Kutseline kalapüük

Eestis korraldavad kalandust Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium, Põllumajandus- ja Toiduamet ning Keskkonnaamet.

Maaeluministeerium tegeleb turukorraldussüsteemi arendamise, struktuuritoetuste ja riigiabi andmise, vesiviljelussektori korraldamise ja kutselise kalapüügi korraldamisega seotud poliitika kujundamisega. 

Keskkonnaministeerium tegeleb kalavarude kaitse ja kasutamise poliitika ettevalmistamisega ja elluviimisega ning annab lube teaduslikeks uuringuteks ning eriotstarbeliseks kalapüügiks.

Keskkonnaamet teeb järelevalvet kalapüügi üle, annab harrastuspüügi kalastuskaarte ja kogub harrastuspüügi andmeid.

Põllumajandus- ja Toiduamet tegeleb kutselise kalapüügi korraldusega, sh kutselise kalapüügi lubade väljastamise, kalalaevade riikliku registri haldamise ja kalapüügiga seonduvate andmete arvestusega.

Kutselisel kalapüügil püütakse kaluri või kalalaeva püügiloa alusel, kasutades kutselise püügi vahendeid, milleks on õngejadad, nakkepüünised, lõkspüünised, kurnpüünised ja traalpüünised. Alaga saab tegeleda ainult äriregistris registreeritud ettevõtja ehk juriidiline isik, kellele on antud kalapüügiluba. 

Kutselisel kalapüügil tuleb kinni pidada püügipiirangutest, järgida kalapüügieeskirjas kehtestatud piiranguid püügivahenditele ja -viisidele ning pidada kinni püügikeeluaegadest.

Eesti kalalaevad ja kalurid püüavad kala Läänemeres, sisevetel ja ka Atlandi ookeanil.

Läänemerest püütavatest liikidest olulisemad on kilu, räim ja tursk, rannapüügil räim, ahven, lest ja koha; sisevetel koha, latikas, ahven ja rääbis. Kalapüügilaevad Atlandi ookeanist püüavad mitmeid erinevaid liike, näiteks krevette, meriahvenat, turska ja süvalesta.

Kalanduse Teabekeskus tegeleb kalandussektoris teadmiste, oskuste ja kogemuste levitamise ning vahendamise eest kalandusest huvitatud osapoolte vahel.

Kutselise kalapüügi register (KIR)

Kutselise kalapüügi register (KIR) on andmekogu, mille koosseisu kuuluvad alamregistritena kutselise kalapüügi arvestuse register ja kalalaevade  register.

Kalalaevaregister (KLR)

Kalalaevade register (KLR) on Põllumajandus- ja Toiduameti hallatav register, kuhu on koondatud andmed kutselisel kalapüügil kasutatavate laevade kohta. Kalalaevade registri andmed on avalikud, välja arvatud laevaga seotud isikuid puudutav info.

Loe edasi

Elektroonilise raporteerimise süsteem (ERS)

Kalalaeva püügiandmete elektrooniliseks esitamiseks on loodud elektroonilise raporteerimise süsteemi (ERS) kliendirakendus.

Loe edasi

Püügiandmete esitamise rakendus kaluritele (PERK)

PERK ehk püügiandmete esitamise rakendus kaluritele pakub kutselistele ranna- ja sisevete kaluritele mugavat võimalust esitada kohustuslikke kalapüügiandmeid elektrooniliselt.

Loe edasi

Kutselise kalapüügi kontaktid

Püügipäeviku lehtede, esmakokkuostukviitungite ja üleandmisdeklaratsioonide raamatud saate kätte ning peate täidetult edastama või tooma piirkondlike üksuste aadressidele. Samuti tuleb täidetud transpordidokumendid esitada  või tuua piirkondlike keskuste aadressidele.

