Muudatused taimekaitsevahendite registris

Taimekaitsevahendite registris tehtud muudatused.

26.08.2021 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Trinity

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada ühe- ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, taliodral ja talitritikalel.

26.08.2021 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile PATEL 300 EC

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada haiguste tõrjeks suvi- ja talinisul, durum nisul, suvi- ja taliodral, suvi- ja talikaeral, suvi- ja talirukkil, suvi- ja taliritikalel ning haiguste vastu suvi- ja talirapsil ning suvi- ja talirüpsil.

09.08.2021 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Vantex CS

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada putukkahjurite tõrjeks tali-ja suviteraviljadel (nisu, oder, rukis, tritikale, kaer, speltanisu), tali-ja suvirapsil ning hernel ja põldoal.

09.08.2021 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Nexide CS

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada putukkahjurite tõrjeks tali-ja suviteraviljadel (nisu, oder, rukis, tritikale, kaer, speltanisu), tali-ja suvirapsil ning hernel ja põldoal.

09.08.2021 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Krypt 540

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada kaheiduleheliste ja kõrreliste umbrohtude tõrjeks metsataimlates, viinamarjal, viljapuuaedades, rohumaadel, mittepõllumajanduslikel aladel, tärkamiseelselt ja pärast külvi ning külvi/istutamiseelselt.

09.08.2021 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Gallup 360-K

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada kaheiduleheliste ja kõrreliste umbrohtude tõrjeks metsataimlates, viinamarjal, viljapuuaedades, rohumaadel, mittepõllumajanduslikel aladel, tärkamiseelselt ja pärast külvi ning külvi/istutamiseelselt.

09.08.2021 Taimekaitsevahendi Barbarian HI-Aktiv ümberhindamine

Seoses Barbarian HI-Aktiv ümberhindamise otsusega on taimekaitsevahendit on lubatud kasutada kõrreliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks mittepõllumajanduslikel aladel, viljapuuaedades, metsataimlas, kõrrepõldudel, kesadel, rohumaal, lutsernil kulunormiga ning ristikul.

Toodet ei tohi enam kasutada umbrohutõrjel teraviljadel, hernel, põldoal, tali- ja suvirapsil, linal ega puuvilja- ja marjaaedades.

Enne käesoleva otsuse vastuvõtmist pakendatud ja sellel ajal kehtinud tingimuste kohaselt märgitatud taimekaitsevahendeid tohib müüa kuni 10.02.2022 ning kasutada kuni 10.02.2023.

06.07.2021 Taimekaitsevahendi Taifun B ümberhindamine

Seoses Taifun B ümberhindamise otsusega on taimekaitsevahendit lubatud kasutada orasheina ja teiste lühi- ja pikaealiste umbrohtude tõrjeks rohumaade uuendamisel, ümberküntavatel põldheinapõldudel, kesadel, teravilja kõrrepõldudel, puuvilja- ja marjaaedade reavahedes, mittepõllumajanduslikel aladel, metsanduses, koristuseelseks umbrohutõrjeks teraviljal, rapsil ja linal ning ristiku-, lutserni-, rapsi- ja linapõldudel võrmi kollete hävitamiseks.

Enne käesoleva otsuse vastuvõtmist pakendatud ja sellel ajal kehtinud tingimuste kohaselt märgitatud taimekaitsevahendeid tohib müüa kuni 06.01.2022 ning kasutada kuni 06.01.2023.

05.07.2021 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Incelo

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada kõrreliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks talinisul ja talitritikalel ja talirukkil.

05.07.2021 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Rexade 440

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada kaheiduleheliste ning kõrreliste umbrohtude tõrjeks talinisul, talirukkil ja talitritikalel ning suvinisul.

25.05.2021 Taimekaitsevahendi Kyleo ümberhindamine

Seoses Kyleo ümberhindamise otsusega on taimekaitsevahendit lubatud kasutada ühe- ja kaheaastaste ning mitmeaastaste umbrohtude tõrjeks puuviljaaedades, kõrrepõldudel, kesadel, külvieelselt teravilja ja maisi põldudel ja mittepõllumajanduslikel maadel.

Enne käesoleva otsuse vastuvõtmist pakendatud ja sellel ajal kehtinud tingimuste kohaselt märgitatud taimekaitsevahendeid tohib müüa kuni 25.11.2021 ning kasutada kuni 25.11.2022.

