Taimekaitsevahendi efektiivsuskatsed

Taimekaitsevahendi turule laskmiseks on vaja toote efektiivsust hindavaid tunnustatud katseid.

Katsed peavad vastama hea katsetava ühtsetele (inglise keeles good experimental practise ehk GEP) põhimõtetele ja läbi viidud ametlikult tunnustatud katseüksuste poolt ning ettenähtud alustel. Sellega kindlustatakse katsetulemuste ühtlikkus ja vastuvõetavus taimekaitsevahendi efektiivsuse hindamisel.

Et tagada efektiivsuskatsete nõuetekohane läbiviimine, peavad katseüksused olema selleks tunnustatud, omades vajaliku kvalifikatsiooniga töötajaid ning vajalikke tingimusi ja tehnikat katsete korraldamiseks.

Katseüksuse vastavust nõuetele hindab Eestis Põllumajandus- ja Toiduamet ning teeb otsuse katseüksuse tunnustamise või mittetunnustamise kohta põhinedes esitatud dokumentidele ja kohapealse kontrolli käigus dokumenteeritud infole.

Eesti Taimekasvatuse Instituut
Reg nr 70000869
J. Aamisepa 1, 48309 Jõgeva alevik
Jõgeva maakond. Tel: 776 6901
E-post: info@etki.ee
 

Viimati uuendatud 01.01.2021