Elektroonilise raporteerimise süsteem (ERS)

Kalalaeva püügiandmete elektrooniliseks esitamiseks on loodud elektroonilise raporteerimise süsteemi (ERS) kliendirakendus.

Kui kutselist kalapüüki teostatakse kalalaeva kalapüügiloa alusel tuleb püügipäeviku ja lossimisandmete sisestamiseks ja edastamiseks kasutada elektroonilise raporteerimise süsteemi (ERS).

ERS andmete edastamine toimub kalalaevas oleva vastava tarkvaraga varustatud arvuti ja lisaseadmete abil. Andmevahetus laevas oleva ERS arvuti ja KIR vahel toimub läbi satelliitside või WIFi vahendusel.

Kalalaevade kaptenid, kes peavad andmeid esitama kasutades ERSi, registreerivad elektrooniliselt püügitegevuse andmed ning saadavad need elektroonilisel teel KIRi vähemalt korra päevas kogu püügireis kestel. Samuti  edastavad kaptenid igal juhul püügireisi andmed pärast viimast püügitoimingut ning enne sadamasse sisenemist.

ERSi kaudu andmete esitamiseks on vaja kutselise kalapüügi registri  (KIR) kasutajaõigust.

Enne kastutusõiguse väljastamist kalalaeva kaptenid läbivad PTAs ERS kasutamise individuaalkoolituse. Koolituse toimumise täpsem aeg on vaja kooskõlastada  ERS kasutajatoega. Koolitus toimub kas eesti, vene või vajadusel inglise keeles

ERSi kasutajatugi

Tel: 670 3325
Tel: 679 6928
Tel: 679 6920
Mob: 5306 8926
Mob: 5343 8116
E-post: ers.haldus@vet.agri.ee

Viimati uuendatud 28.12.2020