Brexiti mõju taimede ja taimsete saaduste ekspordile

31.12.2020 | 14:57

Alates 1.01.2021 hakkab kaubavahetus Ühendkuningriigiga (ÜK) toimuma samadel alustel nagu teiste kolmandate riikidega. Seega olenemata tulevase kaubanduslepingu olemasolust on taimede ja taimsete saaduste eksportimiseks vajalik nendele eelnevalt taotleda fütosanitaarsertifikaat. Põhja-Iirimaa suhtes kehtivad jätkuvalt ELi kaubandusreeglid.

    • Jaga

ÜK lahkus 31. jaanuaril 2020 Euroopa Liidust (EL) ja kuni 31.12.2020 kehtib kaupade liikumisel üleminekuperiood.

Uued ekspordinõuded rakenduvad ÜKs kolmes etapis. Esimesed eksporti puudutavad muudatused jõustuvad 1. jaanuarist 2021. Kõrge riskiga taimede ja taimsete saaduste eksportimiseks on vaja fütosanitaarsertifikaati, eelnevat teatamist planeeritavast sisseveost PEACH süsteemi kaudu ning kontrolli sihtkohtades. Nende toodete hulka kuuluvad: taimed istutamiseks, kartul, teatud seemned ja puit. Nõuded kehtivad ka kasutatud põllu- ja metsamasinatele. Puidust pakkematerjal peab olema töödeldud ja märgistatud vastavalt rahvusvahelisele fütosanitaarmeetmete standardile nr 15 (ISPM 15).

1. aprillist 2021 nõutakse sihtkohas fütosanitaarsertifikaati juba kõikidele taimsetele toodetele, lisaks kõrge riskiga toodetele hõlmavad reguleeritud tooted teatud lõikelilli, puu- ja köögivilju.

1. juulist 2021 käivitub täiemahuline kontroll piiripunktides riiki sisenemisel.