Toidu annetamine ja jagamine

Toidu annetamisel ja jagamisel tuleb nii annetajatel kui ka heategevusasutustel ja – organisatsioonidel tagada toidu ohutus.

Toidu annetamisel ja jagamisel tuleb nii annetajatel kui ka heategevusasutustel ja – organisatsioonidel tagada toidu ohutus. Toidu annetamisel saab juhinduda Euroopa komisjoni juhendist, milles esitatakse toiduohutuse juhtimise süsteeme käsitlevad suunised toidu jaemüügi, sealhulgas toidu annetamise kohta (2020/C 199/01).

Toidu säilivusaeg

  •  „Kõlblik kuni“ ehk tarvitamise tähtpäev – kasutatakse kiirestiriknevatel toitudel, millede puhul tuleb kindlasti kinni pidada pakendil märgitud säilitamise tingimustest. Pärast „kõlblik kuni“ kuupäeva möödumist ei tohi toitu enam müüa, jagada ega tarbida.
  •  „Parim enne“ ehk minimaalne säilimisaja tähtpäev – kasutatakse pikema säilimisajaga toitudel. Pärast kuupäeva möödumist võib toidu lõhn, maitse ja tekstuur halveneda, kuid veel mõnda aega on selle söömine ohutu.  "Parim enne" tähtpäeva ületanud toitu tohib müüa ja jagada, kui see on eraldatud uuest kaubast ning tarbijat on tähtpäeva möödumisest teavitatud. Sellise toidu müüja või jagaja peab olema teadlik, et tema vastutab sellise toidu ohutuse eest ning ei jaga toitu, mis ei kõlba enam süüa.

NB! Põllumajandus- ja Toiduameti poolt koostatud juhend „Toiduohutus annetamisel – juhend heategevusorganisatsioonidele- ja asutustele“ on muutmisel.

Viimati uuendatud 10.08.2021