Lemmikloomade ost, müük, vedu

Uue lemmiklooma ostmisel tuleb tulevasel loomaomanikul teha piisavalt eeltööd ja looma otsingul kasutada usaldusväärseid kanaleid, uurida taustainfot müüja kohta ja kindlasti tutvuda loomapidamise nõuetega. Tihtipeale lemmikloomi ostetakse välismaalt, seega loomaomanik peab enne looma ostmist tutvuma Eestisse toomise nõuetega, selleks et uue pereliikme ost sujuks takistusteta nii uuele loomaomanikule, kui ka lemmikloomale.

Kuna lemmikloom on pereliige, kes vajab hoolt ja tähelepanu, siis tuletame meelde mida tuleks kindlasti järgida koera soetamisel.

Mida tuleb lemmiklooma soetamisel eelmiselt omanikult kindlasti uurida?

Kindlasti tasub uurida, kas lemmikloom on enne müüki loomaarsti poolt üle vaadatud. Heaks indikaatoriks on looma väljanägemine. Juhul, kui ta on loid ja räsitud, on tegemist ohumärgiga. Looma heaolu tagamisel on oluliseks nüansiks tema kasvatamiseks loodud keskkond. Inimene võib paluda enne lemmiku ostmist sellega tutvuda.

Millised dokumendid on müüja kohustatud uuele omanikule esitama ja kaasa andma?

Lemmikloom tuleb uuele omanikule anda koos veterinaararsti poolt väljastatud dokumentide ja tõutunnistusega, juhul kui need on olemas. Lisaks soovitame alati sõlmida kahepoolne kirjalik ostu-müügi leping.

Kes peaks rahastama enne lemmiklooma ostu sooritamist teostatavad terviseuuringud?

Enne ostu sooritamist lasub vastutus looma eest müüjal. Juhul, kui potentsiaalne ostja soovib läbi viia täiendavaid terviseuuringuid, on nende rahastamine osapoolte kokkuleppe küsimus.

Leidsin lemmiklooma, kes mulle väga meeldib, kuid tema hind tundub turu keskmisega võrreldes äärmiselt odav. Kas mul on põhjust muretsemiseks?

Kutsika odav hind ei pruugi anda põhjust muretsemiseks. Näiteks võib tavalisest odavamat hinda seletada sellega, et pesakonnast on järgi jäänud viimane kutsikas, kellele soovitakse võimalikult ruttu kodu leida. Ometi tuleb odavama hinna puhul olla tähelepanelik ja uurida põhjalikult müüja tausta.

Kuidas tunda ära ohumärke, et müüja varjab lemmikloomaga seotud infot?

Ohumärgiks on näiteks see, kui müügikuulutuses soovitakse transpordi- või kindlustuskulud saada ettemaksuna, mis võib viidata võimalikule petuskeemile. Kahtlusi peaks tekitama seegi, kui müüja põikleb küsimustest kõrvale ega esita vajalikke dokumente. Samuti olukord, kus potentsiaalse ostjaga soovitakse tehing sooritada neutraalsel pinnal, looma kasvukeskkonda nägemata. Lisaks on oluline, et enne lemmiklooma ostmist kontrollitaks müüja usaldusväärsust.

Millised erinõuded kohandatakse välismaalt ostetavatele lemmikloomadele?

Esmalt tuleb kindlasti veenduda, et loom vastaks Eestis kehtestatud nõuetele. Euroopa Liidu teisest liikmesriigist ostetud koera, kassi või valgetuhkru puhul on oluline, et nad oleksid märgistatud mikrokiibiga ja vaktsineeritud marutaudi vastu enne päritoluriigist lahkumist. Lisaks peab loomaga kaasas olema EL lemmikloomapass. Väljastpoolt Euroopa Liitu ostetud loomadel peab seevastu olema lähteriigi pädeva asutuse poolt väljastatud veterinaarsertifikaat. Mõnedest kolmandatest riikidest, kus marutaudialane olukord ei ole rahuldav saabuvatel koertel, kassidel, valgetuhkrutel peab olema määratud vereproovist marutaudi antikehade tiiter.

