemneanalüütiku nimi ja kontaktandmed;
          • seemnekontrolli laboratooriumi akrediteerimist tõendava dokumendi ärakiri;
          • andmed kasutatavate analüüsimeetodite kohta;
          • teave selle kohta, kas soovitakse osutada sertifitseeritava seemnepartii seemne kvaliteedi määramise teenust.
          • tegevusloa soovitud kehtivusaeg - juhul, kui soovitakse, et tegevusloa kehtivusaega piirataks võrreldes seaduses ettenähtuga
          • Kinnitus, et olete teadlik, et vastavalt MTSÜS § 30 olete kohustatud PTA-le teatama majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest

          Tegevusloa muutmine on tegevusloa mis tahes kõrvaltingimuse muutmine.

          Tegevusloa muutmine on vajalik, kui muutub tegevusloa kõrvaltingimus või kontrolliese st nõuete kogum, mille täitmine on tegevusloa andmise eelduseks.

          Näiteks

          • muutub lepinguline suhe nõuetele vastava isikuga või
          • lisandub uus nõuetele vastav isik
          • muutub seemneanalüütik või juhtiv seemneanalüütik
          • ettevõte, kes ei pakkunud teenust, soovib teenust pakkuma hakata või 
          • ettevõte, kes pakkus teenust, ei soovi edaspidi teenust pakkuda

          PTA võib tegevusluba muuta järgmistel alustel:

          • ettevõtja taotlus;
          • tegevusloaga lubatud tegevusega avalikule korrale tekkiv oluline kahju või oht, mis ei eksisteerinud või ei olnud teada tegevusloa andmise ajal ning mis kaalub üles ettevõtja huvi senistel tingimustel tegevust jätkata ja mida on võimalik kõrvaldada tegevusloa muutmisega.

          Tegevusloa kehtetuks tunnistamiseks tuleb esitada järgnevad andmed:

          • Tegevusloa omaja üldandmed;
          • Tegevusloa number;
          • Selgelt väljendatud soov tegevusloal märgitud tegevusest loobumiseks.

          Taotlus saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile seemnesert@pta.agri.ee

          • juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon), füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number;
          • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress). Teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb postiaadressist;
          • tegevusala seadusest tulenev nimetus ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori kohane nimetus ja kood;
          • kehtiva põldtunnustaja aluskoolituse läbimise tunnistuse number;
          • andmed selle taimeliigi grupi kohta, mille põldtunnustamist soovitakse teha;
          • teave selle kohta, kas soovitakse osutada põldtunnustamise teenust;
          • põldtunnustaja nõuetele vastava isiku nimi ja kontaktandmed ning tema allkirjastatud kinnitus, et ta tegutseb erapooletult, annab seemnepõllu kohta selle tegelikule olukorrale vastava hinnangu ning teeb põldtunnustamist käesolevas seaduses ja käesoleva seaduse alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.
          • kehtiva seemneproovi võtja aluskoolituse läbimise tunnistuse number;
          • seemneproovi võtja nõuetele vastava isiku nimi ja kontaktandmed;
          • teave selle kohta, kas soovitakse osutada seemneproovi võtmise teenust.

          Taimepass on dokument, mis on vajalik taimede sh. teatud taimeliikide seemnete, taimsete saaduste ja muude objektide vedamisel Euroopa Liidu territooriumil. Taimepassiga tõendatakse, et taimed on vabad karantiinsetest ja reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest. Osad taimekahjustajad vähendavad oluliselt seemne kvaliteeti, mistõttu on nende seemnetootmises esinemisele kehtestatud piirmäärad.


          Alates 14.12.2019 peavad taimepassiga varustatud olema järgmiste taimeliikide seemnepartiid:

          Õli- ja kiudtaimedest

          • põld-sojauba Glycine max L. Meril
          • raps Brassica napus L. partim
          • rüps Brassica rapa L. var. silvestris Lam. Briggs
          • valge sinep Sinapis alba L.
          • harilik lina Linum usitatissimum L.

          Söödakultuuridest

          • harilik lutsern Medicago sativa L.

          Köögiviljakultuuridest

          • harilik paprika Capsicum annuum L.
          • harilik tomat Solanum lycopersicum L.
          • harilik sibul ja pesasibul Allium cepa L.
          • kortsteraline hernes, siledateraline hernes, suhkruhernes Pisum sativum L. partim
          • porrulauk Allium porrum L.
          • põlduba Vicia faba L. partim
          • põõsasuba ja lattuba Phaseolus vulgaris L.

