Tegevusloaga tollilaod

Tegevusloaga tollilaod transiidil oleva loomse saaduse ladustamiseks.

LAOD TRANSIIDIL OLEVA LOOMSE SAADUSE LADUSTAMISEKS¹/

WAREHOUSES FOR ANIMAL PRODUCTS IN TRANSIT¹

Jrk nr/ Order No

a) NIMI/NAME

b) AADRESS/ADDRESS

c) LAO LIIK/

CATEGORY OF THE WAREHOUSE

TUNNUSTAMISE NUMBER/

APPROVAL NUMBER

TOOTE KATEGAAORIAD/ PRODUCT CATEGORIES

VASTUTAV PIIRIPUNKT/

RESSPONSIBLE BORDER CONTROL POST

  1. Nimi/Name
  2. TRACES-kood/code
  3. Telefon/Phone

1.

a) HHLA TK Estonia AS

b) Koorma 15, Maardu, Viimsi vald, Harjumaa

c) CW

EE 003-10

HC-T(FR)(2), NT(2);

NHC-NT(2),T(FR)(CH)(2)

  1. Muuga
  2. EEMUG1
  3. +372 631 9688

2.

a) Alekon Cargo OÜ

b) Saha-Loo tee 5b, Maardu, Viimsi vald, Harjumaa

c) CW

EE 003-12

HC-NT(2)

  1. Muuga
  2. EEMUG1
  3. +372 631 9688

¹ Tunnustatud kooskõlas Euroopa Komisjoni määrusega/Approved in accordance with the regulation (EC) 2019/2124

HC- tooted inimtoiduks/products intended for human consumption

NHC- tooted mitteinimtoiduks/products intended not for human consumption

NT- temperatuurinõuded puuduvad/no temperature requirements

T(FR)- külmutatud tooted/frozen products

T(CH)- jahutatud tooted/chilled products

(2)- pakitud tooted/packed products only

CW- tolliladu/customs warehouse

Viimati uuendatud 15.02.2021