Metsasaadused (marjad, seened) ja nendest valmistatud tooted

1986. aastal Tšernobõlis toimunud tuumaavarii tagajärjel paiskus keskkonda ülemäära suures koguses radioaktiivset ainet. Seetõttu on mõnedest piirkondadest pärit põllumajandussaadustele kehtestatud impordil Euroopa Liitu erinõuded.

Pärast Tšernobõli tuumaelektrijaamas toimunud avariid  võib vastavalt Komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2020/1158 importida teatud tooteid (seened, metsamarjad jne) teatud riikidest (Venemaa, Ukraina, Valgevene jt) Euroopa Liitu ainult juhul, kui on täidetud järgnevad nõuded.

  • Toidukäitleja või tema esindaja teavitab Põllumajandus- ja Toiduametit määrusega hõlmatud toodete saabumisest vähemalt üks tööpäeva enne saadetise tegelikku kohalejõudmist määratud sisenemiskohta (piiripunkti). Selleks täidab ja esitab käitleja ühise sisenemisdokumendi  (CHED-D) ametlikku kontrolli teostavale piiripuktile.       

CHED-D esitatakse läbi andmebaasisüsteemis TRACES NT

  • Iga saadetisega peab olema kaasas* :

ametlik sertifikaat, mille näidis on leitav Komisjoni rakendusmääruse 2020/1158 III Lisast.

* Seoses koroonaviiruse (COVID-19) levikust tingitud võimalike probleemidega originaalsertifikaatide esitamisel, võib kooskõlas Euroopa Komisjoni määruse 2020/466 artikliga 4 sertifikaadi originaali esitada piiripunktile hiljem. Originaali asendab saadetise kontrollimisel  EL-i välise riigi pädeva asutuse poolt TRACES-es vormistatud elektrooniline sertifikaat või originaalsertifikaadi skaneeritud koopia, mis on piiripunktile saadetud vastava EL-i välise riigi keskse pädeva asutuse ametlikult e-posti aadressilt.

Saadetise eest vastutav isik peab piiripunktile esitama kinnituse, et konkreetse sertifikaadi originaal esitatakse piiripunktile kohe, kui see on tehniliselt võimalik. Antud erisus kehtib kuni 01.07.2021. a ning selle rakendamisel arvestatakse kaupade mittevastavuste riske ning ettevõtjate suhtes varasemalt tehtud ametlike kontrollide tulemus.

Viimati uuendatud 17.02.2021