Kalapüügilubade taotlusi järgmiseks aastaks võtavad piirkondlikud keskused vastu igal aastal 1. septembrist kuni 1. detsembrini. Taotlus tuleb kutselisel kalapüüdjal saata või tuua Põllumajandus- ja Toiduameti piirkondlikku keskusesse.

Seoses viiruse levikuga rakendab Põllumajandus- ja Toiduamet mõningaid muudatusi töökorralduses. Selleks, et kaitsta nii oma töötajaid kui ka kliente, toimub suhtlus eelistatult telefoni, e-posti ja kirja teel. Juhul kui soovitakse siiski ametnikuga kohtuda, palume eelnevalt aeg kokku leppida.

  • Keskasutus

Kutselise kalapüügi üldised küsimused ja aruandlus.

Aadress: Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, Harjumaa

Gunnar Lambing    Telefon: 605 1749     Mobiiltelefon:  514 5627
 

Harjumaa

Soome lahe kutseline püük (Harjumaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa) ning kogu traalpüük, kaasa arvatud kaugpüük.

Aadress: Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, Harjumaa

Katri Spirka        Telefon:  679 6920       Mobiiltelefon:   5309 3116
Irina Belova       Telefon:  670 3325       Mobiiltelefon:   5306 8926
Marilin koppel    Telefon:  679 6928       Mobiiltelefon:   5343 8226

Faks: 679 6925

Jõgeva

Kalalaevade register ja aruandlus.

Aadress: Ravila 10, 48306 Jõgevamaa

Kaidi Kaljula  Mobiiltelefon:  5302 2272

Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve,  Ida-Virumaa lõunapoolse osa, Narva jõe, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa kutseline kalapüük ning kalalaevade register.

Aadress: Ravila 10, 48306 Jõgevamaa

Peeter Tõnismäe  Mobiiltelefon:  511 3059

Andres Oper  Mobiiltelefon:  506 6997

Faks: 776 3105

Pärnu

Pärnumaa kutseline kalapüük

Aadress: P. Kerese 4, 80014 Pärnu

Ilona Miller           Telefon: 443 1042     Mobiiltelefon:  5357 6760
Margus Ljubimov   Telefon: 443 1076     Mobiiltelefon:  508 4312

Faks: 443 1235

Saaremaa

Saaremaa ja Läänemaa kutseline kalapüük

Aadress: Kohtu 10, 93812 Kuressaare, Saaremaa

Janika Sarantšuk   Telefon: 453 6864     Mobiiltelefon:  518 9526     
Kaie Nuut             Telefon: 453 6864     Mobiiltelefon:  5911 1271       

Hiiumaa

Hiiumaa kutseline kalapüük

Aadress: Leigri väljak 5, 92412 Kärdla, Hiiumaa

Tamara Kõllamets Telefon: 462 2032     Mobiiltelefon:   5689 3996

Viljandi

Viljandimaa (Võrtsjärv), Valgamaa ja Võrumaa kutseline kalapüük

Aadress: Vabaduse plats 4, 71020 Viljandi, Viljandimaa

Andres Oper  Telefon: 433 6276     Mobiiltelefon:  506 6997

Faks: 433 3086

Harjumaa – Tallinn

Aadress: Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, Harjumaa
Faks: 679 6925

Peaspetsialistid:

Irina Belova, irina.belova@pta.agri.ee, tel 670 3325 / 5306 8926
Katri Spirka, katri.spirka@pta.agri.ee, tel 679 6920 / 5309 3116
Marilin Koppel, marilin.koppel@pta.agri.ee, tel 679 6928 /5343 8116

Vastuvõtt toimub eelneval kokkuleppel.

Läänemaa – Haapsalu

Aadress: Jaani 10, 90502 Haapsalu, Läänemaa

Peaspetsialistid:

Kaie Nuut, kaie.nuut@pta.agri.ee, tel 453 6864 / 5911 1271
Janika Sarantšuk,  janika.sarantsuk@pta.agri.ee, tel 453 6864 / 518 9526

Vastuvõtt toimub eelneval kokkuleppel.

