Seemnete ostmine

Seemne ostja soovib, et valitud taimeliigi sort on sordiehtne ning seeme kvaliteetne. Neid seemne omadusi kontrollitakse sertifitseerimise käigus.

Põllukultuuride seemne sertifitseerimist korraldab Põllumajandus- ja Toiduamet, köögiviljakultuuride seemne sertifitseerimist korraldab sordi omanik, -esindaja või -säilitaja.

Turustada on lubatud sordilehte võetud sordi sertifitseeritud ja nõuetele vastavat seemet. Euroopa Liidu ühtne sordileht koosneb liikmesriikide sordilehtedest. 

Turustatav seeme peab olema nõuetekohaselt pakendatud ning pakend peab olema nõuetekohaselt märgistatud.

Milliseid taimeliike sertifitseeritakse?

Sertifitseerimisele kuuluvad taimeliigid, mis on olulised toidu ja sööda tootmisel. Nende taimeliikide sordid võetakse sordilehte, millele järgnevalt võib nende sortide seemneid sertifitseerida ja turustada.

Sertifitseeritavate taimeliikide loetelu

Euroopa Liidu sordilehe veebikataloog

Loe lisaks

Mida peab teadma köögiviljaseemneid ostes?

Seeme on elusorganism, mille eluvõimet iseloomustab idanevus. See on idanevate seemnete osakaal analüüsitud seemnetest. Reeglina analüüsitakse 4x100 seemet. Kuigi tegelik idanevuse määr ei pea olema kantud seemne pakile, peab turustatav seeme vastama minimaalsele idanevuse nõudele Köögiviljakultuuride seemne idanevuse minimaalsed määrad on kehtestatud ministri määrusega.  Näiteks kurgiseemnete idanevus peab olema vähemalt 80%, mis tähendab, et kümnest seemnest kaheksa annab uue taime.

Kõik pakis olevad seemned peavad olema liigi- ja sordiehtsad. See tähendab, kui kurgiseemne pakil on kirjas sordinimi ´Marketmore 76`, siis kõik pakis olevad seemned on nimetatud kurgisordist. Seemnepakil olev pilt on reeglina illustratiivne ega pea vastama sordikirjeldusele.

Sort on kindlate tunnustega taimerühm, mis vähemalt ühe omaduse poolest erineb sama liigi teistest taimerühmadest, ning paljundamisel on järgnevate põlvkondade vältel ühtlik ja püsiv. Sellistele omadustele vastav sort kantakse sordilehte. Euroopa Liidus on olemas kõiki liikmesriikide sordinimekirju ühendav sordileht, kuhu kantud sorte on lubatud turustada. Sordilehte võetud sordi turustatav seeme peab olema sertifitseeritud pädeva asutuse poolt. Köögiviljakultuuride puhul toodetud sordiomaniku või tema esindaja kontrolli all.

Sort on intellektuaalne omand ning kuulub sordiomaniku soovil kaitse alla. Paljusid kaitsealuseid sorte enda tarbeks paljundada ei tohi. Oluline on veel teada, et sordinime kasutatakse alati samal kujul nagu see sordilehes on esitatud.

Sertifitseerimisel või sordiomaniku kontrolli all toodetud seemned pakendatakse ühekordselt kasutatavatesse pakenditesse, mis suletakse selliselt, et seda ei ole võimalik avada ilma pakendit või etiketti rikkumata. See annab ostjale kindluse, et pakendis on originaalseemned. See aeg, kus seemnepoest võis osta kühvliga suurest pakist ümber tõstetud seemneid, on kauge möödanik. Lisaks pakendi sulgemise viisile on oluline ka pakendi märgistus. See peab andma seemne kohta vajaliku informatsiooni. Üle Euroopa Liidu on ühtsed seemnepakendi märgistamise reeglid.

Köögivilja standardseemne pakendil peab olema kirjas

 • liiginimi eesti ja ladina keeles;
 • sordinimi ladina tähtedega;
 • seemne kategooria ja selle lühend (näiteks ST);
 • tootja nimi ja aadress või tunnusmärk;
 • seemnepartii number;
 • pakendi sulgemise kuu ja aasta või viimase idanemise määramise aasta. Võib olla märgitud ka turustamisaja lõpp;
 • pakendis olevate seemnete arv või kaal;
 • sõnad „EL nõuded ja standardid“;
 • kui seemned on keemiliselt töödeldud, siis info taimekaitsevahendi nime ja toimeaine kohta ning sellega seotud hoiatuslaused.

Mida peab teadma põllukultuuride seemet ostes?

Sertifitseeritud seemne pakend on suletud ning märgistud ametliku etiketiga. Rahvusvaheliselt on kokku lepitud, et etiketi värv tähistab seemne kategooriat. Need värvid ja kategooriad on:

 • Punane - sertifitseeritud seemne teine põlvkond (lühend C2)
 • Sinine - sertifitseeritud seeme ja sertifitseeritud seemne esimene põlvkond (lühend C ja C1)
 • Valge - eliitseeme (lühend E)
 • Valge violetse diagonaale triibuga - supereliitseeme (lühend SE)
 • Roheline - seemnesegu
 • Oranž - sordilehte võtmisel oleva sordi tootmiskatseks turustatav seeme
 • Hall - lõpuni sertifitseerimata seeme
 • Tumekollane - köögiviljakultuuride standardseeme (lühend ST)

Viimati uuendatud 16.04.2021