Kasuta ainult Eestis ametlikult registreeritud taimekaitsevahendeid

Põllumajandus- ja Toiduamet tuletab meelde, et lubatud on kasutada üksnes Eestis ametlikult registreeritud ja konkreetseteks tõrjetöödeks (vastavalt kahjustajale ja kultuurile) mõeldud taimekaitsevahendeid.

Kõik nimetatud taimekaitsevahendid on registreeritud Põllumajandus- ja Toiduameti hallatavas taimekaitsevahendite registris. Nimetatud registreering puudub üldjuhul kolmandatest riikidest (nt Venemaalt) ja ka teistest EL-i riikidest toodud või välismaalt interneti teel tellitud vahenditel. Välismaalt oma tarbeks toodud või veebi teel tellitud, kuid Eestis turule mittelubatud taimekaitsevahend, on illegaalne taimekaitsevahend. 

Illegaalne taimekaitsevahend on ka näiteks võltsitud toode, mis sarnaneb välimuselt (pakendilt) seadusliku tootega. Samas ei pruugi sellise toote efektiivsus ja keemiline koostis vastata originaaltoote omale, mistõttu on selle kasutamisel otsene oht inimese tervisele ja keskkonnale. 

Turule mittelubatud taimekaitsevahendi puhul ei ole teada nende mõju inimesele, loomadele, keskkonnale. Samuti ei ole täpselt teada preparaadi olulised omadused, mida turule lubatud vahendite puhul on põhjalikult hinnatud. Näiteks kui pikk on ooteaeg taimekaitsevahendi kasutamise ja saagi koristamise vahel või milliseid ohutusnõudeid tuleb tööde tegemise ajal järgida. Oluline on siinkohal ka märkida, et mõnes eksootilises riigis kasutatav taimekaitsevahend ei pruugi meie kliimas ja keskkonnas samamoodi käituda, kui seal ning vastupidi. 

Soovitame alati hoolikalt kaaluda, kas on üldse tarvis taimekaitsevahendit kasutada. Kui leitakse, et see on vajalik ja põhjendatud, siis tuleks taimekaitsevahend soetada usaldusväärselt turustajalt. Registrisse kantud ametlikud taimekaitsevahendite turustajad ja turustuskohad leiad siit

Taimekaitsetunnistuseta võivad vabamüügis olevaid taimekaitsevahendeid kasutada hobiaednikud koduaias ja oma tarbeks kasvatatavatel kultuuridel. Ka sel juhul tuleb rangelt järgida kõiki ohutusnõudeid, et mitte ohtu seada ennast, oma lähedasi ja ümbritsevat keskkonda. Ka koduaias on lubatud kasutada ainult Eestis registreeritud taimekaitsevahendeid.

Majandus- ja kutsetegevuses tohib taimekaitsevahendeid kasutada ainult professionaal, kes on läbinud vastava koolituse ja omab kehtivat taimekaitsetunnistust. Taimekaitsetunnistust peab omama ka avalikus kohas tõrjetööde tegija.

Viimati uuendatud 14.06.2021