Püügiload ja -võimalused

Eestile eraldatud püügivõimalused jaotatakse ettevõtjate vahel vastavalt nende ajaloolisele püügiõigusele.

Ettevõtja ajaloolise püügiõiguse osak on tema eelneva kolme aasta püügivõimaluse suhe teiste ettevõtjate kolme aasta püügivõimalustesse. Ettevõtja jooksva aasta püügivõimaluste arvutamisel korrutatakse mingile maakonnale või veealale kehtestatud kogu püügivõimalus iga ettevõtja osakuga. Täpsemalt on püügivõimaluste jaotamine lahti seletatud määruses "Kutselise kalapüügi loa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügiloa andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord, kalapüügivõimaluste arvutamise metoodika ja kalapüügiloa taotluse ning kalapüügiloa vormid". 

Kalalaeva loa alusel toimuvaks püügiks kehtestatakse ettevõtjate püügivõimalused reeglina igale ettevõtjale eraldi püüda lubatud kalakogustena, harvem ka püügialal viibida lubatud päevade ehk püügipäevade arvuna.

Kaluri loa alusel toimuval püügil kehtestatakse püügivõimalused püügivahendite arvuna. Lisaks on mõnele kalaliigile kehtestatud lubatud saagi kogus, mille täitumisel püük peatatakse. Lubatud saagid võivad olla kehtestatud kas kogu Eesti, eraldi iga veeala või ka maakonna piires, ent erinevalt kalalaeva loa alusel toimuvast püügist ei jaotata lubatud saaki kindlate ettevõtjate vahel.

Püügiloa taotlusi järgmiseks aastaks saab esitada 1. septembrist 1. detsembrini Põllumajandus- ja Toiduameti kalapüügi- ja turukorralduse osakonna piirkondlikes esindustes.

Täidetud taotlused võib saata ka posti teel või digitaalselt allkirjastatuna meilitsi vastava piirkondliku esinduse aadressil või esitada taotlus otse kutselise kalapüügi registri kaudu. Viimast võimalust saavad kasutada need, kellele on väljastatud kutselise kalapüügiregistri kasutamise õigus. 

Püügilubade andmine

Kutselise kalapüügi lube annab, püügiandmeid kogub ja kalalaevaregistri taotlusi menetleb Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) kalapüügi- ja turukorralduse osakond.

Kutseline kalapüügiluba võib olla kas kalalaeva või kaluri püügiluba.

Kalalaeva kalapüügiload

Kalalaeva kalapüügiluba antakse äriregistris registreeritud ettevõtjale tema valduses olevale kalalaevale, millel on Eesti merelaeva või väikelaeva registreerimistunnistus ja kalalaevatunnistus.

Kalalaeva kalapüügiluba annab õiguse kalapüügiks Läänemerel kuni Eesti majandusvööndi välispiirini, väljaspool Eesti jurisdiktsiooni oleval veealal, kui kalapüügiõiguse tagab seal riik.

Samuti antakse kalalaeva kalapüügiluba laevadele, millised püüavad kala Atlandi ookeanil väljaspool Läänemerd.

Kaluri kalapüügiload

Kaluri kalapüügiluba annab õiguse kalapüügiks Läänemerel kuni 20 meetri samasügavusjooneni, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Narva jõel ja Narva veehoidlal või teistel siseveekogudel. Erandina annab kaluri kalapüügiluba õiguse püüda kala nakkevõrgu ja põhjanoodaga Eesti territoriaal- ja sisemeres, sõltumata mere sügavusest.

Kalapüügiluba püsiasustusega väikesaare püügivõimaluse kasutamiseks antakse ainult sama väikesaare püsielanikust füüsilisest isikust ettevõtjale või äriühingule, kelle kõik osanikud, aktsionärid või liikmed on sama väikesaare püsielanikud.

