Ida-Virumaal toimub tasuta lemmikloomade vaktsineerimine marutaudi vastu

24.08.2021 | 10:59

27.08–28.08 toimub koerte ja kasside tasuta marutaudi vastu vaktsineerimine Ida-Virumaal.
    • Jaga

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) peaspetsialisti Enel Niine sõnul Eestis täna marutaudi ei esine, kuid endiselt oleme haigusest ohustatud. „Eesti piirneb ida poolt riigiga, kus on marutaudijuhtumid jätkuvalt väga levinud. Ida-Virumaad seovad Narva jõe ning Peipsi järve üleste aladega tihedad ajaloolised, demograafilised ning majanduslikud suhted. Seetõttu on eriti oluline, et antud piirkonnas oleksid lemmikloomad vaktsineerimise tulemusel marutaudi eest kaitstud ning üle riigipiiri liikudes omaksid ka lemmikloomapassi ja oleksid kiibitud,“ selgitas Niin.

Amet viib lemmikloomade marutaudi vastu vaktsineerimise kampaaniat läbi juba kolmandat aastat. Eelmistel aastatel vaktsineeriti kampaania käigus Kaugu-Eestis kokku 1603 kassi ja koera. „Tänu kampaaniale sai möödunud suve lõpul vaktsiinisüsti suur hulk Kagu-Eesti maapiirkonna lemmikloomi. Ka kohalikud elanikud kinnitasid sellise ettevõtmise vajalikkust. Seega loodame, et sellel aastal on ka Ida-Viru maakonnas rohkelt loomaomanikke, kes lasevad oma lemmiklooma vaktsineerida,“ ütles Niin.

Lemmikloomade vaktsineerimine toimub õues, mistõttu on oluline, et loomaomanik kindlustaks looma ohutu fikseerimise vaktsineerimise ajaks. „Näiteks kassid on soovitatav kohale tuua transportpuurides, et tagada neile turvatunne, sest ümbritsevad koerad võivad neid hirmutada. Juhul, kui lemmikul on olemas pass või muu dokument, millesse vaktsineerimise andmed kanda, palume see kaasa võtta,“ soovitas Niin.

Koeri ja kasse tuleb vaktsineerida marutaudi vastu vähemalt iga kahe aasta tagant. Selle eest, et lemmikloomal oleks toiming regulaarselt tehtud, vastutab loomaomanik. Käivitatud vaktsineerimise kampaania on ellu kutsutud, et aidata kaasa vaktsineeritud lemmikute osakaalu tõusule, tagada lemmikute ohutus nii kodupaigas viibimisel kui reisimisel ning juhtida veel kord tähelepanu marutaudivastase vaktsineerimise olulisusele. Kuna rohkem kui 95% inimese haigestumistest saab alguse kokkupuutest marutaudihaige koeraga, siis on oluline, et Eesti koerad ja kassid oleksid vaktsineeritud marutaudi vastu kaitsmaks loomade ja inimeste elu.

Kampaaniaga saab täpsemalt tutvuda ning vaktsineerimisgraafikuid vaadata lehel marutaud.ee.

В Ида-Вирумаа проводится бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства

С 27 по 28 августа в Ида-Вирумаа пройдет бесплатная вакцинация собак и кошек от бешенства.

По словам главного специалиста Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (PTA) Энель Нийн, сегодня в Эстонии нет бешенства, но мы по-прежнему подвержены риску заболевания. «На востоке Эстония граничит со страной, где случаи бешенства всё еще очень распространены. Ида-Вирумаа имеет тесные исторические, демографические и экономические отношения с территориями, расположенными вверх по реке Нарва и Чудским озером. Поэтому особенно важно, чтобы вакцинация помогла защитить домашних животных этого региона от бешенства, а при пересечении границы у них также был паспорт домашнего животного, и они были чипированы», – пояснила Нийн.

Департамент уже третий год подряд проводит кампанию вакцинации домашних животных от бешенства. В прошлые годы в ходе кампании в Юго-Восточной Эстонии было вакцинировано 1603 кошки и собаки. «Благодаря кампании в конце прошлого лета было вакцинировано много домашних животных из сельских районов Юго-Восточной Эстонии. Необходимость такого мероприятия подтвердили и местные жители. Поэтому надеемся, что в этом году в Ида-Вирумаа будет также много владельцев животных, которые вакцинируют своих питомцев», – сказала Нийн.

Вакцинация домашних животных проводится на открытом воздухе, поэтому важно, чтобы владелец животного быть был способен обеспечить для окружающих безопасную фиксацию животного во время вакцинации. «Например, кошек рекомендуется привозить в клетках-перевозках, чтобы они чувствовали себя спокойнее, поскольку окружающие собаки могут их напугать. Если у питомца есть паспорт или другой документ, в который вносится информация о вакцинации, то мы просим взять этот документ с собой», – посоветовала Нийн.

Собак и кошек необходимо вакцинировать от бешенства не реже одного раза в два года. Владелец животного обязан следить за тем, чтобы домашнее животное регулярно вакцинировалось. Кампания по вакцинации призвана помочь увеличить количество вакцинированных домашних животных, обеспечить безопасность домашних питомцев как дома, так и в поездках, а также еще раз привлечь внимание к важности вакцинации против бешенства. Поскольку более 95% заболеваний человека начинаются с контакта с больной бешенством собакой, важно, чтобы собаки и кошки в Эстонии были вакцинированы от бешенства. Это защитит жизни как животных, так и людей.

Более подробно ознакомиться с кампанией и посмотреть расписание вакцинации можно на странице marutaud.ee.

Kommunikatsiooniosakond

-