Hiiumaal jahil olnud Hispaania koerad on tagasiteel kodumaale

05.11.2021 | 17:59

Amet on jahikoerad ja transporditingimused üle vaadanud ning koerad on turvaliselt koduteel.
    • Jaga

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) loomatervise ja -heaoluosakonna peaspetsialisti Tiina Kuke sõnul on koerte heaolu transpordil tagatud. „Loomade veoks mõeldud puurid on ümber ehitatud koertele sobivaks ning ameti poolt üle vaadatud. Lisaks vaadati kõik koerad üle tegevusloaga loomaarsti poolt, et veenduda nende valmisolekus pikaks teekonnaks,“ selgitas Kukk. Amet tunnistas veovahendi loomadele sobivaks ja koerad on asunud koduteele.

Jahiturism on Eestis lubatud, kuid peab toimuma nõuetekohaselt. Selleks, et tulevikus vältida selliseid olukordi, kus jahikoerte transportimine ei toimu nõuetekohaselt, plaanib amet tõsta teadlikkust. „Kindlasti tuleb tõsta nii jahimeeste kui ka jahikoeri teistest riikidest transportivate isikute teadlikkust loomade heaolu- ja transpordinõuete kohta. Samuti tuleb teha rohkem koostööd liikmesriikidega, et tagada kontroll juba lähteriigis,“ kirjeldas Kukk ameti edasisi plaane.

Oktoobri alguses jõudsid Eestisse Hispaania jahikoerad, keda transporditi kaubikus ning loomad olid mitmekesi kitsastes puurides. PTA alustas menetlust, mis puudutas loomade mittenõuetekohast transporti ning keelas koerte liikumise ilma ameti loata.

Kommunikatsiooniosakond

-