Amet vajab loomatauditõrjel veterinaararstide kaasabi

21.01.2021 | 09:02

Põllumajandus- ja Toiduamet vajab 2021. aastal loomatauditõrje toimingute tegemiseks kutsetegevuse loaga veterinaararstide kaasabi.
    • Jaga

Vajame abi järgmiste toimingute läbiviimisel:

  • koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine;

  • transmissiivse spongiformse entsefalopaatia (TSE) proovide võtmine;

  • marutaudi kahtlusega metsloomadelt (šaakal, rebane, kährik) peaproovi võtmine.

Teenuste eest esitatavad arved peavad vastama raamatupidamise seaduse § 7 ja § 7¹ ning käibemaksuseaduse § 37 nõuetele. Eelistame osutatud teenuste eest arveid saada e-arvetena.

Palume sooviavaldused saata lähtuvalt tegevuskoha maakonnast järgnevalt:

Lisainfo: Vladimir Vahesaar, tel 507 3926.

Lisainfo: Terje Oper, tel 513 3637.

Lisainfo: Helgi Tepper, tel 528 4219.

Lisainfo: Inge Saavo, tel 508 6934.

Riina Kallas

kommunikatsioonispetsialist