Saaremaa – Kuressaare

Aadress: Kohtu 10, 93812 Kuressaare, Saaremaa

Peaspetsialistid:

Kaie Nuut, kaie.nuut@pta.agri.ee, tel 453 6864 / 5911 1271
Janika Sarantšuk,  janika.sarantsuk@pta.agri.ee, tel 453 6864 / 518 9526

Vastuvõtt toimub eelneval kokkuleppel. 

Hiiumaa – Kärdla

Aadress: Leigri väljak 5, 92412 Kärdla, Hiiumaa

Peaspetsialist:

Tamara Kõllamets, tamara.kollamets@pta.agri.ee, tel 462 2032 / 5689 3996

Vastuvõtt toimub eelneval kokkuleppel.

Ida-Virumaa

Vajalike toimingute tegemiseks palume kokku leppida juhtivspetsalisti Gunnar Lambinguga,  gunnar.lambing@pta.agri.ee, tel 514 5627 või Tallinna esinduse töötajatega tel 670 332 / 679 6920 / 5306 8926 / 5309 3116 (Irina Belova, irina.belova@pta.agri.ee; Katri Spirka, katri.spirka@pta.agri.ee)

Jõgevamaa – Jõgeva

Aadress: Ravila 10, 48306 Jõgeva, Jõgevamaa

Peaspetsialistid:

Kaidi Kaljula, kaidi.kaljula@pta.agri.ee, tel 776 2583 / 5302 2272

Peeter Tõnismäe, peeter.tonismae@pta.agri.ee, tel 776 2608 / 511 3059

Andres Oper, andres.oper@pta.agri.ee, 506 6997

Vastuvõtt: kokkuleppel (soovitatav ette helistada)

Lääne-Virumaa

Vajalike toimingute tegemiseks palume kokku leppida juhtivspetsialisti  Gunnar Lambinguga, gunnar.lambing@pta.agri.ee, tel 514 5627 või Tallinna esinduse töötajatega tel 670 332 / 679 6920 / 5306 8926 / 5309 3116 (Irina Belova, irina.belova@pta.agri.ee; Katri Spirka, katri.spirka@pta.agri.ee)

Pärnumaa – Pärnu

Aadress: Paul Kerese 4, 80014 Pärnu, Pärnumaa

Peaspetsialistid:

Margus Ljubimov, margus.ljubimov@pta.agri.ee, tel 443 1076 / 508 4312
Ilona Miller, ilona.miller@pta.agri.ee, tel 443 1042 / 5357 6760

Vastuvõtt toimub eelneval kokkuleppel. 

Viljandimaa – Viljandi

Aadress: Vabaduse plats 4, 71020 Viljandi, Viljandimaa
Faks: 433 3086

Peaspetsialist:

Andres Oper, andres.oper@pta.agri.ee, tel 433 6276 / 506 6997
Vastuvõtt: kokkuleppel

Võrumaa – Võru

Aadress: Katariina 7, 65608 Võru, Võrumaa
Faks: 433 3086

Peaspetsialist:

Andres Oper, andres.oper@pta.agri.ee, tel 433 6276 / 506 6997
Vastuvõtt: iga kuu 5. kuupäev (v.a nädalavahetused) kell 10.00–12.00 (eelneval kokkuleppel)

Kaugpüük ja kalalaevaregister

Kaugpüük
Harjumaa – Tallinn
Aadress: Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, Harjumaa
Peaspetsialist: Marilin Koppel, marilin.koppel@pta.agri.ee, tel 679 6928 / 5343 8116

Kalalaevaregister
Taotlusi võtavad vastu kõik piirkondlikud esindused.

