Mitteloomne toit

Üldjuhul ei kuulu Euroopa Liidu välistest riikidest pärinev mitteloomset päritolu toit Euroopa Liitu (sh Eestisse) sisenemisel piiril Põllumajandus- ja Toiduameti poolt teostatava ametliku kontrolli alla. Teatud toodetele on siiski kehtestatud kindlad reeglid millega peaks eelnevalt kindlasti tutvuma, et ennetada võimalikke probleeme Euroopa Liitu sisenemeisel.
  • Mitteloomse toidu eksport

    Eesti päritolu toidu ekspordil väljastab Põllumajandus- ja Toiduamet toidu nõuetekohasust tõendava dokumendi, kui sellise dokumendi esitamist nõutakse väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvas riigis. 
  • Mitteloomse toidu import

    Euroopa Liidu välisest riigist mitteloomset toitu importida sooviv ettevõte peab teavitama oma tegevusest Põllumajandus- ja Toiduametit. Teate (majandustegevusteade) saab esitada Kliendiportaali kaudu. 

        Juhend majandustegevusteate esitamiseks:

Üldiselt vormistatakse mitteloomne toit Eestis vabasse ringlusesse Maksu- ja Tolliameti tollikontrolle läbiviiva ametniku poolt. Järelevalvet imporditud mitteloomse toidu üle teostab Põllumajandus- ja Toiduamet pisteliste kontrollide käigus jaekaubanduses, ladudes, toitlustamisettevõtetes järelevalveplaanide või vihjete alusel.

Ametliku kontrolli alla kuuluva mitteloomse toidu import

Euroopa Liidu liikmesriigid on oma järelevalve käigus teinud kindlaks, et teatud mitteloomsed toidud mõningatest Euroopa Liidu välistest riikidest ei vasta Euroopa Liidus kehtestatud nõuetele ja võivad ohustada inimese tervist. Euroopa Komisjoni eestvedamisel on kehtestatud nendele toodetele kõrgendatud või erikontrolli enne vabasse ringlusesse vormistamist. 

Kõrgendatud või erikontrolli all olek tähendab seda, et need tooted peavad lisaks tollikontrollile läbima ka ametliku toidukontrolli, mida teostatakse piiripunktis asuvas selleks volitatud pädevas asutuses. Eestis teostatakse ametlikku toidukontrolli PTA piiripunktides. Need asuvad Narva ja Luhamaa maantee piiripunktides ning Muuga ja Paldiski Sadama piiripunktides.

Juhul kui imporditav toidusaadetis kuulub kõrgendatud või erikontrolli alla piiripunktis, peab saadetise eest vastutav isik (importija) esitama selle kohta eelteavituse (Common Health Entry Document, CHED-D) vähemalt 1 tööpäev enne kauba saabumist PTA piiripunkti andmebaasisüsteemi TRACES NT kaudu.

Selleks, et TRACES NT kaudu eelteavitust esitada, peab saadetise eest vastutav ettevõte olema registreeritud TRACES NTs ja eelteavitust esitav ettevõtte esindajal peab olema sellele ligipääs.

TRACES NT kasutamise juhendist leiate info, kuidas taotleda ligipääsu andmebaasisüsteemile TRACES NTle ja kuidas siduda ettevõtte esindaja konto (isikupõhine)  ettevõtte kontoga. Samast juhendist leiate ka info ühtse sisseveodokumendi (CHED-D) koostamise kohta TRACES NTs:

Ajutiselt rangemaks muudetud mitteloomse toidu kontroll impordil

Teatud tootegruppe on lubatud importida Euroopa Liitu ainult ametliku kontrolli teostava piiripunkti kaudu.

loe edasi

Mükotoksiinid teatud toidukaupades 

Mükotoksiinid teatavate riikide teatud toidukaupades.

loe edasi

Hiina päritolu riis ja riisitooted

Eritingimused Hiina päritolu riisi ja riisitoodete importimisel.

loe edasi 

Idandid ja seemned idandite tootmiseks

 

Eritingimused kolmandatest riikidest pärinevate idandite tootmiseks ette nähtud idandite ja seemnete importimisel.

loe edasi

Jaapanist pärit või saadetud toit

Erinõuded Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu puhul.

loe edasi

Metsasaadused (marjad, seened) ja nendest valmistatud tooted

Tšernobõli katastroofi tõttu kehtivad piirangud Venemaa, Ukraina, Valgevene jt riikide seentele ja metsamarjadele.

loe edasi 

Viimati uuendatud 17.02.2021