Toidu annetamine ja jagamine

Toidu annetamisel ja jagamisel tuleb nii annetajatel kui ka heategevusasutustel ja – organisatsioonidel tagada toidu ohutus. Toidu ohutuse tagamiseks on koostatud juhend „Toiduohutus annetamisel“, kus on välja toodud mitmed olulised teemad, nagu toidu säilivusaeg, toidu jälgitavus, toidualase teabe esitamine ja külmutamine.

Toidu säilivusaeg

 •  „Kõlblik kuni“ ehk tarvitamise tähtpäev – kasutatakse kiirestiriknevatel toitudel, millede puhul tuleb kindlasti kinni pidada pakendil märgitud säilitamise tingimustest. Pärast „kõlblik kuni“ kuupäeva möödumist ei tohi toitu enam müüa, jagada ega tarbida.
 •  „Parim enne“ ehk minimaalne säilimisaja tähtpäev – kasutatakse pikema säilimisajaga toitudel. Pärast kuupäeva möödumist võib toidu lõhn, maitse ja tekstuur halveneda, kuid veel mõnda aega on selle söömine ohutu.  "Parim enne" tähtpäeva ületanud toitu tohib müüa ja jagada, kui see on eraldatud uuest kaubast ning tarbijat on tähtpäeva möödumisest teavitatud. Sellise toidu müüja või jagaja peab olema teadlik, et tema vastutab sellise toidu ohutuse eest ning ei jaga toitu, mis ei kõlba enam süüa.

Toidu külmutamine


Annetamise eesmärgil on lubatud toidu külmutamine jaekaubandusettevõttes ning toidupangas toidu säilimisaja pikendamiseks.
Toidu sügavkülmutamisel tuleb järgida järgmisi reegleid:

 • külmutada võib vaid avamata müügipakendisse pakendatud toitu;
 • sügavkülmutada võib jahutatud toitu enne „kõlblik kuni“ tähtpäeva või hiljemalt samal tähtpäeval;
 • toitu ei tohi külmutada pärast „kõlblik kuni“ kuupäeva;
 • jälgige, et toidu sisetemperatuur langeks alla 0℃ kahe tunni jooksul;
 • jälgige, et sügavkülmutusseadme temperatuur oleks vähemalt -18℃ või soovitatavalt veel madalam;
 • toidupartii külmutamine tervete kastide kaupa või kauba alusel on keelatud;
 • iga üksik külmutatud toidupakend tuleb märgistada lisaetiketiga, mis tuleb pakendile paigutada enne külmutamist (mitte originaal etiketi peale);
 • külmutatud toidu maksimaalne säilivusaeg on kaks kuud külmutamise kuupäevast.

Toitu, mis on tootmises külmutatud ning mida müüakse sulatatud kujul, on KEELATUD uuesti külmutada!

Külmutatud toit on mõeldud ainult annetamiseks heategevusasutuste ja -organisatsioonide klientidele.

Toidu jälgitavuse tagamine

 • Heategevusasutus- või –organisatsioon peab pidama nimekirja vastuvõetud toitude (nimetus ja kogus) ja nende tarnijate kohta.
 • Kui heategevusasutusel või –organisatsioonil on toidujagamispunktid, siis tuleb pidada nimekirja jagatud toitude kohta koos infoga, millisesse toidujagamispunkti toit saadeti.

Tegevusest teavitamine ja tegevusloa taotlemine

Tegevusest teavitamine
Tegevusloa taotlemine
Heategevusasutus tegeleb toatemperatuuril hoitava toidu kogumise, säilitamise, komplekteerimise ja jagamisega

Heategevusasutus tegeleb eritoatemperatuuril hoitava toidu kogumise, säilitamise, komplekteerimise ja jagamisega

Heategevusasutus tegeleb toidu külmutamisega ja /või jahutatud toidu säilitamisega

                                          

Täpsemat infot tegevuse teavitamise ja tegevuslubade kohta leiab siit.

Viimati uuendatud 26.02.2021