Loomseid kõrvalsaaduseid käitlevad ettevõtted

Nimekirjad loomseid kõrvalsaadusi või neist saadud tooteid käitlevatest ettevõtetest, mis on tunnustatud või teavitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artiklite 23 ja 24 alusel.

List of users/establishments authorized to use the meat-and-bone meal or processed animal protein as soil improvers which are not  mixed with a components to exclude the subsequent use of the mixture for feeding purposes:

Viimati uuendatud 18.11.2021