19.05.2021 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile PECARI 300 EC

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada haiguste tõrjeks suvi- ja talinisul, durum nisul, suvi- ja taliodral, suvi- ja talikaeral, suvi- ja talirukkil, suvi- ja taliritikalel ning haiguste vastu suvi- ja talirapsil ning suvi- ja talirüpsil.

13.05.2021 Laiendati taimekaitsevahendi Movento SC 100 kasutamist

Laiendati taimekaitsevahendi Movento SC 100 kasutamist ripslaste tõrjeks kapsastel, maasikal ja salatil.

30.04.2021 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile PROTENDO 300 EC

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada haiguste tõrjeks suvi- ja talinisul, durum nisul, suvi- ja taliodral, suvi- ja talikaeral, suvi- ja talirukkil, suvi- ja taliritikalel ning haiguste vastu suvi- ja talirapsil ning suvi- ja talirüpsil.

27.04.2021 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Corum

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada umbrohtude tõrjeks põldhernel, põldoal ja aedoal.

27.04.2021 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile SHARFEN

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada kõrreliste umbrohtude, eelkõige tuulekaera ja rukki-kasteheina tärkamisjärgseks tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, talirukkil ja -tritikalel.

20.04.2021 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Movento SC 100

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada putukate tõrjeks õunapuudel, pirnipuudel, kirsipuudel, ploomipuudel, kapsastel, avamaal kasvavatel salatil ja dekoratiivtaimedel, kasvuhoones kasvavatel spinatil ja puukoolil, kasvuhoones kasvavatel salatil ja selleril, maasikal nii avamaal, kui kasvuhoones ja sõstardel.

20.04.2021 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Candit

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada haiguste tõrjeks õunapuude, pirnipuude, sõstarde, karusmarja, mustsõstra, kultuurmustika, jõhvika, maasika (avamaal ja kasvuhoones), roosi (avamaal ja kasvuhoones) ja krüsanteemi (kasvuhoones) istandustes.

14.04.2021 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Callisto 100 SC

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada lühiealiste laialeheliste ning mõningate kõrreliste umbrohtude tõrjeks maisil.

07.04.2021 Laiendati taimekaitsevahendi Teppeki kasutamist

Laiendati taimekaitsevahendi Teppeki kasutamist ploomipuul, kirsipuul, peakapsal, brüsseli kapsal, dekoratiivtaimedel, puukoolil ja metsataimlal, kasvuhoones järgnevatel kultuuridel: dekoratiivtaimedel, puukoolil, metsataimlal, tomatil, baklažaanil ja kurgil.

12.03.2021 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile POLECI FORTE

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada kahjurite tõrjeks teraviljadel (oder, kaer, suvinisu, talinisu, talirukis, tritikale), peakapsal, lillkapsal, brokolil, kaalikal, suvi- ja talirapsil, suvi- ja talirüpsil, kartulil, suhkrupeedil, söögipeedil, söödapeedil, hernel, põldoal, porgandil, lutserni seemnepõldudel, lupiini seemnepõldudel, ristiku seemnepõldudel, dekoratiivtaimedel (avamaa ja kasvuhoone), sõstardel, karusmarjal, maasikal ja vaarikal, õunapuudel, pirnipuudel, kirsipuudel ja ploomipuudel, metsanduses (okaspuude puukoolis), sibulal, küüslaugul ja porrulaugul.

12.03.2021 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile ETEFONE

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada taimekasvu reguleerimiseks talinisul, taliodral ning suviodral.

26.02.2021 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Balaya

Taimekaitsevahendit on lubatud lehehaiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, speltanisul, durumnisul, tali- ja suviodral, tali- ja suvirukkil, tali- ja suvitritikalel ja suvikaeral.

19.02.2021 Põllumajandus- ja Toiduamet: Eesti tunnistab kehtetuks ühe imidaklopriidi sisaldava taimekaitsevahendi loa

Imidaklopriid on insektitsiid, mida Eestis kasutatakse kasvuhoonetes tomatil, kurgil ja paprikal lehetäide, ripslaste ja karilaste tõrjeks. Eestis on registris hetkel üks imidaklopriidi sisaldav taimekaitsevahend. Antud preparaati on Eestis lubatud kasutada ainult taimekaitsetunnistust omavatel isikutel.