Kaluri kalapüügiloale kantakse füüsilisest isikust kalurid, kes võivad selle loa alusel kala püüda. Kaluri kalapüügiloale kantud kaluri kutsekvalifikatsioon peab olema vähemalt "Rannakalur, tase 4". Kutse andja on Eesti Kalurite Liit.

Püügivõimaluste jaotus

Kalalaeva püügiloa alusel

Kaluri püügiloa alusel

Maakond Piirkond Kuupäev
2021-03-15
2021-03-15
Harjumaa 2020-12-04
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-04
Hiiumaa 2020-12-07
Ida-Virumaa 20120-12-04
20209-12-04
2020-12-04
2020-12-07
Jõgevamaa 2020-12-04
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-07
2020-12-04
2020-12-09
Lääne-Virumaa 2020-12-04
2020-12-04
Läänemaa 2020-12-04
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-04
Põlvamaa 2020-12-07
Pärnumaa 2020-12-07
2020-12-07
2020-12-07
2020-12-07
2020-12-07
Saaremaa 2020-12-07
2020-12-07
2020-12-07
2020-12-07
2020-12-07
Tartumaa 2020-12-04
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-07
2020-12-07
Viljandimaa 2020-12-07
Võrumaa 2020-12-07

Kalalaeva püügiloa alusel

Kaluri püügiloa alusel

Maakond Piirkond Kuupäev
2020-03-05
2020-03-10
Harjumaa 2019-12-02
2019-12-10
2019-12-02
2019-12-02
2019-12-02
2019-12-02
Hiiumaa 2019-12-09
Ida-Virumaa 2019-12-03
2019-12-02
2019-12-04
2019-12-04
Jõgevamaa 2019-12-04
2019-12-04
2019-12-04
2019-12-04
2019-12-04
2019-12-04
Lääne-Virumaa 2019-12-03
2019-12-03
Läänemaa 2019-12-02
2019-12-02
2019-12-02
2019-12-02
2019-12-02
Põlvamaa 2019-12-04
Pärnumaa 2019-12-04
2019-12-04
2019-12-04
2019-12-04
2019-12-04
Saaremaa 2019-12-04
2019-12-04
2019-12-04
2019-12-04
2019-12-04
Tartumaa 2019-12-04
2019-12-04
2019-12-04
2019-12-04
2019-12-04
2019-12-04
Viljandimaa 2019-12-04
Võrumaa 2019-12-04

Kalalaeva püügiloa alusel

Piirkond Pealkiri/Kirjeldus Kuupäev
Kirde-Atlant Meriahven, sinine molva, süvalest, harilik makrell, railised (PDF) (375.99 KB, PDF) 2019-03-05
Süvaliigid (kalju-tömppeakala, süsisaba, süvahaid) (PDF) (440.38 KB, PDF) 2019-01-09
Teravmägede piirkond – krevetipüügipäevad (PDF) (376.06 KB, PDF) 2018-12-18
Loode-Atlant Meriahven, süvalest, rai, pikklest, lühiuim-kalmaar (PDF) (288.25 KB, PDF) 2019-03-05
Tursk (piirkond 3M) (PDF) (385.37 KB, PDF) 2019-03-05
Läänemeri Kilu, räim, tursk (PDF) (890.27 KB, PDF) 2019-03-05
Laevad, kes võivad püüda Liivi lahes (XLSX) (12.16 KB, XLSX) 2018-12-20
Laevad, kes võivad püüda Läänemerel kilu ja räime (XLSX) (11.99 KB, XLSX) 2018-12-20
Laevad, kes võivad püüda Läänemerel turska (XLSX) (12.53 KB, XLSX) 2018-12-20

 

