Toiduseaduse alla ei kuulu järgmised tegevused:

  • oma tarbeks mõeldud tehingud, nt veebipoest toidu tellimine isiklikuks tarbimiseks, ühekordne ja juhuslik toidu müük (nt ostu-müügiportaalides)
  • toidu käitlemine haridusasutuses õpilaste õpetamise eesmärgil
  • toidu käitlemine hoolekandeasutuses viibivate isikute õpetamise, arendamise ja abistamise eesmärgil

Toiduohutuse üldpõhimõtted

  • Ohutus – turule viidav toit peab olema ohutu
  • Vastutus – toidukäitlejad vastutavad selle eest, et toit oleks ohutu ja vastaks nõuetele
  • Jälgitavus – toidukäitlejad peavad suutma kiiresti välja selgitada toodete tarnijad ja saajad
  • Ennetamine – toidukäitlejad peavad rakendama enesekontrollisüsteemi
  • Läbipaistvus – kui toidukäitlejal on põhjust arvata, et toit on ohtlik, teavitab ta viivitamata sellest PTA-d
  • Hädaolukorrad – kui toidukäitlejal on põhjust arvata, et toit on ohtlik, kõrvaldab ta selle viivitamata turult
  • Koostöö – toidukäitlejad peavad riskide vähendamiseks tegema koostööd järelevalveasutustega

Toiduteave.ee juhendid

Eesti juhendid

Euroopa Komisjoni ja rahvusvahelised juhendid

Viimati uuendatud 30.12.2020