Kalalaevaregistri arvestus, aruandlus ja korrastamine
Jõgevamaa – Jõgeva
Aadress: Ravila 10, 48306 Jõgeva, Jõgevamaa
Nõunik: Kaidi Kaljula, kaidi.kaljula@pta.agri.ee, tel 776 2583 / 5302 2272

Kalalaevatunnistuste väljastamine
Harjumaa – Tallinn
Aadress: Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, Harjumaa
Kontakt: juhtivspetsialist Gunnar Lambing, gunnar.lambing@pta.agri.ee, tel 514 5627

Siseriiklikud

Kalapüügiseadus

Kalapüügieeskiri

Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord

Keskkonnatasude seadus

Kutselise kalapüügi registri põhimäärus

Kutselise kalapüügi loa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügiloa andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord, kalapüügivõimaluste arvutamise metoodika ja kalapüügiloa taotluse ning kalapüügiloa vormid

Kutselise kalapüügi püügivõimaluse enampakkumise toimumise kord

Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad 2020. aastaks

Kalalaevatunnistuse andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja kalalaevatunnistuse vorm

Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Kalalaevastiku segmendid ja nende tunnused, kalalaevastiku segmenti kantavale kalalaevale esitatavad nõuded ning kalalaevastiku segmenti lisamise võimalus

Kalalaevade ohutusnõuded, sõidupiirkonnad ning vastavuse tunnistuse, vabastuse tunnistuse ja varustuse nimekirja vormid

Kalalaevade pardanumbri moodustamise ja laevale kandmise juhendi kinnitamine

Vaba püügivõimsuse arvel kalalaeva segmenti 4S2 kandmise tingimused ja kord

Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu

Meresõiduohutuse seadus

Volitatud asutuste määramine kalapüügiga seotud tõsiste rikkumiste punktisüsteemi rakendamiseks

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2020. aastal

ELi määrused

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1224/2009 20. november 2009 millega luuakse liidu kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 404/2011, 8. aprill 2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1627/94, 27. juuni 1994, millega nähakse ette kalapüügilube käsitlevad üldsätted

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/218, 6. veebruar 2017, liidu kalalaevastikuregistri kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1380/2013, 11. detsember 2013, ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2008, 29. september 2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 1447/1999

Nõukogu määrus (EÜ) nr 847/96, 6. mai 1996, millega kehtestatakse lubatud kogupüükide (TAC) ja kvootide haldamise täiendavad tingimused ühest aastast teise ülekandmisel

Nõukogu määrus (EÜ) nr 811/2004, 21. aprill 2004, millega kehtestatakse meetmed põhjapoolse merluusi varude taastamiseks

Nõukogu määrus (EÜ) nr 768/2005, 26. aprill 2005, millega moodustatakse Euroopa Kalanduskontrolli Amet ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2115/2005, 20. detsember 2005, millega kehtestatakse süvalesta varude taastamise kava Loode-Atlandi Kalastusorganisatsiooni raames

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2166/2005, 20. detsember 2005, millega kehtestatakse meetmed Kantaabria mere ja Pürenee poolsaare läänerannikuvete uusmeremaa merluusi ja norra salehomaari varude taastamiseks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 850/98 kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu

Nõukogu määrus (EÜ) nr 388/2006, 23. veebruar 2006, millega kehtestatakse Biskaia lahe merikeelevaru säästva kasutamise mitmeaastane kava

Nõukogu määrus (EÜ) nr 509/2007, 7. mai 2007, millega kehtestatakse La Manche’i lääneosa merikeelevarude säästva kasutamise mitmeaastane kava

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1386/2007, 22. oktoober 2007, milles sätestatakse Loode-Atlandi Kalastusorganisatsiooni reguleeritavas piirkonnas kohaldatavad kaitse- ja rakendusmeetmed

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1300/2008, 18. detsember 2008, millega kehtestatakse Šotimaa lääneranniku vete heeringavarude ja nende püügi mitmeaastane

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/973, 4. juuli 2018, millega kehtestatakse Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava, täpsustatakse Põhjamerel kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 676/2007 ja (EÜ) nr 1342/2008

