Kodus toidu valmistamine müügiks

Kodus regulaarselt toidu valmistamine müügiks, on tegevus, millest tuleb Põllumajandus- ja Toiduametit teavitada.

Toidu valmistamise kohaks võib olla eramaja, korter, ridaelamu, suvila ja selle juurde kuuluv köök, saun, garaaž, suve- ja väliköök.
Juhul kui ruumid on toidu valmistamiseks spetsiaalselt kohaldatud, siis see tegevus kuulub juba tavalise toidu tootmise alla ning seetõttu kohalduvad teised hügieeninõuded. Sellisel juhul on võimalus hakata mikroettevõtteks.

Kodus toidu valmistamise alla ei kuulu teiste tootjate toodete ümberpakendamine ja ladustamine. Sellisel juhul tuleb teavitada hulgimüügist või pakendamisest.

Kui kodus valmistatud tooteid soovitakse müüa ka avalikul üritusel – näiteks laadal või turul, siis sel juhul tuleb sellest tegevusest Põllumajandus- ja Toiduametit eraldi teavitada.

Enne tegevusega alustamist:

 • koosta enesekontrolliplaan;
 • pöördu perearsti poole tervisetõendi saamiseks;
 • analüüsi toidu valmistamiseks kasutavat vett. Vee analüüse saab teha nt Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi või Terviseameti laboris;
 • määra toidule säilivusaeg. Kui teie poolt valmistatav toode on leitav järgnevast juhendist Toidu säilivusaja määramine III osa , siis võite säilivusajaks anda selle, mis seal kirjas. Eelduseks on, et vastavat toitu hoitakse ka õigusaktis antud temperatuuril.  Toidu säilivusaja määramise kohta on koostatud ka käsiraamatud;
 • tee kindlaks, et pakkematerjalid sobivad toiduga kokkupuutumiseks;
 • omanda teadmised toidu hügieenist ja ohutusest. Selleks võib läbida toiduhügieeni/ohutuse teemalise koolituse või omandada vastavad teadmised muul moel, nt iseõppimise teel;
 • loo süsteem toidu jälgitavuse tagamiseks, nt hakka pidama arvestust sisseostetud tooraine ja müüdud toidu kohta;
 • loo tingimused, et toitu saaks säilitada selleks ettenähtud temperatuuril ning taga, et ruumid oleksid puhtad ning pinnad kergesti puhastatavad;
 • uuri, kuidas toitu nõuetekohaselt märgistada;
 • määra toidule säilivusaeg. Lehelt toiduteave.ee leiab juhendid toidu säilivusaja määramiseks.

Tegevusest teavitamine

Kodus toidu valmistamine müügiks on tegevus, millest tuleb Põllumajandus- ja Toiduameti piirkondlikku esindust teavitada. Rohkem infot teavitamise kohta leiab siit.

Tegevusest ei pea teavitama kui enda valmistatud tooteid müüakse ühekordselt, nt koolilaadal või kodukohvikute päeval.

Tegevusest tuleb teavitada:

 • kui mitteloomseid/liittoidu ja/või loomseid tooteid plaanitakse turustada otse tarbijale  – teatisel tuleb siis valida 'Põhiliselt elamiseks kasutatavas käitlemiskohas toidu valmistamine, kui loomset toitu ei tarnita enda jaekaubandusettevõttesse ega teisele käitlejale'. Antud valiku alla kuuluvad ka need käitlejad, kes tarnivad mitteloomset/liittoitu (nt leib, mittealkohoolsed joogid, jms) kas enda jaekaubandusettevõttesse või teisele käitlejale
 • kui plaanitakse loomseid tooteid tarnida teisele käitlejale (sh minna müüma laadale) – teatisel tuleb siis valida  'Jaekaubandus' -> 'Põhiliselt elamiseks kasutatavas käitlemiskohas loomse toidu valmistamine, kui seda tarnitakse enda jaekaubandusettevõttesse või üksnes teisele jaekaubandusega tegelevale käitlejale ning tarnimine on marginaalne, kohaliku ulatusega ja piiratud'.
 • Marginaalne – teise jaekaubandusettevõttesse tarnitav loomse toidu kogus ei ületa 100 kg nädalas ega 35% nädalas töödeldud loomse toidu üldkogusest;
 • Kohaliku ulatusega – vastu võttev ettevõte asub Eestis ja kuni 300 km kaugusel ettevõttest, millest loomset toitu tarnitakse;
 • Piiratud- toidu käitlemisega seotud maksustatav käive ei ületa 40 000 eurot kalendriaastas.

