Taimede kahjustajad ja kaitse

Teadmiseks koduaiapidajale, mida pidada silmas taimede ostmisel ja mida teha siis, kui koduaias esineb taimedel kahjustusi.

Igaüks saab anda oma panuse, et taimehaiguste ja -kahjurite levikut piirata ja ära hoida. Koduaeda istikuid ostes jälgige alati, et taimed oleksid terved. 

  • Eesti on tunnistatud viljapuu-bakterpõletiku suhtes kaitstavaks piirkonnaks, mis tähendab, et seda taimehaigust siin püsivalt ei esine. Eestisse tohib tuua viljapuu-bakterpõletiku peremeestaimi vaid sellistest riikidest ja piirkondadest, kus seda kahjustajat samuti ei esine. 

Oluline on veenduda, et õunapuu, pirnipuu, pihlaka, viirpuu, tuhkpuu jt viljapuu-bakterpõletiku peremeestaimede istikute ostmisel oleks istikul alati küljes taimepass, millel on märge „ERWIAM“ või „Erwinia amylovora“, mis annab kinnituse, et istikud on viljapuu-bakterpõletiku suhtes kontrollitud.

  • Euroopa Liidu riikidest (sh Eestist) interneti teel taimede tellimisel peab kõikidel taimedel alati kaasas olema taimepass.  

Taimepass tõendab, et taimed on kasvatanud registreeritud tootja, kes kuulub riikliku taimetervisealase järelevalve alla ning taimed on vabad karantiinsetest ja reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest.

Foto: Kaitstava piirkonna taimepass

​Taimekahjustajad

Kui märkate koduaias taimedel kahjustusi ning soovite teada, kas põhjuseks võib olla mõni taimehaigus või kahjur, võtke ühendust Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) taimetervise ja mikrobioloogia laboriga, kust saate juhised proovide võtmiseks ja laborisse saatmiseks ning hinnakirja alusel tehakse teie proovist laboratoorne analüüs.

Kui kahtlustate karantiinse taimekahjustaja esinemist, palume võtta ühendust Põllumajandus- ja Toiduameti taimetervise ja paljundusmaterjali osakonnaga aadressil taimetervis@pta.agri.ee

Viimati uuendatud 14.01.2021