Toidupakendid

Valdav osa toidust ja toiduainetest nii kodus kui kapluses on pakendatud. Pakendid võimaldavad toitu transportida, portsioniteks jagada ning kaitsta mitmesuguste keemiliste, füüsikaliste ja bioloogiliste ohutegurite eest. Pakendite ohutu kasutamise nimel tuleb kindlasti tählepanu pöörata pakendite märgistusele.

Kaupluses uut toidukarpi või -anumat valides peaks kindlasti tähelepanu pöörama pakendi märgistusele, kus peab muu hulgas olema välja toodud järnev.

  • Sõnad „toiduga kokkupuuteks“, konkreetsele kasutusele viitav märge („toidukarp“, „moosipurk“, „kohvitass“, „veekann“) või eristusmärk:
  • Vajadusel asjakohane kasutamisjuhis (sh kasutamistemperatuurid, sobivus masinpesuks, kokkupuuteks sobivad toidutüübid).
  • Tootja, käitleja või müüja kontaktinfo.

Märgistus peab olema tootel, toote pakendil, toote etiketil või sildil toote vahetus läheduses, selgesti nähtavas kohas.

Plastkarpidel kasutatakse tihti ka erinevaid piktogramme ja muid kasutust lubavaid/keelavaid märke. Märkide kujundus ja kasutamine sõltub tootjast, mistõttu võivad samatähenduslikud märgid ja piktogrammid väga erinevad välja näha.

Näiteks mõned mikrolaineahjus kasutamist lubavad järgmised märgid:

Pesu nõudepesumasinas lubavad järgmised märgid:

Pakendi kasutamist sügavkülmas lubavad järgmised märgid:

Kui toote märgistusel pole spetsiifilist kasutust lubavat märget (nt pesu nõudepesumasinas või kasutamine mikrolaineahjus), on soovituslik lähtuda põhimõttest, et toode pole selliseks kasutamiseks ette nähtud.

Oluline info oma pakendiga kauplusest toidu ostjatele

  • Toidu müüja võib kehtestada spetsiifilisi nõudeid vastuvõetavale pakendile (näiteks ohutuse huvides ei pakendata toitu klaasist pakenditesse).
  • Pakend toidu ostmiseks peab olema terve, puhas ja sobiv konkreetse toidu pakendamiseks.
  • Pakendi kasutamisel järgida tootjapoolseid kasutusjuhiseid ja -temperatuurid, sobivus masinpesuks ning mikrolaineahjus kasutamiseks.
  • Toiduga kokkupuutuv pakend ei ole korduvkasutatav, kui pakendile pole märgitud teisiti (sh karastusjookide pudelid, jäätisekarbid) ning toidu müüja ei pruugi sellist pakendit toidu kaasamüügiks aktsepteerida.

    Millist pakendit eelistada, kui tahad toitu oma karpi osta (Maablogi)?

Viimati uuendatud 02.07.2021