Üldinfo kõrvaldamise ja kasutamise kohta

Allpool on välja toodud loomsete kõrvalsaaduste käitlemise ja kasutamise võimalused ja piirangud.

1. kategooria loomseid kõrvalsaadusi võib:  

 • töödelda rõhu all steriliseerimisega selleks tunnustatud ettevõttes.

Töötlemise tulemusena saadud tooteid on lubatud peale materjali püsimärgistusainega märgistamist:

 • ladestada tunnustatud prügilasse;
 • kasutada põletamiseks, koospõletamiseks või kütusena põletamiseks selleks tunnustatud ettevõttes.
 • põletada, koospõletada või kütusena põletada selleks tunnustatud ettevõttes.
 • ladestada tunnustatud prügilasse, kui tegu on rahvusvahelistel liinidel sõitvatelt transpordivahenditelt (rong, lennuk, buss, laev) pärinevate toidujäätmetega.

2. kategooria loomseid kõrvalsaadusi võib:

 • töödelda rõhu all steriliseerimisega selleks tunnustatud ettevõttes.

Töötlemise tulemusena saadud tooteid on lubatud peale materjali märgistamist püsimärgistusainega:

 • ladestada tunnustatud prügilasse;
 • kasutada põletamiseks, koospõletamiseks või kütusena põletamiseks selleks tunnustatud ettevõttes;
 • kasutada   orgaaniliste väetiste või mullaparandusainete tootmiseks, komposteerida või töödelda biogaasiks selleks tunnustatud ettevõttes.
 • põletada, koospõletada või kütusena põletada selleks tunnustatud ettevõttes;
 • kasutada maapinnale laotamiseks sõnniku ja seedekulgla sisu ning piima ja piimatoodete puhul selleks teavitatud põllumajandusettevõttes;
 • komposteerida või töödelda biogaasiks selleks tunnustatud ettevõttes, kui tegu on sõnniku, seedekulgla ja selle sisu, piima ja sellest saadud toodete, muna ja sellest saadud toodete ning veeloomadest saadud materjaliga.

Komposti/käärimisjääke saab turustada orgaaniliste väetiste või mullaparandusainetena kasutamiseks või nende tootmiseks selleks tunnustatud või teavitatud ettevõttes (v.a lõpp-kasutajad).

3. kategooria loomseid kõrvalsaadusi võib:

 • töödelda selleks tunnustatud ettevõttes.

Töötlemise tulemusena saadud tooteid võib:

 • põletada, koospõletada või kütusena põletada selleks tunnustatud ettevõttes;
 • kasutada orgaaniliste väetiste või mullaparandusainete tootmiseks selleks tunnustatud ettevõttes;
 • kasutada põllumajandusloomade sööda või lemmikloomatoidu tootmiseks selleks tunnustatud ettevõttes;
 • ladestada tunnustatud prügilasse.
 • põletada, koospõletada või kütusena põletada selleks tunnustatud ettevõttes;
 • komposteerida või töödelda biogaasiks selleks tunnustatud ettevõttes.

Komposti/käärimisjääke saab turustada orgaaniliste väetiste või mullaparandusainetena kasutamiseks või nende tootmiseks selleks tunnustatud või teavitatud ettevõttes (v.a lõpp-kasutajad).

 • kasutada töötlemata (toore) lemmikloomatoidu tootmiseks selleks tunnustatud ettevõttes. 
 • kasutada maapinnale laotamiseks, kui tegu on piima ja piimatoodetega (selleks teavitatud ettevõttes).

Kokkuvõte eri kategooriate kõrvaldamisest ja kasutamisest

Kõrvaldamine, kasutamine 1. KAT 2. KAT 3. KAT
Põletamine Lubatud Lubatud Lubatud
Koospõletamine Lubatud Lubatud Lubatud
Kütusena põletamine Lubatud Lubatud Lubatud
Töötlemine Lubatud Lubatud Lubatud
Ladestamine prügilasse Lubatud peale töötlemist Lubatud peale töötlemist Lubatud peale töötlemist
Väetiste/mullaparandusainete tootmine Keelatud Lubatud peale töötlemist Lubatud peale töötlemist
Komposteerimine Keelatud Lubatud peale töötlemist Lubatud
Biogaasiks töötlemine Keelatud Lubatud peale töötlemist Lubatud
Sööda tootmine Keelatud Keelatud Lubatud peale töötlemist
Lemmikloomatoidu tootmine Keelatud Keelatud Lubatud peale töötlemist
Toore lemmikloomatoidu tootmine Keelatud Keelatud Lubatud
Kasutamine otse maa väetamiseks Keelatud Lubatud (sõnnik, piim)
Lubatud (sõnnik, piim)

Viimati uuendatud 28.12.2020