Loomakasvatus

Loomakasvatus on põllumajanduse haru, mis on seotud koduloomade aretuse, toitmise ja pidamisega piima, liha, villa ja muude saaduste saamiseks. Loomi kasutatakse ka tööloomadena.

Igapäevane loomakasvatus hõlmab endas loomade nõuetekohast toitmist, heaolu tagamist ning vajadusel ka ravi.

Infot erinevate loomaliikide haiguste, heaolu, söötmise, veo ja muude teemade kohta, mis on seotud nende  pidamisega, leiad teemade kaupa allpool.

Kaitse ja heaolu

Loomade heaolu tagamise all mõistetakse üldiselt loomade kaitset inimese sellise tegevuse või tegevusetuse eest, mis ohustab või võib ohustada loomade tervist või heaolu.

Loe edasi

Loomade ravi

Iga haigestunud või vigastanud loom peab saama vajalikku ravi. Selle tingimuse täitmise eelduseks on esiteks loomaomaniku õigeaegne pöördumine abi saamiseks loomaarsti poole ja teisalt loomaarsti oskused ja teadmised anda kvaliteetset veterinaarabi.

Loe edasi

Loomade vedu

Loomade heaolunõuete järgimine ja järelevalve heaolunõuete järgimise üle on kujunenud üle maailma loomakaitse vallas prioriteediks number üks.

Loe edasi

Loomade surmamine

Surmamine võib tekitada loomadele valu, ängi ja hirmu või muid kannatusi ka kõige paremate tehniliste tingimuste puhul.

Loe edasi

Sööt ja söötmine

Sööt on töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata aine või toode, kaasaarvatud lisaained, mis on mõeldud loomade söötmiseks Sööda esmatootmine on põllumajandussaaduste tootmine, sealhulgas eelkõige taimekasvatus, saagikoristus, lüpsmine, loomade (tapaeelne) pidamine või kalapüük, millest saadavad saadused ei läbi pärast koristust, varumist või püüki ühtki töötlust peale lihtsa füüsilise töötluse

Loe edasi

Taudid, tõrje, ennetus

Eesti on aegade jooksul tänu soodsale geograafilisele asendile ja veterinaarjärelevalve tõhusale tööle suutnud hoida riigi vaba paljudest eriti ohtlikest loomataudidest. Meie loomapopulatsioonide hea loomatervishoiualase olukorra aluseks on seadusandlikele aktidele tuginev järelevalve.

Loe edasi

Tõuaretus

Põllumajandusloomade aretuse eesmärgiks on suurendada loomakasvatuse majanduslikku tasuvust ja konkurentsivõimet, loomakasvatustoodangu kvaliteeti ning loomakasvatustootmise keskkonnasõbralikkust.

Loe edasi

Loomsed kõrvalsaadused

Loomsed kõrvalsaadused on loomade terved kehad või nende osad, loomsed saadused või muud loomset päritolu saadused, mis ei ole (enam) mõeldud kasutamiseks toiduna. Loomsed kõrvalsaadused tekivad peamiselt inimtoiduks mõeldud loomade tapmisel, toidu valmistamisel ja töötlemisel ning surnud loomade kõrvaldamisel.

Loe edasi

Rümpade kvaliteediklasside määramine

Rümpade kvaliteediklasside määramise eesmärgiks on lihakeha väärtuse objektiivne hindamine. Kvaliteediklassid on kehtestatud veise-, sea- ja lambarümpade hindamiseks.

Loe edasi

Viimati uuendatud 23.03.2021