Märgistamine

Mahetoidu märgistamiseks võib kasutada sõna «ökoloogiline» või liitsõna, mille täiendsõna on «öko», samuti sõna «mahe» või liitsõna, mille täiendsõna on «mahe». Märgistust võib kasutada toidu puhul, mis on toodetud ja ettevalmistatud mahepõllumajanduse seaduse nõuete kohaselt.

Isikul, kelle tegevus on mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud ning vastab kehtivatele nõuetele, on õigus toidu või toote märgistusel viidata selle mahepõllumajanduslikule päritolule.

Mahetoode

Mahetoote märgistusel ja reklaamil võib kasutada mõisteid "mahe" ja "öko" või nende tuletisi (nt "mahepõllumajanduslik", "ökoloogiline"). Seda aga vaid juhul, kui töödeldud toidu põllumajanduslikest koostisosadest on vähemalt 95% pärit mahepõllumajandusest (NB! Ülejäänud 5% saavad olla põllumajanduslikud koostisosad, mida ei ole võimalik hankida mahepõllumajanduslikult toodetuna). Samuti peavad saadused olema kasvatatud mahepõllumajandusele ülemineku aja läbinud maal või pärinema üleminekuaja läbinud loomadelt.

Kõikidele tingimustele vastava mahetoote pakendil peab olema Euroopa Liidu mahelogo, päritolutähis ja järelevalveasutuse kood.

Olenevalt tooraine päritolust tuleb kasutada päritolutähist "Eesti põllumajandus", "ELi põllumajandus", "ELi-väline põllumajandus või "ELi-sisene/-väline põllumajandus".
Lisaks võib kasutada ka Eesti ökomärki.

Järelevalveasutuse koodnumbrid on kehtestatud põllumajandusministri määrusega "Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutseva isiku üle järelevalvet teostavate asutuste koodid".

NäideMaheviiner
Koostisosad: mahesealiha* (51%), maheveiseliha* (20%), vesi, lõssipulber*, meresool, kartulitärklis*, roosuhkur*, vürtsid*, köögiviljapuljong*, punapeedipulber*, starterkultuur*.
* Kontrollitud mahepõllumajandusest.

Mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldav toode

Kui töödeldud toidus on mahepõllumajanduslikke koostisosi vähem kui 95%, ei või viidata mahepõllumajandusele toote müüginimetuses. Küll aga võib kasutada viidet mahepõllumajandusele koostisosa juures koostisosade loetelus. Ära tuleb märkida mahepõllumajanduslike koostisosade koguprotsent põllumajanduslike koostisosade üldkogusest. Pakendil peab olema ka järelevalveasutuse kood.

Mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldavate toodete puhul ei tohi kasutada Euroopa Liidu mahelogo, päritolutähist ega Eesti riiklikku ökomärki.

Mahepõllumajandusliku toitlustamisega tegelevates ettevõtetes kasutatakse toidu valmistamisel mahepõllumajanduslikke koostisosi ja viidatakse sellele menüüs vastavalt kehtivatele nõuetele.

NäideViiner
Koostisosad: mahesealiha* (51%), maheveiseliha* (20%), vesi, lõssipulber*, meresool, kartulitärklis, suhkur, vürtsid, köögiviljapuljong,  punapeedipulber, starterkultuur.
* 81% põllumajanduslikest koostisosadest pärineb mahepõllumajandusest.

Ökomärk peab vastama Põllumajandusministri 5. detsembri 2006. a määruse nr 105 “Mahepõllumajandusele viitava märgi etalonkirjeldus ja märgi kasutamise kord” lisas toodud etalonile. Lubatud on kasutada ka mustvalget ökomärki.

Ökomärki võib kasutada tunnustatud ettevõttes mahepõllumajanduse nõuete kohaselt toodetud ja ettevalmistatud põllumajandussaaduse ja -toote märgistamisel.

Ökomärki ei kasutata mahepõllumajandusele üleminekuajal toodetud põllumajandussaaduse ja -toote ning valmistatud toote puhul põllumajanduslikest koostisosadest vähem kui 95% mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toote märgistamisel.

Lisainfot mahetoote märgistuse kohta võite lugeda ja eesti ökomärgi failid võite alla laadida Maaeluministeeriumi kodulehelt.

Viimati uuendatud 12.01.2021