Vihjete esitamine

Ettevõtted ja eraisikud saavad Põllumajandus- ja Toiduametile esitada vihjeid.

Toitu, taimi, loomi ja loomakaitset puudutavaid vihjeid saate ametile esitada e-posti teel vihje@pta.agri.ee või helistades telefonil 605 4750 (vastab automaatvastaja). Maaparandussüsteemi kaaneta kaevust teatage telefonil 605 1710 või e-posti teel info@pta.agri.ee.

Menetleme esmajärjekorras pöördumisi, mis vajavad ametilt kohest reageerimist. Saabunud vihjetele, nende menetlusele ja selle tulemuste kohta amet tagasisidet ei anna.

Kui vihje ei kuulu Põllumajandus- ja Toiduameti pädevusse, kuid selles kajastatud info võib olla oluline teisele pädevale asutusele, edastame selle asutusele, kelle pädevusse antud vihje meie hinnangul kuulub.

Vihje andmisel palume anda lisaks vihje esitamise kuupäevale sõltuvalt valdkonnast järgmist infot.

  Toit, sh toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed, alkohol

  • Millal ostsid või sõid.
  • Millisest müügikohast ostsid või sõid (ettevõtte nimi, aadress).
  • Toote või roa nimetus.
  • Toote seisundi kirjeldus (võimalusel lisage pilt), näiteks võõrkeha toidus (kirjeldage võimalikult täpselt, milline materjal ja kui suur), mitteomane lõhn, värvus või maitse.
  • Andmed toote pakendilt (võimalusel lisage pilt), näiteks tootja/turustaja/maaletooja nimi ja kontaktandmed; "kõlblik kuni"/"parim enne" kuupäev; kogus, kangus; partiinumber (partii tähistusele eelneb täht „L“; partii numbriks võib olla ka üksnes „kõlblik kuni” või „parim enne” kuupäev); võimalusel ID-märk (piima-, liha-, kalatoodetel on näiteks pakendil ovaalne märk, mille sees on tähe- ja numbrikombinatsioonid).
  • Võimaliku tervisehäire ilmnemise aeg ja kirjeldus.

  Loomad ja loomakaitse

  • Millisel kuupäeval sündmus aset leidis.
  • Kus sündmus aset leidis, täpne aadress.
  • Loomaliik ja tõug.
  • Juhtumi täpne kirjeldus.
  • Andke täpne kirjeldus looma seisundist. Võimalusel lisage pilt.
  • Andke täpne kirjeldus looma elamistingimustest.
  • Kes on looma omanik, kui teil on selle kohta infot.

  Mahepõllumajandus

  • Millisel kuupäeval sündmus aset leidis.
  • Kus sündmus aset leidis, täpne aadress/põllumassiivi või katastri number.
  • Võimaliku rikkumise toime pannud isiku andmed.
  • Juhtumi võimalikult täpne kirjeldus (pildimaterjal ja muud tõendavad materjalid).
  • Loomaliik.
  • Mahemärgistuse võimalik rikkumine (mahetoodangu etiketid).
  • Mahepõllumajandusse mittesobilike ainete laotamise/pritsimise kahtlus (võimalusel lisage pildimaterjal).

  Viimati uuendatud 22.01.2021