Toimeaine loa valdaja ei toeta enam antud toimeaine heakskiidu pikendamist, mistõttu Euroopa Komisjon ei pikendanud toimeaine imidaklopriid heakskiidu perioodi ning toote Confidor loa kehtivus lõppes 19.02.2021.

Ajapikendus Confidori turustamiseks ning kasutamiseks võimaldatakse vastavalt Euroopa Liidu määrusele, mis seab ühtsed tähtajad kõikidele liikmesriikidele. Turustamiseks kehtib kuuekuuline ajapikendus ning tooteid on võimalik müüa ja levitada 1. juunini 2021. Ajapikendus olemasolevate toodete varude kasutamiseks kehtib 1. juunini 2022.


Lähem info:
Mariann Leps
taimekaitse ja väetiste osakonna nõunik
mariann.leps@pta.agri.ee
tel 5324 6604

01.02.2021 Eesti tunnistab kehtetuks kümne mankotseebi sisaldava taimekaitsevahendi loa

Mankotseeb on kontaktne fungitsiid, mida kasutatakse köögiviljadel, dekoratiivtaimedel ning kartulil. Eestis on registris hetkel kümme mankotseebi sisaldavat taimekaitsevahendit. Antud preparaate on Eestis lubatud kasutada ainult taimekaitsetunnistust omavatel isikutel.

Euroopa Liidus kiidetakse pestitsiidsed toimeained heaks, kui neil ei ole mingit kahjulikku mõju inimeste, sealhulgas haavatavate elanikkonnarühmade ega loomade tervisele ning neil ei ole mingit lubamatut mõju keskkonnale. Mankotseebi ei kiideta heaks, sest uute teadmiste põhjal on  mankotseebil hormonaalsüsteemi häirivad mõjud inimestele ja sihtliikideks mitteolevatele organismidele ning teadaolevalt põhjustab mankotseeb inimesel arenguhäireid. Samuti on tuvastatud kõrge risk lindudele, imetajatele, mullaorganismidele ja kõigile veeorganismidele. Mankotseebi keelustamise kavatsusi ning selle põhjuseid arutati Taimekaitse Nõukogus põllumajandusorganisatsioonide ja teadlaste esindajatega 2020. aasta novembris virtuaalselt.

Euroopa Komisjon ei pikendanud toimeaine mankotseebi heakskiidu perioodi, mistõttu toodete Acrobat Plus , Dithane NT, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Nautile, Penncozeb 80 WP, Penncozeb DG, Ridomil Gold MZ 68 WG ja Trimanoc DG lubade kehtivus lõppes 1. veebruaril 2021.

Ajapikendus toodete turustamiseks ning kasutamiseks võimaldatakse vastavalt Euroopa Liidu määrusele, mis seab ühtsed tähtajad kõikidele liikmesriikidele. Turustamiseks kehtib kuuekuuline ajapikendus ning tooteid on võimalik müüa ja levitada 01. augustini 2021. Ajapikendus olemasolevate toodete varude kasutamiseks kehtib 15. novembrini 2021.

Lähem info:
Mariann Leps
taimekaitse ja väetiste osakonna nõunik
mariann.leps@pta.agri.ee
tel 5324 6604

18.01.2021 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Revystar XL

Taimekaitsevahendit on lubatud lehehaiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, tali- ja suvitritikalel, rukil ja kaeral.

18.01.2021 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Fragma

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, taliodral, talirukkil, talitritikalel, suvinisul, suviodral, kaeral, kõrreliste heintaimede seemnepõldudel, kõrreliste heintaimede karjamaadel ja kõrrelistel heintaimedel loomasöödaks.

15.01.2021 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile PRAKTIS

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada teraviljahaiguste vastu talinisul.

15.01.2021 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Ferramol® Limacid

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada nälkjate ja tigude tõrjeks kõigil söödavatel ja mittesöödavatel kultuuridel avamaal ja kasvuhoones ning mittepõllumajanduslikel.

30.12.2020 Taimekaitsevahendi Barbarian Super 360 ümberhindamine

Seoses Barbarian Super 360 ümberhindamise otsusega on taimekaitsevahendit lubatud kasutada ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks viljapuuaedades, metsanduses, kõrrepõldudel, kesadel, mittepõllumajanduslikel maadel, rohumaadel ja ristikul.