          Põllumajandus- ja Toiduamet korraldab taimekahjustajate kontrolli sertifitseerimise käigus ning kannab nõuetele vastava seemnepartii müügipakendi etiketile taimepassi andmed. Köögiviljakultuuride standardseemne tootmist korraldav sordiomanik, -esindaja või -säilitaja ja säilitussordi seemne tootja kontrollib seemne tootmise käigus taimekahjustajate esinemist ning annab nõuetele vastava seemnepartiiga kaasa taimepassi. Taimepassi ei pea väljastama otse lõpptarbijale turustatavale seemnele, kuid peab väljastama kaugmüügi (interneti) teel turustatavale seemnele 

          Taimepassi väljastamiseks vajab tootja tegevusluba. Tegevusloa taotlemise info ja taimepassi sisu ja vormi nõuded on leitavad siit.

          Enne 14.12.2019 väljastatud taimepassiga varustatud seemneid võib turustada kuni 14.12.2023.

          Seemne kvaliteeti vähendavad kahjustajad (taimetervise määruses 2016/2031 nimetatud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustad) ja nende esinemise piirmäärad on järgmised:

          • Põld-sojauba seemnepartii võib maksimaalselt 15% ulatuses olla saastunud kahjustajaga Diaporthe caulivora ja/või Diaporthe phaseolorum var. sojae
          • Rapsi sertifiseerimiseks võetud seemneproovis võib esineda valgemädaniku Sclerotinia sclerotiorum sklerootsiume maksimaalselt 10 tükki.
          • Rüpsi sertifitseerimiseks võetud seemneproovis võib valgemädaniku Sclerotinia sclerotiorum sklerootsiume maksimaalselt 5 tükki.
          • Valge sinepi sertifitseerimiseks võetud seemneproovis võib valgemädaniku Sclerotinia sclerotiorum sklerootsiume maksimaalselt 10 tükki.
          • Hariliku lina seemnepartii võib olla saastunud kuivlaiksusega Alternaria linicola kuni 5% ulatus, kahjustaja Boeremia exigua var. linicola kiulina puhul kuni 5% ja õlilina puhul kuni 1%, kahjustajaga Colletotrichum lini kuni 5%, kahjustajaga Fusarium (anamorfne perekond), v.a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis ja Fusarium circinatum) kuni 5% ja hahkhallitusega Botrytis cinerea kuni 5% ulatuses. 
          • Harilik lutserni sertifitseeritud seeme peab olema vaba varreingerjast Ditylenchus dipsaci ja lutserni bakteriaalset närbumist põhjustavast Clavibacter michiganensis spp. Insidiosus.
          • Hariliku paprika seemned peavad olema vabad kahjustajatest Xanthomonas euvesicatoria Jones et al, Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., Xanthomonas perforans Jones et al., Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., Potato spindle tuber viroid.
          • Hariliku tomati seemned peavad olema vabad kahjustajatest Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas euvesicatoria Jones et al, Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., Xanthomonas perforans Jones et al., Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., Pepino mosaic virus, Potato spindle tuber viroid.
          • Hariliku sibula, pesasibula ja porrulaugu seemned peavad olema vabad varreingerjast Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.
          • Kortsteralise herne, siledateralise herne ja suhkruherne seemned peavad olema vabad herne-teramardikast Bruchus pisorum (Linnaeus).
          • Põldoa seemned peavad olema vabad oa-teramardikast Bruchus rufimanus Boheman
          • Põõsasoa ja lattoa seemned peavad olema vabad kahjustajast Acanthoscelides obtectus (Say), Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, Xanthomonas fuscans subsp. fuscans.

           ___________________________________________________________________________________________

          Sertifitseeritud seemnesegude tootmine

          Sertifitseeritud seemnesegu tootmine on majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MSÜS)  mõistes majandustegevus, mis on iseseisvalt teostatav, tulu saamise eesmärgiga ja püsiv tegevus. Majandustegevuse üle teostab riikliku järelevalvet majandushaldusasutus, kes seemnete pakendamise korral on PTA. Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse (edaspidi TPSKS) § 95 kohaselt peab seemnete pakendaja PTA-le esitama enne esmakordset tegevuse alustamist majandustegevusteate, mille andmed kantakse taimetervise registrisse. 

          Majandustegevuseteate saab esitada Maaeluministeeriumi kliendiportaali  kaudu. 

          Majandustegevusteate esitamise JUHIS  ja info riigilõivu  tasumise kohta.

