Kodus toidu valmistamine müügiks

Kodus regulaarselt toidu valmistamine müügiks, on tegevus, millest tuleb Põllumajandus- ja Toiduametit teavitada.

Toidu valmistamise kohaks võib olla eramaja, korter, ridaelamu, suvila ja selle juurde kuuluv köök, saun, garaaž, suve- ja väliköök.
Juhul kui ruumid on toidu valmistamiseks spetsiaalselt kohaldatud, siis see tegevus kuulub juba tavalise toidu tootmise alla ning seetõttu kohalduvad teised hügieeninõuded.

Kodus toidu valmistamise alla ei kuulu teiste tootjate toodete ümberpakendamine ja ladustamine. Sellisel juhul tuleb teavitada hulgimüügist või pakendamisest.

Kui kodus valmistatud tooteid soovitakse müüa ka avalikul üritusel – näiteks laadal või turul, siis sel juhul tuleb sellest tegevusest Põllumajandus- ja Toiduametit eraldi teavitada.

Enne tegevusega alustamist:

 • koosta enesekontrolliplaan 
 • pöördu perearsti poole tervisetõendi saamiseks
 • analüüsi toidu valmistamiseks kasutavat vett. Vee analüüse saab teha nt Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi või Terviseameti laboris
 • määra toidule säilivusaeg. Selleks tuleb toidule teha kestvuskatsed või kasutada Põllumajandusministri määruses 66 välja toodud säilivusaegasid. Lehelt toiduteave.ee leiab juhendid toidu säilivusaja määramiseks
 • tee kindlaks, et pakkematerjalid sobivad toiduga kokkupuutumiseks
 • omanda teadmised toidu hügieenist ja ohutusest. Selleks võib läbida toiduhügieeni/ohutuse teemalise koolituse või omandada vastavad teadmised muul moel nt iseõppimise teel 
 • loo süsteem toidu jälgitavuse tagamiseks, nt hakka pidama arvestust sisseostetud tooraine ja müüdud toidu kohta 
 • loo tingimused, et toitu saaks säilitada selleks ettenähtud temperatuuril ning taga, et ruumid oleksid puhtad ning pinnad kergesti puhastatavad
 • uuri, kuidas toitu nõuetekohaselt märgistada

Tegevusest teavitamine

Kodus toidu valmistamine müügiks on tegevus, millest tuleb Põllumajandus- ja Toiduameti piirkondlikku esindust teavitada. Rohkem infot teavitamise kohta leiab siit.

Erisus: Juhul kui kodus valmistatud loomset päritolu toitu soovitakse turustada teisele käitlejale (kauplusele, kohvikule vms), siis selleks tegevuseks on vaja tegevusluba.


Tegevusest ei pea teavitama kui koolilaadal või kodukohvikute päeval müüakse ühekordselt enda valmistatud tooteid. 

Tegevusluba on vajalik:

 • kui loomseid tooteid turustatakse teise käitlejale

Taotlusel valida tegevuseks ’Põhiliselt elamiseks kasutatavas käitlemiskohas loomse toidu käitlemine eesmärgiga tarnida toit teisele jaekaubandusettevõttele ning tegevus ei ole marginaalne, kohaliku ulatusega ja piiratud või tarnimine teisele käitlejale, kes ei ole jaekaubandusettevõtja (sh tarbijale turustav hulgimüügiettevõtja)’

Täpsemat infot tegevuslubade ja teavitamise kohta leiab siit. 

 • Avalikul üritusel toidu müügist tuleb Põllumajandus- ja Toiduametit eelnevalt eraldi teavitada
 • Toodete kohta tuleb esitada nõuetekohast toidualast teavet nii müügipakendil kui ka e-poes
 • Kodus valmistatud toodetele ei pea lisama toitumisalast teavet, kuid kui see lisatakse siis peab see vastama nõuetele
 • Toitumisalane teave on kohustuslik, kui toote kohta esitatakse toitumisalane väide. Kasutada võib ainult lubatud toitumisalaseid väiteid juhul kui väite kasutamise tingimused täidetud
 • Kui  tegevus peatatakse või lõpetatakse, siis tuleb sellest Põllumajandus- ja Toiduametit informeerida,  esitades vastava teatise

Kontakt

Triinu Allika

Peaspetsialist

Viimati uuendatud 05.03.2021