Mükotoksiinid teatavate riikide teatavates toidukaupades

Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 2015/949, millega tunnustatakse ekspordieelseid kontrolle Ameerika Ühendriikide päritolu mandile ning Kanada päritolu nisule ja nisujahule teatavate mükotoksiinide sisalduse suhtes.

Rakendusmääruses (EL) nr 2015/949 nimetatud toodete saab importida Euroopa Liitu juhul kui on täidetud järgnevad nõuded:

  • Toidukäitleja või nende esindaja teavitab Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) piiripunkti vähemalt 24 tundi enne kauba saabumist määratud sisenemiskohta. Selleks täidab käitleja ühtse sisseveodokumendi (CHED-D) I osa andmebaasisüsteemis TRACES NT.
  • Saadetisega peavad kaasas olema*:

        - proovide ja analüüside tulemuste aruanne, mis on väljastatud  päritoluriigi pädeva asutuse poolt tunnustatud labori poolt;
        – sertifikaat impordiks EL-i (näidis – rakendusmäärus 2015/949 II lisa), mille on täitnud, kontrollinud ja alla kirjutanud pädeva asutuse esindaja. Sertifikaat kehtib neli kuud alates selle väljaandmise kuupäevast.

PTA piiripunktis teostatakse kõikidele saadetistele dokumentide kontrolli, identsuse ja füüsiline kontroll tehakse vastavalt määruse 2015/949 I lisas välja toodud sagedusele.

Pärast PTA piiripunktis tehtud toidukontrolli täidab järelevalveamentik TRACES NT-s CHED II osa ning suunab toidukäitleja koos kaubaga tagasi tolli tolliprotseduuride jätkamiseks.

* Seoses koroonaviiruse (COVID-19) levikust tingitud võimalike probleemidega originaalsertifikaatide esitamisel, võib kooskõlas Euroopa Komisjoni määruse 2020/466 artikliga 4 sertifikaadi originaali esitada piiripunktile hiljem. Originaali asendab saadetise kontrollimisel  EL-i välise riigi pädeva asutuse poolt TRACES-es vormistatud elektrooniline sertifikaat või originaalsertifikaadi skaneeritud koopia, mis on piiripunktile saadetud vastava EL-i välise riigi keskse pädeva asutuse ametlikult e-posti aadressilt.

Saadetise eest vastutav isik peab piiripunktile esitama kinnituse, et konkreetse sertifikaadi originaal esitatakse piiripunktile kohe, kui see on tehniliselt võimalik. Antud erisus kehtib kuni 01.07.2021. a ning selle rakendamisel arvestatakse kaupade mittevastavuste riske ning ettevõtjate suhtes varasemalt tehtud ametlike kontrollide tulemus.

Viimati uuendatud 17.02.2021