Teabenõue

Kui soovite tutvuda dokumentidega, mis on Põllumajandus- ja Toiduametile laekunud või koostatud meie töötajate tööülesannete täitmisel, siis edastame need teile teabenõude korras.

Teabenõue

Teabenõudega võite küsida dokumenti või infot, mis on meil juba olemas. Kõik teabenõuded registreeritakse dokumendihaldussüsteemis. Teavitame teid sellest kohe, kui käsitleme teabenõuet selgitustaotluse või märgukirjana, sest sellisel juhul võtab vastamine kauem aega.
Vastuse saate hiljemalt  5 tööpäeva jooksul.

Selgitustaotlus

Kui soovite teavet, mille andmiseks on vaja olemasolevat teavet analüüsida või koguda lisateavet, siis on tegu selgitustaotlusega. Saate küsida selgitusi õigusaktide ja eelnõude, ameti tegevust reguleerivate õigusaktide ning meie tegevuse kohta.
Vastuse saate hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul.

 Märgukiri

Märgukirjaga võite teha ametile ettepanekuid asutuse töö korraldamiseks ja valdkonna arengu kujundamiseks ning edastada teavet.
Vastuse saate hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul.

Teabenõude vorm

Viimati uuendatud 24.05.2021