Taimekaitse koduaias

Koduaias lubatud taimekaitsevahendite arv on vähenenud aasta-aastalt. Põhjuseks on karmistunud nõuded ja uued teadusuuringud, mille valguses piiratakse taimekaitsevahendite müüki ja kasutust.

Kusjuures, taimekaitsevahendi kasutust piiratakse inimeste tervise ja keskkonna kaitseks. Seetõttu tuleks koduaias kasutada alternatiivseid taimekaitselahendusi. Väikeaedadesse sobivad hästi kemikaalivabad põllumajanduslikud võtted.

Taimekahjustajate leviku ennetamiseks ja tõrjeks saab rakendada integreeritud taimekaitse põhimõtteid. See on erinevate taimekaitselahenduste hoolikas kombineerimine, et hoida taimekahjustajad majanduslikult ja ökoloogiliselt põhjendatud tasemel.

Taimekahjureid aitavad kontrolli all hoida sobiv külvikord, looduslikud taimekaitsevahendid, kahjustuskindlamad sordid, kahjurite looduslike vaenlaste soodustamine ja mehaanilised tõrjevõtted.

Viimati uuendatud 31.12.2020