Idandid ja seemned idandite tootmiseks

Eritingimused kolmandatest riikidest pärinevate idandite ja seemnete, mis on ette nähtud idandite tootmiseks, importimise kohta.

Seoses idandatud seemnetes leiduva Shiga toksiini tekitaja Escherichia coli (STEC) ja teiste haigust tekitavate bakterite põhjustatava ohu korral liideti vastavalt Komisjoni delegeeritud määrusele 2019/625 kolmandatest riikidest Euroopa Liitu imporditavad idud ja seemned, mis on ette nähtud idandite tootmiseks piiril ametliku kontrolli alla .

Määruses 2019/625 on nimetatud loetelu idanditest ja seemnetest, mis on ette nähtud idandite tootmiseks (artikkel 13 punkt 1 lõige c lisas loetletud toodete CN-koodid). Neid tooteid on lubatud importida Euroopa Liitu ainult ametliku kontrolli teostava piiripunkti kaudu, milleks Eestis on Luhamaa ja Narva maantee ning Muuga ja Paldiski sadama piiripunkrid. Teiste Euroopa Liidu liikmesriikide määratud sisenemiskohad on leitavad Euroopa Komisjoni koduleheküljelt.

Komisjoni delegeeritud määrusele 2019/625 nimetatud idandite ja idandamiseks mõeldud seemnete import Euroopa Liitu toimub järgnevalt (kooskõlas määruse 2017/625):

  • Saadetise eest vastutav isik (toidukäitleja või tema esindaja) teavitab Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) piiripunkti vähemalt üks (1) tööpäev enne kauba saabumist ametliku kontrolli teostavasse piiripunkti . Selleks täidab käitleja ühtse sisseveodokumendi (CHED-D) I osa andmebaasisüsteemis TRACES NT.
  • Saadetisega peab kaasas olema*:

          - ametlik sertifikaat, mille näidis on leitav Komisjoni rakendusmäärus 2019/628 III lisa XV osas

  • Kui kaup jõuab piirile, suunab Maksu ja Tolliamet selle PTA piiripunkti ametlikku kontrolli. Saadetise eest vastutav isik esitab PTA piiripunktile kõik asjakohased dokumendid ning juhul kui teostatakse ka identsus või füüsiline kontroll ka kauba.
  •  Ametlikud kontrollid (dokumentide, identsus- ja füüsiline kontroll) viiakse läbi PTA piiripunktis, mis asub vastava piiripunkti vabatsoonis.
  • Pärast PTA piiripunktis tehtud ametlikku kontrolli täidab järelevalveametnik CHED-D II osa ning suunab toidukäitleja koos kaubaga tagasi tolli tolliprotseduuride jätkamiseks.

* Seoses koroonaviiruse (COVID-19) levikust tingitud võimalike probleemidega originaalsertifikaatide esitamisel, võib kooskõlas Euroopa Komisjoni määruse 2020/466 artikliga 4 sertifikaadi originaali esitada piiripunktile hiljem. Originaali asendab saadetise kontrollimisel  EL-i välise riigi pädeva asutuse poolt TRACES-es vormistatud elektrooniline sertifikaat või originaalsertifikaadi skaneeritud koopia, mis on piiripunktile saadetud vastava EL-i välise riigi keskse pädeva asutuse ametlikult e-posti aadressilt.

Saadetise eest vastutav isik peab piiripunktile esitama kinnituse, et konkreetse sertifikaadi originaal esitatakse piiripunktile kohe, kui see on tehniliselt võimalik. Antud erisus kehtib kuni 01.07.2021. a ning selle rakendamisel arvestatakse kaupade mittevastavuste riske ning ettevõtjate suhtes varasemalt tehtud ametlike kontrollide tulemus.

Viimati uuendatud 17.02.2021