Tegevusluba on vajalik:

 • kui loomseid tooteid plaanitakse tarnitakse teisele käitlejale ning tegevus ei ole marginaalne, kohaliku ulatusega ja piiratud - teatisel tuleb valida siis põhiliselt elamiseks kasutatavas käitlemiskohas loomse toidu valmistamine eesmärgiga tarnida see enda jaekaubandusettevõttesse või üksnes teisele jaekaubandusega tegelevale käitlejale, kui tarnimine ei ole marginaalne, kohaliku ulatusega ja piiratud või tarnimine teisele käitlejale, kes ei tegele jaekaubandusega

 • Avalikul üritusel toidu müügist tuleb Põllumajandus- ja Toiduametit eelnevalt eraldi teavitada.
 • Toodete kohta tuleb esitada nõuetekohast toidualast teavet nii müügipakendil kui ka e-poes.
 • Kodus valmistatud toodetele ei pea lisama toitumisalast teavet, kuid kui see lisatakse, siis peab see vastama nõuetele.
 • Toitumisalane teave on kohustuslik, kui toote kohta esitatakse toitumisalane väide. Kasutada võib ainult lubatud toitumisalaseid väiteid, juhul kui väite kasutamise tingimused täidetud.
 • Kui  tegevus peatatakse või lõpetatakse, siis tuleb sellest Põllumajandus- ja Toiduametit informeerida, esitades vastava teatise.

01.04.2021 kehtima hakanud Maaeluministri määrus nr 19 annab võimaluse paindlike hügieeninõuete rakendamiseks jaekaubandusettevõtetes, kus käideldakse loomset toitu ning seda tarnitakse sama ettevõtja jaekaubandusettevõttele või üksnes teise jaekaubandusega tegelevale ettevõtja ettevõttele ning tegevus on kohaliku ulatusega ja marginaalne.

Antud määruse kohaselt kohaldub siis jaekaubandusettevõttele Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EÜ) määruse nr 852/2004 II lisa III peatükis toodud nõuded juhul kui loomse toidu käitlemisel on täidetud järgmised tingimused:

 • tarnimine on kohaliku ulatusega
  • tarnimine sama ettevõtja jaekaubandusettevõttesse, mis asub Eestis kuni 300 kilomeetri kaugusel ettevõttest, millest loomset toitu tarnitakse
  • või üksnes teisele jaekaubandusega tegeleva ettevõtja ettevõttese, mis asub Eestis kuni 300 kilomeetri kaugusel ettevõttest, millest loomset toitu tarnitakse
 • teise jaekaubandusettevõttesse (sh sama ettevõtja jaekaubandusettevõttesse) tarnitavad loomse toidu  kogused on marginaalsed
  • loomse toidu tarnimine ei ületa 2000 kilogrammi nädalas või 35% nädalas käideldud loomse toidu üldkogusest. Antud koguste hulka ei arvestata värsket liha, hakkliha, lihavalmistisi ega –tooteid
  • tarnitava värske liha, hakkliha, lihavalmististe ja -toodete kogus ei ületa 1500 kilogrammi nädalas või 30% nädalas käideldud värske liha üldkogusest
  • eraelamus toidu käitleja võib teise jaekaubandusettevõttesse turustada loomset toitu kuni 100 kilogrammi ja 35%  nädalas käideldud loomse toidu üldkogusest. Teiseks jaekaubandusettevõtteks, kellele loomset toitu tarnitakse, loetakse ka enda müügiletti laadal, teisaldatavat vahendit/kohta, lisaks kauplusele või toitlustusettevõttele.

Juhul kui eelnimetatud tingimused on täidetud, siis antud tegevuse puhul tuleb ametit teavitada.

Kui ettevõtte tegevus ei kuulu ülal toodud tingimuste alla, siis rakenduvad hügieeninõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 853/2004 ning tegevuseks on vaja tegevusluba.

Kontakt

Triinu Allika

Peaspetsialist

Viimati uuendatud 09.09.2021