Toodet ei tohi enam kasutada koristuseelsel umbrohutõrjel teraviljadel, hernel, põldoal, tali- ja suvirapsil, linal ega marjaaedades.

Enne käesoleva otsuse vastuvõtmist pakendatud ja sellel ajal kehtinud tingimuste kohaselt märgitatud taimekaitsevahendeid tohib müüa kuni 30.06.2021 ning kasutada kuni 30.06.2022.

30.12.2020 Taimekaitsevahendi Barclay Barbarian Biograde 360 ümberhindamine

Seoses Barclay Barbarian Biograde 360 ümberhindamise otsusega on taimekaitsevahendit lubatud kasutada ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks viljapuuaedades, metsanduses, kõrrepõldudel, kesadel, mittepõllumajanduslikel maadel, rohumaadel ja ristikul.

Toodet ei tohi enam kasutada koristuseelsel umbrohutõrjel teraviljadel, hernel, põldoal, tali- ja suvirapsil, linal ega marjaaedades.

Enne käesoleva otsuse vastuvõtmist pakendatud ja sellel ajal kehtinud tingimuste kohaselt märgitatud taimekaitsevahendeid tohib müüa kuni 30.06.2021 ning kasutada kuni 30.06.2022.

30.12.2020 Taimekaitsevahendi Gallup Super 360 ümberhindamine

Seoses Gallup Super 360 ümberhindamise otsusega on taimekaitsevahendit lubatud kasutada ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks viljapuuaedades, metsanduses, kõrrepõldudel, kesadel, mittepõllumajanduslikel maadel, rohumaadel ja ristikul.

Toodet ei tohi enam kasutada koristuseelsel umbrohutõrjel teraviljadel, hernel, põldoal, tali- ja suvirapsil, linal ega marjaaedades.

Enne käesoleva otsuse vastuvõtmist pakendatud ja sellel ajal kehtinud tingimuste kohaselt märgitatud taimekaitsevahendeid tohib müüa kuni 30.06.2021 ning kasutada kuni 30.06.2022

30.12.2020 Taimekaitsevahendi Monosate G ümberhindamine

Seoses Monosate G ümberhindamise otsusega on taimekaitsevahendit lubatud kasutada ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks viljapuuaedades, metsanduses, kõrrepõldudel, kesadel, mittepõllumajanduslikel maadel, rohumaadel ja ristikul.

Toodet ei tohi enam kasutada koristuseelsel umbrohutõrjel teraviljadel, hernel, põldoal, tali- ja suvirapsil, linal ega marjaaedades.

Enne käesoleva otsuse vastuvõtmist pakendatud ja sellel ajal kehtinud tingimuste kohaselt märgitatud taimekaitsevahendeid tohib müüa kuni 30.06.2021 ning kasutada kuni 30.06.2022

30.12.2020 Taimekaitsevahendi Ouragan with system 4 ümberhindamine

Seoses Ouragan with system 4 ümberhindamise otsusega on taimekaitsevahendit lubatud kasutada ühe- ja mitmeaastaste kõrreliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks mittepõllumajanduslikel maadel, kesadel, kartulil, kõrrepõldudel, külvi- ja istutuseelsel kasutamisel, metsanduses, tali- ja suvirapsil, tali- ja suviodral, tali- ja suvikaeral ja viljapuuaedades.

Toodet ei tohi enam kasutada talinisul enne koristust ja tatral.

Enne käesoleva otsuse vastuvõtmist pakendatud ja sellel ajal kehtinud tingimuste kohaselt märgitatud taimekaitsevahendeid tohib müüa kuni 30.06.2021 ning kasutada kuni 30.06.2022

10.12.20 Muudeti Fenix turulelubamise tingimusi

Tagasi võeti kasutusala juurpetersellil jääkide piirmäära ületamise tõttu.

 Enne käesoleva otsuse vastuvõtmist pakendatud ja sellel ajal kehtinud tingimuste kohaselt märgitatud taimekaitsevahendeid tohib müüa kuni 01.05.2021 ning kasutada kuni 01.08.2021.

10.12.20 Lisati taimekaitsevahendile ARRVA kasutamine rohumaadel

Taimekaitsevahendit tohib nüüd kasutada ka rohumaadel kulunormiga 2/l ha. Pritsimine aprillist maini. Ooteaeg 7 päeva. Kasutuspiirangud: mittepritsitav puhvervöönd põllumajanduses mittekasutavast maast 15 m.

