Majandustegevusteate esitamine

Väetise registreerimiseks on vaja esitada majandustegevusteade.

Majandustegevusteadet saab esitada elektrooniliselt Kliendiportaali kaudu. Kliendiportaali saab siseneda ID-kaardiga. Kuna majandustegevusteadet saab allkirjastada ainult esindusõigusega isik, siis Kliendiportaali sisenedes kuvatakse ainult need ettevõtted, mille äriregistri B-kaardile on isik märgitud.

Kui majandustegevusteadet soovib esitada ning allkirjastada isik, kes ei ole märgitud ettevõtte äriregistri B-kaardile, tuleb Kliendiportaali sisestada eelnevalt volikiri. Volikirja peab allkirjastama esindusõigusega isik ning Kliendiportaali saab seda sisestada kas esindusõigusega isik või Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) vastutav ametnik.

Taotluse täitmine

Esmalt valige, kelle nimel te Kliendiportaali sisenete ja toiminguid teete. Seejärel valige teenus "Väetiseregistrisse kandmine (majandustegevusteade) ning alustage uut taotlust.

1. Taotluse täitmisel täitke üldandmed ettevõtte kohta. Tegevuskohaks märkige aadress, kus väetis reaalselt asub.

2. Tegevusala juurde märkige ettevõtte tegevusvaldkonnad.

3. Väetise andmete sisestamisel valige valikust väetise liigi nimetus. Lisage kaubanduslik nimetus, kaubanduslikke nimetusi võib olla mitu. Märkige väetise tootja nimetus ja riik, kus väetis toodeti. Märkige väetise valmistamise viis. Valige suurima pakendi kaal, milles väetist turustatakse. Sellest sõltub tasutav riigilõiv.

Väetise koostise tabelisse märkige toiteelementide sisaldused. Palun jälgige, kas toiteelemendid on väljendatud oksiidina või elemendina. Süsteem teeb oksiidi või elemendi sisalduse ümberarvutused automaatselt. Lämmastiku puhul tuleb lisaks üldlämmastiku sisaldusele sisestada ka lämmastikuvormide sisaldused.

Märkida nende toiteelementide sisaldused, mis on märgitud ka väetise pakendi märgistusel. Vajadusel ja vastavalt väetise liigile võib valida lisaks muude parameetrite alt.

4. Väetise registreerimiseks on vajalik esitada väetise koostise nõuetekohasust tõendav dokument. Selleks võib olla kas akrediteeritud laboratooriumi katseprotokoll proovi analüüsi tulemuste kohta või tootja väljastatud asjakohane dokument väetise koostise kohta.

5. Väetise registreerimiseks on vajalik tasuda riigilõiv. Selleks on võimalik tasuda kohe pangalingi kaudu enne majandustegevusteate lõplikku esitamist või pangaülekandega. 

Riigilõivu tasumise kohta saate lisainfot siit.

Juhime tähelepanu, et majandustegevusteadet ei võeta menetlusse enne, kui riigilõiv on laekunud.

Viimati uuendatud 08.12.2020