Mahetoitlustamine

ELis puuduvad ühtsed nõuded mahetoitlustamisele ning Eestis kehtivad riigisisesed nõuded.

Eestis kehtivate nõuete järgi tuleb:

  • enne mahetoitlustusega alustamist teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit kas Kliendiportaali kaudu või digitaalselt allkirjastatuna (e-kirjaga), kasutades teavitamise vormi.
  • Mahetoitlustusega tegelemise lõpetamisel esitatakse samuti sellekohane kirjalik teavitamise avaldus. Teavitada saab kas Kliendiportaali kaudu või digitaalselt allkirjastatuna (e-kirjaga), kasutades teavitamise vormi.

Mahepõllumajanduse seaduse kohast teavitamise kohustust ei ole, kui toitlustusettevõttes pakutakse tarbijale mahetoitu vaid müügipakendis. Näiteks limonaad, pudelis siider või õlu, šokolaaditahvel jms.

Ettevõte võib hakata mahetoidu pakkumisele viitama kohe pärast nõuete täitmist ja teavitamise avalduse esitamist.

Mahetoitlustusest teavitamise puhul riigilõivu maksta ei tule ning mahepõllumajanduse seaduse alusel teostatud kontrollimise eest ettevõte järelevalvetasu maksma ei pea.

2017. aasta märtsist võeti Eestis kasutusele spetsiaalselt toitlustajatele mõeldud ökomärk mahetooraine kasutamisele viitamiseks. Ökomärgiga luuakse toitlustajatele lihtsustatud võimalus tarbijate teavitamiseks, et soodustada mahetooraine kasutamist toitlustusettevõtetes.

Märki saavad kasutada kõik toitlustusettevõtted, kus mahetoodete protsentuaalne osakaal kogu sisseostetud toorainest moodustab igakuiselt üle 20 protsendi. Märgi kasutamise soovi korral tuleb sellest samuti teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit, tehes vastava märke avalduse vormil.

Soovides viidata mahetoidu kasutamisele, tuleb põhjalikult läbi mõelda, kas maheteave soovitakse tarbijale esitada:

  • mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalsele osakaalule viitava toitlustuse ökomärgiga;
  • muul viisil mahepõllumajanduslike koostisosade kasutamisele viidates, näiteks on kõik road menüüs mahedad või on mingi tooraine kogu menüüs mahe.

Nõuded jagunevadki vastavalt maheteabe esitamise viisile kaheks.

Mahetoitlustajad leiate järelevalve infosüsteemist, valides käitlemisvaldkonnaks mahetoitlustamise.

Viimati uuendatud 01.06.2021