10.12.2020 Muudeti Kinvara turulelubamise tingimus

Muudeti taimekaitsevahendi Kinvara kasutamist rohumaadel. Ooteaeg on nüüd 7 päeva. Kasutuspiirangud: mittepritsitav puhvervöönd põllumajanduses mittekasutavast maast 15 m.

03.12.2020 Muudeti taimekaitsevahendi Nufarm MCPA Super nimi, uus tootenimi on MCPA Super

Enne nime muutmise otsust pakendatud ja sellel ajal kehtinud tingimuste kohaselt märgistatud taimekaitsevahendeid tohib müüa

29.10.2020 Muudeti taimekaitsevahendi Nuance nimi, uus tootenimi on Nuance 75 WG

Enne nime muutmise otsust pakendatud ja sellel ajal kehtinud tingimuste kohaselt märgistatud taimekaitsevahendeid tohib müüa kuni 29.04.2021 ning kasutada kuni 29.04.2022.

09.10.2020 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Stakato 500 SC

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, taliodral, talirukkil, talitritikalel, suviodral, suvinisul ning kaeral.

30.09.2020 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile COBALT

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada haiguste tõrjeks hernel, lillkapsal, peakapsal, porrul, sibulal, põldoal, söögipeedil, brokolil, mustikal, avamaa ja kasvuhoone maasikal, porgandil, õunapuudel, pastinaagil, juurselleril, redisel ja rõikal, salatil, kasvuhoone tomatil, pamplil, vaarikal, mustal ja punasel sõstral, avamaa ja kasvuhoone dekoratiivtaimedel.

30.09.2020 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile FORTUNE

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada lühiealiste ja mitmeaastaste kõrreliste umbrohtude tõrjeks aedmurakal, jõhvikal, karusmarjal, vaarikal, viljapuuaedades, punasel sõstral, mustal sõstral, mustikal, aed-mädarõikal, aed-piimjuurel, dekoratiivtaimedel, hernel, humalal, juurselleril, kaalikal, küüslaugul, linal, lupiinil, mugulsibulal, naeril, pastinaagil, puukoolis, põldoal, ravimtaimede juurtel ja leotistel, redisel, siguril, söögipeedil, suhkrupeedil, söödapeedil, šalottsibulal, suvi- ja talirapsil, apteegitillil, lehtköögiviljadel, maitsetaimedel, murulaugul, selleril ja petersellil, kartulil, kesadel, punasel aruheinal.

11.09.20 Laiendati taimekaitsevahendi Ariane S kehtivust kasutamiseks golfimurul

Ariane S tohib nüüd kasutada golfimurul kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks.

04.09.20 Muudeti Flurostar 180 turulelubamise tingimusi

Taimekaitsevahendit Flurostar 180 tohib nüüd kasutada ka suvitritikalel ja kaeral ning rohumaadel.

Enne käesoleva otsuse vastuvõtmist pakendatud ja sellel ajal kehtinud tingimuste kohaselt märgitatud taimekaitsevahendeid tohib müüa kuni 04.03.2021 ning kasutada kuni 04.03.2022.

26.08.2020 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Teppeki

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada lehetäiliste tõrjeks suvi- ja talinisul, spelta nisul, suvi- ja talitritikalel, suvi- ja talirukkil, suvi- ja taliodral, suvi- ja, rohelisel hernel, õuna- ja pirnipuul ning kartulil.

07.08.20 Laiendati taimekaitsevahendite Mirador 250 SC, Amistar, Switch 62,5 WG, Difcor 250 EC ja Agil 100 EC kehtivust kasutamiseks puukoolil

Mirador 250 SC-i, Amistari ja Switch 62,5 WG tohib nüüd kasutada puukoolil seenhaiguste tõrjeks.

Difcor 250 EC tohib nüüd kasutada puukoolil kahjustajate tõrjeks.

Agil 100 EC Tohib nüüd kasutada puukoolil mitmeaastate kõrreliste umbrohtude tõrjeks.

07.08.20 Laiendati taimekaitsevahendite Mirador 250 SC, Amistar ja Switch 62,5 WG kehtivust kasutamiseks golfimurul

Mirador 250 SC-i, Amistari ja Switch 62,5 WG tohib nüüd kasutada golfimurul seenhaiguste tõrjeks.