Kaluri püügiloa alusel

Maakond Piirkond Kuupäev
Peipsi järv (kastmõrd) (PDF) (288.58 KB, PDF) 2019-03-15
Peipsi järv (tindimõrd) (PDF) (219.64 KB, PDF) 2019-03-15
Harjumaa Kahala järv (PDF) (281.74 KB, PDF) 2018-12-03
Läänemeri (PDF) (604.23 KB, PDF) 2018-12-03
Männiku karjäär (PDF) (282.28 KB, PDF) 2018-12-03
Rummu järv (PDF) (282.73 KB, PDF) 2018-12-03
Siseveed (PDF) (287.37 KB, PDF) 2018-12-03
Soodla veehoidla (PDF) (215.66 KB, PDF) 2018-12-03
Hiiumaa Läänemeri (PDF) (282.99 KB, PDF) 2018-12-10
Ida-Virumaa Läänemeri (PDF) (689.57 KB, PDF) 2018-12-03
Narva jõe alamjooks (PDF) (989.82 KB, PDF) 2018-12-06
Narva jõe ülemjooks ja Narva veehoidla (PDF) (347.84 KB, PDF) 2018-12-13
Peipsi järv (PDF) (290.89 KB, PDF) 2018-12-13
Jõgevamaa Elistvere järv (PDF) (269.59 KB, PDF) 2018-12-13
Kaiavere järv (PDF) (271.24 KB, PDF) 2018-12-13
Kuremaa järv (PDF) (269.95 KB, PDF) 2018-12-13
Peipsi järv (PDF) (406.53 KB, PDF) 2018-12-13
Pikkjärv (PDF) (268.05 KB, PDF) 2018-12-13
Saadjärv (PDF) (468.48 KB, PDF) 2018-12-13
Lääne-Virumaa Läänemeri (PDF) (657.38 KB, PDF) 2018-12-04
Siseveed (PDF) (570.4 KB, PDF) 2018-12-03
Läänemaa Läänemeri (679.81 KB, PDF) (449.58 KB, PDF) 2018-12-03
Läänemeri (Vormsi saare püsielanikud) (PDF) (449.58 KB, PDF) 2018-12-03
Nõva jõgi (PDF) (272.54 KB, PDF) 2018-12-04
Riguldi jõgi (PDF) (278.05 KB, PDF) 2018-12-03
Sutlepa meri (PDF) (449.51 KB, PDF) 2018-12-03
Põlvamaa Peipsi, Pihkva ja Lämmijärv (PDF) (305.72 KB, PDF) 2018-12-13
Pärnumaa Ermistu järv (PDF) (452.77 KB, PDF) 2018-1207
Läänemeri (PDF) (540.76 KB, PDF) 2018-12-07
Läänemeri (Kihnu saare püsielanikud) (PDF) (469.75 KB, PDF) 2018-12-07
Läänemeri (Manija saare püsielanikud) (PDF) (455.67 KB, PDF) 2018-12-07
Siseveed (PDF) (463.91 KB, PDF) 2018-12-07
Saaremaa Läänemeri (PDF) (885.58 KB, PDF) 2018-12-03
Läänemeri (Ruhnu saare püsielanikud) (PDF) (274.31 KB, PDF) 2018-12-03
Mullutu laht (PDF) (629.49 KB, PDF) 2018-12-03
Nasva jõgi (PDF) (632.11 KB, PDF) 2018-12-03
Siseveed (PDF) (630.39 KB, PDF) 2018-12-03
Tartumaa Ahja jõgi (PDF) (271.04 KB, PDF) 2018-12-13
Kalli jõgi (PDF) (269.17 KB, PDF) 2018-12-13
Keeri järv (PDF) (269.37 KB, PDF) 2018-12-13
Koosa jõgi (PDF) (268.56 KB, PDF) 2018-12-13
Peipsi ja Lämmijärv (PDF) (241.87 KB, PDF) 2018-12-13
Suur Emajõgi (PDF) (290.21 KB, PDF) 2018-12-13
Viljandimaa Võrtsjärv (PDF) (75.9 KB, PDF) 2018-12-06
Võrumaa Vagula järv (PDF) (106.69 KB, PDF) 2018-12-06

Viimati uuendatud 29.06.2021