Toit

Toiduohutuse eest vastutavad esmalt toidu tootjad, töötlejad, valmistajad ja müüjad ehk toidukäitlejad. Põllumajandus- ja Toiduamet kontrollib järelevalve käigus, kas toidukäitlejad täidavad neile kehtestatud nõudeid. Koos seisame hea, et tarbijani jõuaks ohutu toit.

Toiduseaduse alla ei kuulu järgmised tegevused:

  • oma tarbeks mõeldud tehingud, nt veebipoest toidu tellimine isiklikuks tarbimiseks, ühekordne ja juhuslik toidu müük (nt ostu-müügiportaalides);
  • toidu käitlemine haridusasutuses õpilaste õpetamise eesmärgil;
  • toidu käitlemine hoolekandeasutuses viibivate isikute õpetamise, arendamise ja abistamise eesmärgil.

Toiduohutuse üldpõhimõtted

  • Ohutus – turule viidav toit peab olema ohutu.
  • Vastutus – toidukäitlejad vastutavad selle eest, et toit oleks ohutu ja vastaks nõuetele.
  • Jälgitavus – toidukäitlejad peavad suutma kiiresti välja selgitada toodete tarnijad ja saajad.
  • Ennetamine – toidukäitlejad peavad rakendama enesekontrollisüsteemi.
  • Läbipaistvus – kui toidukäitlejal on põhjust arvata, et toit on ohtlik, teavitab ta viivitamata sellest PTA-d.
  • Hädaolukorrad – kui toidukäitlejal on põhjust arvata, et toit on ohtlik, kõrvaldab ta selle viivitamata turult.
  • Koostöö – toidukäitlejad peavad riskide vähendamiseks tegema koostööd järelevalveasutustega.

Toiduteave.ee juhendid

Eesti juhendid

Euroopa Komisjoni ja rahvusvahelised juhendid

Viimati uuendatud 27.09.2021