03.08.20 Lisati taimekaitsevahendile Spotlight Plus kasutamine sparglil, aedmurakal, mustikal, jõhvikal, sõstardel, karusmarjal, dekoratiivtaimedel, vaarikal ja maasikal

Lisati taimekaitsevahendile Spotlight Plus kasutamine sparglil, aedmurakal, mustikal, jõhvikal, sõstardel, karusmarjal, dekoratiivtaimedel, vaarikal ja maasikal

03.07.2020 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile EMCEE

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks suviodral, -kaeral, rukil, -nisul, taliodral, -kaeral, -rukil, -tritikalel ning –nisul.

18.06.2020 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Spotlight Plus

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada kartulipealsete närvutamiseks.

10.06.2020 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Mateno Duo

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada talinisul, talitritikalel, taliodral ja talirukkil kõrreliste ja laialeheliste umbrohtude tõrjeks.

10.06.20 Muudeti Lentagran WP turulelubamise tingimusi

Taimekaitsevahendit Lentagran WP tohib nüüd kasutada ka hernestel (rohelisena koristataval ja täisküpsena koristataval).

Enne käesoleva otsuse vastuvõtmist pakendatud ja sellel ajal kehtinud tingimuste kohaselt märgitatud taimekaitsevahendeid tohib müüa kuni 10.12.2020 ning kasutada kuni 10.12.2021

05.06.2020 Axial 50 EC uued turulelubamise tingimused seoses taimekaitsevahendi ümberhindamisega

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada lühiealiste kõrreliste umbrohtude, rukki-kasteheina ja tuulekaera tõrjeks suvinisul, suviodral, suvitritikalel, talinisul, taliodral ja talitritikalel.

Enne käesoleva otsuse vastuvõtmist pakendatud ja sellel ajal kehtinud tingimuste kohaselt märgitatud taimekaitsevahendeid tohib müüa kuni 05.12.2020 ning kasutada kuni 05.12.2021

03.06.2020 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile BOSCA

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada haiguste tõrjeks suvi- ja talirapsil.

22.05.20 Lisati taimekaitsevahendile Galistop 200 kasutamine rohumaadel

Taimekaitsevahendit tohib nüüd kasutada ka rohumaadel.

15.05.2020 Laiendati taimekaitsevahendite Dicoherb Super 750 SL ja Axial 50 EC loa kehtivust kasutamiseks suvitritikalel

Dicoherb Super 750 SL tohib nüüd kasutada suvitritikalel ühe-ja mitmeaastaste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks.

Axial 50 EC tohib nüüd kasutada suvitritikalel tuulekaera ja teiste lühiealiste kõrreliste umbrohtude tõrjeks.

15.05.2020 Võeti tagasi taimekaitsevahendite Kantik ja Mirage kasutusalad odral ja kaeral

Tulenevalt prokloraasi piirnormi väiksemaks muutmisest teatud kultuuridel võeti tagasi Kantik ja Mirage kasutusalad odral ja kaeral.

Enne kasutusalade tagasi võtmise otsust pakendatud ja sellel ajal kehtinud tingimuste kohaselt märgistatud taimekaitsevahendeid tohib müüa ja kasutada kuni 4. septembrini 2020.

06.05.2020 Võeti tagasi taimekaitsevahendi Ampera kasutusalad odral ja kaeral

Tulenevalt prokloraasi piirnormi väiksemaks muutmisest teatud kultuuridel võeti tagasi Ampera kasutusalad odral ja kaeral. Enne kasutusalade tagasi võtmise otsust pakendatud ja sellel ajal kehtinud tingimuste kohaselt märgistatud taimekaitsevahendeid tohib müüa ja kasutada kuni 4. septembrini 2020.

06.05.2020 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Gachinko

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada kartulil kartuli-lehemädaniku tõrjeks.

06.05.2020 Anti turulelaskmise luba taimekaitsevahendile Alliance

Taimekaitsevahendit on lubatud kasutada kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, taliodral, talirukkil ja talitritikalel, suvinisul ja suviodral .

05.05.20 Lisati taimekaitsevahendile Kinvara kasutamine rohumaadel

Taimekaitsevahendit tohib nüüd kasutada ka rohumaadel.

