Ametlikud laboratooriumid

Põllumajandus- ja Toiduamet on järelevalveasutus, mis tuvastab erinevates toiduga seotud valdkondades tehtavate kontrollide käigus vastavust nõuetele.

Nõuetele vastavuse uurimiseks määrab maaeluminister või amet ametlikud laboratooriumid, kus on võimalik teha ametlikke ehk pädeva ameti poolt tunnustatud analüüse.

Valdkonniti jagunevad ametlikud laboratooriumid järgnevalt.

Taimetervise ja mikrobioloogia labor

Söötade ja jääkide labor

Seemnekontrolli laboratoorium

Viimati uuendatud 26.01.2021