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1954/2003, 4. november 2003, mis käsitleb teatavate ühenduse kalastuspiirkondade ja kalavarudega seotud püügikoormuse korraldamist ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2847/93 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 685/95 ja (EÜ) nr 2027/95

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1236/2010, 15. detsember 2010, millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2791/1999

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1379/2013, 11. detsember 2013 , kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1130, 14. juuni 2017, kalalaevade omaduste määratlemise kohta

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1756, 26. september 2017, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1013/2010, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2371/2002 III peatükis määratletud liidu laevastikupoliitika rakenduseeskirjad

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/1139, 6. juuli 2016, millega kehtestatakse Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava, muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2187/2005 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1098/2007

Nõukogu määrus (EÜ) nr 734/2008, 15. juuli 2008, milles käsitletakse ohualdiste avamere ökosüsteemide kaitset põhjapüügivahendite kahjuliku mõju eest

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/2036, 18. oktoober 2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/86, millega kehtestatakse tagasiheitekava seoses teatavate põhjalähedaste liikide püügiga Vahemeres

Nõukogu määrus (EL) 2018/2025, 17. detsember 2018, millega kehtestatakse 2019. ja 2020. aastaks liidu kalalaevadele püügivõimalused teatavate süvamere kalavarude osas

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/2033, 18. oktoober 2018, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul edelapiirkonna vetes aastatel 2019–2021

Nõukogu määrus (EL) 2018/1977, 11. detsember 2018, millega avatakse teatavate kalandustoodete autonoomsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine aastatel 2019–2020

Komisjoni määrus (EÜ) nr 665/2008, 14. juuli 2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 199/2008 (kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva ühenduse raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1004, 17. mai 2017, kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva liidu raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 199/2008

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1639/2001, 25. juuli 2001, millega kehtestatakse ühenduse kalandussektori andmekogumise miinimum- ja laiendatud programm ning sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1543/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1921/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb statistiliste andmete esitamist kalandustoodete lossimise kohta liikmesriikides ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1382/91

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/644, 18. aprill 2018, postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 218/2009, 11. märts 2009, Atlandi ookeani kirdeosas kalastavate liikmesriikide nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 217/2009, 11. märts 2009, Loode-Atlandi piirkonnas kalastavate liikmesriikide saagi ja kalandustegevuse statistiliste andmete esitamise kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2009, 11. märts 2009, nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta liikmesriikide poolt, kes kalastavad teatavates väljaspool Atlandi ookeani põhjaosa asuvates piirkondades

Nõukogu otsus (EL) 2015/2103, 16. november 2015, protokolli (millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1010/2009, 22. oktoober 2009 , millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 (millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

Nõukogu määrus (EL) 2019/124, 30. jaanuar 2019, millega määratakse 2019. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu

Rahvusvahelised

Loode-Atlandi kalandusorganisatsiooni kaitse ja rakendusmeetmed https://www.nafo.int/Fisheries/Conservation

Püügiload ja -võimalused

Eestile eraldatud püügivõimalused jaotatakse ettevõtjate vahel vastavalt nende ajaloolisele püügiõigusele.

Loe edasi

Püügistatistika

Põllumajandus- ja Toiduamet koondab infot kalapüügiandmete, kala lossimis- ja esmakokkuostukohtade kohta.

Loe edasi

Kala esmaost ja üleandmine

Kala esmakokkuostuks nimetatakse kala esmakordset müüki pärast kala püüdmist. Kala esmakokkuostuks ei loeta kala ostmist ühe ööpäeva jooksul oma tarbeks koguses kuni 30 kg.

Loe edasi

IUU püügisertifikaadid

Lühendiga IUU tähistatakse süsteemi ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi (inglise keeles illegal, unreported and unregulated fishing) vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks. Süsteemi rakendatakse eelkõige kalandustoodete impordi kontrolli tõhustamise kaudu.

Loe edasi

Viimati uuendatud 09.11.2021