Geograafiliste tähiste kaitse

Kui tootel esinevad valmistamise piirkonnast lähtuvad eriomadused, mis on seotud tooraine päritolu, toote valmistamise või teiste omadustega (nt lõhn, maitse, tekstuur, välimus), siis saab seda toodet kaitsta geograafilise tähise abil.

Kogu Euroopas valmistatakse hulgaliselt suurepäraseid toidutooteid. Euroopa Komisjoni poolt tunnustatud hea mainega toit võib aga sattuda turul konkureerima samalaadsete toodetega, mis esitavad end algupärase tootena ning kannavad sama nime. Selline ebaõiglane konkurents heidutab tootjat ning eksitab tarbijat.

Seetõttu loodi Euroopa Liidus (EL) 1992. aastal kaitstud päritolumärgiste, kaitstud geograafiliste ja garanteeritud traditsiooniline eritunnuse märgisüsteem, mis võimaldab ettevõtetel oma toodet ebaõiglase konkurentsi eest kaitsta.

Registreeritud tooteid kaitstakse otsese või kaudse kaubanduslikul eesmärgil väärkasutamise, sh imiteerimise eest.

Keelatud on kasutada tõlgitud geograafilist tähist ja geograafilist tähist, millele on lisatud väljend “liiki”, “laadi”, “maitsega” või muu samalaadne väljend, mis võib eksitada tarbijat ning seeläbi kahjustada algupärase toote mainet ja turupositsiooni. Kaitstakse ka muude toote lähtekohta, päritolu, laadi või olulisi omadusi käsitlevate valede või eksitavate märgete eest, mis on esitatud nt pakendil või reklaamis.

Kaitstud tooted ja  tootenimetused kantakse registrisse, kus on kirjeldatud nende geograafiline päritolu või traditsiooniline iseloom. Registreeritud nime võivad kasutada kõik tootjad, kes asuvad konkreetses geograafilises piirkonnas ja toodavad registreeritud spetsifikatsioonile vastavat toodet.

Geograafiliste tähised jaotuvad vastavalt kaitse ulatusele:

  • Eestis registreeritud geograafilised tähised, mis omavad õiguskaitset Eesti territooriumil;
  • ELi seadusandluse alusel registreeritud geograafilised tähised, mis omavad õiguskaitset kogu ELi territooriumil.

Siseriikliku kaitse all olevaid geograafilisi tähiseid registreeritakse ja kaitstakse geograafilise tähise kaitse seaduse alusel.

Geograafiliste tähiste registreerimise taotlusi võtab vastu ja menetleb Patendiamet.

Eestis on siseriikliku seaduse alusel registreeritud kuus toodet:

VÄRSKA (Mineraalvesi (looduslik, karboniseeritud))
SAAREMAA JUUST
PÕLTSAMAA JUUST
PÕLTSAMAA (Puuvilja- ja marjavein)
VÄRSKA (Karboniseeritud lauavesi; Karboniseeritud maitsestatud lauavesi; Karboniseeritud lauavesi rikastatud loodusliku mineraalveega; Karboniseerimata joogivesi; Karboniseerimata magustatud maitsestatud jook)
VÄRSKA (Karboniseeritud looduslik mineraalvesi)

Patendiameti kohustuseks on ka siseriiklikult registreeritud geograafiliste tähiste registri pidamine.

Geograafilise kaitse seaduse alusel registreeritud geograafilise tähise nimetuse nõuetekohase kasutamise ning registreeritud geograafilise tähise kirjelduses sätestatud nõuetele vastavuse üle teostab järelevalvet Põllumajandus- ja Toiduamet.

Kasutusel on kolm erinevat tähist: kaitstud päritolunimetus, kaitstud geograafiline tähis, kaitstud traditsiooniline toode.

Kaitstud päritolunimetus
Toode pärineb kindlast geograafilisest piirkonnast ning ka tootmine, töötlemine ja valmistamine toimuvad sealsamas; toote omadused tulenevad peamiselt sellest piirkonnast ning sellele iseloomulikest looduslikest ja inimteguritest.

Tootegrupid: liha‐, piima‐, kalatooted, puu‐ ja juurviljad, muud põllumajandussaadused ja ‐tooted, töödeldud toodetest õlu, taimeekstraktidest valmistatud joogid, sinep, pagaritooted, koogid, küpsised, kondiitritooted ja makaronitooted.

Kaitstud geograafiline tähis
Toode pärineb teatavast kohast, piirkonnast või riigist ning vähemalt üks tootmisetapp (s.o tootmine, töötlemine või valmistamine) peab toimuma määratletud geograafilises piirkonnas; toote seos geograafilise piirkonnaga võib põhineda nii kvaliteedil, muudel omadustel kui ka ainult mainel.

Tootegrupid: liha‐, piima‐, kalatooted, puu‐ ja juurviljad, muud põllumajandussaadused ja ‐tooted, töödeldud toodetest õlu, taimeekstraktidest valmistatud joogid, sinep, pagaritooted, koogid, küpsised, kondiitritooted, makaronitooted ja piiritusjoogid.

Garanteeritud traditsiooniline toode
Traditsioonilisest toorainest, traditsioonilise koostisega või toodetud ja/või töödeldud traditsioonilisel viisil; nimi peab väljendama eripära ning ei tohi olla seotud mingi geograafilise piirkonnaga; ajalugu peab olema vähemalt 30 aastat.

Tootegrupid: põllumajandussaadused ja ‐tooted, õlu, šokolaad ja muud kakaosisaldusega toidukaubad, kondiitritooted, koogid, küpsised ning muud pagaritooted, makaronitooted, eelnevalt töödeldud toidud, vürtsikastmete pooltooted, supid, puljongid, taimeekstraktidest valmistatud joogid, jäätised ja puuviljajäätised.


Registreeritud ning ka taotlusjärgus olevad reserveeritud tootenimetused kantakse vastavasse registrisse, kus on kirjeldatud nende geograafiline päritolu või traditsiooniline iseloom (registreid haldab ja ajakohastab Euroopa Komisjon).

Registreeritud nime võivad kasutada kõik tootjad, kes asuvad konkreetses geograafilises piirkonnas ja toodavad registreeritud spetsifikatsioonile vastavat toodet. Euroopa Liidu tasandil on kogu registreerimisprotseduur ning kvaliteedimärkide kasutamine tasuta.

ELi geograafilised tähised on koondatud andmebaasi eAmbrosia

Viimati uuendatud 22.03.2021