          Söödakultuuride seemnete segu partii tootmise teatise esitamine

          Söödakultuuride seemnesegu tootmiseks peab isikul olema ühtlase kvaliteediga seemnepartii tootmiseks sobiv seade, seemnesegu tootmise tehnoloogiline skeem ja määratud nõuetekohase seemnesegu tootmise eest vastutav isik ja ta peab pidama seemnesegude tootmise üle arvestust.

          Söödakultuuride seemnesegu tootmisega tegelev isik peab teavitama PTA-d hiljemalt seitse päeva enne seemnesegu tootmise alustamist selle segu osaks olevate seemnete massiprotsendist taimeliikide ja -sortide kaupa ning seemnesegu nimetusest.

          Teatist saab esitada soovituslikul vormil e-posti teel aadressil seemnesert@pma.agri.ee 

          PTA avalikustab andmed söödakultuuride seemnete segu tootmisega tegeleva isiku, tema ettevõtte, toodetava söödakultuuride seemnete segu nime, segu koostises olevate söödakultuuri taime liikide ja sortide kohta oma veebilehel. Söödakultuuride seemnete segule antakse kordumatu kood, mis tähistab seemnete segu partii numbrit, milles on märgitud seemnete segu liigiline ja sordiline koostis. Söödakultuuride seemnete segu tootmisega tegelev isik peab arvestust tootmises kasutatavate taime liikide, sortide ja koguste, toodetud segu koguste ning segu koostises olevate liikide ja sortide üle.

          Kui isik soovib tellida seemnesegu etiketid PTA-st, siis teeb ta vastava märke teatisele. Isik võib kuni 10 kg seemnesegu pakendile etiketid ise trükkida lähtudest seemnesegu tootja etiketile esitatud nõuetest. Trükkida lubatud etikettide materjal peab olema rebenematu ning trükitud kirjed kustumatud. Seemnesegu etikett peab olema rohelist värvi. Võib kasutada isekleepuvat etiketti.

          Söödakultuuride seemet on lubatud turustada sööda tootmiseks ettenähtud seemneseguna, kui segu koostisosadeks on põllumajandusministri 24. aprilli 2006.a määruse nr 56 § 2 lõikes 1-3 sertifitseeritavate taimeliikide loetelus nimetatud söödakultuuride liikide seemned ning segu iga koostisosa on sertifitseeritud või tarbeseemne puhul kontrollitud ja tunnistatud määruse lisas 1 kehtestatud nõuetele vastavaks.

          Söödakultuuride seemet on lubatud turustada sööda tootmiseks ettenähtud seemneseguna üksnes Eestis, kui segu koostisosadeks on põllumajandusministri 24. aprilli 2006.a määruse nr 56 § 2 lõikes 4 sertifitseeritavate taimeliikide loetelus nimetatud söödakultuuride liikide (ohtetu luste, luht-kastevars, sale haguhein, valge mesikas, päideroog) seemned ning segu iga koostisosa on sertifitseeritud või tarbeseemne puhul kontrollitud ja tunnistatud määruse lisas 1 kehtestatud nõuetele vastavaks.

          Sööda tootmiseks mitteettenähtud seemnesegu (murusegu) tootmiseks võib kasutada ka määruses nimetamata liigi seemet. Segu iga koostisosa peab olema kontrollitud ja tunnistatud kvaliteedinõuetele vastavaks.

          Euroopa Liidu kontaktvõrgustik, mis tegeleb seemne pettusjuhtumitega

          ELi kontaktvõrgustik, mis tegeleb seemne pettusjuhtumitega, on vabatahtlik administratiivne võrgustik, kuhu kuuluvad
          • 28 ELi liikmesriigi asutust (vaata annex 1)
          • Norra ja Šveitsi asutused (vt annex 1)
          • Euroopa Komisjon (DG SANTE)

          Võrgustiku eesmärk on teha koostööd seemne ja taimse paljundusmaterjali ausa tootmise, töötlemise ja turustamise juurutamise nimel. Võrgustikku kuuluvad asutused on valmis kontaktvõrgustiku kaudu tulnud juhtumitega tegelema ja vastuseid andma.

          Seemne pettus ("seed fraud") ei ole ELi direktiividega defineeritud mõiste, seetõttu on kokku lepitud, et informatsioooni vahetatakse järgmiste kriteeriumite hulka kuulutavate seemet ja paljundusmaterjali puudutavate juhtumite osas:

          1. ELi seemne ja taimse paljundusmaterjali seaduse rikkumine;
          2. pettuskavatsus;
          3. majanduspettus;
          4. ostja petmine.

          Seed Fraud Network Contact Points_Annex 1

          Viimati uuendatud 29.11.2021