Eesti ei ole kehtestanud erireegleid muude loomade kui koerte, kasside või valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks. Muud lemmikloomad on: selgrootud (v.a mesilased, kimalased ja koorikloomad näiteks vähid ja krevetid), troopilised dekoratiivkalad, kahepaiksed (näiteks konnad ja vesilikud), roomajad (näiteks maod, sisalikud, kilpkonnad, varaanid, kameeleonid), närilised ja koduküülikud, mõned linnuliigid.

Üldine nõue on, et loomad peavad olema kliiniliselt terved ning nende heaolunõuded peavad olema liikumise ajal tagatud.

Siiski nõuavad mõned riigid nimetatud loomade liikumisel eriluba või esitavad muid nõudeid. Sihtkohariikide nõuded lemmikloomadele on reeglina leitavad vastava riigi tolliasutuse kodulehelt reisijate informeerimisele suunatud alajaotusest.

Mis vahe on mittekaubanduslikul ja kaubanduslikul liikumisel?

Mittekaubandusliku liikumise tingimused:

1. Reisijaga kaasas olevate loomade (kasside, koerte ja valgetuhkrute) maksimaalne arv on 5.

Reisijaga kaasasolevate koerte, kasside ning valgetuhkrute maksimaalne arv võib olla suurem kui 5 järgmiste tingimuste täitmisel:

  • lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise eesmärk on osalemine võistlustel, näitustel või spordiüritustel või treenimine selliste ürituste jaoks;
  • omanik või volitatud isik esitab kirjaliku tõendi, mis tõendab, et loomad on registreeritud eelpoolnimetatud üritustel osalemiseks;
  • loomad on vanemad kui 6 kuud.

2. Loomad reisivad koos omaniku või volitatud isikuga. Erandina eeltoodust lemmiklooma mittekaubanduslik liikumine võib toimuda ka kuni 5 päeva ennem või pärast omaniku füüsilist liikumist juhul, kui looma liikumine on tingitud omaniku liikumisest või seotud sellega. Sellisel juhul peab omanik või volitatud isik esitama kirjalikud tõendid, mis tõendavad omaniku liikumist (näiteks lennuki- või laevapiletid).

3. Liikumise eesmärk ei ole loomade müümine ega muud moodi omandiõiguse üleandmine (näiteks omaniku vahetamine).

Juhul kui:

  • reisitakse koos loomadega, keda peetakse küll lemmikloomana, kuid kes ei kuulu eespool nimetatud liikidesse (näiteks kanad, kalkunid, pärlkanad, pardid, haned, vutid, tuvid, faasanid, põldpüüd, jaanalinnud, minisead, vähid ja teised loomad),
  • loomi on rohkem kui 5,
  • loomade liikumise eesmärk on kaubanduslik,
  • loomadel ei ole kaasas omanikku või omaniku poolt volitatud isikut,

kehtivad loomade kaubanduslikku liikumist reguleerivad nõuded ja sellised loomad alluvad veterinaarkontrollile.

Rohkem infot lemmikloomade mittekaubanduslikust liikumisest ehk reisimisest.

Rohkem infot lemmikloomadega kaubanduslikust liikumisest.

Soovin kasutada loomakulleri teenust, kuidas veenduda tema usaldusväärsuses?

Enne lepingu sõlmimist loomavedajaga, alati veendu et tegu ei ole petturiga. Lemmikloomade transportimisega võib Euroopa Liidus tegeleda ainult veoloaga vedaja, kelle transpordivahend on lemmikloomade vedamiseks sertifitseeritud. Seega küsi alati veoloa dokumendi koopiat, kus on näha registreerimisnumbrit ja kehtivusaega, ning transpordivahendi vastavussertifikaati. Elusloomade vedamisega tegelevad ettevõtted peavad olema loetletud vastava liikmesriigi pädeva asutuse kodulehel.

Rohkem infot elusloomade vedamise kohta.

Eestis välastatud veoload elusloomade vedamiseks.

Viimati uuendatud 05.04.2021