Amet otsib volitatud veterinaararsti Tartumaa piirkonda

09.02.2021 | 11:45

Põllumajandus- ja Toiduamet otsib konkursi korras volitatud veterinaararsti Tartumaa (Tartu linn ning Elva, Kambja ja Nõo vallad) tegevuspiirkonda.
    • Jaga

Volituse ulatuseks on loomatauditõrje programmide rakendusmeetmete põhilised monitooringud ja diagnostilised uuringud ning marutaudi vastased vaktsineerimised.

Konkursil osalejal peab vastavalt veterinaarkorralduse seaduse § 11 sätestatud nõudmistele olema kehtiv veterinaararsti kutsetegevuse luba.

Sobiva kvalifikatsiooni ja kogemusega kandideerijad peavad omama ülesannete täitmiseks vajalikke oskuseid, seadmeid ja taristut. Nad peavad tegutsema erapooletult ja neil ei tohi olla huvide konflikti seoses neile delegeeritud ametliku kontrolliga seotud ülesannete täitmisega.

Avaldus volituse saamiseks, andmed kehtiva kutsetegevuse loa kohta ning kutsealase töökäigu kirjeldus tuleb esitada hiljemalt 05.03.2021 aadressil Väike-Paala 3, Tallinn 11415 või elektrooniliselt ardo.pakkonen@pta.agri.ee.

Konkursikuulutus on vastavalt veterinaarkorralduse seadusele avaldatud Ametlikes Teadaannetes.

Riina Kallas

kommunikatsioonispetsialist