05.05.2020 Laiendati Novitron DAMTec loa kehtivust kasutamiseks porgandil

Novitron DAMTec- tohib kasutada nüüd ka üheiduleheliste ja kaheiduleheliste taimede umbrohu tõrjeks porgandil.

30.04.2020 Laiendati taimekaitsevahendi Signum loa kehtivust kasutamiseks söögipeedil, punasel sõstral, mustal sõstral, vaarikal, pamplil ja mustikal

Signum- tohib kasutada nüüd ka haiguste tõrjeks pamplil ja vaarikal, sõstardel, söögipeedil, mustikal.

29.04.2020 Muudatused insektitsiidide kasutamistingimustes

Viimastel hooaegadel on toimunud mitmeid muutusi insektitsiidide kasutamistingimustes.

Muudatused puudutavad mesilaste ja teiste tolmeldajate kaitseks taimekaitsevahendile lisatavat ohu- ja hoiatuslauset Spe8 ning möödunud taimekasvatuse hooajaks kehtestatud erandeid. Tänaseks on Põllumajandusamet korrigeerinud infolehed ja nendel kajastuvad kõik kasutamistingimused. Infolehtede muudatustest teavitati ka loa valdajaid ning maaletoojaid.

Esmalt on oluline välja tuua, et muudatused ja erandid ei puuduta õitsvate taimede pritsimist päevasel ajal – see on endiselt keelatud.

Taimekaitsevahendeid Decis Mega, Decis Forte, Kaiso 50 EG, Karate Zeon ning Proteus OD võib kasutada päevasel ajal juhul, kui mesilased ega teised tolmeldajad ei lendle. Jätkuvalt on päevasel ajal lubatud kasutada tooteid Mavrik, Evure, NeemAzal-T/S ja Biscaya. Kõiki teisi insektitsiide võib pritsida ainult kell 22.00–05.00, seda ka juhul, kui põllul ei ole õitsvaid taimi. Erandina on taimede õitsemise ajal  lubatud kasutada vahendeid Proteus OD, Biscaya, Mavrik ja Evure. Õitsvate taimede puhul võib pritsimist läbi viia vaid ajavahemikus 22.00 – 05.00 ehk siis kui mesilaste ja teiste kasulike putukate lendlus on juba lõppenud või pole veel alanud.  Erandina on lubatud ka Fastac 50-ga tõrjuda hernemähkurit herne õitsemise ajal, aga ka sel juhul kell 22.00–05.00. Insektitsiidide kasutamise nõuded, sealhulgas lubatud erandid, on kirjeldatud vahendi registrikandes ja infolehes. Kui kasutajal on mõni eelpool nimetatud toode pärit varasemast ajast, siis on võimalik, et pakendil olev etikett erineb kehtivast. Sel juhul palume kindlasti enne kasutamist taimekaitsevahendite registrist üle vaadata nende kasutamistingimused ja lähtuda just registrikandest.

Lähem info:

Eva Lind

taimekaitse ja väetiste osakonna juhataja

e-post eva.lind@pma.agri.ee

tel 5551 4314

20.04.2020 Eesti tunnistab kehtetuks epoksikonasooli sisaldavate taimekaitsevahendite load

Eesti tunnistab kehtetuks epoksikonasooli sisaldavate taimekaitsevahendite load

30. aprillil 2020 lõppeb Euroopa Liidus toimeaine epoksikonasooli heakskiidu kehtivus. Kuna taotleja otsustas toimeainet Euroopa Liidus mitte pikendada, kustutatakse Eesti taimekaitsevahendite registrist 21 epoksikonasooli sisaldavat taimekaitsevahendit. Alates 1. maist 2020 kaotavad kehtivuse tooted Adexar, Allegro Super, Bell, Bell Super, Capalo, Ceriax, Duett Ultra, Epox Extra, Epox Top, Maracas, Maredo 125 SC, Opera N, Opus, Osiris, Osiris Star, Radial, Rubric, Swing Gold, Tango Flex, Tango Super ja Viverda.

Turustamiseks kehtib 6-kuuline ajapikendus ning tooteid on võimalik müüa ja levitada 1. novembrini 2020. Ajapikendus olemasolevate toodete varude kasutamiseks kehtib 1. novembrini 2021.

