Taimed

Ettevõtja, kelle tegevusega kaasneb taimepassi väljaandmise kohustus, peab omama taimepassi väljaandmise tegevusluba.

Taimepassi väljaandmise tegevusluba

Ettevõtjad, kes toodavad ja turustavad mistahes istutamiseks ettenähtud taimi (k.a suve- ja püsililled, köögiviljataimed, potitaimed, noortaimed, amplitaimed, metsakultiveerimismaterjal, mitmed seemned) läbi jae- ja/või hulgimüügi ettevõtete peavad taotlema taimepassi väljastamise tegevusluba (k.a need, kellel on hetkel taimepassi väljastamise õigus olemas). 

Taimepassi koolituse läbimise kohta antakse isikule tunnistus, mis kehtib tähtajatult tingimusel, et isik läbib üks kord kahe aasta jooksul Põllumajandus- ja Toiduameti korraldatava täiendkoolituse.

Tegevusloa taotlusele tuleb lisada:

 1. taimepassiga varustatavate taimeperekondade nimetused
 2. toodetavate ja/või turustatavate taimeperekondade nimetused
 3. taimepassi näidis
 4. enesekontrollisüsteemi lühikirjeldus (vaata Enesekontrollisüsteemi juhendit)
 5. koolituskava (on nõutud ettevõttel, kus töötavad isikud, kes vastutavad Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega 2019/2072 kehtestatud taimetervise nõuete täitmise eest)

Taimepass

Taimepass on ametlik etikett, mis on vajalik taimede vedamisel Euroopa Liidu territooriumil ning Euroopa Liidus kehtestatud kaitstavatesse piirkondadesse.

Taimepass tõendab, et taimed k.a teatud seemned on kontrollitud vastavalt kehtestatud nõuetele ja on vabad:

Õunapuu, pirnipuu, ebaküdoonia, tuhkpuu, viirpuu, pihlaka, toompihlaka, küdoonia, Davidi fotiinia, villpöörise, tuliastla ja astelpihlaka taimedel peab alati kaasas olema kaitstava piirkonna taimepass, märkega „ERWIAM“ või „Erwinia amylovora“, mis annab kinnituse, et istikud on kontrollitud viljapuu-bakterpõletiku suhtes.
 

Foto: Kaitstava piirkonna taimepass

Enesekontrollisüsteem

Enesekontrollisüsteemi pidamise kohustus on ettevõtetel, kellel on taimepassi väljaandmise tegevusluba. Ettevõtja teeb kindlaks taimede tootmise, vedamise ja muude taimede käitlemisega seotud tegevustega kaasnevad kohta kriitilised punktid. Kriitilised punktid on need, millega kaasneb taimede reguleeritud taimekahjustajatega nakatumise ning  levitamise risk.

Ettevõte peab määrama meetmed, millega välditakse taimede nakatumist reguleeritud taimekahjustajatega ning taimekahjustajate levitamise riski. Enesekontrollisüsteem peab sisaldama andmeid ettevõttes enesekontrollisüsteemi raames teostatud kontrollide ja rakendatud meetmete kohta. Andmeid säilitatakse kolm aastat.

Tarnija dokument ja tootekirjeldus

Tarnija dokument ja tootekirjeldus on kasutusel puuvilja- ja marjakultuuride, dekoratiivkultuuride ning köögiviljakultuuride paljundus- ja istutusmaterjali turustamisel, mis on reguleeritud taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse määrustega.

Tarnija dokumendiga varustatakse taimede kasvatamiseks, paljundamiseks või tootmisistanduse rajamiseks turustatav kontrollitud paljundus- ja istutusmaterjali kategooriasse (CAC- materjal) kuuluv paljundus- ja istutusmaterjal. Tootekirjeldusega varustatakse lõppkasutajale turustatav taimne paljundus- ja istutusmaterjal.

Taimetervise registrisse kantud taimede tootja ja turustaja kohustused

 • Teha Põllumajandus- ja Toiduametiga taimetervise hindamisel koostööd ja määrata ettevõttes taimetervise eest vastutav isik.
 • Võimaldada Põllumajandus- ja Toiduametile juurdepääsu kontrollitavale objektile.
 • Kinnitada igal aastal hiljemalt 30. aprilliks Kliendiportaalis oma andmete õigsus taimetervise registris  (Taimetervise registrisse kandmine ja registriandmete muutmine, majandustegevusteade).
 • Reguleeritud taimekahjustaja avastamisel teavitada tarneahelat ja taimed tagasi kutsuda.
 • Tagada ettevõttesse ostetud ja ettevõtte poolt turustatud taimede jälgitavus, säilitada dokumente kolm aastat.
 • Omada teadmisi parimatest tavadest ning meetmetest ja muudest tegevustest, mis on vajalikud reguleeritud taimekahjustajate esinemise ja leviku ärahoidmiseks ning taimetervisealase kontrolli teostamiseks.
 • Pidada kasutatava maavalduse kohta põlluraamatut, hoonete kasutamise puhul nende kasutuska kas paberkandjal või digitaalsel kujul.
 • Teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit Euroopa Liidu liikmesriikidest toodavast taimsest paljundusmaterjalist.
 • Koostada ja rakendada töötajate koolituskava, mis tagab et taimede kontrollimisega seotud töötajad on teadlikud reguleeritud taimekahjustajatest ja nad omavad kontrollide läbiviimiseks, proovide võtmiseks ja pakendmiseks vajalikke oskusi.
 • Koostada ja rakendada hädaolukorra lahendamise kava, mida järgitakse reguleeritud taimekahjustaja esinemise või esinemise kahtluse puhul.
 • Koostada ja rakendada ettevõtte enesekontrollisüsteemi.

Kaugmüük

Taimede kaugmüük on taimede müük veebipoes, sotsiaalmeedias, ostu-müügi portaalis, kataloogi, ajalehe või ajakirja vahendusel või muudel juhtudel, kus ostutehingu sõlmimisel osapooled ei viibi ühel ajal samas kohas. Kaugmüügi teel turustatavad taimed tuleb alati varustada taimepassiga ja taimede müüja peab omama taimepassi väljastamise tegevusluba.

Peamised õigusaktid

Viimati uuendatud 14.01.2021