Hariliku tatra külviseemne peab olema sertifitseeritud

17.11.2021 | 10:12

Tatra kasvatamine Eestis on viimastel aastatel muutunud üha populaarsemaks. Hariliku tatra müümisel tuleb arvestada, et turustatav seeme peab olema kontrollitud ja sertifitseeritud. Seemet ostes veendu, et pakutav toode on nõuetekohaselt pakendatud ja märgistatud. Eestis on lubatud turustada ainult sertifitseeritud seemet.
    • Jaga

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) mahepõllumajanduse ja seemne osakonna nõuniku Piia Puuseppa sõnul on tatar suurepärane meetaim ning tänuväärne vahekultuur, kuid tatraseemne müügil tuleb arvestada kehtestatud nõuetega. „Turustatav tatra külviseeme peab olema sertifitseeritud ja  vastama kvaliteedinõuetele. Näiteks, sertifitseeritud tatraseemne partii idanevus on vähemalt 85% ja puhtus vähemalt 98%,“ selgitas Puusepp.

Seemne sertifitseerimine tähendab seda, et seeme on usaldusväärne, kontrollitud ja vastab rahvusvaheliselt kehtestatud nõutele. „Nõuetele vastava seemne kohta väljastab PTA sertifitseerimise otsuse ja pakendi etiketid. Pakendid suletakse ning märgistatakse ametliku etiketiga,“ märkis Puusepp.

Statistikaameti andmetel alustati tatra kasvatamist Eestis 100 hektaril 1996. aastal. 2010. aastal oli tatra kasvupind 300 hektarit ning 2017. aastal 5300 hektarit. Käesoleval aastal oli tatra kasvupind 5927 hektarit ning koristatud saak keskmiselt 588 kilogrammi hektarilt.

PTA andmetel kasvatati tatart mahepõllumajanduslikes ettevõtetes kokku 5415 hektaril, mis näitab, et peamiselt kasvatavad tatart just mahetootjad.

Tatar võeti Eestis sordilehe ja sertifitseeritavate taimeliikide hulka 2018. aasta alguses. Alates 30. juunist 2020 võib turustada vaid sordilehte võetud sordi sertifitseeritud seemet või teises Euroopa Liidu liikmesriigis sertifitseeritud seemet.

-

Kommunikatsiooniosakond