Mahetoit

Mahetoidud on tooted ja saadused, mis on toodetud ning ettevalmistatud mahepõllumajanduse seaduse nõuete kohaselt. Mahetoote märgistusel ja reklaamil kasutatakse mõisteid "mahe" ja "öko" või nende tuletisi (nt "mahepõllumajanduslik", "ökoloogiline").

Mahetoote puhul kasutatakse mõisteid  „mahepõllumajanduslik” ja „ökoloogiline”  ning nende tuletisi või deminutiive kas eraldi või kombineerituna (nt "mahepõllumajanduslik", "ökoloogiline"). Märgistatud saadused on kasvatatud mahepõllumajandusele üleminekuaja (kaks või kolm aastat) läbinud maal või pärinevad üleminekuaja läbinud loomadelt. Töödeldud toidus on vähemalt 95% põllumajanduslikke koostisosi pärit mahepõllumajandusest ning kasutatud on vaid selliseid tavakoostisosi, mis on kirjas määruse (EÜ) nr 889/2008 lisas VI.

Maheviljeluse puhul kasutatakse taimekahjustajate tõrjeks ennetavaid võtteid ja looduslikke vahendeid, ka umbrohutõrjeks tarvitatakse sünteetiliste taimekaitsevahendite asemel mehhaanilisi võtteid. Seega ei sisalda mahetoit organismile kahjulike sünteetiliste taimekaitsevahendite jääke.

Kui töödeldud toidus on mahetoodangut vähem kui 95%, ei või mahepõllumajandusele viidata selle müüginimetuses, seda saab teha vaid koostisosade loetelus. Ühtlasi näidatakse ära mahepõllumajanduslike koostisosade koguprotsent põllumajanduslikku päritolu koostisosade üldkogusest. Kasutada ei tohi ELi mahelogo ega Eesti riiklikku ökomärki.

Ülemineku järgus olev toode sisaldab ainult ühte põllumajanduslikku päritolu taimset koostisosa, mis on kasvatatud maal, kus üleminekuaeg on kestnud vähemalt 12 kuud enne koristust. Tootel, millel on ükskõik milline eeltoodud viide mahepõllumajandusele, peavad alati olema toote valmistaja andmed ning teda kontrollinud järelevalveasutuse kood.

Mahetoit on usaldusväärne, sest maheettevõtted on riikliku järelevalve all: põllumehi kes toodavad ja/või töötlevad, turustavad kontrollib ja on nõu ning jõuga abiks Põllumajandus- ja Toiduamet (Mahepõllumajanduse seadus).

Märgistatakse Euroopa Liidu mahelogoga, mis on kõigil mahetoodetel kohustuslik. Lisaks sellele võib kasutada Eesti riiklikku ökomärki, kuid see ei ole kohustuslik.

Mahetoote märgistamine

Euroopa Liidu mahelogo 
Ökomärk

Viimati uuendatud 23.03.2021