Puidust pakkematerjal

Puidust pakkematerjali kasutatakse kauba toestamiseks, kaitsmiseks ja transportimiseks kuni 90% veotoimingute puhul kogu maailmas.

Rahvusvahelisel kaubavahetusel tuleb kasutada nõuetekohast puidust pakkematerjali – nii aitame vältida ohtlike taimekahjustajate levikut.

Rahvusvahelise Fütosanitaarmeetmete Standardiga nr 15 (International Standard for Phytosanitary Measures, ISPM 15, EE, RU, EN) on kehtestatud taimetervise nõuded puidust pakkematerjalile: kaubaalustele, puitkastidele, kauba toestamiseks kasutatavale puidule, kaubaaluste kraedele, kaablitrumlitele jne. Nõuded kehtivad nii uuele kui korduvkasutatavale puidust pakkematerjalile, mis on valmistatud leht- või okaspuust.

ISPM 15 kohaselt peab puidust pakkematerjal olema

  • valmistatud kooritud puidust;
  • töödeldud heakskiidetud meetodiga;
  • märgistatud vastavusmärgiga;
  • vaba elusatest taimekahjustajatest.

Erandina ei vaja märgistust puidust pakkematerjal, mis on valmistatud vineerist, puitlaastplaadist, puitkiudplaadist või alla 6 mm paksusest puitmaterjalist. Vastavusmärki ei vaja veokite ja konteinerite külge püsivalt kinnitatud puitdetailid. 

Kaubasaadetistega kaasnev puidust pakkematerjal peab Euroopa Liitu sissetoomisel olema ISPM 15 (EE, RU, EN) standardi kohaselt töödeldud ja märgistatud.

Tuvastamaks puidukahjustajaid ja ISPM 15 nõuete täitmist viib Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) läbi puidust pakkematerjali kontrolle piiril vastavalt Komisjoni rakendusmäärusele 2021/127/EL ja  Komisjoni delegeeritud määrusele 2019/2125/EL.

Hiinast, Valgevenest ja Indiast pärit teatud kaubaartiklite, nt erinevad kivid, keraamilised plaadid, sillutis, teekatteplaadid, alumiiniumist lehed ja plaadid (CN koodid 2514, 2515, 2516, 4401, 4415, 6801, 6802, 6803, 6907, 7606), sissetoomisega tegelevatel ettevõtetel tuleb kauba saabumisest teavitada TRACES NT kaudu.

2021. aasta  puidust pakkematerjali seirekava vastavalt Komisjoni delegeeritud määrusele 2019/2125/EL leiate SIIT.

Puidust pakkematerjali kontrolli eest tuleb kaubasaajal tasuda järelevalvetasu. Luhamaa, Narva maantee ja Muuga sadama piiripunktides on võimalik järelevalvetasu maksta kohapeal.

Enne kauba eksporti Eestist kolmandatesse riikidesse tuleb alati veenduda, kas sihtriik on ISPM 15 standardit rakendanud ja nõuab sellele vastavat puidust pakkematerjali. Sihtriigis tehakse piiriületusel puidust pakkematerjali riskipõhist kontrolli ning nõuetele mittevastavus võib kaasa tuua puidust pakkematerjali hävitamise, kauba ümberlaadimise või tagasisaatmise kohustuse.

Eesti ettevõtted, kes tegelevad ISPM 15 nõuetele vastava pakkematerjali töötlemise ja turustamisega, leiate SIIT.

Eestis kasutatakse puidu ja puidust pakkematerjali töötlemiseks ainult kuumtöötlust, mille tähis on HT (heat treatment).

NB! Norra ja Suurbritannia on Euroopa Liidu välised riigid ning sinna saadetav puidust pakkematerjal peab vastama ISPM 15 standardi nõuetele.

Euroopa Liidu sisesel kaubavahetusel ei ole puidust pakkematerjalile ISPM 15 nõuded kehtestatud.

Erandiks on Portugal, kust pärit okaspuu puidust pakkematerjal peab vastama  ISPM 15 standardi nõuetele. Kohustus on kehtestatud laialdase männi-laguussi leviku tõttu Portugalis, tegemist on Euroopa Liidus karantiinse taimekahjustajaga ning selle levitamine on keelatud.

ISPM 15 (eesti keeles)

ISPM 15 (inglise keeles)

ISPM 15 (vene keeles)

Viimati uuendatud 08.11.2021