Lähem info:

Eliise Mesi

taimekaitse ja väetiste osakonna nõunik

e-post eliise.mesi@pma.agri.ee

tel 54004422

13.04.2020 Laiendati taimekaitsevahendite Agil 100 EC, Tilmor ja Proteus OD loa kehtivust kasutamiseks köömnel

Agil 100 EC tohib nüüd kasutada köömnel kõrreliste umbrohtude tõrjeks.

Tilmor tohib nüüd kasutada köömnel valgemädaniku tõrjeks.

Proteus OD tohib nüüd kasutada köömnel porgandikärbse ja köömnekoi tõrjeks.

13.04.2020 Laiendati taimekaitsevahendi NeemAzal-T/S loa kehtivust kasutamiseks maasikal, vaarikal, mustal sõstral ja punasel sõstral

NeemAzali-T/S tohib kasutada nüüd ka kahjurite tõrjeks maasikal, vaarikal, must sõstral ja punasel sõstral.

03.04.2020 Muudeti taimekaitsevahendi Avtar 75 NT nimi, uus tootenimi on Manfil Plus 75 WG

Enne nime muutmise otsust pakendatud ja sellel ajal kehtinud tingimuste kohaselt märgistatud taimekaitsevahendeid tohib müüa kuni 13.10.2020 ning kasutada kuni 13.10.2021.

16.01.2020 Eesti tunnistab kehtetuks tiaklopriidi sisaldavate taimekaitsevahendite load

Toodete Proteus OD ja Biscaya lubade kehtivus lõppeb 3. augustil 2020, kuna toimeaine tiaklopriidi heakskiidu perioodi Euroopa Komisjon ei pikendanud.

Euroopa Liidus hinnatakse toimeaineid teaduspõhise lähenemise põhimõttel ning peamisteks märksõnadeks on tervise- ja keskkonnaohutus. Uutele uuringutulemustele tuginedes on tiaklopriidi keelustamise põhjuseks kõrge risk inimese ja loomade tervisele. Tiaklopriid liigitub reproduktiivtoksiliseks aineks ehk võib mõjuda kahjulikult paljunemisele. Samuti tuvastati riskihindamise käigus, et tiaklopriidi kasutamisel esineb risk põhjaveele selle laguproduktide leostumise tõttu.

Ajapikendus toodete turustamiseks ning kasutamiseks võimaldatakse vastavalt Euroopa Liidu määrusele. Tooteid võib müüa ja levitada ning olemasolevaid varusid kasutada taimekasvatuse hooaja lõpuni 3. novembrini 2020.

Tiaklopriid on laia tõrjespektriga süsteemse toimega insektitsiid ja Statistikaameti andmetel aastate lõikes olnud üks enimturustatavad putukatõrjevahendeid Eestis. Tiaklopriidi sisaldavad taimekaitsevahendid on Eestis turule lubatud teraviljadel, rapsil, kartulil, maisil, maasikal, vaarikal ning köögiviljadel kasutamiseks.

Lähem info:

Eva Lind

taimekaitse ja väetiste osakonna nõunik

e-post eva.lind@pma.agri.ee

tel 5551 4314

06.12.2019 Taimekaitsevahendite registrist läheb välja 7 glüfosaati sisaldavat toodet

1. jaanuar 2020 seisuga lähevad Eesti taimekaitsevahendite registrist välja glüfosaati sisaldavad tooted Roundup Gold ST ja sellega identsed tooted Roundup ACE ST, Roundup FL 450 ning Roundup Biactive ja sellega identsed tooted Ranger XL, Roundup Classic XL, Rodeo XL. Toodete Roundup Gold ST, Roundup FL 450 ja Roundup Biactive väikepakendid on kättesaadavad ka vabamüügis. Turustamiseks kehtib 6-kuuline ajapikendus ning tooteid on võimalik müüa ja levitada 30. juunini 2020. Ajapikendus olemasolevate toodete varude kasutamiseks kehtib 30. juunini 2021.

Tooted kustutatakse registrist seetõttu, et loa valdaja ei esitanud toodete ümberhindamiseks vajalikke uuringuid. Ülejäänud Eestis registreeritud glüfosaati sisaldavaid tooteid otsus ei mõjuta.

Lähem info:

Eva Lind

taimekaitse ja väetise osakonna nõunik

tel 5551 4314

Viimati uuendatud 26.08.2021