Märtsist lisandub puidust pakkematerjali riskiriikide hulka India

15.02.2021 | 09:15

Alates 1. märtsist toimuvad puidust pakkematerjali kontrollisüsteemis muudatused – kõrgema taimekahjustajate levikuohu tõttu kuulub riskiriikide nimekirja lisaks Hiinale ja Valgevenele ka India. Nendest riikidest pärit teatud kaubaartiklite puidust pakkematerjali taimetervise kontroll toimub enne vabasse ringlusse lubamist kas piiripunktis või ametlikus kontrollipunktis.
    • Jaga

Komisjoni rakendusotsus 2018/1137/EL Hiinast ja Valgevenest pärit puidust pakkematerjali kontrolli kohta asendub alates 1. märtsist 2021. aastal uue rakendusmäärusega 2021/127/EL, mis kehtestab järgmised põhimõtted:

  • taimetervise kontrolli alla kuuluvaid Hiinast, Valgevenest ja Indiast pärit kaubaartikleid on kokku kümme (CN koodid 2514, 2515, 2516, 4401, 4415, 6801, 6802, 6803, 6907, 7606);

  • kontrollialauste kaubaartiklite sisseveost tuleb teavitada infosüsteemi TRACES NT (Trade Control and Expert System NT)  kaudu, esitades piiripunktile eelteatise (Ühtse sisseveodokumendi I osa CHED-PP/ÜSTD-TS) enne saadetise füüsilist saabumist piirile;

  • taimetervise kontroll peab toimuma enne Maksu- ja Tolliameti poolt vabasse ringlusse lubamist kas esimeses piiripunktis, mille kaudu kaup Euroopa Liitu sisenes või ametlikus kontrollipunktis, mis vastab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 2017/625 nõuetele. Ametlikuks kontrollpunktiks nimetamine toimub vastavalt Maaeluministri 29. juuni 2020 määrusele nr 48 „Piiripunkti ja liiduvälisest riigist Eestisse toimetatava taime, taimse saaduse ja muu objekti ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord“.

Rohkem infot puidust pakkematerjali taimetervise sisseveonõuete kohta leiate siit.

 

Kommunikatsiooniosakond

-